Max Heindel & Augusta Foss Heindel
"Originile Franc-Masoneriei
şi ale Catolicismului"


~ Capitolul VIII - Calea iniţierii ~

În capitolul trecut am văzut că trecerea Adeptului din tărâmul morţii în cel al nemuririi a fost simbolizată de saltul îndrăzneţ al lui Hiram Abiff, Marele Meşter al Templului lui Solomon, în Marea Incandescentă de Metal Topit şi de trecerea sa prin Nouă Straturi Circulare ale Pământului, care formează Calea Iniţierii.

Ne amintim de asemenea, că la sfârşitul călătoriei sale, Hiram, fiul lui Cain, primi de la strămoşul său un Ciocan nou şi un Cuvânt nou, pe care trebuia să le folosească în Perioada Nouă. După Evanghelie, mai ştim că Iisus, fiul lui Seth, imediat după coborârea de pe Golgota, intră în Straturile Subterane, unde rămase o vreme în comunicare cu spiritele de aici. Astfel, diferitele straturi de pământ, de la margine la centru, formează Calea Iniţierii şi pentru fiii lui Seth, şi pentru cei ai lui Cain. De aceea se spune atât de puţin sau chiar deloc de construcţia internă a Pământului în mulţimea de cărţi oculte. Cei ce trăiesc psihic nu ştiu nimic, iar Cei Ce Ştiu nu vorbesc deloc.

Ceea ce spune "Cosmogonia Rozicruciană" este mai mult sau mai puţin Calea Iniţierii ; oricum ea este păzită de diferitele ei faţete.

În timp ce mergem pe Pământ în corpurile fizice, suntem atraşi spre centrul Pământului de forţa gravitaţiei, dar corpurile noastre fiind solide, adică de aceeaşi densitate cu materialele din care este compus globul, nu ne putem afunda în pământ cum ne-am afunda în apă sau cum am trece prin eter. Când "moartea" ne dezbracă de acest înveliş muritor, ne găsim în vehicule mai subtile, decât în elementele terestre. O persoană îmbrăcată cu aceste vehicule ar putea trece uşor prin toate straturile, până în Centru, dacă nu ar mai fi şi alte obstacole. Aruncând corpul dens, nu mai este supus gravitaţiei, ci levitaţiei şi de aceea, găseşte destul de dificil să rămână la suprafaţa Pământului. Doar imediat după "moarte", când este încărcată de eterul cel mai grosier şi de Materia Dorinţei, este posibil acest lucru.

Cu cât pe parcursul vieţii a acumulat substanţă densă, ţesută din natura emoţiilor josnice, cultivând obişnuinţe de alcoolism, de ură, de răutate, de emoţii imorale sau vicii de dispreţuit, cu atât corpului eteric îi va fi mai greu să se desprindă din jurul caselor de noroc, cârciumilor sau locurilor rău famate.

Omul cu aspiraţii superioare posedând un ideal elevat, cum este cel ce caută Calea Iniţierii, va resimţi o altă forţă de levitaţie. Atrăgându-l spre înalt, spre straturile cele mai pure ale atmosferei, unde se găseşte Primul Cer, este astfel ajutat să progreseze pe Cărarea Iniţierii. Se spune că anumiţi iniţiaţi au trecut de Legea Gravitaţiei şi s-au ridicat în aer cu tot cu corpul dens, în anumite momente, pentru un scop bine definit. Iată aşadar, că aceşti iniţiaţi pot anula Legea Gravitaţiei folosindu-şi corpul eteric ; prin urmare încă de pe acum, ei ne pot învăţa cum să trecem prin Cele Nouă Straturi Terestre.

Se spune că Iisus era fiul unui dulgher, dar cuvântul grec era "tekton", care mai semnifică şi "constructor" ; "arche" însemnând Materie Primordială.

Se poate spune la fel, că Iisus Însuşi era dulgher. Într-advăr, era un Tekton, Constructor sau mason, un Fiul al lui Dumnezeu, Marele "Archetekton". La vârsta de 33 de ani, când luă cele 3 x 3 (9) Grade ale Masoneriei mistice, coborî în Centrul Pământului.

La fel, fiecare tekton, mason sau Phree Messen ( fiu al luminii ) - nume moştenit de la egipteni - coboară prin cele 9 Straturi Circulare ale Pământului. Găsim în momentul primei veniri a lui Christos, pe Hiram Abiff ( fiul lui Cain ) şi Solomon ( fiul lui Seth ) reveniţi pe Pământ pentru a primi de la El, Marea Iniţiere în Misterele Creştine.

