Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PARTEA A DOUA
ASTROLOGIA MEDICALĂ

Capitolul XXX - Treizeci şi şase de exemple de teme de nativitate

Pentru a-i da studentului un supliment de ajutor practic în studierea ştiinţei astrale, îi punem în faţă un anumit număr de teme astrologice ale persoanelor care au venit la noi pentru a le salva de vicisitudinile lor. Putem deci, să-i asigurăm că aceste cazuri sunt autentice şi sperăm că expunerea diverselor maladii determinate cu ajutorul astro-diagnosticării va fi un ghid sigur.

Am încercat să clasăm aceste teme, dar cum există în general, în fiecare dintre noi simptomele mai multor boli, a fost imposibil să tragem linii de separaţie precise în această clasificare şi, în consecinţă, trebuie ca studentul să se raporteze mai ales la antetul articolului pentru indicaţiile prezentate de temă.

~ Problema sexuală ca factor în boală ~

Avem convingerea absolută că, cu cât ne oprim mai puţin asupra chestiunii sexuale, cu cât ne gândim mai puţin la ea şi cu cât citim mai puţin despre acest subiect, cu atât rămânem din punct de vedere mental puri şi mai puţin expuşi obiceiurilor morbide, care provin adesea din studiul excesiv al acestei chestiuni. Trebuie deci, să sfătuim persoanele care au tendinţe în acest sens să nu discute despre acest subiect. Trasând planul acestui capitol, ne-am gândit mai întâi că ar fi posibil să nu abordăm deloc această chestiune, dar după ce am mai reflectat, bazându-ne pe studiul aprofundat al sănătăţii şi al bolii din punct de vedere mistic, ne-am convins că trebuie să ne întoarcem la Grădina alegorică a Edenului, care este punctul de plecare al suferinţelor şi al durerilor, după cum o explică literatura noastră rosacruciană.

Sindromul răzvrătirii permanente constituie pentru noi toţi, un fapt ancestral ; iar refulările acestor stări psihice sunt manifestate ca şi abuzuri sexuale, care însă devin în sensul cel mai literal al cuvântului, cauza primordială a durerilor, a bolilor, dar şi a unei degenerescenţe de care lumea este tot mai apăsată. Ori, într-o lucrare de natura acesteia, e obligatoriu să arătăm cauzele pentru ca remediul să poată fi găsit şi aplicat. De aceea, vom încerca să punem în lumină influenţele prenatale pe care le revelează tema de nativitate, pentru a reaminti părinţilor că mariajul este un sacrament şi nu o ocazie de a abuza de funcţia sexuală şi "că păcatele părinţilor, (în realitate), apasă asupra copiilor".

Pe de altă parte, e ştiut că un copil inocent nu se naşte cu tendinţe la o anumită boală, modul său anterior de viaţă l-a expus la o slăbiciune specifică şi de aceea, prin legea asociaţiei, este atras spre acei părinţi care pot să-i dea un corp predispus acestei boli particulare. Astfel, tata şi mama nu sunt decât instrumentele de realizare a destinului al cărui artizan este de fapt, copilul. Dacă am înţelege bine acest fapt şi dacă am putea fi şi convinşi că trebuie să trăim o viaţă pură şi sănătoasă pentru a atrage la noi suflete având o natură virtuoasă, ce beneficiu ar rezulta pentru lumea întreagă ! Pentru a atinge acest deziderat, autorii încearcă să prezinte tabloul respingător al degenerescenţei, astfel încât cel al purităţii să câştige proporţional prin contrast.

Din acest punct de vedere, oferim spre analiza cititorului tema astrologică Nr. 1. Este vorba aici de un tânăr, ce avea aproximativ 16 ani, în 1912. Casele a IV-a şi a X-a, cu planetele care se găsesc acolo şi guvernatorii lor, indică părinţii. Acela dintre părinţi a cărui influenţă este preponderentă în viaţa subiectului este desemnat de către configuraţiile Casei a X-a, în timp ce Casa a IV-a îl indică pe acela care joacă un rol secundar în destinul copilului.

În această temă de nativitate, Gemenii sunt la Mijlocul Cerului, iar Mercur care îi guvernează este în careu cu Luna, prin zodiile cardinale. Neptun este în conjuncţie cu Marte, în Casa a X şi în careu cu Soarele, în zodia mercuriană a Fecioarei. Acestea stabilesc suficient natura morbidă, nevrozată a tatălui şi felul în care această natură a operat privându-l pe tânărul băiat de uzajul limbajului şi de coordonarea mişcărilor musculare, deoarece el nu se deplasează decât împiedicat.

Latura maternă este descrisă de Săgetător, în Casa a IV-a. Guvernatorul, Jupiter, este în Leu, în conjuncţie cu Coada Dragonului (Nodul descendent al Lunii) a cărui influenţă este asemănătoare cu cea a lui Saturn. Jupiter este de asemenea, în careu cu Saturn şi Uranus care sunt şi ei în conjuncţie în Scorpion. Acestea o definesc pe mamă ca o femeie de moravuri depravate, o degenerată, partizana oribilei teorii a sufletelor-surori, a afinităţilor, a amorului liber, etc. Ea a transmis copilului aceste tendinţe impure. Leul afectează inima, iar cum Saturn este expresia obstrucţiei, a restricţiei şi a suprimării, trebuie să concludem că acţiunea inimii este foarte slabă, (dacă aflicţiunea ar fi venit de la Marte, energia sa dinamică ar fi cauzat palpitaţii). Scorpionul guvernează organele genitale ; Uranus şi Saturn indică acolo o tendinţă la onanism şi, în virtutea faptului bine cunoscut că mutilarea acestui organ afectează corzile vocale, avem în această configuraţie un motiv în plus pentru a explica mutismul sărmanului băiat. Aflicţiunea venind de la zodiile fixe, arată pe de altă parte, că sediul răului este profund înrădăcinat şi de natură congenitală şi poate proveni dintr-o procreaţie la beţie.

~ Păzitorul Pragului ~

Tema de nativitate Nr. 2 arată una dintre condiţiile psihice cele mai remarcabile pe care le-am întâlnit. Previziunile temei sunt destul de clare pentru orice astrolog, totuşi ancheta făcută de unul dintre autorii prezentei cărţi asupra vieţii subiectului adaugă clarificări adiţionale şi dă mai multă profunzime semnificaţiei configuraţiilor, pe care nu am putea să le obţinem altfel. A fost deci, o revelaţie pentru autor, care a început ancheta spirituală cu 2 ani înainte ca tema să fie construită, de a vedea cum faptele mistice de care îşi amintea atât de clar erau înscrise pe această mică roată a vieţii. Pentru a permite studentului să aprecieze acest caz remarcabil aşa cum o merită, o să povestim cum am fost puşi în relaţie cu subiectul, ceea ce am încercat să facem şi ceea ce s-a întâmplat.

Spre sfârşitul lui 1910, un prieten ne-a povestit despre trista situaţie a unui tânăr băiat reţinut la pat, culcat pe burtă, sprijinit pe coate şi privind cu insistenţă într-un colţ al camerei - ca fascinat - cu corpul întreg scuturat de hohote de lacrimi şi gemete neîntrerupte. La cererea prietenului în cauză, am făcut o vizită tânărului nefericit şi ne-am dat seama că obiectul care îi afecta privirea cu o putere asemănătoare celei a unui şarpe hipnotizând o pasăre pentru a o face să cadă în colţii săi, era un elemental de tipul cel mai hidos pe care l-am văzut vreodată. Ne-am plasat aproape de pat şi am dirijat un jet de forţă spre baza craniului nefericitei victime, cu scopul de a-l obliga să se întoarcă spre noi pentru a rupe vraja. Dar demonul avea o influenţă aşa de mare asupra conştiinţei subjugate a victimei, că exista pericolul evident al unei rupturi între corp şi suflet. Am abandonat deci, proiectul nostru şi cu, curajul născut din lipsa de experienţă, ne-am hotărât să ne luptăm cu elementalul în propriul său plan de existenţă. Dar Fratele Vârstnic, care este Mentorul nostru, ne-a căutat în acea seară şi ne-a recomandat să fim prudenţi şi să studiem geneza monstrului, înainte de a intra în acţiune.

Sondând Memoria Naturii, am aflat că, în ultima sa existenţă, spiritul încarnat în corpul tânărului fusese un iniţiat al Societăţii lui Iisus, un fanatic ardent, crud şi insensibil la cel mai înalt nivel, deşi total impersonal şi neavând alt scop în viaţă, decât grija pentru interesele Sfântului său Ordin. Sacrifica fără cea mai mică remuşcare, sănătatea, averea, reputaţia sau viaţa celuilalt, dacă Ordinul beneficia din aceasta ; s-ar fi oferit el însuşi ca sacrificiu la fel de uşor, căci era sincer până în adâncul sufletului. Iubirea ca şi ura îi erau străine, dar pasiunea la el era nestăvilită, care însă i-a făcut puternicul suflet zdrenţe, fără a reuşi totuşi să-l stăpânească. Era prea mândru pentru a-şi arăta pasiunea, chiar şi cui ar fi putut să-l satisfacă şi astfel deveni victima onanismului. Nu trebuie să credem că a fost sclavul abject al acesteia ; el, spirit nemuritor, lupta cu natura sa inferioară prin rugăciune, asceză, posturi, prin toate celelalte mijloace imaginabile. Uneori credea că a triumfat, dar când se aştepta cel mai puţin, bestia se trezea în el şi se reaprindea mai arzătoare ca niciodată. De multe ori a fost tentat să se mutileze, dar dispreţuia acest mijloc ca fiind nedemn de fiinţa umană, mai ales când acest om este îmbrăcat cu rasa preoţimii. La sfârşit sucombă sub tensiune : virilitatea viguroasă a tinereţii făcuse loc la vârsta adultă unei sănătăţi delicate, dureri constante crescură angoasa mentală, iar simpatia născuse suferinţă : n-a mai fost insensibil la suferinţele victimelor Sfântului Oficiu. Având o natură fanatică, entuziastă în orice direcţie şi-ar fi exersat energia, balanţa oscilă repede spre cealaltă extremă şi, după modelul Sfântului Pavel, începuse să lupte pentru a-i proteja pe cei care odinioară îi persecutase chiar el. Se expuse astfel antipatiei Sfântului Oficiu şi, în final, cu un corp şubrezit, dar cu spiritul mereu activ, căzuse victimă torturilor la care i-a supus atât de des pe alţii.

Prin sinceritatea naturii sale chiar la sfârşitul vieţii sale, câştigă dreptul de a fi admis într-o Ş;coală a Misterelor şi se pregăti pentru privilegiul de a lucra cu titlul de Ajutor Invizibil în vieţile viitoare. Legea Asocierii făcuse să se încarneze într-o familie americană al unui prieten din viaţa anterioară. Primi de la părinţii săi un sistem nervos, în acord cu nivelul vibraţional cerut de probele sale.

Saturn, în opoziţie cu Soarele - dispensatorul vieţii - reţine însă energia nervoasă a lui Mercur şi-i blochează circulaţia venoasă (de la Venus), împiedicând secreţia urinară şi eliminarea toxinelor cu ajutorul rinichilor guvernaţi de Balanţă, zodia de exaltare a lui Saturn, în care este plasat sub actuala temă natală. Ori, cum planetele din opoziţie sunt în Berbec - guvernatorul capului - influenţa sa morbidă se manifestă odată prin creier şi intelect, dar şi prin sistemul uro-genital. Această ultimă influenţă este între altele accentuată de conjuncţia lui Uranus cu Luna, în Casa a VI-a, care are legătură cu sănătatea, sub zodia Scorpionului, care guvernează organele genitale.

Cum tema de nativitate arată tendinţele rezultând din acţiunile comise în existenţele anterioare, este evident că viciul împotriva naturii acestui individ trebuia să-l conducă să se renască sub o strălucire stelară, afectând sănătatea în acest mod special, căci atunci când sufletul a fost învins de un vechi păcat obişnuit într-o anumită viaţă, moartea nu mai lichidează datoria contractată, o schimbare de loc nu achită şi angajamentele luate într-o primă casă. Când ne re-încarnăm, tentaţia ni se prezintă iarăşi, până ce ne vom fi învins slăbiciunea. Sarcina ce-i revine acestui sărman suflet este deci, de a extrage esenţa de virtute şi de castitate din zgura încă fierbinte a pasiunii sau a viciului secret. Fie ca Dumnezeu să-i vină în ajutor şi să-i întărească braţul în teribila luptă. Astrologia, cheia principală a compasiunii, poate să ne reveleze, pe tot cuprinsul, lupta şi angoasa sufletului şi să ne ferească de crima de a dispreţui pe oricine aflat în depravare sau decădere.

Aspectele mai sus menţionate provin de la zodiile cardinale şi fixe, care indică fatalitatea unui destin. Totuşi, Neptun la Ascendent, într-o zodie comună, Gemenii, anunţă o condiţie în devenire. Neptun este în trigon cu Saturn, care afectează mentalul şi se sprijină pe energia dinamică a lui Marte.

Neptun indică ierarhiile spirituale invizibile, care operează cu noi şi asupra noastră. Atunci când este plasat în Casa a XII-a, este evident că putem să ne aşteptăm la necaz şi aflicţie. Această poziţie face ca subiectul predispus să cadă pradă spiritelor-control, dar trigonul cu Saturn şi sextilul Soarelui la Venus şi la Mercur îl protejează împotriva influenţei surselor exterioare. Astfel tânărul nostru, deveni prada expansiunilor demonice instaurate pe consecinţele acţiunilor sale anterioare, iar teribila creatură cunoscută sub numele de "Păzitorul Pragului", de care trebuia ca neofitul să treacă înainte de a intra în mod conştient în Lumea Invizibilă. Forma înfricoşătoare şi-a obţinut existenţa din actele de cruzime comise de acest om în viaţa sa trecută el (monstrul) s-a alimentat şi s-a dezvoltat din blestemele victimelor sale torturate ; bietul fanatic umplându-se până în gât de mirosul sângelui şi sudorii lor, aşa cum o fac dealtminteri şi elementalii. Este un monstru în toată puterea cuvântului. Moartea progenitorului său îl făcuse latent, dar în noua temă de nativitate vremea plăţii era marcată pe cadranul destinului. Când Luna atinse prin progresie punctul natal al lui Marte în Casa a XII-a, energia sa dinamică galvaniză monstrul într-o viaţă nouă şi atunci începură aflicţiunile bietului tânăr. Ura, mânia, răutatea pe care monstrul o ţinea în rezervă se repercută asupra lui, angoasă pentru angoasă, iar natura sa negativă a Gemenilor căzuse la pământ sub greutatea furioasă a demonului.

Când am văzut entitatea, aceasta ne-a apărut ca o masă gelatinoasă informă cu numeroşi ochi mari verzui, implantaţi pe diverse părţi ale corpului. La intervale de câteva secunde, o emanaţie cu vârful ascuţit - ca o sabie - ţâşnea dintr-un loc neprevăzut cu un organ anume pe acest corp şi-l străpungea pe nefericitul care zăcea zdrobit pe patul său. Apoi, deşi monstrul nu avea gură cu care să fi putut râde, părea scuturat de o ilaritate demonică, la vederea terorii şi a suferinţelor pe care le cauzase. În alte momente, prin câte unul dintre multiplii săi ochi, părea că iese din monstru, o excrescenţă alungită ca o trompă de elefant, care se oprea la un deget de ochii victimei, după care ochiul diform plonja în pupila victimei cu o intensitate teribilă. Există în temă atât de multe aspecte bune pentru a-i veni în ajutor, încât probabil nu va muri. Când Soarele va fi atins conjuncţia lui Jupiter natal în tema natală şi când Luna va fi trecut careul Soarelui natal, putem spera că se va produce un reviriment net în bine. În aşteptarea acestui lucru, trebuie ca bietul suflet să lupte sigur împotriva demonului pe care l-a creat, desigur dacă viciul secret nu i-ar fi minat vitalitatea în viaţa precedentă. O re-încarnare sub un semn mai puternic i-ar fi dat o putere de îndurare fizică mai mare şi ar fi făcut ca victoria să fie mai sigură.

