Cartea III - "Calfele"

~ III. 02. Summae Arcanumi ~

~ Misterul Cosmogenezei sau versiunea kabbalistică a Cosmogenezei ~


(clic pe imagine pentru rezoluţie maximă)

Trebuie observat încă de la prima vizualizare a Sefirotei că avem două spaţii de referinţă :

A) Fiinţa Supremă (Iod sau 1) locuind în sfera supremă Iod-ul fiind Emanatio, şi

B) Matricea Omului (Bet sau 2) care B semnifică alchimicul Balneum - baia (regală).

Procesul Facerii, de Alpha şi Omega (Început şi Sfârşit), a avut loc prin Forţa Arhanghelului ce patronează Cercul Planetar a lui Jupiter prin puterea G (Ghimel = 3), care în Alchimie reprezintă Gradatio, expresie a Grifonului, a Fixului şi Volatilului, a vulturului cu corp de leu confecţionat din Cositor. În mistică, el reprezintă Puterea Supremă a Lumii Divine, echilibrată de o Inteligenţă eternă şi activă, dar şi de o înţelepciune absolută. După ce a creat Cele 7 Lumi, a câte 7 Regiuni fiecare, Fiinţa Supremă (Dumnezeu-Tatăl), simbolizată prin Iod, foloseşte Lumina pentru a produce în Telurica Baie B, Matricea Bărbatului şi Femeii, care devin Fii de la Marginea Hotarului Lumii.

Prin acest Cerc, Lumea Spirituală comunică cu cea Fizică. Urmează aşadar, Universul Fizic ...

Cu ajutorul Cuvântului, Iod-ul luminează Matricea Omului, B (Beth = 2), care de acum, se reflectă în Materia-Conştiinţă a Fiinţei Absolute în 3 termeni de manifestare : prezent, trecut, viitor. Actul volitiv al Creaţiei s-a manifestat încă înainte ca Dumnezeu să-i fi făcut pe Serafimi. Este momentul în care Dumnezeu i-a poruncit Spiritului Neantului Profund să-l elibereze pe Adoel (Lumina Creaţiei). În faţa lui Dumnezeu, acesta a început să crească.

Acest lucru îl observăm ilustrat pe Sefirotă la primele două cercuri ne-nominalizate, care reprezintă Erele Cosmice ale Berbecului şi cea a Taurului. Erele se succed către centru, fiind nominalizate de la facerea Serafimilor, echivalând cu Era Gemenilor.

Când Expresia Puterii G, a devenit fecundă, a rezultat prin Voinţă Divină o Esenţă a Frumuseţii : Serafimii străbătuţi de Ghimel (G), care devin în acea Primă Secundă Cosmică, o Structură Cerescă O ; asemeni Operei Magna O (Vau) Olelath = 70, care semnifică în sens mistic pedepsirea orgoliului ; apoi ... în sens intelectual, reprezintă înfrângerea spiritului care încearcă să pătrundă Misterul Domnului. Sau dacă vrem, (în final şi în sens fizic), de fapt ... pierderea norocului.

Prin vocea lor tunătoare, care cutremură Toate Lumile şi sensibilizează totul, începând cu Regnul Vegetal, Serafimii ordonă roţilor-de-foc ale Heruvimilor să se pună în mişcare, simbolizate prin I (aici, Ignis - focul celest) Ioithi = 10 sau 1. Acestea împrăştie tunetele Serafimilor, mai departe către Tronuri (Q) Quitholat = 100 = 10 = 1 ; acei Quadrare Omnia, echilibrul absolut al Lumilor, dar şi quadrupedus-ul, care în sens alchimic semnifică suportul metalic al Oului Alchimic.

Am parcurs până acum Erele Cancerului şi al Leului, şi deja ne situăm în Era Fecioarei, când au fost create Domniile, ce au menirea să ducă mai departe mesajul Tronurilor. Domniile, simbolizate prin litera L are în sens alchimic semnificaţia Lac Virginis (Laptele Fecioarei), de fapt, alimentul necesar Rebisului, dar şi a apei mercuriale Alkahest. Însă, metafizic L Luzain = 30, exprimă în sens mistic Lumea Divină Relevată ; în sens intelectual semnifică învăţătura Datoriei, iar în sens fizic, sacrificiul.

