Ritualul Kabbalistic al Pentagramei


OBSERVAŢIE PRELIMINARĂMâna dreaptă (garda) - se foloseşte de către celelalte persoane.

1. Adeptul, cu mâinile întinse pe lângă corp, se întoarce spre EST, atinge fruntea crucii cu degetele palmei drepte şi spune: "ATON !" ("Ţie"), apoi întinde braţul în sus spre EST.

2. Atinge pieptul şi spune : "MALKUTH !" ("Regatul"). Depărtează picioarele, având vârful mâinilor în sus ;

3. În aceiaşi poziţie, va atinge umărul drept cu palma şi va spune : "VE- GEBURAH !" ("Şi Puterea"), după care îndreaptă vârful palmei spre piciorul drept ;

4. Tot cu picioarele depărtate, va atinge umărul stâng şi spune : "VE- GEDULAH !" ("Şi Măreţia"), apoi întinde palma dreaptă către piciorul stâng.

5. Împreunează mâinile în faţa pieptului (cu cele două braţe încrucişate la piept), şi spune : "LE-OLAHIM, AMIN !" ("În eternitate, Amin") ;

6. Desenează în aer cu palma dreaptă şi degetele apropiate Pentagrama, pornind dinspre Cer către sol şi spune : "YHWH" (se pronunţă : YOD - HEH - WAU - HEH). Vei marca apoi cu vârful degetelor, în aer, un pătrat ;

Carroll Runyon - "The Magick Of Solomon : Lemegeton Secrets Revealed - The Truth About Angels & Demons" [2003] http://en.metapedia.org/wiki/Poke_Runyon


Link 01


Link 02

7. Adeptul se întoarce către SUD, repetă cele de mai sus, însă de această dată după ce desenează Pentagrama spune : "ADONAI !"

8. Se întoarce spre VEST, repetă cele de mai sus, de această dată, în final, va spune : "EHEIEH !"

9. Se întoarce spre NORD, repetă cele de mai sus, de această dată, în final va spune : "AGLA ON TETRAGRAMMATON !" [A.G.L.A. / "Aieth Gadol Leolam Adonai" = "Dumnezeu va fi mare pentru veşnicie"].

10. Adeptul se întoarce spre EST, întinde braţele ca o cruce şi picioarele depărtate, astfel încât corpul să formeze o Pentagramă, după care va spune :

11. "În faţa mea eşti, Rafael." (I)

12. "În spatele mă păzeşte, Gabriel." (II)

13. "În dreapta-l am pe Mihael". (III)

14. "Şi-n stânga ocroteşte, Uriel." (IV)

15. "Într-un Pentaclu, ard ca Pentagramă." (V)

16. "În spate am Steaua lui David" (VI)

17. Repetă cele VI formule de mai sus, şi desenează atât Pentagrama, cât şi Steaua lui David, ce vor fi conturate acum, de un pătrat.

Note: A. Ritualul începe printr-o vizualizare că adeptul creşte infinit către stele, precum o stea pentagramică alungită.

B. La punctul 1, când spada şi mâna sunt ridicate în sus, adeptul îşi închipuie că primeşte prin spadă şi mâini, o Iumină care se opreşte pe frunte ("ATON").

C. La punctul 2, când se pronunţă "MALKUTH", se va imagina cum acea lumină inundă tot corpul până la vârful degetelor.

D. La punctul 3, lumina va fi dirijatâ mental pe umărul stâng, iar la punctul 4, pe cel drept, care împreună cu restul corpului să formeze o cruce.

E. Când sunt pronunţate cuvintele divine şi numele arhanghelilor, vocea trebuie să aibă o amplitudine maximă, iar sunetul să fie astfel modulat încât vibraţiile să pătrundă în tot corpul.

F. La punctele 6 şi 17, mişcările sunt largi, suple, ca şi cum ai desena cu un laser sensibil, iar pe timpul pronunţării numelor lui Dumnezeu, se vizualizează Pentagrama, ca o lumină albă pe un fond azuriu.

G. Când sunt pronunţate numele arhanghelilor, se vizualizează o piramidă alb-strălucitoare.

H. La punctele 15 şi 16, atât Pentagrama, cât şi Steaua lui David vor avea ca puncte de reper fruntea, palmele, tălpile. Al şaselea punct al Stelei lui David, se va situa în vârful Spadei. Culoarea vizualizată este azuriu strălucitor.

I. După încheierea Ritualului, se mentalizează un sentiment de puritate şi linişte desăvârşită.

Ritualul durează în medie 10 (zece) minute, se execută minim 6 (şase) luni, fiind împărţit în două : 3 luni - o pauză de 2/3 săptămâni - 3 luni - apoi se repetă ciclic.