~ Boala ochilor ~

Acest rău este datorat strălucirii anumitor nebuloase ale zodiacului : Pleiade - 29 ° Taur ; Ascelli - 6 ° Leu ; Antares - 8 ° Săgetător. Când Soarele sau Luna sunt în orbul unuia dintre aceste locuri şi afectaţi de Saturn, Marte sau Uranus, sau vice-versa, atunci când Saturn, Marte sau Uranus sunt în aceste nebuloase şi afectează Soarele sau Luna, sunt indicii de tulburări vizuale. Totuşi, dacă veghem asupra copiilor care au aceste tendinţe, răul poate fi blocat şi chiar îndepărtat. Luminarea sălilor de clasă cere atenţie, după principii generale, dar când un copil este direct ameninţat de tulburări vizuale, trebuie ca părinţii să ceară pentru el un loc convenabil într-o lumină modificată. Cititul la lumina unei lămpi sau în penumbră n-ar trebui să fie permis şi ar trebui ca locuinţele să aibă o nuanţă caldă. Cu viaţa şi civilizaţia avansată a oraşelor, ochii s-au obişnuit cu distanţe scurte şi nu pot să se adapteze rapid la variaţiile de distanţe lungi, cum o pot face cei ai marinarilor sau a locuitorilor de la ţară. Când tema astrologică a unui copil indică ochi slabi, viaţa la ţară - dacă este posibil - poate fi de un imens avantaj pentru a proteja vederea, căci exerciţiul muşchilor ochilor forţaţi să se ajusteze frecvent la distanţe lungi şi scurte ajută inevitabil la fortificarea vederii. Trebuie să admitem că o mare parte din tensiunea ochiului se datorează congestiei muşchiului ciliar, care adaptează cristalinul la distanţa la care se află obiectele şi a celei a orbicularului. De fiecare dată când acesta din urmă nu acţionează foarte repede, prea multă lumină intră în ochi, iar retina suferă. Viaţa în aer liber, atunci când muşchii copilului sunt încă supli, va face minuni pentru a corecta astfel de defecte şi chiar şi adulţii vor obţine un mare avantaj doar că la început să aibă grijă de a-şi proteja bine ochii împotriva strălucirii Soarelui. Un tratament osteopatic, aplicat cu discernământ, are de asemenea, un efect salutar stimulând circulaţia şi supleţea muşchilor.

~ Indicaţii subtile de vedere spirituală ~

Este un fapt ştiinţific bine cunoscut că senzaţia depinde de aptitudinea de a simţi şi de a interpreta vibraţiile aerului şi eterului, în funcţie de simţul implicat. Vechii magi imaginară caduceul lui Mercur ca un simbol al efectelor acestor vibraţii ; diferite secrete spirituale sunt reprezentate de forma ondulatorie a şerpilor gemeni în jurul caduceului, inspirate de credinţa că Mercur este generatorul oricărei mişcări vibratorii. Astfel, el este factorul principal în producerea senzaţiilor şi a proceselor mentale, din care emană conştiinţa. De unde rezultă că Mercur în elevaţie şi în aspecte favorabile ne face simţurile mai ascuţite şi mentalul mai pătrunzător, în timp ce un Mercur afectat înmoaie simţurile sau face ca individul să fie hipersensibil. În ambele cazuri, se produce o stare anormală a intelectului, cauzând suferinţe, în funcţie de Casă, zodie şi aflicţie. Chiar şi un aspect bun cu o planetă zisă malefică, deşi evidenţiază virtutea acestei planete, poartă şi caracterul laturii tenebroase, deoarece chiar şi cel mai bun dintre noi are în natura sa interioară ceva, care vibrează la unison cu acest aspect al planetei.

Dar, dincolo de drumul sinuos tăiat de Mercur printre vibraţiile aerului şi eterului, interpretate printr-un proces lent în intelect în care spiritul şi materia se întâlnesc, există o cale mai directă spre cunoaştere, simbolizată de Caduceu. Este raza lui Neptun, octava lui Mercur, care ne pune în contact cu lumile spirituale. Dar remarcaţi bine că bagheta (bastonul) şi şerpii nu sunt separaţi, că bagheta trece printre formele înlănţuite ale şerpilor. Aflăm astfel că, în starea noastră prezentă, cunoaşterea spirituală depinde de intelect pentru a se exprima concret şi că această exprimare se colorează de către acesta, în funcţie de aspectele lui Neptun.

Experienţa a dovedit că raza afectată a părţilor zodiacului deja menţionate se interpun vibraţiilor eterice acţionând asupra retinei ochiului şi alterând astfel vederea. Dacă în aceeaşi temă de nativitate Neptun este concentrat asupra unuia dintre punctele numite "punctele oarbe", adică cele care nu răspund vibraţiilor mercuriene eterice, este sensibilizat de raza spirituală a lui Neptun şi se poate ca o persoană mioapă sau chiar oarbă să poată vedea lumile spirituale ascunse oamenilor a căror vedere este concentrată de vibraţiile mercuriene. Aspectul lui Neptun determină gradul şi natura vederii spirituale evoluate. Putem vedea exemple chiar aici, în diverse teme astrologice. Acestea au fost alese pentru a demonstra alte puncte, dar ni se pare că ceea ce tocmai am menţionat este demn de atenţie.

Ar fi bine totuşi să atragem atenţia studenţilor faţă de concluziile absurde ; nu vrem să spunem că toţi cei care sunt afectaţi de dureri de cap de către Antares, Ascelli sau Pleiade sunt dotaţi cu vedere spirituală. Femeia din tema Nr. 5 este foarte afectată fizic, dar Neptun este în afara orbului, iar ea nu primeşte nici o viziune spirituală de la strălucirea lui. Vederea vizionară poate de asemenea, să rămână embrionară la mulţi, în timp ce aspectul este bine definit ; dar în aceste cazuri ea este pe cale de dezvoltare şi va ceda uşor la un antrenament adecvat.

Totuşi, în cazurile în care aspectul este un careu sau o opoziţie, ar fi înţelept să ne ferim de orice tentativă făcută pentru a provoca iluminarea interioară, căci în aceste aspecte se ascunde un mare pericol din partea spiritelor-control, elementali, etc. Un exemplu din acestea a fost dat în tema astrologică Nr. 2, în care opoziţia lui Neptun la Antares este responsabilă de viziunea teribilă a "Paznicului Pragului". Acolo, vederea fizică nu era deloc alterată, dar în tema Nr. 3 afecţiunile organului vizual sunt arătate prin aflicţiunea lui Ascelli ; în tema Nr. 4, prin cea a lui Antares. Într-una, trigonul lui Neptun produce clarviziunea voluntară în cealaltă, aspectul este un careu, de unde rezultă că vederea spirituală obţinută este intermitentă şi involuntară.

Am vorbit de Mercur ca de generatorul tuturor vibraţiilor senzoriale, auditive, olfactive, vizuale, etc. şi de Neptun, ca de octava sa superioară. Pentru a preveni anumite întrebări la acest subiect, vom spune că în lumea spirituală o separare netă a simţurilor nu există, senzaţiile se formează, în aşa fel încât sunetul şi vederea, respectiv vocea şi văzul nu sunt decât un simţ comun. Raza lui Neptun are două valenţe, dar clarvăzătorii nativi pot suferi de capacitatea involuntară de "văd sau aud" după caz, în funcţie de cheful entităţilor care au câştigat accesul aurei lor prin intermediarul acestei raze. Tema de nativitate Nr. 3 arată influenţa malefică pe care nebuloasa Ascelli o are asupra vederii. Acest grad periculos răsărea la naştere în conjuncţie apropiată cu Luna şi era în orb cu Soarele. Saturn (24 ° în Balanţă) este chiar în orbul unui careu cu Soarele (0 ° din Leu), iar rezultatul acestor diverse aflicţiuni este că persoana este obligată să poarte ochelari cu lentile duble. Există totuşi o compensaţie la această aflicţiune : Neptun în elevaţie este în trigon cu Ascelli ; Soarele, Luna şi Ascendentul sunt în orb, ceea ce a dotat subiectul cu vedere spirituală asupra căreia posedă un control perfect, cum studentul poate să-şi dea seama prin examinarea lui Mercur, care este planeta cea mai bine fortificată din temă.

Saturn, prin sextilul său venind din zodia exaltaţiei sale, dă fermitate, perseverenţă şi concentrare ; Jupiter, trigon în Casa pe care o guvernează, lărgeşte mentalul, înclină spre religie şi bunăvoinţă Venus, prin sextilul său adaugă bunătate şi iubirea faţă de Frumos. Este evident astfel că în această temă raporturile lui Mercur şi ale octavei sale superioare Neptun sunt bine ilustrate în ceea ce priveşte expresia fizică şi spirituală a spiritului. Neptun este planeta cea mai elevată, Mercur cea care are cel mai mare număr de aspecte. Nici unul, nici altul nu sunt afectate, de aceea nativul nu este deloc predispus la halucinaţii, ci îşi cântăreşte experienţele în balanţa logicii. Comparaţi această temă de nativitate cu cea a bietului tânăr afectat de "Păzitorul Pragului" (Nr. 2), în care Neptun în Casa a XII-a este în conjuncţie cu Marte şi în care Mercur este afectat de opoziţia lui Saturn, toate în semne cardinale ; contrastul între cele două teme va face să reiasă câteva puncte interesante.

În nativitatea Nr. 5, vedem Luna în Casa a VI-a, la aproximativ 3 ° de Antares, Saturn în Casa a XII-a la 4 ° de o opoziţie cu Antares şi la aproximativ 7 ° de o opoziţie exactă cu Luna : astfel, influenţa sa natală a fost redusă la minimum. Dacă opoziţia ar fi fost mai aproape, sau exactă, orbirea din naştere ar fi fost inevitabilă. Din fericire, aspectul era slab, iar vederea nu a fost afectată serios, decât în momentul în care Soarele a intrat prin progresie în Casa a XII-a, a trecut opoziţia Lunii, apoi cea a lui Antares şi a ajuns în conjuncţie cu Saturn. Aceste puncte de contact în tema astrologică au marcat crizele aflicţiunii ochilor. Saturn fiind agentul aflictor, nervii şi muşchii optici au înţepenit: un ochi este pe de-a-ntregul pierdut şi aproape şi celălalt. În noiembrie 1912, Luna progresase la careul Soarelui natal : a fost criza finală pe care au stimulat-o aspectele mai sus menţionate. Neptun nu prezintă nici un aspect cu punctele indicate ale zodiacului ; din această cauză, vederea spirituală este profund adormită. Nativitatea Nr. 4 este cea mai afectată dintre toate, Coada de Dragon, Soarele şi Antares sunt în conjuncţie. Aceasta este deja suficient de serios, dar starea se agravează şi din cauza unui careu aproape complet al lui Neptun cu Marte la Soare şi a unei conjuncţii care are loc în Casa a XII-a. Astfel această temă ne arată că persoana s-a născut cu nişte ochi foarte slabi, ea abia poate citi, chiar ţinând cartea sau hârtia la câţiva centimetri de ochi şi servindu-se de o lupă. Dar careul lui Neptun la Antares a deschis, într-o anumită măsură, simţurile spirituale, astfel încât aude voci de spirite şi are uneori viziuni. Bineînţeles că aceste manifestări care scapă propriului său control nu sunt de dorit, dar servesc să dovedească influenţa lui Neptun, atunci când este în aspect cu aceste puncte ale zodiacului.

~ Capul şi Coada Dragonului ~

S-a spus adesea că era o problemă dificilă pentru studenţi să ştie ce sunt Capul şi Coada Dragonului (numite în efemeride Nodurile Lunare) şi de ce una este presupusă benefică şi favorizează tot ceea ce cade sub raza sa binefăcătoare, în timp ce cealaltă este considerată ca fiind malefică, extrem de malefică deci, este nimerit să explicăm aici filosofia.

Să spunem mai întâi, pentru a servi drept regulă studenţilor puţin versaţi cu termenii astronomici, că numim noduri punctele în care o planetă parcurgându-şi orbita se încrucişează cu cea a Soarelui, cum o face, de exemplu, Pământul la echinocţii. Aceasta este explicat din punct de vedere astronomic şi din punct de vedere mistic în a noastră "Astrologie ştiinţifică simplificată", cât şi revoluţia nodurilor Lunii.

Din punctul de vedere convenţional al sistemului geocentric, Soarele îşi încrucişează nodul său oriental în fiecare an la echinocţiul de primăvară, cinzeci de secunde de spaţiu înaintea punctului în care l-a traversat anul precedent. Ori, cum Soarele parcurge 15 ° pe oră, 50 de secunde de spaţiu sunt străbătute în aproximativ 3 secunde. Luna răsare în fiecare noapte cu o întârziere de aproximativ 50 de minute faţă de răsăritul din noaptea precedentă. Aplicând aceeaşi măsură, 50 de minute de timp corespund la aproximativ 3 minute de spaţiu, iar nodurile Lunii retrogradează tot cu atât în fiecare zi.

Astfel Soarele parcurge cercul zodiacului timp de un an, dar are nevoie de 27.000 de ori mai mult (27.000 de ani), pentru a completa cercul precesional al nodurilor sale, punctele echinocţiale. Luna care se mişcă cu rapiditate, percurge cercul zodiacului în 27 de zile, iar nodurile sale fac o revoluţie completă într-o mie de săptămâni sau 19 ani. (Aceste cifre sunt aproximative.)

În cazul Soarelui, punctul în care traversează ecuatorul Pământului nostru, la Est, este întotdeauna privit ca primul punct al Berbecului, oricare ar fi constelaţia în care cade ca urmare (drept consecinţă) a precesiei. Acest mod de a proceda este perfect justificat, deoarece atributele dispensatorului vieţii conferite Soarelui în Berbec se constată de îndată ce a trecut linia ecuatorială : seminţele încep atunci să germineze, anotimpul iubirilor începe şi întreaga creaţie pare invitată la reproducerea speciilor de către raza solară. De aceea, astrologii spun că Soarele este exaltat în Berbec ; ori, acesta din urmă are (conţine) primele 30 ° plecând din punctul echinocţial, nodul ascendent al Soarelui, în care traversează ecuatorul la echinocţiul de primăvară.

După acelaşi principiu, nodul descendent al Soarelui, punctul în care părăseşte emisfera boreală pentru a intra în lunile de iarnă, e numit primul punct al Balanţei, iar Saturn, planeta obstrucţiei şi a represiunii este în exaltare acolo. Saturn este cosaşul, care cu coasa sa doboară fructele razelor solare ; reprimă viaţa şi bucuria ; prietenele noastre înaripate, păsările, tac în prezenţa sa, iar Pământul coboară în mormântul său hibernal sub strânsoarea sa glacială.

Cum Luna primeşte şi reflectă lumina solară pe Pământ, această lumină împrumutată este, sub anumite raporturi, asemănătoare strălucirii directe ; oricare ar fi punctul în care nodul său ascendent (Capul Dragonului) cade în zodii, efectul său, asupra lucrurilor cu care se află în raport prin conjuncţie, este asemănător celui al Soarelui în Berbec, care face ca natura să exalte de bucurie ; favorizează şi accelerează mersul afacerilor personale într-un mod binevoitor ; pune, pentru a spune aşa, ulei la roţile vieţii mai ales în departamentul în care este în conjuncţie cu o planetă.

Pe de altă parte, nodul descendent la Lunii (Coada Dragonului) corespunde Balanţei, în care Saturn este exaltat şi dacă se găseşte în conjuncţie cu o planetă, exercită o influenţă de represiune şi de obstrucţie, asemănătoare efectelor vântului glacial al iernii provocat de exaltarea saturniană.


(clic pe imagine)

Tema de nativitate Nr. 6 revelează rolul lui Saturn în fractura femurului subiectului. Este plasat în Casa a XII-a, poziţie care indică inactivitate forţată. Careul Soarelui la Mijlocul Cerului este o altă aflicţiune natală. În decembrie 1908, Luna Plină era în conjuncţie exactă, iar Jupiter, guvernatorul Casei a VI-a (cea care indică boala) era în careu exact cu Coada Dragonului şi în opoziţie exactă cu Soarele său. Astfel, indicaţiile de aflicţiune erau numeroase. Săgetătorul care guvernează şoldurile şi coapsele ocupă Casa a VI-a. Fractura femurului a avut loc atunci când doamna a alunecat pe pavajul îngheţat din faţa casei.

Tema Nr. 4 arată Coada Dragonului în conjuncţie cu Soarele, aproape de Steaua fixă Antares, care are o influenţă malefică asupra vederii, iar biata femeie care este astfel afectată se află în mare pericol de deveni oarbă.

Nodurile Lunii sunt date în ale noastre "Efemeride Ştiinţifice Simplificate", cu poziţia pe care o ocupă în fiecare zi. Locul ocupat de ele la naştere se află printr-o proporţie simplă. Diagrama adăugată aici explică că aceste puncte sunt numite "Capul şi Coada Dragonului" pentru că mersul Soarelui şi al planetelor apare ca o serpentină când îl desenăm pe o suprafaţă plană.

~ Bolile de urechi ~

Casa a XII-a indică influenţele limitative ale vieţii. Mercur, atunci când este în conjuncţie cu Soarele, limitează spiritul, care dă subiectului o repugnanţă la a cerceta ştiinţa. Acelaşi lucru se produce dacă Saturn, Marte, Uranus şi Neptun afectează sau dacă una dintre zodiile mercuriene (Gemenii sau Fecioara) sunt pe vârful Casei a XII-a şi dacă Mercur e afectat (oricare ar fi locul temei în care este plasat). Anexăm temele astrologice ale persoanelor care suferă de acest rău : tema Nr. 7 oferă cel al unei femei care îşi pierde gradat auzul. Mercur, Venus şi Soarele sunt în conjuncţie parţială în Peşti - a 12-a zodie - care se găseşte de asemenea, în Casa a XII-a. Sângele, limfa şi fluidul vital invizibil, numit de ştiinţă "forţa nervoasă", sunt constructorii corpului nostru. Fiecare planetă, mai puţin Uranus şi Neptun, guvernează una sau alta din părţile lor constituente.