Domniile poruncesc mai departe, Principiilor simbolizaţi prin T Thot = 400, ce reprezintă Magismul conturat de Steaua Arzătoare. Acest lucru se poate asemăna cu o monedă, ce are faţeta reprezentând Hexagrama, iar pe revers Pentagrama, care este înconjurată de o jerbă de trandafiri marcaţi în cele patru puncte cardinale : de un cap de Taur la Ascendent, un cap de Acvilă la Descendent, pe Fundul Cerului apare capul de Leu, iar pe Mijlocul Cerului un cap uman. La apariţia Hexagramei, rezultă pe triunghiul superior cifrele 1, 4, 5, iar pe cel inferior cifrele 2, 5, 6 ; şi în centru cifra 21. Toate împreună relevă pentru Lumea Divină semnificaţiile Imperiului Lumii ; pentru lumea intelectuală semnifică Fericirea emanată din Ştiinţa Binelui şi al Răului, iar pentru cea fizică, Limitele. În sens alchimic, T reprezintă Gradare (Gradatio) - încălzire treptată, pentru că în sens astrologic reprezintă Era Balanţei.


(clic pe imagine pentru rezoluţie maximă)

Zona Lumii Fizice :

Mai departe, în Era Scorpionului patronată de Puteri, se creează prima Poartă alchimică al Nitrum-ului, care aduce şi prima probă a alchimistului. De aceea, Puterile sunt simbolizate cu litera N Nain = 50, care în Lumea Divină exprimă mişcarea perpetuă a vieţii ; în lumea intelectuală, combinarea ideilor ce aduc o viaţă morală elevată, iar în cea fizică, unirea forţelor naturii.

Poruncile sunt transmise mai departe către Virtuţi, reprezentate prin litera H Helitha = 8, care răspund de suma apelor primordiale, iar ca şi sens alchimic exprimă Aqua Fortis (Apa Tare). În sens mistic este expresia Dreptăţii Absolute, în sens intelectual reprezintă germenii Atracţiei şi Repulsiei, iar în sens fizic, dreptatea relativă a oamenilor.

Mesajul Divin este transmis apoi, altei Sfere guvernate de către Arhangheli, care doar asigură şi protejează transmiterea mesajelor Divine, către subordonaţii acestora, Îngerii, simbolizaţi prin litera P Pilon = 80. Sunt reprezentanţii succesivi ai Erei Capricornului, unde avem şi Păzitorul Pragului, care în hermetism sunt asociaţi cu Pulverizare (Putrefactio quantum placet), adică o distrugere până la saturaţie, atât cât este necesară, dar uneori apare şi ca expresia : preacetabulum (decojirea oului), pentru a obţine o cupă utilizată ca unitate de măsură. În sens spiritual, reprezintă nemurirea, în sens intelectual Lumina Interioară a Spiritului, iar în sens fizic exprimă Speranţa.

Ordinele de la Îngeri, trec în Lumea Spiritelor Virgine simbolizate prin K Chaita = 20, cu sensul alchimic de congelationis, pregătite în Era Vărsătorului în prima Sferă a Dimensiunii Fizice, semnificând în planul mistic Principiul forţelor spirituale sau materiale ; în plan intelectual, Forţa morală, iar în plan fizic, forţa organică.

În Era Peştilor, au fost pregătite Spiritele Inteligente. Ele deja primesc Mesajele Divine prin tot ceea ce semnifică litera S Sichen = 300, adică în plan mistic înseamnă pedeapsa, care urmează oricărei greşeli ; în plan intelectual, sclavia în Materie, iar în plan fizic, Fatalitatea.