În capitolul trecut, am văzut legat de Piatra Filosofală, că şira spinării este laboratorul principal al alchimistului, că focul spiritului spinal zămislit, dirijând forţa creatoare spre înalt, prin canalul spinal, face să vibreze corpul pituitar şi glanda pineală ( epifiza şi hipofiza - n. trad. ), dând astfel omului un al treilea ochi, ce se deschide spre Lumile Spirituale. Când Focul spiritului a evoluat destul, poate citi la propria-i lumină, Înţelepciunea Străveche. Iată de ce Iisus Christos îşi îndemna discipolii să fie înţelepţi precum şerpii ... cuvântul egiptean "naja", însemnând "şarpe" şi este folosit cel puţin o dată în Biblia ebraică, în Psalmul 57.4.

În Egiptul Antic, faraonii erau regi şi preoţi, îndeplinind acest dublu oficiu, purtau o dublă coroană, având un Ureus sau cap de şarpe, aşezat în aşa fel încât atunci când purtau această tiară, Ureus părea să iasă din frunte între sprâncene, simbolul înţelepciunii celui ce o purta.

Vă reamintim că după Biblie, spiritul lui Lucifer îi apăru Evei sub forma şarpelui, fiul înţelepciunii. După Legenda Masonică, din această uniune cu Eva se născu Cain. Se mai ştie că spiritul lui Lucifer o părăsi pe Eva, care deveni văduvă. Cain era deci, fiul şarpelui înţelepciunii şi al văduviei. Şarpele de pe frunte era semnul recunoaşterii iniţiaţilor, fiul văduvei şi al spiritului luciferian. Îl recunoaştem pe Hiram Abiff în încarnarea următoare prin acest însemn. Atragem în mod special atenţia asupra următoarelor puncte luate din Testamentul Catolic Latin : În cartea lui Samuel ( 1-19 ) se vorbeşte de "Naioth", loc unde se găsea o şcoală de profeţi şi văzători, dintre care şi Samuel. "Naioth" este femininul plural de la "naja" ( şarpe ). În versiunea latină, acelaşi loc este desemnat sub numele de Naim, iar Eusebiu spune că se găsea prin preajma Endorului, localitate unde locuia vrăjitoarea, prin intermediul căreia Saul a vorbit cu Samuel după "moartea" sa. Dar nu trebuie să presupunem că "Naioth" sau "Naim" erau locuri, sau că numele acestea puteau fi folosite unul pentru celălalt. Ele desemnau două clase de oameni înzestraţi cu puteri spirituale foarte diferite şi egiptenii vechi distingeau pe cei cu Ureus între sprâncene, de cei cu Ureus în buric. Aceştia din urmă erau mediumi ce primeau impresii de la spiritele controlate prin plexul solar. Aceştia la evrei, erau denumiţi într-o manieră precisă, sub termenul feminin de "Naioth", pentru a indica calităţile lor negative.

Prin urmare, avem o diferenţiere între Clarvăzătorul Voluntar şi Iniţiat, reprezentat de egipteni cu Ureusul pe frunte, care la evrei era numit "Naim", un sufix masculin plural, utilizat pentru a desemna facultăţile spirituale pozitive. Versiunea catolică latină a Noului Testament ( Luca 7 ; 11-15 ) vorbeşte de persoana înviată de Iisus, ca fiind "fiul văduvei din Naim".

La acea vreme, Calea Iniţierilor nu putea fi accesată, până când Cea de-a Noua Arcă a Misterelor Minore nu a fost depăşită printr-un Moment, în care toţi candidaţii unui Ciclu de Evoluţie, devin aspiranţii Marilor Mistere. Ori pentru acest lucru, era nevoie de Marele Iniţiat Iisus, care să deschidă Poarta Marilor Mistere.