* Mercur guvernează nervii, mai ales sistemul cerebro-spinal şi fluidul vital roziu invizibil, care curge în teaca vizibilă a nervului.

* Luna guvernează de asemenea, nervii într-un mod general, dar are o influenţă specială asupra tecilor nervilor corpului, al marelui simpatic şi limfei.

* Jupiter guvernează circulaţia arterială.

* Venus guvernează sângele venos.

* Marte guvernează fierul în sânge.

* Soarele guvernează oxigenul.

* Saturn guvernează depozitele de minerale cărate de sânge şi care întăresc (sclerozează) arterele şi alte părţi ale corpului.

Atunci când o planetă este în conjuncţie foarte apropiată cu Soarele (3 ° sau mai puţin), spunem că este în combustie ; strălucirea sa este, ca să spunem aşa, incendiată de căldura teribilă a Soarelui, în aşa fel încât această planetă astfel afectată este incapabilă de a-şi îndeplini corect funcţia sa în viaţa persoanelor născute sub această configuraţie. Este la fel de evident cum veriga cea mai slabă a unui lanţ va fi prima ce se va rupe, boala se va manifesta în partea corpului afectată de "arsura" Soarelui asupra domeniului planetar respectiv. Nativitatea Nr. 7 are în acelaşi timp Venus şi Mercur în combustie în Casa a XII-a. Trebuie să concludem că există acolo lipsă de forţă nervoasă sau de fluid vital şi că circulaţia venoasă a urechii este blocată. Astfel congestia este inevitabilă, iar subiectul va deveni din ce în ce mai tare de ureche. Osteopatia este excelent echipată pentru a trata astfel de cazuri. Dacă această configuraţie s-ar găsi într-o zodie fixă, am fi mai puţin optimişti, dar flexibilitatea este una dintre principalele caracteristici ale zodiilor comune şi nu vedem nici un motiv pentru ca răbdarea şi perseverenţa să nu aducă o vindecare natală.

Cum am spus deja, Saturn guvernează materiile minerale cărate de sângele nostru. Din aceste materii se formează scheletul, cât şi concreţiunile în ţesuturile mai puţin dense. Scheletul este deci, guvernat de Saturn. În tema Nr. 8 defectul auzului vine de la zodiile fixe, Leul şi Scorpionul, ceea ce face răul mai greu de vindecat, cu atât mai mult cu cât Saturn este astrul ce afectează şi proiectează asupra lui Mercur strălucirea sa malefică dintr-o casă angulară.

A fost o vreme în care ştiinţa credea că timpanul era singurul sau cel puţin principalul factor al auzului ; dar medicii îşi dau seama astăzi, că acest simţ depinde tot atât de mult, şi de structura osoasă. Natura lui Saturn este de a bloca, iar cum Scorpionul guvernează organele de excreţie, putem vedea cu uşurinţă că această importantă funcţie este împiedicată şi că deşeurile produse de digestie trec cu greu prin rinichi şi prin colon. În consecinţă, orice organism este blocat, iar cum Mercur în Casa a XII-a indică slăbiciunea urechii, este normal să concludem că însuşi nervul auditiv este blocat şi că partea osoasă a urechii va deveni din ce în ce mai dură cu timpul.

Laptele prins are un efect salutar pentru a corecta obstrucţia organismului. Multe persoane se revoltă împotriva folosirii laptelui în cantităţi mari, deoarece se presupune că el agravează constipaţia. Aceasta este adevărat la început, dar după un timp organismul se obişnuieşte cu laptele prins, acesta devine un aliment sănătos şi hrănitor cu efect chiar depurativ. Legumele verzi şi fructele vor ajuta de asemenea, orice persoană afectată ca cea din nativitatea Nr. 8 să elimine deşeurile şi cu timpul, să suprime răul.

~ Bolile organelor vocale ~

Cunoaşterea perfectă a Astrologiei arată că aceleaşi efecte pot fi produse de factori opuşi în esenţă. Astfel lui Saturn i se spune malefic şi lui Jupiter, benefic ; dar atunci când Saturn este bine fortificat într-o temă astrologică, are un efect foarte dorit, în timp ce Jupiter afectat este cu totul diferit de benefic. Există deci, o latură bună la fiecare dintre planetele zise malefice şi orice planetă benefică conţine şi un caracter nedorit. Se spune că semnele zodiacului guvernează fiecare o parte a corpului, dar că fiecare zodie are şi autoritate secundară asupra părţii guvernate de zodia opusă.

Astfel, o aflicţiune în Gemeni poate fi cauza unei bronşite sau a unor slăbiciuni în braţe şi în umeri ; dar poate rezulta şi sciatica, boală proprie Săgetătorului. Taurul guvernează gâtul ; însă are o mare afinitate cu Scorpionul, semnul organelor genitale ; este motivul pentru care putem remarca schimbarea care se operează în vocea tinerilor la vârsta pubertăţii ; la fel o femeie care abandonează drumul castităţii pentru a duce o viaţă de dezmăţ, capătă o voce guturală. Taurul guvernează laringele, dar Mercur guvernează aerul, care face să vibreze corzile vocale ; ca urmare o afecţiune organică este indicată de aflicţiunea Taurului şi a Scorpionului, în timp ce alterarea funcţiei este indicată de poziţia şi aspectul lui Mercur.

Există, între Taur (guvernatorul organelor vocale) şi Mercur (guvernatorul aerului ambiant) o relaţie asemănătoare celei care există între instrumentul de muzică şi executant. Dacă Taurul şi Scorpionul nu sunt afectaţi, organele vocale sunt în condiţie bună, dar un Mercur afectat poate totuşi să cauzeze o tulburare funcţională a vorbirii. Se poate produce şi inversul, atunci când Mercur, de exemplu, bine fortificat, contracarează în parte efectul Taurului afectat.

Aceasta este perfect demonstrat în tema Nr. 9 în care Saturn, Neptun şi Soarele, aflate în conjuncţie în Taur, cauzează o afecţiune a gâtului, dar Mercur, într-o zodie a vocii, Gemenii (Balanţa şi Vărsătorul fiind celelalte două) este în conjuncţie cu Jupiter. Femeia suferă constant de dureri de gât, dar la fel cum un bun muzician obţine melodii suave dintr-un instrument deteriorat, tot aşa, cu ajutorul bunei poziţii a lui Mercur, această femeie este capabilă de a se exprima mai bine ca mulţi alţii ale căror organe vocale sunt sănătoase ; de fapt, ea este profesoară de dicţie. Nativitatea Nr. 3 prezintă un Mercur într-un mod straniu, bine fortificat ; nu există nici o aflicţiune, nici din Taur, nici din Scorpion, iar subiectul este dotat de o voce destul de puternică pentru a umple fără efort cele mai mari holuri, fără a fi însă prea puternică pentru cele mai mici. Dar Mercur în Leu, zodia bestială şi Saturn în Balanţă, una dintre zodiile vocii, împiedică amândouă o dicţie perfectă, astfel domnul în cauză simte uneori o anumită ezitare în modul de a se exprima.

Rezultă că e mai uşor să remediezi viciile vorbirii, decât afecţiunile organice ; în primul caz, răbdarea, practicarea exerciţiilor de vocaliză şi de respiraţie aşa cum le dau profesorii de dicţie (acestea sunt absolut nepericuloase, faţă de exerciţiile respiratorii Yoga) ; în plus, sunt aproape infailibile în restabilirea condiţiilor de normalitate. Temele de nativitate Nr. 9, 10 şi 11 au Saturn şi Neptun în conjuncţie în Taur : în consecinţă, nativii din aceste teme au dureri de gât şi vreo afecţiune la organele genitale. Nr. 10 şi 11 au suportat amândoi operaţii pentru înlăturarea unor anumite părţi, iar Mercur în Scorpion concentrând toate gândurile subiectului Nr. 10 asupra sexului, rezultă o tortură intensă, pentru că îi este de acum imposibil să-şi satisfacă dorinţele arzătoare. Saturn într-o zodie fixă este desigur un stăpân sever, secerător al fructelor unei vieţi trecute, iar dacă există speranţa vreunei uşurări, va veni de la cunoaşterea cauzei aflicţiunii, de la răbdarea câştigată astfel şi din rugăciune.

~ Boli mentale ~

Înainte de a închide discuţia despre bolile specifice capului, trebuie să menţionăm nebunia, deşi cauzele fundamentale nu pot fi decât sugerate într-o carte de acest fel. De aceea, trimitem studentul la Cosmogonia Rosacruciană pentru o explicaţie completă a agenţilor cosmici care intervin în construirea creierului şi pentru cheia corespondenţelor astrologice. Nu dăm aici decât faptele esenţiale.

Creierul şi laringele au fost construite mai întâi de gazdele angelice ale Lunii, care au utilizat în acest scop o parte a forţei sexuale - de aici relaţia intimă între aceste organe. Alienarea mentală este adesea produsă de abuzul de forţa sexuală, iar alienaţii sunt adesea afectaţi de un defect de vorbire. Când băieţii ating vârsta pubertăţii, vocea lor se schimbă, iar la o femeie de moravuri uşoare, vocea devine guturală, în timp ce cea a bărbaţilor degeneraţi devine efeminată. Se ştie că în Italia cântăreţii doritori de a-şi dezvolta o voce de tenor se fac eunuci pentru a atinge acest scop.

În sistemul astfel edificat de cohorta lunară, sub conducerea lui Jehovah, rebelii conduşi de Lucifer, spiritul lui Marte, s-au insinuat şi au inoculat pasiunea, abuzurile sexuale şi revolta împotriva guvernării Îngerilor lui Jehovah. Pentru a contrabalansa influenţa, Fraţii noştri Bătrâni de pe Mercur au fost însărcinaţi să dezvolte în om raţiunea, în aşa fel încât acesta din urmă să poată, cu timpul, să înveţe să se ghideze singur. Toate marile Ierarhii lucrează constant în corpurile noastre, dar cele trei citate mai sus guvernează mai ales sexul şi raţiunea, fiecare controlând unul din cele trei segmente ale măduvei spinării. Ierarhia spirituală sublimă a lui Neptun operează în canalul vertebral şi ventriculele cerebrale pentru a trezi simţurile noastre spirituale care, atunci când sunt evoluate, fac spiritul prizonier capabil de a străpunge vălul de carne şi de a intra în contact cu sferele supra-fizice. Spiritele luciferiene domină emisfera cerebrală stângă, care până în prezent, este organul principal al gândirii. Spiritele mercuriene domină emisfera cerebrală dreaptă, care va veni în forţă în omenirea viitoare şi o va ridica pe aceasta la o stare de a fi mai sublimă, pe un plan mai nobil al vieţii, care ne va da putere deplină asupra naturii inferioare, făcându-ne asemănători lui Christos. Îngerii lunari au influenţa lor asupra cerebelului, instrumentul de coordonare. În acest veritabil "Pom al Cunoaşterii" bătălia se duce între forţele dintre care unele luptă pentru emanciparea omului şi altele pentru menţinerea lui în sclavie, aşa cum este explicat în "Interpretarea Christianismului după Rosa-Cruce" (Conferinţa nr. 14 : Lucifer, tentator sau binefăcător).

[ The Rosicrucian Christianity Lectures ]

La fel sunt şi învăţăturile care explică motivul profund al spuselor Astrologiei şi orice văzător calificat va percepe cu uşurinţă diverşii agenţi în acţiune în corpul uman. Este adevărat că astfel de văzători sunt rari, iar studentul astrolog are multe motive de a-i mulţumi lui Dumnezeu în fiecare zi pentru ştiinţa binecuvântată pe care i-a pus-o la dispoziţie şi care este mai avantajoasă, decât vederea spirituală la orice grad ar fi aceasta. Deşi autorii prezentei cărţi cred cu fermitate în Legea Compensaţiei care îi dă fiecăruia exact cât a câştigat ; nici mai mult şi nici mai puţin, totuşi nu putem să nu ne gândim că măsura capacităţilor intelectuale a fost cumpănită în avantajul nostru, Dumnezeu făcându-ne parte mai mult decât am fi meritat de fapt.

Suntem foarte recunoscători pentru buna cumpănire şi pentru cantităţile adiţionale ; însă poate uneori dacă am fi în alternativa de a alege între pierderea capacităţilor noastre spirituale şi cea a cunoaşterii Astrologiei, nu am ezita nici o clipă de a ne decide în favoarea ştiinţei noastre mult iubite, iar aceasta nu ar mira pe nimeni care va reflecta un moment asupra chestiunii. E adevărat că vederea spirituală, chiar în forma sa cea mai elementară, ne permite să vedem starea corpului uman în cele mai mici detalii ale sale şi oferă astfel posibilităţi de diagnostic mai uşoare decât Astrologia.

Dar, deşi simpla clarviziune penetrează până în chiar măduva oaselor, ea nu este decât superficială în comparaţie cu Astrologia, căci nu arată decât starea prezentă a corpului. Pentru a găsi cauzele care au dus la această stare sau în a cântări tendinţele viitoare, este necesar să consultăm Memoria Naturii. Trebuie să o facem personal, dar nu ne-ar ajunge timpul, căci avem de tratat sute de cazuri, în timp ce o privire asupra unei simple teme astrologice ne revelează la fel de mult. Acolo sunt zugrăvite cauzele dezordinii fizice, mentale sau morale ; acolo sunt indicate exact fazele anterioare şi crizele viitoare, cât şi modul de a găsi un remediu şi momentul cel mai favorabil pentru a-l administra.

Astrologia ajută pe loc, iar astrologul la înălţimea sarcinii sale are o misiune atât de mare, atât de sfântă, încât slujba preotului (în sensul ezoteric al cuvântului) păleşte în comparaţie cu a sa. Ca cel care aspiră la cunoaşterea acestei înalte ştiinţe să-şi amintească că stă pe un pământ mai sfânt decât cel pe care stătea Moise în faţa Mărăcinilor de Foc, atunci când interpretează o temă de nativitate. În acest cerc, simbolul infinitului, un suflet nemuritor este dezgolit : nenorocire, celui care va îndrăzni să-l privească cu o sclipire profană ! Aceasta pentru că nu judecăm cum acest suflet s-a murdărit în pelerinajul său prin materie, poate acel suflet de esenţă divină rămâne dragă Tatălui ; poate chiar mai preţios decât al dreptului care nu are nevoie nici de clemenţă, nici de compasiune. Aceasta ar putea fi considerată ca o digresiune, dar nu ne cerem scuze ; propovăduim Astrologia cum se propovăduieşte o religie şi simţim necesitatea de a ne extinde asupra acestui aspect al acestei ştiinţe sacre, punerea ei la locul cuvenit şi chiar în afara lui, dacă putem, în orice mod, apoi în final să transferăm şi altora respectul pe care noi îl acordăm acestei ştiinţe divine.

Pentru a reveni la tema noastră astrologică a alienării mentale şi ţinând cont de ceea ce precede, putem menţiona că aceasta arată precum razele diverselor ierarhii care se amestecă în canalul vertebral ; ori, Astrologia clasează condiţiile mentale ce rezultă, după cum urmează :

Persoanele fără tare congenitale şi care au zodii cardinale ascendente, mai ales dacă zodiile cardinale sau fixe ocupă de asemenea, Mijlocul Cerului şi Nadirul, îşi pierd rar minţile. Natura activă se opune tendinţelor morbide , melancoliei ; dezamăgirea este repede uitată şi speranţa renaşte eternă în inima cardinală, incitând-o la un nou efort pentru a lupta împotriva condiţiilor prezente. Se spune că excepţia confirmă regula : atunci când Capricornul este la Ascendent, suveranitatea saturniană dă o tendinţă la melancolie care, sub influenţa anumitor circumstanţe agravante, poate provoca suicidul, mai ales dacă guvernatorul se află în Casa a VIII-a, cum vedem în tema Nr. 12. Fecioara, zodie comună, lipsită de vigoare, deţine Soarele, Saturn, Venus şi Luna în această casă a morţii. Aceasta privează subiectul de orice bucurie de a trăi şi, sub tensiunea durerii, îl împinge definitiv să-şi pună capăt zilelor. Un astrolog prieten a prevenit calamitatea, până în prezent, şi există loc de speranţă că va putea să-l deturneze pe bietul om de la o crimă atât de gravă.

Atunci când o zodie fixă este la Ascendent la naşterea unui copil normal, şansele de alienare mentală, de-a lungul vieţii, sunt atât de slabe încât sunt aproape neglijabile, mai ales dacă zodia fixă sau cardinală este de asemenea, în Mijlocul Cerului. În cursul lungii noastre practici, n-am întâlnit nici o excepţie la această regulă. Natura rigidă, inflexibilă, imuabilă a zodiilor fixe pare să protejeze intelectul în toate situaţiile critice.

