Valentin S. Vârtan - Clavus Salamandrae

Valentin S. Vârtan
"Clavus Salamandrae"


~ 4. Aula Oratoria ~

Fără Ritual, munca în Laborator nu poate fi încununată de succese.

Este vorba despre un anumit Ritualul destinat declanşării Clarviziunii Discriminatorii, specific Frăţiei Solomonare. Clarvăzătorul solomonar deţine cheile care-i permit să identifice, posibilele interferenţe ale Elementalilor între Corpul Fizic uman şi cel Vital ; mai mult, are posibilitatea de a-l izola înainte ca acesta să se manifeste în Planul Fizic într-o comunitate creştină.

Revenind însă la Ritualul nostru, acesta poate fi executat de către oricare adept, deoarece el nu comportă nici un risc.

Exerciţiul de seară ( Retrospecţia ), destinat memoriei şi menţinerea stării de trezire a intelectului.

El se execută mental, prin trecerea în revistă a panoramei zilnice în ordine inversă, inclusiv a viselor, dacă ni le mai reamintim ; după care se procedează la notificarea evenimentelor într-un jurnal personal, numit în Tradiţia Solomonară "Phal-madth". Aceste notificări scrise, trebuie datate, apoi analizate în manieră astrofilică, urmând ca studentul să-şi formuleaze zilnic o concluzie, menită să sigileze simbolic, vibraţia zilei respective.

Iată un exemplu, dintr-o posibilă pagină de jurnal :

1. Se derulează ( mintal ) panorama zilnică în sens invers, din momentul în care m-am aşezat comod la masa de scris ( ora 21:00 ), până în momentul în care m-am trezit ; de exemplu, la ora 6:00 dimineaţa :

a. Datarea :

Ora planetară 9. Soare : 24 Taur; Luna 18 Sc. 2003.

b. Notificarea :

Diurn :

O.P. 6. Program de menaj şi aprovizionare.

O.P. 4. Întrevedere la locul de muncă cu un vechi colaborator : C.D. ( Leu-Taur ).

O.P. 3. Divergenţe cu o nativă Fecioară.

O.P. 1. ( Prima oră planetară ) Stare matinală calmă, lipsă de atenţie faţă de cei din jur.

Nocturn

Nu am reţinut nici un vis.

c. Concluzia zilei :

Starea conflictuală venea din partea nativei Fecioară, datorită dublei cruci diurne ( cu Ascendentul O.P.3 ), dar şi a faptului că în urmă cu două zile nu am dat dovadă de suficientă amabilitate faţă de persoana în cauză.

"O justificare coerentă, aplanează problemele difuze fără un centru de greutate".

În acest mod, studentul poate oricând să re-trăiască un anumit eveniment (după consultarea jurnalului) şi să facă eventualele conexiuni atunci când doreşte.

Exerciţiul de seară se încheie cu citirea unui pasaj din Biblie ( la liberă alegere ), după care timp de câteva minute, aspirantul meditează asupra celor citite.

2. Exerciţiul de Concentrare şi Meditaţie, reprezintă un pas esenţial în dobândirea Clarviziunii Discriminatorii.

El se practică zilnic şi numai dimineaţa, la câteva momente după ce ne-am trezit, după toaleta de dimineaţă. Poate preceda rugăciunea şi are drept scop fixarea imaginii mentale pe un Moment descris de Evanghelii. Exerciţiul de dimineaţă se încheie cu o rugăciune şi cu un psalm adecvat împrejurărilor zilei.

Observaţii :

Adesea, exerciţiile de dimineaţă trebuiesc asamblate pe schema unor practici isihaste de rit ortodox, însă asupra acestor lucruri nu insistăm, pentru că o descriere sumară a acestor practici nu ar putea suplini recomandările unui Frate Iniţiat.

Trebuie notat faptul că înainte de practicarea acestui Ritual, este necesară cunoaşterea detaliată a temei natale a aspirantului, de către Fratele Instructor, deoarece un Neptun retrograd spre exemplu, ne oferă de obicei un nativ foarte încrezător în practicile şi sistemului de gândire yoga. Nu este exclus ca nativul din exemplul nostru, înainte de a se renaşte în Dimensiunea Creştină şi-a întrerupt acest tip de Cunoaştere în momentul morţii, resimţind încă şi în această viaţă o reminiscenţă ( smrti, după Pantanjali ), care îl blochează în încercarea sa de a dobândi clarviziunea discriminatorie.

În aceste cazuri, studentul este lăsat să-şi practice asanele pe care le-a început. Trebuie avut grijă cu un astfel de nativ deoarece Ego-ul său este luat în posesia unei entităţi. Oricum, pentru nativii născuţi însă în Dimensiunea Creştină, filozofia yoga nu mai are sens şi finalitate, deoarece ţelurile Căii lui Iisus pot fi atinse prin post şi rugăciune. Percepţiile extrasenzoriale sau calităţile paranormale obţinute prin practicarea assanelor sunt interesante doar pentru cei care înţeleg Cunoaşterea, ca o manifestare spectaculoasă pentru relevarea propriului Ego inferior. El trebuie să aleagă în final, între Normalitate şi Altceva. De aceea, Frăţia Solomonară îndrumă un astfel de aspirant spre Calea lui Iisus şi reintegrarea lui în Biserica Creştină, în vederea educării mentalului spre altruism şi empatie, valori care nu se pot manifesta într-un spirit cu tendinţe de evaziune din faţa realităţii ori printr-o exagerare a trăirilor în abstract. Clarviziunea Discriminatorie nu este un act paranormal.

În anumite cazuri, se acordă o atenţie deosebită Ritualului Pentagramei, care ajută la schimbarea radicală a multor situaţii din viaţa unei persoane. Prin această procedură, blocajele semnalizate de existenţa unor aspectări nefaste ale lui Mercur şi Uranus, pot fi atenuate prin transvazarea acestor energii în forme de altruism.

Existenţa într-o temă natală a lui Pluton retrogad ori aspecte nefaste ale lui Marte sau Venus, pot declanşa la un nativ o revoluţie spirituală prin practica Celor Opt Diagrame ale Palmei. Acest ritual dezvoltă aptitudinile empatice ale individului.

Cele două tipuri de ritual, rămân însă facultative pentru cei născuţi în dimensiunea creştină, de aceea ele sunt recomandate spre a fi practicate doar sub supravegherea unui Frate Instructor şi desigur, pentru un timp limitat.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare