Max Heindel & Augusta Foss Heindel
"Originile Franc-Masoneriei
şi ale Catolicismului"


~ Rezumat ~

Este necesar să tragem o concluzie, să rezumăm punctele esenţiale care au fost prezentate în aceste capitole, despre Franc-Masonerie şi despre Catolicism.

Este de înţeles că termenul "catolic" pe care îl folosim în această operă, nu se raportează doar la Biserica Romano-Catolică, "catolic" fiind luat în sensul său "universal", în sensul în care cuprinde toate religiile fondate de Fii lui Seth.

Originea curentelor spirituale şi temporale ale evoluţiei poate fi definită după cum urmează :

Iehova o crează pe Eva, o fiinţă umană.

Samael, spirit luciferian, se uni cu Eva şi zămisli un fiu, semi-divin, Cain. Cum Eva a fost abandonă înainte de naşterea copilului, Cain deveni "fiul văduvei" şi un "şarpe înţelept".

Apoi, Iehova îl crează pe Adam, o fiinţă umană ca şi Eva.

Adam şi Eva se uniră şi procreară un copil uman ca şi ei, numit Abel. Iehova, fiind Dumnezeul Lunar asociat cu apa, rezultă o duşmănie între Cain ( fiul focului ) şi Abel ( fiul apei ). Astfel, Cain îl ucise pe Abel şi a fost înlocuit cu Seth.

După generaţii, fii lui Cain deveniră artizanii lumii, abili în mânuirea focului şi a metalelor. Idealul lor masculin, era Hiram Abiff, meşterul artizan.

Pe de altă parte, Fiii lui Seth deveniră Clerul ce susţinea idealul feminin, Fecioara Maria, guvernându-şi supuşii prin Apa Magică aşezată la intrarea în templelor lor.

Eforturi diferite au fost depuse în timp, pentru a uni cele două curente ale Umanităţii şi de a o emancipa, de către strămoşii lor, Iehova şi spiritele lui Lucifer.

În acest scop a fost construit Templul Simbolic după directivele lui Solomon şi Marea de Aramă a fost turnată de către Hiram Abiff, un fiu a lui Cain. Însă, principalul scop nu a fost atins, iar unificarea eşuă.

Moise, şeful desemnat de către Dumnezeu în diasporă, încarnat mai târziu în Ilie, conduse Umanitatea în perioada sa de copilărie. Apoi, reveni pe Pământ ca Ioan Botezătorul, vestitorul unei noi diaspore, Era Creştină. Eroii dramei mondiale se născură în acelaşi moment, pentru a-şi sluji fraţii.

La confecţionarea Mării de Aramă, Hiram Abiff primi Botezul de Foc, prin Cain, care eliberă spiritele luciferiene. Primi de asemenea, un Ciocan Nou şi un Cuvânt Nou. La naşterea Noii Ere, el se reîncarnă sub numele de Lazăr, fiul văduvei din Nain şi a fost ridicat prin puternica gheară a Leului la rangul nemuritorilor, sub numele de Christian Rosenkreutz.

Solomon, fiul lui Seth, reveni şi el, şi se încarnă în Iisus. Botezul de Apă, administrat de Ioan, reprezentantul lui Iehova, îl eliberă şi pe el. În acest moment, la coborârea spiritului Christos, el îi cedă trupul şi se aşeză de partea Noului Conducător.

Religia a pălit teribil o dată cu trecerea anilor. Puritatea sa primitivă a dispărut cu mult timp în urmă sub stăpânirea dogmei şi de mult ea nu mai este catolică, adică universală. Secte s-au născut într-o parte şi în alta, dar în lumile invizibile, Iisus ne învăluie în dragostea sa şi ne cheamă cu credinţă în Numele Său. La final, va uni în Regatul lui Christos, toate religiile împrăştiate.

Christian Rosenkreutz a fost desemnat de fiii lui Cain, drept reprezentant al celor care caută Lumina Cunoaşterii Focului Sacru pe Altarul Mistic. La fel cum energia inoculată de strămoşul lor divin, Samael, îl conduse pe Cain să muncească şi să creeze, în acelaşi fel această tendinţă spirituală îi împinge să lucreze la propria salvare prin Focul Tribulaţiei, unde îşi croiesc pentru ei haina de Nuntă de Aur, acel "Sesame, deschide-te !", care permite accesul spre Lumile Invizibile. Şi cum sângele purificator al lui Iisus este absolut necesar pentru milioanele de fraţi mai slabi, nu ne putem îndoi de faptul că, în momentul în care bărbaţii şi femeile vor pătrunde în Masoneria Mistică pentru a clădi conştient Templul Sufletului, vom asista la venirea mai rapidă a lui Christos, iar Rasa pe care o va guverna prin Legea Iubirii, va fi mai puternică.


Copyright © july 2007
>