Aflăm că în Loja Veche Phree Messen ( Fiii Luminii ) de Rit Egiptean, de care aparţinea şi ramura rasei anglo-saxone, pronunţarea cuvântului "nain" ( însemnând nouă ), avea ca şi semnificaţie originală un cuvânt apropiat celui din Egipt. El însă a fost alterat în timp ( în engleza actuală "nine" = 9 şi se pronunţă "nain" - n. trad. ), pentru a înşela pe toţi ce nu aveau dreptul la Cunoaştere. ( ! )

Dar toate lucrurile se transformă pe Pământ, chiar şi metodele de iniţiere ; până şi condiţiile cerute. Hiram Abiff eşuă în marele său efort de a realiza Mărea de Aramă. Pentru că el, fiu al spiritelor luciferiene ale focului, nu ştia să amestece Elementul Foc cu Apa vărsată în creuzetul său de fiii lui Seth, creaturi ale Dumnezeului apei, Iehova.

Acum însă, el primi un Ciocan Nou în formă de cruce şi un Cuvânt Nou, înscris pe un disc. Cu ajutorul acestor Două Principii, înainte să fie omorât de adversarii săi, şi-a adormit spiritul, până în ziua când a fost reînviat ca Lazăr, fiul văduvei din Nain, de către gheara puternică a Leului lui Iuda. Atunci, el regăsi Discul şi Ciocanul Nou ; Crucifixul şi Discul, Simbolul Mistic al Trandafirului. În aceste Două Simboluri, se găseşte ascuns Marele Secret al Vieţii, amestecul Apei şi al Focului simbolizat prin seva fluidă a pământului urcând prin tulpină şi prin, caliciul florii, până la petalele pătate de foc, născute în puritatea Soarelui, dar protejate încă prin spinii spiritelor luciferiene.

Masoneria exoterică, partea externă a Ordinului Mistic, formată din fiii lui Cain, a atras în timpurile moderne Elementul Masculin cu vehiculele polarizate fizic pozitiv şi le-a educat în industrie şi politică, dirijând astfel dezvoltarea materială.

Fiii lui Seth, constituind-se în cler, au exersat influenţa asupra corpurilor vitale al Elementului Feminin, pentru a domina dezvoltarea spirituală.

În timp ce fiii lui Cain munciră prin Franc-Masonerie şi grupuri analoage, începând să lupte deschis pentru cucerirea Puterii Temporale. Clerul a ripostat la fel de energic şi poate în chip mai eficient, pentru a-şi conserva imperiul pe dezvoltarea spirituală a Elementului Feminin.

Observatorului ocazional, i s-ar părea poate că nu există antagonism hotărât între aceste două mişcări, dar, deşi Franc-Masoneria de astăzi nu este decât învelişul substanţei mistice vechi, şi deşi catolicismul a pălit teribil în timp, sigurul lucru care persistă este vivacitatea războiului care există între aceste două organizaţii. Totuşi, eforturile Bisericii nu sunt concentrate pe mase, cât pe cei ce caută să trăiască o viaţă superioară, în vederea admiterii în Templului Misterului şi a învăţăturii producerii Pietrei Filosofale.

Cum Umanitatea progresează şi evoluează, corpul vital se polarizează pozitiv, într-o manieră permanentă, dând celor două sexe o dorinţă mai mare de spiritualitate şi deşi trecem de la partea masculină la cea feminină în încarnări alterate, polaritatea pozitivă a Corpului Vital devine tot mai pronunţată pentru cele două sexe.

Aceasta explică tendinţa crescândă spre altruism, care s-a dezvoltat ca urmare a suferinţelor îndurate în timpul Marelui Război ( 1918 ), căci toate naţiunile au spus că va trebui obţinută o pace durabilă unde "săbiile se vor transforma în brăzdare de plug şi baionetele în seceri".

În trecut, Umanitatea a proclamat frăţia universală ca pe un ideal mare, dar trebuie să ne apropiem mai mult pentru a fi în acord complet cu Christos. El a spus ucenicilor săi : "Voi sunteţi prietenii Mei". Între fraţi şi surori, ura şi duşmănia nu pot exista, dar prietenia este expresia iubirii şi nu poate fi separată. "Prietenia universală" este cuvântul magic care va elimina deosebirile. Ea anunţă pacea pe Pământ şi bunăvoinţa printre oameni. Aici se găseşte marele ideal proclamat de Asociaţia Rozicruciană, un ideal care indică cel mai scurt drum pentru intrarea în Cerul Nou şi Pământul Nou, unde fiii lui Cain şi fiii lui Seth vor fi definitiv uniţi.


Copyright © july 2007
i fiii lui Seth vor fi definitiv uniĹŁi.

Copyright © july 2007