Rezultă că alienarea mentală vine mai ales la cei care s-au născut cu zodii comune în cvadratură. Natura intrinsecă a acestor semne este Flexibilitatea. Persoanele născute în aceste zodii sunt bulversate de ici colo ca un păpuriş agitat de vântul circumstanţelor ; ele n-au nici vigoare, nici stabilitate ; în plus, pun la suflet orice eşec pe care îl au. Necazul pare să-i covârşească, iar echilibrul se rupe uşor la aceste persoane.

Unul dintre caracterele distinctive ale învăţăturilor rosacruciene este de a da elevilor lumii occidentale un raţionament pentru fiecare dintre preceptele lor pentru a evita pe cât posibil orice critică, căci critica întârzie dezvoltarea spirituală de fiecare dată când ne lăsăm prinşi de ea. Aspirăm cu ardoare la ziua care va inaugura domnia lui Christos, prietenul omului. Nu ştim când va veni, căci nimeni nu ştie, dar sfântul Pavel spune că atunci când va veni, să fim asemănători Lui. Critica, scepticismul nu au fost trăsături ale caracterului său şi tot ceea ce va ajuta la distrugerea acestor caracteristici indezirabile va grăbi în aceeaşi măsură domnia binecuvântată a Prietenei Universale.

În "Astrologia Ştiinţifică Simplificată" [ Simplified Scientific Astrology ] am dat deja motivul pentru care Ascendentul guvernează corpul în ansamblul său. Ascendentul sau opusul său indică locul în care se găsea Luna în momentul concepţiei. În Biblie, vorbim de îngeri ca de nişte heralzi ai naşterii, iar "casa" lor lunară este locul din care spiritele intră în sfera noastră terestră cu ocazia întoarcerii lor la viaţa fizică ; tot ei supraveghează dezvoltarea fătului. Ascendentul şi Luna revelează deci, dezordinile organice care conduc la tulburările mentale. Idioţenia congenitală, rezultatul defectului de conectare concentrică între corpul vital şi corpul fizic, a fost pe de-a-ntregul descrisă în a noastră "Cosmogonie Rozicruciană" [ The Rosicrucian Cosmo-Conception or Mystic Christianity ], cât şi cauzele care o produc în timpul vieţii prenatale. Din punct de vedere astrologic, această stare este efectul aflicţiunii Ascendentului, adică locul ocupat de Lună în momentul concepţiei şi care aruncă unghiul razei stelare la sânul mamei în afara paralaxei, ceea ce face ca vehiculul fizic să fie construit astfel încât capul corpului vital să se găsească cu mai mulţi centimetri deasupra cutiei craniene. Ca urmare, centrii nervoşi devin oblici, împiedicând astfel Ego-ul să controleze cum trebuie vehicolul său. Aceasta este una din configuraţiile producătoare de idioţenie şi de epilepsie. Mai ales Uranus şi Neptun sunt responsabili de această ultimă aflicţiune.

Saturn cauzează melancolia şi depresia ; Marte şi Uranus formele violente şi musculare ale nebuniei. Nativităţile 13 şi 14 demonstrează aceste particularităţi. Nr. 13, între altele, pune în relief raportul care există între pubertate şi starea mentală. Gemenii sunt la Ascendent cu Taurul şi Marte interceptaţi în Casele a VI-a şi a XII-a, generatoare de boală şi recluziune. Luna este în Taur care guvernează laringele ; fiind în conjuncţie cu Neptun şi în careu cu Mercur ; Marte este în Scorpion, care guvernează organele genitale. Vedem deci, acolo imediat tendinţele la o boală care, în plus, se va accentua din cauza faptului că Neptun, în Taur, este în careu cu Soarele în Leu, iar acesta guvernează inima şi este factorul principal al circulaţiei de care depinde viaţa corpului.

Putem deci, atribui sângelui boala care ameninţă şi care este datorată unei afecţiuni nervoase. Pubertatea apare atunci când Luna este în secţiunea opusă celei pe care o ocupa în momentul naşterii, atunci când copilul era pe punctul de a împlini 12 ani. Până atunci, fetiţa s-a arătat a fi sclipitoare, dar conjuncţia cu Marte în Scorpion a grăbit menstruaţia şi a privat copilul în creştere de vitalitatea atât de necesară în acel moment. Primele menstruaţii au fost rare, dar nu au lăsat-o mai puţin lipsită de vigoare pentru a înfrunta careul lui Mercur şi opoziţia Lunii la locul său natal. (Locul natal al unei planete este cel pe care îl ocupă la naşterea subiectului.) Această aflicţiune a lui Mercur, guvernatorul temei, de către Lună, la naştere a fost astfel exacerbat şi, în consecinţă, a rezultat nebunia. Dat fiind că aflicţiunea vine de la zodiile fixe, putem prevesti că e imposibil de a o depăşi şi cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru acest biet suflet este să ne rugăm ca eliberarea să-i vină repede pentru a putea avea o şansă mai bună într-o incarnare viitoare.

Nr. 14 este tema astrologică a unui tânăr. Zodia comună a Gemenilor este la Ascendent ; guvernatorul, Mercur, este în Casa a VIII-a, cea a morţii ; Uranus şi Luna sunt în opoziţie cu Mercur. Această configuraţie este asemănătoare cu cea a Nr. 12 şi are aceeaşi semnificaţie, adică : tendinţe la suicid sub o hipertensiune nervoasă, iar această prevestire este cu atât mai periculoasă cu cât vine de la zodiile fixe. Marte şi Neptun în Taur duc la pasiunea pentru băutură, iar Soarele într-o zodie de apă accentuează această tendinţă. În astfel de condiţii, bărbatul a încercat, de mai multe ori, să-şi pună capăt zilelor în modul cel mai extraordinar. Pe de altă parte, Jupiter în Săgetător, în careu cu Saturn în Peşti măreşte delăsarea morală până la necinste. Va face falsuri, va fura pentru a-şi satisface pasiunea pentru băutură şi pentru anturajul rău. Leul, în Casa a II-a, cu Uranus şi Luna în conjuncţie strânsă arată că el cheltuieşte tot ceea ce câştigă pe o existenţă împrăştiată.

Dar există în această temă o trăsătură salvatoare : Venus în Mijlocul Cerului este în sextil cu guvernatorul său şi în trigon cu Luna. Bărbatul are energie şi un talent de artist care, trebuie să sperăm, vor trezi în el, la un moment dat, calităţile sale latente şi vor face din el un om. Însă, o repetăm, venind de la zodiile fixe, obstacolul este aproape insurmontabil.

Pentru a conclude, atragem atenţia studentului asupra Caselor a III-a şi a IX-a care exercită de asemenea, o influenţă asupra mentalului. Acolo planetele acţionează după natura intrinsecă exprimată de cuvântul-cheie al fiecăreia.

~ Boli pulmonare ~

Tema astrologică Nr. 15 este cea a unei femei afectate, între altele, de tulburări pulmonare. Fecioara este la Ascendent, iar Mercur, guvernatorul, este în trigon cu Ascendentul la naştere, dar din nefericire în combustie, termen care a fost explicat mai sus ca semnificând căldura Soarelui care consumă raza oricărei planete plasată prea aproape de focurile sale. Totuşi, boala nu era congenitală, deşi Luna a fost în careu cu Ascendentul.

Dar, am văzut că, oamenilor născuţi în Fecioară le place mult să-şi spună că sunt bolnavi. Când au odată vreo mică durere, o îngroaşă, o leagănă şi o lasă să treacă contrar voinţei lor. Careul lui Neptun cu Uranus, în Berbec, dau naştere epilepsiei, pe la 4 ani, atunci când Luna atinge conjuncţia lui Saturn (21:15 din Capricorn) şi opoziţia lui Uranus. Acesta a fost începutul răului. Mai apoi persoana s-a considerat ca o bolnavă, o infirmă şi s-a complăcut în starea sa maladivă. Saturn în opoziţie la Jupiter agravează această stare, blocând circulaţia arterială. La pubertate, Luna era în Gemeni, în opoziţie cu locul pe care îl ocupa la naştere. Aceasta agită (stimulează), careul sus-menţionat între Luna natală şi Ascendent, care a fost şi cauza menstruaţiilor şi suferinţelor care le-au însoţit. Trebuie ca sângele să aibă o ieşire, iar careul lui Neptun la Jupiter în Rac, care guvernează stomacul, în exemplu, a cauzat hemoragii atunci când Luna a venit în conjuncţie cu Coada Dragonului, în Săgetător (zodia opusă Gemenilor), astfel încât careul natal al Ascendentului şi al Lunii au fost din nou excitate. Atunci a început afecţiunea plămânilor. În aprilie 1909, Luna progresată a atins careul poziţiilor natale ale lui Saturn, Jupiter şi Uranus şi această forţă malefică venind din Casa Morţii, a VIII-a, pusese capăt vieţii subiectului. Reiterăm studenţilor ordinul nostru de a nu face niciodată cunoscut bolnavului că se află în pericol sau că e iminentă o criză. Amintiţi-vă mai ales dacă aveţi de-a face cu un subiect din Fecioară şi dacă bolnavul ştie ce-l aşteaptă, nu are nici o şansă să învingă răul.

Tema Nr. 16 arată configuraţia natală a unei actriţe. Săgetătorul este la Ascendent ; Jupiter şi Luna sunt în conjuncţie strânsă în Gemeni, zodia mercuriană, şi sunt suportate de un trigon al Soarelui ; astfel, această femeie avea la naştere o constituţie robustă în ceea ce priveşte plămânii. Marte şi Mercur sunt de asemenea, într-o zodie de aer, dând energie respiraţiei şi se pare că această persoană era astfel straniu întărită împotriva oricărei boli pulmonare. Dar Saturn, Neptun şi Coada Dragonului (Nodul Sud), în Taur şi în Casa a VI-a dau o tendinţă la răceli şi la contracţii ale gâtului. Uranus, în Fecioară, produce mişcări convulsive ale diafragmei şi ale regiunii abdominale ; el este în careu cu Jupiter şi Luna şi vedem acolo cum etalarea astrală descrie grafic tendinţa la o tuse convulsivă şi la hemoragii care au condus tânăra femeie la doi paşi de o moarte prematură, atunci când Marte, în progresie, a venit în conjuncţie cu Soarele natal şi a vivificat careul lui Saturn. Avem plăcerea să adăugăm că aspectele bune indicate la început au permis tinerei femei să reziste în faţa furtunii ; dar trebuie ca ea să-şi supravegheze cu grijă regimul alimentar, să ducă o viaţă regulată şi mai ales să se conformeze normelor castităţi absolute, pentru a-şi recupera întreaga sa forţă fizică, căci e evident că libertatea moravurilor joacă un rol important, reducând la minim forţele vitale ale subiectului şi privându-l de energia necesară în momentele critice.

~ Bolile stomacului ~

Tema Nr. 17 prezintă numeroase boli care toate au ca şi cauză un apetit insaţiabil întărit de faptul că subiectul este bucătar-şef. Venus în Taur dă gustul pentru lucrurile bune, iar sextilul la Mercur în Rac face ca spiritul să fie fără încetare preocupat de preparatele culinare bune ce gâdilă cerul gurii. Dar Luna fiind guvernatorul Racului (zodie ascendentă) care domină stomacul, arată că excesul în mâncare va avea un rezultat dezastruos. Stomacul lărgit apasă pe inima al cărei guvernator este Soarele - dispensatorul de viaţă. Acest astru este în Gemeni, zodie care domină plămânii şi în careu cu Marte în Peşti. Marte guvernează fierul sângelui şi Soarele ne dă oxigenul ; astfel, acest careu arată că sângelui îi va lipsi acest element, principiul vieţii. Conjuncţia Soarelui cu Uranus în Gemeni produce o mişcare spasmodică a plămânilor şi o respiraţie greoaie pentru a inhala o cantitate de oxigen suficientă să alimenteze organismul ; este starea care constituie astmul propriu-zis. Saturn şi Jupiter sunt în Fecioară, care guvernează abdomenul, şi în careu cu Soarele şi Uranus în Gemeni ceea ce indică un defect de circulaţie şi o tendinţă la dezvoltarea ulceraţiilor. Între altele, există în orice organism o lipsă de asimilaţie, ca urmare a marii energii folosite pentru eliminarea deşeurilor provenind de la imensa cantitate de mâncare consumată de subiect. E trist să zicem că persoanele care exercită această meserie protestează că nu pot să se abţină să nu guste şi că, în ciuda a tot, sunt obligate să mănânce în exces. Ar fi mai înţelept bineînţeles de a căuta o altă profesie şi de a fi moderat.

În tema astrologică Nr. 18 avem configuraţia unui alt bucătar-şef cu aceleaşi tendinţe ca tema Nr. 17. Racul, zodia stomacului este la Ascendent, cu Marte şi Soarele foarte aproape. Astfel, gândurile acestui individ sunt orientate mai ales spre stomac, iar opoziţia Lunii prevesteşte rezultate dezastruoase datorate satisfacerii acordate unui apetit vorace. Soarele însemnând viaţă şi mişcare, Marte - energie dinamică şi activitatea excesivă - concentrată asupra stomacului pentru a fi suficientă în realizarea digestiei, produc inflamarea acestui organ. Natura nu este un constructor superficial ; ea construieşte solid şi bine, altfel corpurile noastre nu ar putea deloc să suporte cum o fac abuzurile la care le supunem. Dar organismul cel mai sănătos, în timp, sucombă la un astfel de surmenaj. Cum Soarele şi Marte o indică, s-a dezvoltat un ulcer provocat de intensitatea căldurii interne şi au ros stomacul, eliberând bietul suflet de corpul de care abuzase. Neptun în Taur, zodia gustului, a contribuit în mod sigur cu partea sa la dezastrul final. Nu trebuie să deducem din cele spuse că toţi cei care au Racul la Ascendent sau mai multe planete în această zodie sunt destinate să moară de boala care-i poartă numele ; dar ar fi înţelept să antrenăm copiii care au astfel de tendinţe să mănânce moderat, căci se ştie că mult mai mulţi oameni mor din cauza exceselor, decât de foame.

~ Bolile inimii ~

Cum inima este sediul vieţii psihice, guvernatorul său natural este Soarele. Zodia solară este Leul. Dar e foarte greşit să credem că palpitaţiile inimii sunt neapărat datorate unei aflicţiuni a zodiei Leului. Există, dacă spunem lucrurilor pe nume, multe cazuri în care lăcomia indicată de zodia Racului aduce o dilataţie a stomacului care apasă atunci pe inimă, producând ceea ce persoana crede că este o boală de inimă. Acesta a fost cazul în temele 17 şi 18 : cele două subiecte credeau că o afecţiune a inimii este principala cauză a bolii lor, în timp ce nu era decât unul dintre efectele acesteia. Dar tema nr. 3 arată un caz de slăbiciune organică a inimii. Soarele este în propria sa zodie, zodia fixă a Leului, şi primeşte un careu al lui Saturn, secerătorul. Este astfel evident că inima era o verigă slabă în organism şi probabil că, cu timpul, va cauza griji la un moment dat, doar dacă nu se iau precauţii foarte mari. Din nefericire, părinţii generaţiei precedente se pricep mai puţin la Astrologie, ca şi cei din zilele noastre, când ştiinţa merge înainte. I se permise energiei de care această temă este plină să se risipească fără constrângere, fără să se fi gândit câtuşi de puţin la dezastrul care urma să vină.

Venus şi Jupiter, planete guvernând circulaţia venoasă şi arterială, sunt în opoziţie. Venus este în Gemeni, zodia plămânilor, iar atunci când Soarele în progresie a atins careul locului natal al lui Venus şi pe care Uranus l-a tranzitat în Casa a VI-a, s-a declanşat boala ; respiraţia a devenit greoaie, cum o arată careul dispensatorului vieţii (Soarelui) la plămâni. Uranus în opoziţie cu locul său natal în Rac a produs mişcările convulsive cunoscute sub unele de tuse stomacală şi, astfel, acest om a fost privat ani în şir de energia sa vitală. Dar aceste rele au trecut şi datorită practicării unei vieţi regulate, organismul nu s-a simţit mai rău după această experienţă. Mai mult, suferinţa a dezvoltat capacităţile sufletului la un punct pe care nu le-ar fi atins altfel.

Tema Nr. 19 oferă un alt caz de boală de inimă. Soarele şi Neptun sunt în conjuncţie în Casa a VIII-a, în opoziţie cu Marte. Cum această conjuncţie se află în zodia Gemenilor şi în Casa Morţii, e uşor să vedem ţinta. Energia dinamică a lui Marte fărâmiţează totul, accelerează mişcările, cauzează palpitaţii, etc. Soarele şi Neptun în Gemeni predispun la hemoragii pulmonare, rezultând din superactivitatea inimii. Luna şi Saturn în Leu arată că circulaţia sângelui este obstrucţionată, căci caracteristica lui Saturn este obstrucţie şi întârziere ; astfel, valvele inimii au scăpări de ritm şi se produce fluxul în retur al sângelui, numit regurgitaţie. Leul guvernează şi coloana vertebrală, iar o configuraţie malefică produce acolo ghebositate (spate încovoiat) sau alte infirmităţi de acest gen.

