Cartea II - "Bazilica"

~ II. 07. Naosul ~

Dimensionarea acestui spaţiu trebuie să ţină cont de o prezenţă maximă a credincioşilor, la Liturghie şi Sărbătorile Domneşti. Ar trebui avut în vedere un minim de 8 m cubi de aer, pentru fiecare persoană. În plus, trebuie să existe un spaţiu destinat scaunelor persoanelor vârstnice, care pot ocupa loc până la pragul ce delimitează altarul de naos. Dacă naosul este prevăzut cu abside laterale, atunci aceste scaune vor urmări pereţii interiori ale absidelor.

Absidele laterale vor întruchipa braţele laterale ale simbolului crucii, deci, aceste spaţii se delimitează de nava principală prin coloane care au rolul de a menţine şi a prelua încărcăturile viitoarei cupole a acoperişului navei. Absidele laterale vor fi prevăzute cu acoperişuri sau cupole mai scunde decât cele ale navei. Ele sunt spaţii care predispun la o anumită intimitate spirituală aflată într-o dependenţă obiectivă faţă de spiritul colectiv al Liturghiei. Din acest motiv, ferestrele acestor două spaţii cer o lumină polarizată obţinută cu ajutorul vitraliilor. Construcţia lor vor avea în vedere trasajul 22 / 7, adică două cercuri tangenţiale care au punct comun, fruntea Mântuitorului, cum arătam la început.


Naosul bisericii mici din Sihla

Naosul bisericii din Topla, Timişoara

Naosul bisericii de lemn, Vâlcea

Pentru aceste situaţii, este indicat ca încă din faza de proiect să se aplice Ariile (Regula Secţiunii de Aur), pentru că doar prin acest procedeu se pot deduce înălţimile coloanelor, pereţilor şi cupolei. Acest spaţiu trebuie să fie caracterizat prin stilul roman sau gotic. Prin urmare, văzut dinspre naos, el va crea obligatoriu senzaţia de ARC sau boltă în formă de jumătate de sferă.

Stilul bizantin aduce ca noutate o prelungire la Loja Corului pe cele două frontoane interioare laterale, până în dreptul Altarului. Acest element poate fi adăugat cu succes şi la o bazilică romană, cât şi la una gotică. Coloanele de susţinere vor fi astfel concepute, încât să respecte Regula Cvintei.

Dacă se optează pentru stilul gotic, se aplică Principiul VESICA sau OGIVA (intersecţia a două arce de cerc). În acest caz, se ia un segment de dreaptă AB, se împarte în patru părţi egale, astfel că AA(1) + BB(1) = AB / 4. Se trece apoi la trasarea arcelor de cerc de rază AB, cu centrele în A şi B, ca să se obţină ogiva ACB, unde C este înălţimea, sau cheia de boltă.

Stilul baroc este un stil roman bogat ornamentat, denumirea lui însemnând în portugheză, "perlă neregulată". El poate fi o formulă ce poate oscila uşor între rafinament şi abuz, drept pentru care nu o recomandăm Meşterilor. Chiar dacă el apare constant şi cu predilecţie, chiar până în zilele noastre ... Desigur că în prezent alegerea stilului de lucru este influenţat de beneficiar, însă arhitectul adevărat ştie să-i insufle acestuia încrederea că, ceea ce-i sugerează el, tocmai a aflat-o dintr-o discuţie în context, de data trecută ... Este oricum de preferat o axare pe puritatea stilului ...

Lumea uită, prea adesea, că o Catedrală rămâne oricum un Simbol al Bisericii lui Iisus, Eternă şi Inflexibilă la decadenţa Veacurilor. Revenind la problemele legate de altar şi de absidele aferente acestuia, trebuie precizat faptul că orice Biserică Creştin - Ortodoxă necesită Iconostas, aşa că, se va ţine cont de la început chiar, la dimensionarea Altarului, mai ales când gândim acea partea de boltă ce curge în continuarea absidei frontale, dar şi la legătura acestora cu cele laterale.

www.000webhost.com