Max Heindel & Augusta Foss Heindel
"Originile Franc-Masoneriei
şi ale Catolicismului"


Introducere la ediţia franceză
( apărută la Asociation Rosicrucienne,
Centre Languedoc, Pirenees, Mayres - 34700 Lodeve, 1974 )

Avertisment :

Centrul Asociaţiei Rosacruce din Paris prezintă traducerea uneia dintre ultimele opere ale lui Max Heindel.


Max Heindel
( 23 Iulie 1865 - 6 Ianuarie 1919 )

Ţinând cont de luptele religioase care s-au dat în ţara noastră, am ezitat îndelung înainte de a publica opera prezentă. Credem, pe drept cuvânt, că sectarismul sau dogmatismul unora iau ca obiect de critică ceea ce nu este decât istoria filosofică sau religioasă a acestor două curente mistice.

Dorim cu ardoare o reconcilierea a acestor două curente.


Augusta Foss Heindel
( 27 ianuarie 1865 - 15 mai 1949 )

Dar putem fi siguri că această uniune de inimă şi intelect, în credinţă şi cunoaştere, nu se vor realiza decât în dragostea şi prin puterea de înţelegere date de Christos.


Copyright © july 2007
#00aaff;scrollbar-3dlight-color: #0000ff; scrollbar-arrow-color: #ffff00;scrollbar-track-color: #666699; scrollbar-darkshadow-color: black}