Tema Nr. 20 este cea a unui băiat superb, bine format şi sănătos, care a ajuns să fie afectat de o deviaţie a coloanei vertebrale. Vedem aici Luna în conjuncţie cu Coada Dragonului, în Casa a XII-a, în careu cu Saturn şi Uranus în Scorpion. La 5 ani şi jumătate, Luna în progresie a ajuns în careul propriului său loc (Luna natală), la care i s-a adăugat o conjuncţie cu Saturn şi cu Uranus în Scorpion, inducând această afecţiune. A murit după 8 ani de tortură, după ce a fost purtat de la o clinică la alta şi a servit drept subiect de studiu doctorilor, fiecare încercând un tratament curativ nou. L-au pus ani în şir în aparate : a fost în zadar. Mama este simbolizată de Neptun în conjuncţie cu Marte, lipsită de griji şi de moravuri uşoare. Era mulţumită de ocazia de a plasa băieţelul oriunde, numai să nu aibă ea grija şi responsabilitatea bolii. Copilul a murit atunci când Luna prin progresie a ajuns în punctul opus celui propriu (opoziţie cu Luna natală) ; era de asemenea, în careu cu Uranus şi Saturn (natale în Scorpion).

~ Bolile rinichilor ~

Rinichii sunt guvernaţi în acelaşi timp de Balanţă şi Scorpion ; adică activitatea funcţională a secreţiei urinei vine de la Balanţă, în timp ce vezica şi uretra prin care se face eliminarea sunt guvernate de Scorpion. Pietrele la rinichi şi pietricelele rezultă de la o aflicţiune a Balanţei, căci se formează în uretră. Aceasta poate rezulta şi dintr-o aflicţiune a Scorpionului, aducând o eliminare defectuoasă şi, în consecinţă, retenţia materiilor calcaroase ale organismului. Bolile ureterelor provin din Balanţă.

Temele 21 şi 3 sunt exemple ale modului în care astrele indică bolile rinichilor. În ambele cazuri, vedem Saturn în sau aproape de un unghi, în careu cu Soarele şi în zodia sa de exaltaţie. Balanţa care guvernează rinichii este de asemenea, în elevaţie. Acest ultim punct poate scăpa studentului novice care examinează Nr. 3 şi vede Saturn jos, în Casa a IV-a. Dar Nadirul punctului naşterii este Mijlocul Cerului sau Zenitul unui punct opus pe pământ, iar planetele situate la unul sau la celălalt dintre aceste puncte au o putere mai mare.

În cele două exemple mai sus menţionate, Saturn, planeta obstrucţiei blochează secreţia urinei, dar nu intervine în eliminarea a ceea ce a fost secretat. În tema Nr. 8 în care Saturn ocupă zodia Scorpionului, în careu cu Mercur, vedem totuşi un caz în care formarea pietricelelor şi a pietrelor renale se prezintă ca rezultanta unei eliminări incomplete.

O persoană afectată de o astfel de configuraţie trebuie să aibă grijă să nu servească decât apă filtrată, fie pentru băut, fie pentru gătit, căci o apă calcaroasă ar putea să-i dea nişte dureri ascuţite. Laptele acru, zerul, mustul sunt mari dizolvanţi. Trebuie să adăugăm că fierberea apei nu o face mai pură şi că depozitul care rămâne în oala în care apa a fost fiartă nu dovedeşte contrariul, căci acest sediment a fost produs de apa care s-a evaporat, iar ceea ce rămâne în recipient nu e mai puţin încărcat de calcar.

În nativitatea Nr. 7 vedem Saturn în Scorpion în careu cu Marte. Saturn produce obstrucţia sângelui, cunoscut sub numele de hemoroizi, iar energia dinamică a lui Marte cauzează ruptura locurilor congestionate ; astfel avem sângerările dureroase bine cunoscute de atâţia oameni. Ca efect de ordin secundar, constipaţia se adaugă răului, pentru că persoanele afectate de hemoroizi dau înapoi în faţa durerii cauzate de evacuare şi amână pe cât posibil momentul de a merge la toaletă. Un repaus prelungit pare singurul mod fizic într-adevăr eficace ; totuşi un masaj osteopatic corect şi o alimentaţie aproape exclusiv lactată vor fi un mare ajutor pentru natură.

~ Accidente la şolduri şi la braţe ~

Săgetătorul la Ascendent, în Casa a VI-a sau în a XII-a, este responsabil de fracturile de oase şi de accidente. În capitolul intitulat "Coada Dragonului", am văzut cum persoana descrisă în nativitatea Nr. 6 a căzut pe gheaţă şi şi-a rupt şoldul. Nr. 21 oferă indicii chiar mai caracteristice de accidente şi e probabil ca viaţa subiectului să se termine într-un mod nefericit. Săgetătorul este la Ascendent, Saturn este exaltat la Mijlocul Cerului şi în careu exact cu Soarele ; Neptun este înălţat la Nadir şi în careu la rândul lui cu Luna, astfel cei doi luminători sunt afectaţi. Cum Soarele este Domnul Casei Morţii (Casa a VIII-a în Leu), aceste augurii prevestesc un sfârşit prematur. Singura speranţă vine de la sextilul lui Jupiter cu Soarele, care dă şanse de "a scăpa cu faţa curată". Viaţa acestui om a fost în pericol de mai multe ori, în deraieri de tren, accidente de maşină, etc., dar deşi s-a găsit în pragul morţii, raza benefică a lui Jupiter i-a salvat viaţa şi până în prezent nici un os nu i-a fost fracturat.

Femeia descrisă în tema Nr. 22 nu a fost la fel de norocoasă, a avut braţele şi picioarele rupte de mai multe ori în accidente, căci Marte şi Luna sunt în Săgetător, în Casa a XII-a şi de asemenea, în opoziţie cu Jupiter. Soarele şi Mercur sunt în Casa a VIII-a, în opoziţie cu Neptun şi în careu cu Marte şi Luna. Saturn, guvernatorul temei, este în careu cu Venus, în aşa fel încât această femei pare să atragă accidentele şi nu ratează niciodată de a fi victima unuia.

~ Bolile membrelor ~

În nativitatea Nr. 7, vedem Marte în Vărsător în careu cu Saturn şi, după această aflicţiune, este evident că există o obstrucţie a sângelui în partea inferioară a membrelor, producând varice. Nativitatea Nr. 17 îl arată pe Marte în zodia Peştilor în opoziţie la Saturn şi la Jupiter. Natura lui Saturn este de a obstrucţiona, iar conjuncţia sa cu Jupiter arată că circulaţia este slabă. Marte, în Peşti, produce căldură, inflamarea şi umflarea picioarelor pentru că sângele este congestionat acolo. Am spus deja că persoana era lacomă, nu e deci, de mirare că această congestie a sângelui să producă aflicţiunile dureroase indicate de aceste configuraţii. Remediul se indică de la sine : cumpătarea.

~ Tema Nr. 23 - Alienarea mentală şi spiritele control ~

Pentru a analiza această nativitate, începem prin prin a examina mentalitatea subiectului, căci este întotdeauna factorul cel mai important în tratamentul unei boli. Mercur şi Luna sunt cei doi factori principali pentru a determina acest punct, deşi, în mod natural, toate planetele îşi exercită influenţa, atât în ceea ce priveşte alienarea mentală, cât şi în oricare alt subiect.

Vedem aici că Mercur este în combustie cu Soarele în zodia comună a Peştilor. Aceasta deja nu este de bun augur ; pe de altă parte, Luna este în conjuncţie cu Neptun în Berbec ; ea este în acelaşi timp în careu cu Saturn (în Capricorn) şi cu Jupiter (în Rac), ca urmare, mentalul trebuie că este slab şi instabil. Marte, Luna şi Neptun în Berbec ar face ca persoana să fie excentrică doar prin simpla prezenţă, dar când Luna este ca şi aici, în careu cu Jupiter, planeta religiei, şi cu Saturn, planeta obstrucţiei şi a negaţiei, rezultă, bineînţeles, condiţii foarte rele. Opoziţia lui Jupiter cu Saturn arată că orice aspiraţie religioasă pe care Jupiter ar putea să o creeze, ar fi inevitabil contracarată de influenţa lui Saturn, care nu ar înceta să sfătuiască : "Nu, abţineţi-vă !", şi care ar face ca persoana să ajungă să râdă de ceea ce în fond dorea să creadă.

S-a demonstrat prin experienţa comună că, ceea ce nu putem înţelege ne pare bizar, haotic. Neptun este pentru noi planeta fricii şi a haosului, căci rasa umană n-a învăţat încă să trăiască în acord cu înaltele vibraţii ale acestei planete ; iar aceasta, cu Luna în careu la Uranus, dă această stare mentală haotică, aşa cum ne apare în această temă. Pentru a contrabalansa această influenţă, există trigonul lui Jupiter, planeta religiei, cu Soarele şi Mercur ; dar chiar şi această influenţă nu ar putea contracara pe de-a-ntregul condiţia, deşi nu există nici o îndoială că această putere salvatoare nu a întârziat ziua nefastă a alienării totale a spiritului. Ca întotdeauna, astrele în mersul lor circular ajung în punctul în care coarda este atinsă de fiecare aspect, ceea ce face ca ele să redea un sunet, sau armonios sau discordant care ne incită imperios să comitem acţiuni pe care le numim bune sau rele : aşa cum este cazul aici. Aprilie 1913 a fost momentul marcat pe cadranul destinului de degetul lui Dumnezeu, atunci când Luna Nouă a căzut în conjuncţie cu Luna natală în Berbec ; ceea ce, în mod natural, a stimulat careul natal la Saturn şi la Jupiter, cât şi opoziţia lor, criza supremă a fost grăbită, a urmat nebunia furioasă.

Putem atribui cauza imediată care a grăbit aceasta calamitate poziţiei radicale a lui Neptun şi a lui Uranus. Aceştia, octave ale lui Mercur şi Venus, în careu, aduc întotdeauna subiectul în contact cu spirite dezîncarnate - sau care n-au locuit niciodată în corpuri, aşa cum noi posedăm în prezent.

În timpul aspectelor asemănătoare acestora, aceste spirite ar fi avut o bună ocazie de a se folosi de această nefericită persoană, ca de o unealtă pentru practicile lor nefaste, căci e de la sine înţeles că entităţile care vin sub un careu sunt departe de a fi bune sub orice raport. N-au nici un scop binevoitor de a-şi salva victima, deşi ar putea să o facă.

Chestiunea se reduce la aceasta : Ce putem noi face pentru o persoană aflată în această stare ? Avem un aspect bun : sextilul lui Venus la Lună şi la Neptun. Neptun guvernează muzica clasică, cu coarde mai ales, Venus în Vărsător dă subiectului un gust special pentru acest gen de muzică capabilă să calmeze mentalul. Această configuraţie dă de asemenea, gustul pentru culorile vii şi pentru Soare, ceea ce ajută la tonificarea sistemului. Nici un pic de lectură, ci un repaus mental complet ; o conversaţie atât de veselă, pe cât e posibil şi un regim vegetarian. Cu aceste condiţii, există o probabilitate ca această configuraţie malefică să poată fi învinsă şi ca persoana să-şi recapete sănătatea mentală - deşi aceasta nu va fi niciodată foarte robustă.

~ Tema Nr. 24 - Tulburări cardiace, oxigenare insuficientă, dureri de ochi, moarte ~

Aspecte bune : Marte în trigon cu Luna ; sextil cu Saturn ; Uranus trigon cu Neptun ; Jupiter sextil cu Neptun şi Uranus.

Aspecte rele : Luna în conjuncţie cu Antares, în opoziţie cu Saturn şi cu Venus ; Soarele în conjuncţie cu Coada Dragonului şi în careu cu Jupiter ; Mercur în careu cu Marte.

Luna la Ascendent şi în Săgetător face ca bolnavul să fie neliniştit şi instabil, dar nu lipsit de energie, pentru că Luna este în acelaşi timp în trigon cu Marte. Aceasta îi dă mult mai multă vigoare decât au de obicei Săgetătorii. Chiar opoziţia Lunii cu Venus şi cu Saturn, care a privat-o de bucuria de a trăi şi a făcut-o melancolică, este într-un anumit sens o salvare pentru subiect, deoarece îi dă o constanţă şi o îndurare care nu-i permit să se abandoneze durerii. Mercur, în careu cu Marte, indică un caracter iritabil şi cum Mercur este în Taur, zodia vocii, caracteristica supărătoare se defineşte printr-o limbă ascuţită şi bârfitoare. Această tendinţă va dăuna subiectului, fizic vorbind (fără a măsura prejudiciile spirituale mult mai deplorabile chiar), căci Marte este în Leu, zodia inimii, ceea ce predispune întotdeauna la palpitaţii. Este în sextil cu Saturn, e adevărat, dar aspectele bune ale acestei planete sunt din punct de vedere fizic malefice.

Soarele care guvernează inima este în conjuncţie cu saturniana Coadă a Dragonului. Pe de altă parte, şi nervii sunt afectaţi de careul lui Marte cu Mercur, de unde rezultă că inima este departe de a fi normal echilibrată. Crizele de mânie la care această persoană este predispusă la cea mai mică provocare pot cauza în orice moment oprirea inimii, supunând acest organ la o tensiune prea puternică, împiedicând pe deasupra şi circulaţia deja leneşă, indicată de careul lui Jupiter cu Soarele şi cu Coada Dragonului, precum şi de conjuncţia lui Venus cu Saturn şi de opoziţia lor cu Luna, Jupiter şi Venus, care sunt guvernatorii circulaţiei arteriele şi venoase.

Capul este mai ales congestionat, deoarece conjuncţia Soarelui cu saturniana Coadă a Dragonului se află în Berbec, zodia capului, şi pentru că Saturn, planeta obstrucţiei este în Gemeni, zodia plămânilor, în conjuncţie cu Venus. Toate acestea arată intervenţia circulaţiei sângelui venos în plămâni. Luna care guvernează aerul ambiant este în opoziţie, indicând că o cantitate insuficientă de aer este inspirată de plămâni pentru a purifica sângele de acidul său carbonic ; pe de altă parte, prezenţa lui Saturn indică o întărire a ţesuturilor, capabilă de a se transforma în tuberculoză.

Remarcaţi de asemenea, că Jupiter guvernatorul Ascendentului este, în Casa a VIII-a, în careu cu Soarele, iar Coada de Dragon este în Casa a VI-a, toate în zodii cardinale. Aceasta este un semn foarte clar de moarte accidentală, iar Marte, în Casa a VIII-a, în zodia Leului (care guvernează inima), arată că hemoragiile pot fi cauza care va pune capăt existenţei fizice. Dacă s-ar fi dominat la timp aceste predispoziţii şi dacă persoana ar fi fost învăţată să se controleze, această stare serioasă ar fi putut fi probabil evitată. Chiar şi acum expunerea directă a marelui pericol, pe care o agitaţie prea mare îl poate provoca ar ajuta-o să-şi surmonteze caracterul şi, astfel, să-şi prelungească viaţa.

Conjuncţia Lunii cu Antares, în opoziţie cu Mercur, arată că şi vederea este în pericol. Saturn, în Gemeni, zodie mercuriană, indică o afecţiune nervoasă, iar conjuncţia cu Venus ar putea pronostica congestia muşchilor ochilor, afecţiune care poate fi mult uşurată de un tratament corect. Un vindecător cu Leul la Ascendent şi Saturn - nu în Gemeni - ar fi mai capabil să trateze acest caz.

~ Tema Nr. 25 - Tuberculoză, tulburări ale inimii şi ale rinichilor ~

Să vedem mai întâi calibrul mental al bolnavului nostru. Cele 4 zodii comune sunt în unghiuri şi aceasta indică imediat o natură slabă şi instabilă. Mercur în careu cu Luna accentuează această dispoziţie indecisă a spiritului, iar Saturn în conjuncţie cu Venus şi Jupiter în Casa a XII-a iau vieţii aceste femei toate bucuriile şi o predispun la melancolie şi la temeri morbide.

Această caracteristică este puţin pusă îndulcită de sextilul Soarelui cu Uranus, care favorizează altruismul şi de trigonul lui Mercur cu Neptun, care dă percepţie spirituală, ajutând astfel la disiparea melancoliei, dirijând mentalitatea spre adevărurile eterne, în loc să o lase pradă necazurilor care sunt trecătoare. Pe scurt, subiectul este predispus a fi sau trist sau în al nouălea cer şi e necesar să se încerce vindecarea acestei persoane atât de depresie, cât şi de exaltare, care sunt amândouă la fel de dăunătoare. Trebuie deci, cultivată cumpătarea pentru a o ajuta să-şi revină şi să-şi menţină sănătatea. Dacă zodiile fixe ar fi în unghiuri, acest lucru ar fi aproape imposibil, dar cu zodiile comune, este mai adaptabilă şi mai suplă.

