Cartea II - "Bazilica"

~ II. 03. Măsurile ~

Se va confecţiona mai întâi Crucifixul din lemn. Realizarea acestuia va avea ca şi bază de plecare, Măsurile Episcopului care comandă construcţia Catedralei.

Acest crucifix odată confecţionat, va fi aşezat în ceea ce va fi, centrul naosului. Dacă naosul va fi doar o navă cu boltă, atunci în acest loc se va atârna Candelabrul. Dacă este necesar şi un Dom zidit, aşezarea pietrelor finisate, se realizează "în Cheie". Odată realizat la sol, domul se ridică o dată cu cofragul de susţinere şi cu schelele, pe scaune şi şuruburi de ridicare ... Domul se va consolida separat cu cel puţin patru coloane, aşezate şi ele succesiv, pe măsură ce acesta se înalţă. Dacă întreaga biserică va fi aşezată în arcade gotice, în punctul de Cheie, va fi trasat Centru Labirintului. Crucifixul va sta cu spatele la solstiţiul de iarnă. Apoi, Măsurile şi Temelia de la sud-vest.

Elevaţia şi Perspectiva Exterioară a Punctului de Fugă să aibă încadrare perfectă a Crucifixului cu ogiva de la intrare, în aşa fel, încât el să fie vizibil de la o distanţă egală din curtea bisericii, cu distanţa de la intrare până la Crucifix. Această încadrare ţinea cont ca mărime şi proporţie de mărimea crucifixului aflat în mâna dreaptă şi întinsă a Episcopului, care trebuie să se suprapună perfect peste Crucifixul din ogiva Naosului.

Templul Domnului nu poate fi construit decât după Regulile de Aur ale Lumii Vechi. Din acest motiv el va fi Măsurat după modelul Templului lui Solomon, însă prin Formă, el trebuie să întruchipeze Crucea Mântuitorului. O astfel de construcţie, simbolizează în exterior Împlinirea Legilor Vechi, adică Cuvântul Mântuitorului, iar în interior ea trebuie să respire Legea cea Nouă.

Meşterul care proiectează o Biserică, trebuie mai întâi să afle în singurătatea sa interioară, cum anume sună Cuvântul în inima sa. Când va auzi Chemarea, înseamnă că este pregătit pentru lucrare (Psalmul 126).

Debir, adică Altarul sau Sfânta Sfintelor, va avea ca unitate de referinţă acei 20 x 20 de coţi transformaţi după Măsura stabilită mai sus. Ogiva Altarului se va sprijini pe 3 pilaştrii. Pilaştrii, coloanele şi capitelurile se aleg după cele Cinci Tipuri (sau Stiluri), adică doric, ionian, corintic, toscan şi compozit.

Şcoala Solomonară a adus un al Şaselea Stil, în care coloanele sunt dăltuite în profil de cruce. Pe capiteluri, se dăltuiesc : Pendulul în formă de floare cu şase petale, chipuri de oameni, de şoim sau vultur, sau chipuri de îngeri. Aceste imagini de pe capiteluri definesc Şcoala Solomonară. Pentru ca imaginile să fie executate cât mai fin cu putinţă, trebuie să se caute Piatra Vie (sau piatră ciorască), ce poate fi modelată ca o plastelină, timp de 30 de zile ...

Dacă intervine însă Episcopul şi doreşte marmură sau altă piatră, i se propun tipurile de capiteluri clasice : doric, ionian, corintic, toscan sau compozit. Revin din nou şi atrag atenţia ca toată piatra pentru coloane să fie extrasă sub privirea Meşterului, pentru ca acesta să-şi noteze textura şi clivajul, după cum erau blocurile aşezate în carieră. Este foarte important acest lucru, deoarece dacă nu se ţine cont de acest lucru, piatra se va sfărâma cum nu trebuie, sub dalta cioplitorului.

Hekal, sau Naosul, este sprijinit pe câte 6 pilaştrii (6 pe Sud şi 6 pe Nord) şi va avea ca elemente de referinţă acei 40 x 20 de coţi derivaţi din Măsură. Ulam sau Pronaosul va avea la intrare doi pilaştrii care va sta la distanţă egală faţă de ultimul din cei şase, pentru că această incintă măsoară 10 x 20 de coţi, derivaţi din Măsură.

Notă : 1 cot egiptean = 52,367 cm = 7 palme = 4 degete. Cotul babilonean avea 50,80 cm. Fraţii Solomonari au lucrat după cotul babilonean pentru Biserica din Răsărit, iar pentru Biserica din Apus s-au servit şi de cotul egiptean.

Biserica Ortodoxă va fi orientată cu Altarul către Estul solstiţiului de iarnă. După Orientare, se sapă fundaţia şi se toarnă Temelia la sud-vest, care va include borna (Piatra Unghiulară) ce va servi de aici înainte, drept Punct de pornire pentru viitoarea Cotă de Nivel. În betonul primei fundaţii care prinde Piatra Unghiulară, se înzideşte vietatea, după Ritual şi Tradiţie, doar de către Meşter şi un ucenic, dimineaţa, înainte de răsăritul Soarelui ... Fără ştirea Episcopului sau a celor din afara companionajului. Fără Ritual, nu se începe turnarea fundaţiei. Unghiul drept se obţine din numerele 3, 4, 5 ale Crucifixului orientat cu capul Mântuitorului spre Răsărit, pentru bisericile ortodoxe ... sau spre Apus, pentru cele catolice. În trecut, verticalele zidurilor interioare se ţinea după Echer şi Firul cu Plumb. Dacă se cer abside circulare, acestea se determină din cercul obţinut cu ajutorul nodurilor după regula lui 22 / 7, luată pe jumătate.

Amplasamentul viitoarei bazilici trebuie verificat de către Căutătorul cu Nuiaua de Alun, pentru ca acel loc să nu conţină cursuri de apă subterană, cavităţi ori metale. Dacă se insistă să se construiască pe un astfel de spaţiu, atunci întreg perimetrul trebuie legat cu Piatra de Temelie.

Observaţie : Toate Măsurile legate de Înălţimea construcţiei ; atât a navei, cât şi a turnurilor sau cupolei, trebuie astfel calculate, încât să respecte cu stricteţe Regula Cvintei, sau a proporţiilor de tipul : 3/2 ; 1 ; 2/3 ; 2/3 x 2/3 ; 2/3 x 2/3 x 2/3 ...

www.000webhost.com