Spiritele Inteligente duc mesajele spre simbolul Preot-Rege, notat cu litera M Mataloth = 40, sau în limbaj alchimic, către Mercurius Saturni. Aici sensul mistic reprezintă mişcarea perpetuă de creaţie, de distrugere şi reînoire. În sens intelectual, reprezintă ascensiunea spiritului către Sferele Divine, iar în sens fizic, semnifică moartea naturală, adică transformarea naturii umane, survenită la termenul ultimei sale perioade organice.

Conform schemei noastre (de fapt, Schemma din Tradiţia Zoharului), de aici Spiritul nu mai coboară şi ordinele divine revin către Sferele Superioare, pe acelaşi Drum, până la G.

Ordinele preoţilor-regi, trec spre Regnul Uman simbolizat prin R Rasith = 200, ca în mesajul hermetic a lui Reverberatio (coacere - sublimare) în cuptor sub acţiunea flăcării care cuprinde vasul din toate părţile. De asemenea, în această lume, Binele şi Răul sunt evaluate doar prin Preotul-Rege, care le îndreaptă spre Sferele Cereşti. Sub Regnul Uman apare Regnul Animal simbolizat prin E Eni = 5, de o mare importanţă pentru planul spiritual, deoarece aici Divinitatea este reflectată ca lege universală regulatoare a tuturor manifestărilor nesfârşite ale Fiinţei în Unitatea Substanţei. Pentru lumea intelectuală semnifică Religia, iar în lumea fizică reprezintă inspiraţia comunicată prin vibraţiile fluidului astral ; încercarea omului prin libertatea de acţiune în Cercul de netrecut al Legii Universale.

Sub acest Regn, apare Regnul Vegetal, notat prin D Denain = 4, care în simbolistica hermetică reprezintă procesul de Digerere - macerare.

Apoi în final avem Regnul Mineral reprezentat prin litera C Caithera = 20, care în sens alchimic reprezintă procesul de Coagulatio - întărire.

Ca aspect paralel, schema mai punctează pe fiecare cerc al Lumii fizice, câte o literă ; la cercul Regnului Uman avem litera W, la cel al Regnului Animal avem litera X şi la Regnul Mineral avem litera Y. Sunt specificaţii suplimentare, pentru Y însemnând conform iatrochimiei (spagirism-ului), termenul de Lapis (piatră). Pentru X există asocierea cu termenul spagiric a lui Acetum, dar şi a lui Crucilibulus - creuzet, sau altfel spus, o paralelă cu acea cruce de lemn, care a transmutat umanitatea din Lumea Veche în Lumea Nouă.

În sfârşit, pentru W, iatrochimia asociază simbolul cu termenul Aerum, care are sensul metafizic, Alambicus (alambic).

Este foarte posibil ca până aici lucrurile să fie foarte încurcate pentru cititorul nefamiliarizat cu toate aceste înşiruiri de litere şi denumiri mai degrabă, spagirice. Din acest motiv, voi face o scurtă recapitulare a imaginii acestei Sefirote. Trebuie spus mai întâi, că toată această informaţie reprezintă explicaţia kabbalistică a ceea ce cunoaştem - de fapt - şi de drept, din "versiune slavonă a Cărţii lui Enoh despre Facere".

Vedem că Universul Spiritual a fost generat de Iod, adică de Voinţa lui Dumnezeu, prin Cuvânt. Apare Primul Cer, ce găzduieşte Cei Şapte Logoi, care este Unic şi este Cer Spiritual alcătuit din Lumina Pură a celor 3 vibraţii (dispuse într-o spirală directă către Dumnezeu) specifice culorilor Galben, Roşu şi Albastru.

Spirala de sus, în sens invers acelor de ceasornic, reprezintă Lumea Spirituală.

Spirala de jos, în sensul acelor de ceasornic, este Lumea Materială, unde timpul curge de la Facere spre Apocalipsă. Foarte aproape de linia care uneşte cele două puncte ale Începutului, sunt primele trei ierarhii : Serafimii, Heruvimii, Tronurile. Pe măsură ce Lumea Materială s-a extins, au apărut şi restul ierarhiilor. Restul Cerurilor, ca nişte Dimensiuni din ce în ce mai grosiere, alcătuiesc în fapt, spirala înfăşurată spre Expansiune a Lumii Materiale.