Cât despre necazurile fizice de care suferă această persoană, să notăm mai întâi că Uranus în elevaţie, este în conjuncţie cu Coada Dragonului a cărui influenţă este saturniană, adică obstructivă, cristalizantă, producătoare de calozităţi. Amândouă fiind în zodia de aer a Gemenilor, care guvernează plămânii şi în careu cu Saturn, în Casa a XII-a care indică izolarea, închisoarea, spitalele sau patul de suferinţă aceasta ne dă imediat cheia afecţiunii. Se întâmplă uneori ca aerul inspirat să fie aproape oprit de Coada Dragonului şi careul lui Saturn ; doar Uranus previn asfixia, stimulând contracţia convulsivă a plămânilor, cunoscută sub numele de tuse, care degajează calea blocată şi permite din nou circulaţia sângelui.

Sângele este incapabil de a arunca acidul său carbonic, din cauza puterii obstructive a Cozii Dragonului în Gemeni şi a careului lui Saturn cu Uranus în zodia plămânilor. Circulaţia arterială şi cea venoasă sunt de asemenea, blocate de conjuncţia lui Jupiter şi a lui Venus cu Saturn ; de unde nutriţia imperfectă şi o otrăvire produsă de acidul carbonic în exces. Întărirea plămânilor şi tusea, care este consecinţa acestui lucru duc la tuberculoză.

Evacuarea urinei este întârziată de careul lui Mercur cu Luna, care este în ultima parte a Balanţei, zodie care guvernează rinichii. Mercur guvernează nervii senzoriali ; Marte, nervii motorii şi muşchii. Marte este în aspect bun, arătând că aparatul locomotor este în bună stare şi că afecţiunea este nervoasă. Masajele pot uşura această stare, cât şi lenea intestinelor indicată de Saturn în Fecioară.

Ora lui Marte ar fi cea mai bună pentru a face masaje, apoi cea a Soarelui. În afară de acest tratament, fricţiuni energice cu mănuşi de păr ar stimula pielea şi ar ajuta la eliminarea acidului carbonic din organism. Ca alimentaţie : pâinea integrală, lapte din abundenţă, proaspăt de la ugerul vacii (căci atunci conţine maximum de eter, atât de necesar la restaurarea corpului vital) şi atâtea legume verzi crude cât bolnavul poate să mănânce căci acestea conţin de asemenea, un maximum de eter. Ceapa are o valoare cu totul şi cu totul specială în reconstruirea nervilor. O persoană cu Taurul la Ascendent şi Saturn în altă parte decât în gradele incluse în Casele I sau a VI-a ale bolnavului va fi cel mai bun vindecător pentru subiect.

~ Tema Nr. 26 - Tuberculoza ~

Aspecte bune : Uranus în trigon cu Mercur şi Neptun ; Luna în sextil cu Venus ; Saturn în sextil cu Marte.

Aspecte rele : Luna în conjuncţie cu Coada Dragonului ; Luna în careu cu Jupiter ; Soarele în careu cu Marte ; Uranus în careu cu Venus.

Această temă este cea a prietenului nostru, James Casey, care a scris articole atât de utile în "Rays".

[ Rays from the Rose Cross (1913 - 1920) ] - [ Rays from the Rose Cross (1996 - 2004) ]

A trecut în lumile invizibile în iunie 1918 şi, cum nu ne-a lăsat nici o rudă în relaţie cu societatea noastră, care ar putea să-i citească acest diagnostic şi să sufere, ne-a permis să ne servim de acesta pentru binele semenilor săi. S-a născut în 24 aprilie 1884, la ora 14:00, în Harlem, Iowa şi a căzut pradă tuberculozei, în timp ce locuia în Denver, Colorado, un fel de Mecca a tuturor celor care sunt afectaţi de această boală.

Remarcaţi că Saturn, planeta cristalizării şi a obstrucţiei este plasată în Gemeni, zodia care guvernează plămânii, şi, chiar dacă Saturn ar fi planeta cea mai elevată a temei şi n-ar fi afectată, există întotdeauna, peste tot pe unde se află, un punct slab de relevat în anatomia subiectului.

Marte, cald, eruptiv, inflamator, este în Leu, zodie care guvernează inima, în careu cu Soarele, guvernatorul Leului, în zodia Taurului care guvernează gâtul şi toate trecerile sale. Este acolo o configuraţie care, de obicei, e generatoare de febră, inflamaţie, de răni şi de hemoragii. Exista deci, o tendinţă la tuberculoză. Remarcaţi în plus că cele 4 zodii comune, flexibile, sunt în cvadratură, că zodia Casei a VI-a, Fecioara, este la Ascendent cu spasmodicul Uranus afectând Venus, stăpâna circulaţiei venoase, şi în Gemeni, zodia dominând plămânii. Uranus provoacă tusea şi contracţiile spasmodice, vedeţi deci, că starea subiectului este bine schiţată în nativitate.

Cele 4 zodii comune arată că atunci când răul a început, natura caracteristică a Fecioarei era prea slabă pentru a-l şterge, iar el s-a resemnat pur şi simplu să moară - nu mai era deci, nimic de făcut. Dacă ar fi fost capabil să reacţioneze, să-şi îndepărteze gândul de la sfârşitul apropiat şi să lupte împotriva răului, nu există nici o îndoială că cu o astfel de temă nu ar fi reuşit să triumfe asupra bolii. (Pentru mai multe detalii referitoare la analiza condiţiilor care au adus moartea, vezi referirile de la capitolul despre "Corectarea Timpului Natal Sideral").

~ Tema Nr. 27 - Adenoită şi constipaţie ~

În această temă, planetele sunt reunite în 4 grupe : Neptun este în conjuncţie cu Marte, Saturn cu Uranus, Mercur cu Soarele şi Jupiter cu Luna. Ultimele două grupe sunt de asemenea, în careu una cu cealaltă. Venus este izolată şi formează un trigon cu Jupiter. Trebuie să notăm de asemenea, că Soarele se află în paralel cu Neptun şi cu Mercur, iar Venus în paralel cu Marte.

Această temă este cea a unei tinere născută în 27 noiembrie 1896, la ora 14:15, în Tacoma, Washington. Remarcăm mai întâi că zodiile cardinale sunt în unghiuri, ceea ce indică la ea o natură activă. Dar ea acţionează mai degrabă din impuls, decât din raţiune. Această caracteristică reiese din faptul că Luna este în careu cu Mercur şi Soarele. Bineînţeles, cum Luna şi Mercur sunt amândoi semnificanţi ai mentalului, orice aspect nearmonios între ei este prejudiciabil. Adăugaţi la aceasta faptul că Mercur este în combustie, din cauza prea marii apropieri de Soare şi a fost evident că nu se prea putea face mare lucru cu această persoană în ceea ce priveşte raţiunea. Aceasta nu vrea să spună totuşi, că gândirea ei este de natură răutăcioasă, ci dimpotrivă, de fapt, cum o indică şi conjuncţia Lunii cu Jupiter, planeta bunăvoinţei şi trigonul acestuia din urmă cu Venus, planeta afecţiunii şi a plăcerii.

Afecţiunea pentru care această femeie ne-a consultat este adenoita, care îi cauzează o dificultate extremă de a respira. Această stare este clar indicată în nativitate. Dacă ne amintim că afecţiunile dintr-o zodie au întotdeauna o acţiune reflexă în zodia opusă, înţelegem imediat că Saturn, planeta obstrucţiei, în conjuncţie cu Uranus, planeta de acţiune spasmodică, în zodia Scorpionului, trebuie că intervine în mod sigur în ritmul respiraţiei în regiunea Taurului cuprinsă între gât şi partea inferioară a capului. În plus, Scorpionul guvernează şi nasul, cum puteţi să vă daţi seama amintindu-vă că trăsătura proeminentă a adevăratului tip Scorpion este un nas acvilin de mari dimensiuni. Astfel, Saturn afectat, plasat în Scorpion, este cauza obstrucţiei regiunii rectale şi a constipaţiei şi dă în acelaşi timp o tendinţă la dureri de gât şi la obstrucţia căilor nazale.

În cazul care ne preocupă, vedem răul agravat de Soare şi Mercur în careu cu Luna şi Jupiter. Soarele şi Mercur fiind plasate în Săgetător sunt deci, active în zodia opusă, Gemenii, care guvernează plămânii, iar cum Luna guvernează aerul inspirat, careul format de aceste planete afectează puternic respiraţia.

Acum, remediu ; pare exagerat să încercăm să degajăm o obstrucţie a gâtului, lucrând asupra anusului. Fără îndoială, Saturn, planeta obstrucţiei, conjunctă la Uranus, planetă de acţiune spasmodică în Scorpion, arată că în anumite momente muşchii sfincterului anusului sunt atât de puternic închişi încât diafragmei îi este imposibil să se mişte. În starea obişnuită, există inspiraţia prin anus pentru a regla presiunea aerului prin intestine (fapt puţin cunoscut) ; dar atunci când sfincterele sunt congestionate printr-o configuraţie de un gen atât de grav ca şi cel al acestei tinere, această regularizare automatică se opreşte, iar diafragma este atunci incapabilă de a lucra cu libertatea necesară. Rezultă că plămânii sunt privaţi de fluxul indispensabil de aer inspirat. Pentru a uşura această condiţie ar fi necesar să fie folosit un dilatator mecanic. Să remarcăm că există doi muşchi sfincteri : intern şi extern asupra cărora trebuie operat. Cel intern este situat foarte aproape de orificiul anusului. După câteva tratamente de acest gen, intestinele ar trebui să fie eliberate folosind o alimentaţie laxativă corectă, cum ar fi prunele sau smochinele, fără a uita pâinea integrală.

Nu există nici o îndoială că acestei persoane i s-a făcut respiraţie gură la gură, ceea ce a agravat afecţiunea gâtului ; dar dacă se urmează cu perseverenţă tratamentul indicat aici, ea va simţi foarte repede mai puţină dificultate în a respira şi va fi uşor să înveţe să o facă pe căile corecte, nările.

Un vindecător cu Leul la Ascendent şi al cărui Saturn nu este în Fecioară ar fi probabil cel mai indicat pentru această bolnavă.

~ Tema Nr. 28 - Accidente la cap. Oxigenare insuficientă ~

Aspecte bune : Saturn sextil cu Jupiter, trigon cu Marte şi Uranus.

Aspecte rele : Jupiter în opoziţie cu Marte şi cu Uranus, Luna în opoziţie cu Venus ; Soarele şi Mercur în careu cu Uranus, Jupiter şi Marte.

Acest horoscop al unui bărbat născut în 16 mai 1865, la ora 15:00, în Anglia şi prezintă un bun exemplu de felul în care accidentele, cât şi crizele sunt descrise în nativităţi. Aflicţiunea principală vine de la faptul că Soarele şi Mercur sunt în conjuncţie strânsă în Casa a VIII-a ocupată de Peşti, lucru care, în sine, este deplorabil din punct de vedere a capacităţii raţionamentului. Sunt amândoi în careu cu Jupiter în Săgetător, care are de asemenea, o mare influenţă asupra mentalului. Dar cel mai rău lucru dintre toate este că sunt în careu cu Marte, planeta energiei dinamice şi cu Uranus, planeta acţiunii fulgerătoare care împiedică orice previziune.

Când acţiunea este dictată de intuiţia produsă de aspectele bune, totul merge bine, iar persoana e mai în avantaj, decât dacă s-ar fi servit de raţiune, lentă în comparaţie ; dar, dacă dimpotrivă intuiţia este produsă sub aspecte ostile, careuri sau opoziţii, rezultă un curaj atât de nebunesc, o lipsă de reflecţie şi de inteligenţă, încât subiectul este în general incompetent din punct de vedere mental.

După aceste date, vedem imediat că suntem în prezenţa unei persoane care, din cauza slăbiciunii minţii sale, este predispusă să fie victima neplăcerilor şi a accidentelor. Pe de altă parte, cum rănile primite ca urmare a lipsei sale de previziune sunt toate la cap şi că tema nu semnalează nici o aflicţiune serioasă în Berbec guvernatorul capului, dacă doar Marte şi Mercur, care domină cele două emisfere cerebrale sunt în cvadratură, cui să atribuim deci, aceste accidente ? Răspunsul se găseşte în progresia Soarelui, corespunzând epocii în care persoana a fost rănită, Luna participând la aceste evenimente declanşându-le. În 1876, atunci când subiectul avea 11 ani, Luna şi Soarele erau în conjuncţie cu Neptun în zodia Berbecului şi în această perioadă a fost victima primului accident care l-a rănit la cap.

În 1896, Soarele în progresie în Berbec era în opoziţie cu Saturn natal în Balanţă ; remarcaţi că Saturn este retrograd astfel încât, deşi se află în ultimele grade ale Balanţei, influenţa sa este reflectată în această zodie şi operează ca o opoziţie între Balanţă şi Berbec, afectând astfel capul. Soarele este de asemenea, în paralel cu Saturn şi aceasta este una dintre cele mai malefice influenţe, căci distruge orice vitalitate la persoana care este sub influenţa sa, timp de mulţi ani. (Unul dintre autorii prezentei cărţi poate să aducă mărturie în acest sens din propria sa experienţă, deoarece a avut acest rău timp de 10 - 12 ani). În acelaşi timp, Luna în progresie era în opoziţie cu Marte şi Uranus, şi în careu cu Soarele şi Mercur natale. Existau deci, aflicţiuni grave în acea perioadă, iar bietul om a fost grav rănit.

Al treilea accident s-a produs în 1908, la 43 de ani. Soarele era atunci în opoziţie cu Luna natală, iar Luna, progresată, era în conjuncţie cu Uranus şi Marte, în careu la Soare şi la Mercur radicale. Opoziţia Soarelui la Lună vine din Taur, care guvernează partea inferioară a capului : acolo a fost rănit bărbatul.

Ca urmare a acestor diverse accidente, persoana în chestiune suferă acum de dureri de cap cronice şi este la doi paşi de nebunie. Diverşi medici au fost chemaţi să-l consulte, dar nici unul nu este capabil să găsească sediul răului. Consultând efemeridele, constatăm că, în întreaga existenţă a acestui bărbat, Saturn continua să retrogradeze din ce în ce mai jos în Balanţă şi că influenţa sa în Berbec va deveni din ce în ce mai puternică cu fiecare an ce trece.

Ori, Saturn cauzează întotdeauna contuzii şi depresie ; concludem, deci, că poate că există o afecţiune internă a cutiei craniene şi că ar trebui făcută o examinare pentru a se găsi remediul. Dar careul Soarelui şi al lui Mercur cu Marte şi Uranus în Gemeni, care guvernează plămânii demonstrează că oxigenarea generală a organismului este defectuoasă, iar Saturn în Balanţă arată că producerea urinei este insuficientă. Putem remedia aceste defecte prin exerciţii de respiraţie şi un regim alimentar corect, care vor aduce cel puţin o uşurare. Un vindecător având Berbecul la Ascendent şi al cărui Saturn să nu fie în Vărsător ar fi mai bine calificat pentru a îngriji acest bolnav.

~ Tema Nr. 29 - Guşa ~

Cum în această nativitate ora de naştere nu este cunoscută, plasăm Berbecul în Casa I, Taurul în a II-a, etc. Mercur şi Luna sunt semnificatorii mentalismului şi îi găsim aici în opoziţie, ceea ce nu este semn bun. Între altele, Jupiter, în zodia mercuriană a Gemenilor, este în careu cu Uranus la 16° 20' în Fecioară şi Marte este de asemenea, în Fecioară. Astfel, toţi semnificatorii indică o gândire slabă, chiar perturbată. În plus, în ultimii ani, Mercur în progresie a trecut peste locurile natale ale lui Uranus şi Marte, accentuând astfel răul.

Totuşi, se poate ca o persoană cu mintea slabă să nu ajungă la un dezechilibru complet, cu condiţia să nu mai existe alte aspecte dizarmonice între planetele radicale sau poziţiile progresate. Subiectul poate să aibă o întârziere mentală şi, totuşi, să păstreze până la capăt un control suficient asupra lui însuşi pentru ca aceasta să nu devină o boală reală.

Atunci când căutăm semne de inferioritate într-o temă astrologică aşa ca şi aceasta, ne ducem la aspecte pentru a ne informa. Ori, aici, Saturn este în conjuncţie cu Coada Dragonului (Nodul Sud), ceea ce face să crească influenţa sa malefică. Mai mult, el e în conjuncţie cu Neptun (18 ° în Taurului) şi cu steaua fixă, Aldebaran (29 ° în aceeaşi zodie). Cum Saturn este planeta obstrucţiei, iar Taurul guvernează gâtul, căutăm o obstrucţie în această parte şi găsim că s-a format o concreţie, o tumoare, cunoscută sub numele de guşă, ceea ce justifică primele aspecte pe care le-am discutat.

Dacă n-ar fi fost aspectele bune de care de asemenea, am vorbit, adică: sextilul lui Saturn cu Mercur şi trigonul său cu Luna, această persoană ar fi trebuit cu siguranţă să fie internată într-un azil de alienaţi ; dar aici este unul dintre puţinele cazuri în care Saturn este în esenţă benefic, căci chiar şi aspectele sale bune cu alte planete sunt obstrucţionate.

