Cartea II - "Bazilica"

~ II. 08. Altarul ~

Structural, este cum spuneam mai sus, o absidă mai deosebită aflată în prelungirea Naosului. La Bisericile Ortodoxe el este delimitat de Iconostasul, care se înalţă cu o treaptă faţă de Naos. Uneori, această treaptă se reduce la un simplu podium înălţat cu o treaptă, care cuprinde la o anumită distanţă Masa Altarului. În alte situaţii, pe lângă acest podium apare şi diferenţa de o treaptă dintre Altar şi Naos.


Sfânta masă din altarul bisericii (01)

Sfânta masă din altarul bisericii (02)

Sfânta masă din altarul bisericii (03)

La Bisericile Catolice, acest Spaţiu poate fi delimitat de o înălţime echivalentă a trei trepte.

Uneori Altarul, apare cuprins în perimetrul compact al construcţiei, dacă aceasta are un contur urmărind o formă strict paralepipedică. La aceste forme, Turnul Clopotniţei apare undeva în afara perimetrului Bisericii, sau chiar lipseşte, clopotul fiind aşezat pe o altă structură dintr-un alt ansamblu aferent complexului.

www.000webhost.com