Cei Şapte Logoi participă la Lucrarea Divină, generând Al Doilea Cer (sau al şaselea), care este Primul Cer al Universului Fizic, populat cu Serafimi, Heruvimi şi Tronuri.

Între Tronuri şi Domnii pe diagramă apare un spaţiu liber. Este un Loc unde Lucifer poate fi înlănţuit, când aspiră către Tronul Celest. Este Limita Lumii Fizice aflate în ciclităţile Expansiunii şi Colapsului succesiv. De asemenea, este generat Al Treilea Cer, (sau al cincilea) populat cu Domniile, Puterile şi Principiile (Stăpânirile). Tot aici, Lucifer este păzit să nu poată urca către următorul Cer.

Al Patrulea Cer, este Lăcaşul Puterilor Luminii, adică a unor îngeri înarmaţi cu săbii, cu şase aripi, care aduc forţă Soarelui şi Lunii, ce cântă despre Slava lui Dumnezeu.

Al Cincilea Cer (sau al treilea) este populat de către Virtuţi (Începătorii).

În Al Şaselea Cer, (sau al doilea) locuiesc Arhanghelii. Unii însă l-au urmat pe Lucifer, fără permisiunea lui Mihail şi Gavril, care acum îi păzesc. Aceşti Egregori trădători vor sta atârnaţi până la Judecată.

În Al Şaptelea Cer, (sau Primul) locuiesc Îngerii Domnului, care însoţesc pe oameni pe timpul existenţei lor de pe Pământ.

Între Îngeri şi Lume avem din nou, un spaţiu gol.

Dionisie Areopagitul în lucrarea "Despre Ierarhia Cerească", spune că Virtuţiile, Arhanghelii şi Îngerii locuiesc într-un singur Cer ; prin urmare, după acest sfânt Părinte, avem doar trei ceruri. Dacă socotim cele două spaţii goale ale sefirotei ... ca frontiere ale celor 3 niveluri cereşti, atunci versiunea lui Dionisie Areopagitul coincide cu Sumae Arcanumi, atâta doar că sefirota sub-împarte ultimul Cer, în trei zone distincte.

Trebuie însă subliniat faptul că Dionisie vorbeşte despre 3 Trepte ale Ierarhiilor Cereşti ; prin urmare, nu sunt sigur că acestea coincid şi cu Cele 7 Ceruri. Ierarhia este un mod de abordare a Luminii Dumnezeieşti a celor trei categorii de niveluri îngereşti, pe când Cerurile sunt mai degrabă Dimensiuni în care unii pot pătrunde şi alţii nu.

De obicei, din perspectiva Lumii Fizice, Cele 7 Ceruri sunt numerotate de la noi către Dumnezeu ; aşadar, în termeni uzuali, vom spune că Îngerii locuiesc în Cerul-cel-mai apropiat ; cu alte cuvinte, în Primul Cer, după care urmează mai sus, Al Doilea locuit de Arhangheli, ş.a.m.d.

Mai observăm că Lumea Materială este formată tot din şapte Cercuri - Ceruri, ultimul însă, cel care s-a condensat în Perioada Lunii, este încă în Expansiune, am spune noi ca fiind, nefinalizat din punct de vedere structural.

Remarcăm că Relaţia de Comunicare în Cele două Universuri, urmează Schema Celor 11 Litere Kabbalistice (transpuse în litere latine), de la litera O, la litera M, după cum urmează : O, I, Q, L, T, N, H, P, K, S, M.

Nu voi mai insista asupra semnificaţiilor ezoterice ale acestui aranjament, însă ceea ce ar mai trebui spus studenţilor noştri, ar fi faptul că existenţa a 11 Apostoli pe timpul cât Iisus a coborât în Mormânt, în Cele Trei Zile, pentru salvarea Umanităţii din ghearele lui Lucifer şi a Iadului, este în deplină corespondenţă cu semnificaţia celor 11 Litere de Comunicare arătate mai sus.

www.000webhost.com