Când această obstrucţie se aplică Lunii, cea mai rapidă dintre toate planetele, şi lui Mercur, a doua în viteză şi în instabilitate - amândoi semnificatori ai mentalului - Saturn ajută într-adevăr la reţinerea spiritului instabil sau a mentalului retardat, precum cea pe care o studiem în cazul de faţă, aşa că, va profita din plin de aceste aspecte. Dacă n-ar exista aspecte rele, sextilul lui Mercur cu Saturn ar fortifica intelectul într-un mod miraculos.

Cum Saturn în Taur afectează întotdeauna funcţiile zodiei opuse, Scorpionul, adică eliminarea, e foarte important să ne asigurăm că rinichii şi intestinele funcţionează liber. Ar trebui ca această persoană să nu bea decât apă distilată. Cum muşchii gâtului se întind întotdeauna urcând pante sau scări, ar trebui ca o persoană afectată de acest rău să locuiască la parter, într-un loc plat. Un regim vegetarian crud este preferabil oricărui altuia. Sunt necesare mai ales sărurile vegetale, care dau tonus corpului şi îl fortifică. Lăptuca este cea mai bună dintre legume pentru a îndeplini acest scop.

~ Tema Nr. 30 - Slăbiciunea spatelui şi a membrelor. Dureri de ochi. Surditate ~

Aspecte bune : Luna în sextil cu Uranus şi cu Jupiter ; Soarele în sextil cu Marte ; Venus în trigon cu Jupiter.

Aspecte rele : Saturn în opoziţie cu Neptun ; Soarele şi Mercur în careu cu Jupiter şi Uranus.

Această nativitate este cea a unui tânăr născut în 6 septembrie 1900, la ora 6:00 A.M. Răul de care se plânge este o slăbiciune a spatelui şi a membrelor, cea ce îl împiedică să se mişte normal. După Astrologie, spunem că acest rău se datorează unor cauze diverse. Mai întâi, cele 4 zodii comune sunt în cvadratură. Zodia Casei a VI-a, Fecioara, fiind la Ascendent care guvernează starea fizică a corpului, acolo este un punct vital, care indică o natură oarecum puţin indolentă şi o tendinţă de a abandona cu uşurinţă lucrul.

Vedem de asemenea, că Mercur, guvernatorul Ascendentului, este în Casa a XII-a (care semnifică spitale şi boli cronice), este în careu cu Jupiter şi Uranus, plasaţi în Săgetător, zodia care guvernează şoldurile şi nervul sciatic.

Soarele, dispensatorul vieţii, este de asemenea, în careu cu Uranus, planeta iregularităţii care este conjunctă cu Jupiter în Săgetător. În final, Saturn, guvernatorul oaselor şi articulaţiilor, este plasat în Săgetător în opoziţie cu Neptun în Gemeni. Toate aceste configuraţii vor tinde în mod natural să agraveze starea de care subiectul se plânge, dacă nu-i este adus nici un remediu. Dar în acest caz, cu cele 4 zodii comune, cu Soarele dinamizând suplimentar sextilul cu Marte şi cu Luna în sextil cu Jupiter care guvernează sângele arterial, este întru-totul posibil să obţinem uşurarea cu ajutorul exerciţiilor, care ar remedia condiţia de inerţie actuală.

Dar există de asemenea, în această nativitate alte slăbiciuni latente, de natură serioasă : Uranus este în conjuncţie cu steaua nebuloasă, Antares, în Săgetător 8 °, în careu cu Soarele şi cu Mercur. Această configuraţie indică un grav pericol în ceea ce priveşte vederea şi auzul, Mercur fiind în Casa a XII-a. Totuşi, acest pericol ar putea fi cu siguranţă îndepărtat, dacă ar fi aplicat un tratament preventiv. Datorită faptului că acest om nu se poate deda la nici o ocupaţie, a devenit un cititor înrăit, ceea ce-i va cauza neplăceri. Masaje la cap în regiunea ochilor şi urechilor şi exerciţiul membrelor şi a corpului vor ajuta la redarea sănătăţii.

Un vindecător având Taurul la Ascendent şi al cărui Saturn să nu fie în Casa a VI-a a bolnavului, va avea probabil cea mai multă persistenţă pentru a duce acest lucru la bun sfârşit.

~ Tema Nr. 31 - Tulburări de vedere şi de auz. Circulaţie defectuoasă ~

Mercur, semnificatorul mentalului răsare aici înaintea Soarelui şi se află în Casa a XII-a în conjuncţie cu Neptun, octava sa superioară. Aceasta arată că intelectul subiectului este înclinat în mod natural spre lucrurile de ordin înalt şi spiritual, deşi Jupiter, în careu cu Mercur, în Casa Mentalului, arată că sub lovitura marilor aflicţiuni, această femeie ar putea urma exemplul lui Iov şi să discute cu Dumnezeu asupra destinului dur care i-a fost dat.

Luna, celălalt semnificator al mentalului, în careu cu Venus, arată că mari necazuri pot fi rezervate acestei existenţe ; dar conjuncţia lui Mercur cu misticul Neptun în Casa a XII-a, dă subiectului un anumit grad de dezvoltare spirituală, care compensează izolarea sa şi aduce o mare reconfortare printr-o comuniune cu lumile invizibile. Jupiter, în Mijlocul Cerului, în trigon cu Ascendentul, o face să vadă viaţa cu mai multă speranţă, decât mulţi oameni care nu sunt afectaţi, comparându-i cu ea. Forţa speranţei sale o ajută la un grad care întrece resursele umane ; căci aşa cum persoana care se lasă dusă de valul grijilor şi melancoliei devine în acest fel mai nefericită şi mai bolnavă, tot aşa cea care întreţine un spirit mereu optimist va câştiga cu siguranţă, pe măsură, sănătate şi fericire. Soarele la Ascendent, deşi e afectat de un careu cu Uranus, e un ajutor preţios pentru recuperare. Soarele în sextil cu Saturn va da acestei femei o persistenţă, o tenacitate de viaţă care o vor face să nu slăbească hamul, în ciuda tuturor dificultăţilor.

Această femei e surdă de la 5 ani, infirmitate indicată de Mercur în Casa a XII-a, prin conjuncţia acestei planete cu Neptun şi careul său cu Jupiter. Acest ultim aspect arată că circulaţia leneşă a sângelui este responsabilă de această infirmitate. Aceste aspecte ale lui Mercur fac ca ea să fie şi mută, din faptul că Mercur este în Taur care guvernează organele vocale. A învăţat totuşi, să vorbească, indicând prin aceasta că nu e vorba de o incapacitate organică, ci numai despre slăbiciune funcţională. Dar acestea nu sunt toate aflicţiunile aceste nefericite creaturi.

Remarcaţi că Soarele este în al 29-lea grad al Taurului, adică în conjuncţie cu Pleiadele, punct nebulos al zodiacului. Este de asemenea, în careu cu Uranus şi în paralel cu Marte, de aceea ochii sunt sever afectaţi, unul este aproape pierdut, iar celălalt nu valorează prea mult, astfel încât există pericolul unei cecităţi complete.

Ca urmare a acestor diverse infirmităţi şi a situaţiei în care este plasată, această femeie n-a putut primi nici o educaţie. Deşi, graţie perseverenţei, indicată de Saturn în sextil cu Soarele, ea a reuşit să împlinească multe ; ne-a scris o scrisoare foarte frumoasă spunându-ne cât de confortabil a trăit, până în 1906, când a fost ruinată de un cutremur de pământ din San Francisco. Totuşi, n-a încetat să spere ; atitudinea sa mentală sub inspiraţia Soarelui în conjuncţie cu Ascendentul şi în sextil cu Saturn se găsesc pe deplin justificate.

~ Tema Nr. 32 - Hemoroizi. Cecitate. Vedere spirituală latentă ~

Răul vine de la Saturn, planeta obstrucţiei, în Berbec, zodie care guvernează capul, în careu cu Jupiter care guvernează circulaţia arterială a sângelui şi cu Mercur în Taur, zodie care guvernează gâtul. Există de asemenea, indici de nutriţie imperfectă indicate de prezenţa lui Marte în Rac, zodie care guvernează stomacul, şi în careu cu Venus care guvernează circulaţia venoasă. Dacă am putea da acestui organism cantitatea şi calitatea de hrană pe care o cere, dacă ar fi masate capul şi gâtul, aducând o grijă specială urechilor şi ochilor, starea generală ar putea fi ameliorată considerabil şi progresul răului ar fi oprit.

Un nativ din Vărsător al cărui Saturn să nu fie nici în Scorpion, nici în Balanţă ar obţine în aceste cazuri cele mai bune rezultate. La tema pe care o avem în faţă, ne lipseşte ora de naştere ; vom înscrie deci, zodiile în casele lor respective începând cu Berbecul ca şi Casa I, Taurul ca a II-a Casă şi aşa mai departe. Această persoană s-a născut în 27 noiembrie 1867.

Aspecte bune : Soarele şi Marte în trigon cu Neptun.

Aspecte rele : Soarele şi Marte în conjuncţie cu Antares ; Saturn şi Mercur în careu cu Jupiter ; Marte în conjuncţie cu Luna şi cu Venus ; Saturn în conjuncţie cu Mercur ; Jupiter în careu cu Soarele ; Uranus în careu cu Neptun.

Examinând gândirea subiectului, vedem cum conjuncţia lui Saturn şi Mercur, în special în Casa a VIII-a, Scorpionul, arată că melancolia întunecă intelectul. Luna, alt semnificator al mentalului, este în conjuncţie cu Marte în zodia Casei a IX-a, Săgetătorul, ceea ce dă o tendinţă în a face bolnavul rebel la necaz. Această tendinţă este totuşi puţin îmblânzită, compensată, de prezenţa lui Venus în conjuncţie cu aceste planete.

Putem deci, conclude că această persoană va fi foarte deprimată mental de fiecare dată când necazul o va lovi, că se va revolta cu forţă, cel puţin interior, împotriva loviturilor sorţii, deşi Venus poate reprima exprimarea acestor nemulţumiri.

Cât despre durerile fizice la care subiectul este expus, vedem în primul rând că Jupiter este în careu cu Mercur şi Saturn, acesta din urmă ocupând Scorpionul care guvernează rectumul, dă tendinţă la constipaţie şi la hemoroizi. Această configuraţie blochează de asemenea, şi circulaţia sângelui arterial. Afecţiunea mai este agravată şi de careul lui Jupiter la Soare, acesta din urmă guvernând organul care pune în circulaţie fluidul vital.

Dar mai există în viaţa nativului o mare nefericire care am zice că, în comparaţie cu tulburările susmenţionate, sunt nesemnificative. Soarele şi Marte sunt în conjuncţie cu steaua fixă Antares, în al 8-lea grad al Săgetătorului, iar această configuraţie aduce întotdeauna tulburări de vedere, deşi nu provin neapărat dintr-o cecitate congenitală. În acest caz, criza s-a produs atunci când Soarele, prin progresie, s-a aflat în opoziţie cu Uranus natal, lovind în acelaşi timp şi careul lui Neptun. În acel an, Luna a fost şi ea în conjuncţie cu Neptun în Berbec, care guvernează capul. Aceasta a inflamat dublul cămin al lui Marte şi al Soarelui natale şi a avut ca rezultat inflamarea ochilor, ceea ce a făcut ca bărbatul să fie orb, fără speranţă de recuperare.

Poate să pară straniu că autorii au ales analiza acestei nativităţi mai ales că bolnavul nu poate fi vindecat, dar ea oferă anumite puncte pe care este bine ca studentul să şi le graveze în memorie. Remarcaţi că Marte este în trigon cu Neptun şi că Soarele nu este decât la aproximativ 7 ° de un trigon cu Neptun. Punctul culminant al acestui ultim aspect va fi atins înainte chiar de naşterea corpului vital.

Aceasta arată că vederea spirituală va putea foarte bine să fie trezită la această persoană şi va face mai mult decât să compenseze pierderea capacităţilor fizice. Există de asemenea, careul lui Neptun şi al lui Uranus, care anunţă capacităţi la mediumitate. Astfel, va fi bine să sfătuim această persoană să fie atentă atunci când capacitatea spirituală se va dezvolta şi mentalul îi va fi perfect sănătos şi echilibrat în dimensiunea paranormală. Ar fi desigur un mare privilegiu pentru un vindecător de a avea sarcina unui astfel de caz şi de a ajuta o persoană lovită de nefericirea de a fi oarbă pentru a-şi dezvolta capacitatea spirituală latentă, pe care o relevă tema nativităţii sale.

~ Tema Nr. 33 - Tulburări cardiace. Hidropizie ~

Aspecte bune : Jupiter în trigon cu Mercur ; Saturn în trigon cu Marte.

Aspecte rele : Saturn în careu cu Soarele, Luna şi Venus ; Luna în opoziţie cu Soarele şi Venus ; Mercur în careu cu Neptun ; Marte în conjuncţie cu Uranus.

Să vedem mai întâi starea mentalului acestei femei pentru a avea cheia stării sale, căci mentalul este factorul cel mai important pentru a determina bolile şi pentru a le vindeca. Numiţi aceasta "puterea credinţei" sau cum veţi vrea, faptul este evident şi este utilizat conştient sau inconştient de toţi vindecătorii care reuşesc oricare ar fi şcoala de care aparţin. Există mai multă forţă curativă într-un cuvânt reconfortat al medicului care are încrederea bolnavului decât în toate reţetele.

Din contră, atunci când doctorul abandonează orice speranţă şi faţa i se alungeşte, bolnavul moare doar dacă nu se înfurie şi-şi ia inima în dinţi, cum i s-a întâmplat unuia dintre autori, din cauza unui epuizări nervoase cauzată de surmenaj. S-a dus la un spital pentru a fi îngrijit şi pentru a se odihni. După regula instituţiei, a trebuit să-şi aleagă un doctor. Ştia că starea sa nu se va schimba până la Luna Nouă şi, întins pe pat, aştepta cu răbdare, deşi criza era iminentă, căci spiritul său era redus la o stare prea letargică încât să-i permită să reacţioneze ; aştepta ca Luna să facă totul, la timpul dat. Dar în acea zi de Lună Nouă a venit medicul său, însoţit de un confrate, şi amândoi aveau faţa lungă de un metru ; nu credeau că bolnavul mai are vreo oră de trăit. El nu s-a putut opri să nu râdă dar furia îl cuprinse şi se puse pe treabă astfel încât umflătura hidropică care aproape atinsese inima a dispărut ; câteva ore mai târziu se afla la soare luând o doză de viaţă nouă. În mai puţin de o lună, nu numai că părăsise spitalul, dar scrisese şi Filosofia Rozicruciană. Fără îndoială că fluidul n-ar fi putut fi eliminat înainte de schimbarea Lunii, dar cooperarea stării sale mentale era necesară pentru a ajuta forţele lunare care, combinate cu acţiunea potrivită, au produs rezultatul indicat. Este valabil acelaşi lucru pentru toate cazurile: starea de spirit convenabilă trebuie să fie cultivată altfel vindecarea este imposibilă.

Această temă este cea a unei biete fiinţe a cărei raţiune este bine afectată. Saturn este în careu cu Soarele, Luna şi Venus. Luna care semnifică spiritul instinctiv este în opoziţie cu Soarele şi Venus, luând astfel subiectului orice bucurie de a trăi, făcându-l pesimist, predispus să nu mai vadă decât latura sumbră a lucrurilor. Mercur, planeta raţiunii, este în careu cu Neptun, planeta percepţiei spirituale.

Toate aceste dovezi ne arată că, orice am spune, nimic nu va putea reconforta bolnava. Această biată femeie este deci, o greutate pentru ea însăşi şi pentru cei care o înconjoară. Reiese că fiecare o evită, dar aceasta ar conta prea puţin dacă s-ar descurca singură, adică să se bucure de o sănătate relativă. Dar aflicţiunile care o fac atât de nefericită sub aspect mental afectează şi organismul, căci aşa cum ne modelăm trăsăturile feţei noastre în funcţie de exprimarea modului nostru obişnuit de a gândi, la fel şi organele noastre se formează şi se clădesc după aceeaşi forţă iar efectele rele se revelează sub formă de boli. Soarele, Venus şi Mercur în Casa a VIII-a arată că atunci când va veni boala, ea o va lăsa să-şi urmeze cursul şi nu va face nici un efort să lupte împotriva ei.

Este vorba aici de o afecţiune cardiacă, din faptul că Soarele este pe vârful casei Leului care administrează inima, în conjuncţie cu Venus care guvernează circulaţia venoasă şi în opoziţie cu Luna care administrează părţile lichide ale corpului fizic. Soarele, Venus şi Luna sunt în careu cu Saturn, planeta obstrucţiei, ceea ce arată o tendinţă nativă spre o slăbiciune funcţională a inimii şi o eliminare defectuoasă a lichidelor.

În 1913, Soarele în progresie a atins conjuncţia lui Uranus şi a lui Marte. Ori, aspectele Soarelui sunt efectiv întotdeauna pentru trei ani, un an şi jumătate înainte ca aspectul să fie parţial şi un an şi jumătate după. Deci, acest aspect era încă în activitate în 1914 când Luna a progresat la conjuncţia lui Saturn şi a animat astfel careul cu Soarele, Luna şi Venus. Neptun, planeta apei, atingea atunci Soarele natal prin tranzit ceea ce aduse eliberarea bietului suflet prin obstrucţia totală a lichidelor, cu alte cuvinte, condiţia hidropică a oprit funcţionarea inimii.

Într-un astfel de caz, efortul principal trebuie să fie susţinut de către persoana angajată în propria-i luptă. Dacă cea care ne preocupă ar fi putea să-i dea o convingere şi să vadă că perspectiva sumbră pe care o avea despre viaţă, unde persoana era responsabilă de răul său şi că, dacă nu luptă acum, va avea un destin şi mai dezastruos în încarnare viitoare, poate că ar fi ajutat-o. Nici o persoană, din capul locului pesimistă, nu poate să se schimbe de pe azi pe mâine, dar poate cu timpul, poate să realizeze multe încercând să cultive optimismul, deci, trebuie să sugerăm această atitudine de spirit tuturor, încercând noi înşine să fim optimişti căci aceasta este cea mai mare calitate a vindecătorului.

Tipul cerebral este sugerat aici de careul lui Saturn cu Soarele venind din zodiile cardinale. Saturn este esenţial în demnitate şi în consecinţă, foarte puternic, în timp ce Soarele este în Balanţă, zodia debilităţii sale. Viaţa şi Bucuria emană de la Soare, în timp ce Saturn dă naştere la tristeţe şi la moarte. Vedem deci, imediat că această persoană a căzut pradă tristeţii şi melancoliei.

Sextilul lui Uranus cu Mercur, semnificatorul mentalului, arată că persoana este dotată cu o intuiţie atât de promptă încât e aproape supranaturală, iar careul lui Uranus cu Luna şi Venus arată, pe de altă parte, că îi lipseşte cumpătarea şi este prea slabă pentru propriul său bine. Remarcaţi că acest careu vine de la zodiile fixe, Leul şi Scorpionul ; această condiţie va fi deci, foarte greu de depăşit. Leul guvernează inima, iar Scorpionul organele genitale : secretul acestei femei este deci, dezvăluit de nativitatea sa.

Ştiinţa sacră a Astrologiei, revelându-ne astfel de secrete ale sufletului, ne arată şi resorturile ascunse, cauzele generatoare de acte pe care suntem prea repede predispuşi să le condamnăm, iar ea ne învaţă că trebuie mai degrabă să ne fie milă de un suflet constrâns de o forţă aproape irezistibilă, aşa cum ne apare aici, decât să o cenzurăm. Acţiunea în ea însăşi nu trebuie să fie adesea iertată, însă bunăvoinţa cea mai tandră, asistenţa cea mai devotată trebuie să fie acordate celor care sunt astfel afectaţi.

~ Tema Nr. 34 - Afecţiunile ochilor, gâtului şi sexului ~

O temă astrologică este diagrama destinului, iar poziţia ocupată de planete la naştere indică anumite tendinţe pentru viaţa întreagă. Din acest punct natal, planetele se mişcă în diverse poziţii, de-a lungul anilor, cum se mişcă pe suprafaţa cadranului acele unui orologiu. Astfel ele aduc, la un timp dat, evenimentele prezise la naştere. Remarcaţi că Soarele ocupă al 11-lea grad al Balanţei şi astfel a intrat în zodia Scorpionului atunci când nativul avea 19 ani. La 22 de ani, a atins conjuncţia Lunii şi a lui Venus ; doi ani mai târziu, careul lui Uranus.

În această perioadă, tendinţa nefericită de care v-am vorbit s-a dezvoltat şi germenii bolii au fost semănaţi, de unde o serie de operaţii ale organelor genitale şi ale gâtului, căci nu trebuie să uităm că zodia opusă este întotdeauna afectată. Organele genitale nu suferă niciodată fără ca, într-o anumită măsură, opusele lor laringele şi gâtul să nu fie afectate.

În timpul anilor care au trecut între acest timp şi 1914, Soarele şi-a urmat cursa sa prin Scorpion şi a atins aflicţiunea lui Jupiter care se prezintă în Leu la 23 °. Acest careu a fost agravat şi de faptul că Luna, în parcursul ei în jurul temei, trecuse prin Taur, astfel încât Soarele şi Luna în progresie erau în opoziţie, amândoi în careu cu planeta Jupiter, în acelaşi timp. Acest careu al Soarelui cu Jupiter va fi pentru biata nefericită, o aflicţiune timp de mai mulţi ani.

Între altele, la naşterea sa, Uranus, în Leu, era în conjuncţie cu Ascelli, punct nebulos atât de periculos pentru vedere ; în plus, este în careu cu Luna, alt pericol care ameninţă această persoană, căci tulburări vizuale însoţesc foarte adesea excesele sexuale. Şi acum ce este de făcut pentru această biată femeie ? Cum am spus-o de mai multe ori, prima încercare este de a face să se nască speranţa în suflet. Ori, persoanele predispuse la melancolie îşi concentrează toate gândurile asupra lor, asupra condiţiei lor pe care o cred disperată, mai disperată ca cea a oricărei alte persoane. Dacă reuşim şi schimbăm interesul faţă de propria persoană, bătălia este pe jumătate câştigată, şi chiar mai mult de jumătate : acesta este deci, primul punct pe care vindecătorul trebuie să-l ia în considerare.

I se va prescrie o alimentaţie simplă, frugală şi nu i se va permite să pună deloc mirodenii. Sextilul lui Uranus la Soare şi la Mercur şi trigonul lui Neptun la Jupiter arată că un apel la înalta filosofie, un apel la latura cea mai nobilă şi mai bună a naturii persoanei nu va întâlni opoziţie şi că este posibil, în virtutea acestor aspecte, de a-i înălţa ideile şi idealul, astfel încât să poată să-i servească pe oameni, în loc să fie o epavă pe oceanul vieţii. Toate aceste aspecte bune vin de la zodiile cardinale şi zodiile fixe, iar zodiile comune nu au planete : de unde rezultă că există o mare speranţă. Persoana este energică, iar când această energie va fi dirijată din partea bună, că va fi trezit valorile eterne, marea păcătoasă va putea deveni o mare sfântă şi un ajutor pentru omenire.

~ Tema Nr. 35 - Onanism. Tuberculoză ~

Aspecte bune : Neptun în trigon cu Uranus ; Uranus în sextil cu Luna ; Jupiter în sextil cu Venus.

Aspecte rele : Marte în conjuncţie cu Venus ; Soarele în conjuncţie cu Saturn ; Uranus în careu cu Mercur ; Neptun în opoziţie cu Luna.

Iată tema astrologică a unei femei născute în 21 mai 1883, la ora 5:00 A.M., longitudine 88 ° Vest, latitudine 44 ° Nord. Trebuie ca studentul să remarce că 5 din cele 9 planete sunt plasate în Casa a XII-a, care guvernează necazurile, grijile, decăderea. Aceasta a fost una din trăsăturile caracteristice ale acestei vieţi.

Această femeie este un stenograf abil, o contabilă capabilă, totuşi îi este greu să-şi găsească o poziţie şi s-a văzut de foarte multe ori pe punctul de a muri de foame. Aceasta se datorează opoziţiei lui Saturn în conjuncţie cu Neptun, în Casa a XII-a, cu Luna în Casa a VI-a, cea a slujbelor. Jupiter, deşi e exaltat în Casa a XII-a şi în sextil cu Venus este incapabil să contracareze această opoziţie.

Sub raportul calităţilor mentale, vedem că Mercur este în careu cu Uranus, iar Luna este opusă lui Neptun. Aceste aspecte fac subiectul sceptic, critic, îi dau o gândire cu totul specială, spasmodică în procedeele sale şi o imaginaţie extrem de morbidă.

Uranus este în Casa a V-a, cea a flirturilor, a relaţiilor între sexe, înainte de căsătorie, în careu cu Mercur, indicând prin aceasta o gândire echivocă şi moravuri uşoare, implicând cenzura publică şi scandalul. Avem deci, aici una dintre configuraţiile cele mai nefericite ; dar numai una din numeroasele aflicţiuni îndreptate spre aceeaşi direcţie, căci în Casa a XII-a, cea a necazurilor, grijilor, decăderii, îl găsim pe Marte, planeta energiei dinamice, în conjuncţie cu Venus, planeta iubirii, în zodia Berbecului, altă cauză a supraexcitării sexuale.

În sfârşit, remarcăm Neptun în Taur, în opoziţie cu Luna în Scorpion, guvernatorul organelor genitale. Acest ultim punct este cel mai rău dintre toate, căci duce la nebunie în ceea ce priveşte acest subiect, evocând în imaginaţie tablouri morbide, iar acolo unde se produce configuraţia între Casa a VI-a şi a XII-a, există indiciu de onanism inveterat.

Desigur, cu timpul, astfel de practici distrug sănătatea, iar boala se declară în părţile cele mai slabe ale organismului, indicate de nativitate. În cazul de faţă, găsim Saturn pe vârful cuspidei Gemenilor, în conjuncţie cu Soarele. Gemenii guvernează plămânii ; ori, vedem că şi conjuncţia este aproape exactă la 26 de minute depărtare. Astfel forţele saturniene reci, cristalizante, întăresc plămânii şi dau naştere la tuberculoză, care distruge vitalitatea şi antrenează o moarte prematură.

Putem nota în trecere că mama acestei femei a murit de tuberculoză, dând naştere copilului său. Marte a ajuns prin progresie foarte aproape de locul în care se găsea Neptun la naşterea subiectului. Este din nefericire foarte probabil că acest fapt a accentuat apetenţa morbidă pasionată indicată de opoziţia lui Neptun la Lună, astfel încât dacă această femeie se lasă în voia ei, sfârşitul vieţii sale nu este departe.

Tuberculoza, deşi serioasă, nu este totuşi neapărat fatală în cazul său, dacă se reuşeşte să o punem în imposibilitatea de a-şi satisface viciul care îi distruge sănătatea. Astfel vraja de melancolie morbidă rezultând din conjuncţia lui Saturn şi a Soarelui în Casa a XII-a poate fi ruptă, dacă reuşim să o facem să vadă viaţa sub o lumină mai strălucitoare. După aceasta, măsurile obişnuite folosite împotriva tuberculozei o vor putea probabil salva.

Ocultismul prezintă pentru ea o atracţie foarte intensă, indicat de trigonul parţial al lui Neptun şi al lui Uranus şi de asemenea sextilul lui Uranus la Lună. Făcând să vibreze aceste coarde, dându-i un nou interes pentru viaţă, ar fi posibil să o facem să iasă din curentul nesănătos al ideilor sale morbide actuale. În orice caz, se mai poate încerca salvarea cu mijloacele pe care le pun la dispoziţie aspectele bune, substituind superiorul inferiorului. Sunt puţine de făcut fizic, atâta vreme cât starea mentală nu se va schimba. (Nu fusese încă descoperită Penicilina - n. edit.)

Un vindecător având fie Balanţa, fie Vărsătorul la Ascendent şi al cărui Saturn nu se află nici în Balanţă, nici în Scorpion ar fi cu totul indicat ; dar o mare fermitate este necesară aici, de aceea zodia fixă, Vărsătorul, ar fi probabil de preferat.

~ Tema Nr. 36 - Excrescenţe corneene veneriene. Afecţiunile rinichilor ~

Aspecte bune : Mercur în sextil cu Jupiter.

Aspecte rele : Soarele în conjuncţie cu Uranus ; Marte în conjuncţie cu Venus ; Neptun în careu cu Saturn.

Luna nu este în aspect.

Această temă astrologică este cea a unui tânăr născut la Boynton, Missouri, în 11 octombrie 1889, la ora 18:00. Este un caz straniu care a intrigat toţi doctorii care au fost consultaţi. În urmă cu aproximativ 5 ani, toate articulaţiile braţelor, picioarelor şi ale gâtului au început să se înţepenească astfel încât, gradual, tânărului i-a fost imposibil să se mişte în vreun fel. În acelaşi timp, a apărut în locul unghiilor, la mâini şi la picioare, o excrescenţă stranie, o cornee, care a atins o anumită dezvoltare, apoi a început să supureze. Aceasta a uşurat ablaţiunea excrescenţelor. Supuraţia a încetat, dar în curând s-au format noi excrescenţe. În ultimul timp, maxilarul a început să înţepenească astfel încât, acum, bolnavul mănâncă foarte greu.

Prima privire aruncată pe temă arată că Uranus, planeta acţiunii spasmodice, este în conjuncţie cu Soarele, în zodia Balanţei, care administrează rinichii. Se remarcă de asemenea, că Uranus este în paralel cu Marte, planeta energiei dinamice, ceea ce arată imediat că funcţia rinichilor este spasmodică şi neregulată astfel încât toxinele, în loc să fie eliminate din corp prin acţiunea acestor organe, sunt reţinute în el şi contaminează astfel tot organismul.

Vedem de asemenea, că bolnavul este otrăvit într-o măsură care depăşeşte normalul de o boală venerică contractată în urmă cu 7 sau 8 ani. Aceasta este indicat în tema natală, ca tendinţă, de către conjuncţia lui Venus, planeta iubirii, cu Marte, planeta energiei dinamice, în Casa a V-a care guvernează flirturile şi relaţiile sexuale înainte de căsătorie.

Saturn cu mâna obstructivă este şi el prezent, în careu cu Neptun, planeta care prezidează condiţiile stranii, insolite. Mai mult, Neptun este în zodia Gemenilor, semnificatoarea mâinilor şi a degetelor. În urmă cu aproximativ 7 ani, atunci când Luna era prin progresie în Peşti, zodie care guvernează gleznele, era opusă lui Venus, lui Marte şi lui Saturn şi în careu cu Neptun. Ne bazăm pe părerea că boala a fost contractată în acea epocă pe faptul că planetele afectate sunt situate în zodii comune sau flexibile ; astfel că ar fi putut fi evitată fără prea mare efort.

În condiţia actuală, trebuie folosite măsuri mai energice pentru a purifica sângele. Ar trebui ca bolnavul să fie dus în California, tratat cu băi de soare în fiecare zi pentru a provoca o transpiraţie abundentă şi să nu consume decât suc de fructe şi apă până ce organismul va fi curăţat de impurităţile sale.

(Nota edit. : La timpul şi data indicată, Pluton era conjunct cu Neptun şi în cvadratură cu Marte, deci, şi cu Saturn. Conform domificaţiei Campanus, Saturn se găsea în Casa a IV-a, iar Jupiter în a VIII-a. Luna face totuşi, cuadratură cu Saturn, având un orb de 7 °. Probabil, avem primul caz analizat astrologic, de infectare cu un virus de tipul HIV.)

~ ORELE PLANETARE ~

Măsurile întreprinse pentru uşurarea suferinţelor şi a bolilor nu pot fi luate întotdeauna la momentul propice, dar când este posibil, studentul va găsi că tratamentul şi remediile date sub vibraţia planetară favorabilă este mult mai eficace, decât atunci când sunt aplicate la întâmplare. De aceea estimăm că indicaţiile următoare sunt de mare valoare.

Chirurgii care au studiat aceste chestiuni şi au clasat rezultatele ne informează că operaţiile făcute în timpul Lunii crescătoare reuşesc în general mult mai bine, sunt mai puţin predispuse la complicaţii ulterioare şi se vindecă mai repede, decât cele care sunt făcute la Lună descrescătoare.

Atunci când o operaţie chirurgicală pare inevitabilă, consultaţi efemerida anului şi, dacă Luna este pe punctul de a traversa zodia care guvernează partea corpului în care operaţia are loc, aşteptaţi una sau două zile până ce va fi intrat bine în zodia următoare. Această precauţie va reduce la minim şansele de complicaţii. De altfel, se întâmplă adesea simptomele să se schimbe în aşa fel încât chiar operaţia să fie evitată.

Analizaţi întotdeauna astrele benefice şi aspectele bune ale unei teme, înainte de a decide cum şi când să trataţi un caz. Să presupunem că Soarele, dispensatorul vieţii, este în careu cu Saturn, planeta stagnării şi a morţii. Ar fi aici o tendinţă ca subiectul să fie lipsit de vitalitate şi să aibă o convalescenţă lentă, dacă apar complicaţii. Astfel, pentru a ordona tratamentul cel mai eficace şi cel mai energic, recurgeţi la principiul zilei şi orei guvernatorilor indicaţi în "Astrologia Ştiinţifică Simplificată" [ Simplified Scientific Astrology ]. Alegeţi ziua Soarelui (duminica) şi orele guvernate de Soare - oricare zi. Tratamentele făcute în ziua lui Marte (marţi) şi orele guvernate de această planetă vor fi şi ele minunat de revigorante. La fel şi pentru alte planete, virtutea şi puterea lor sunt mai mari în zilele şi orele pe care le administrează.

Aşa-zisele astre malefice au şi ele virtuţile lor. Cataplasmele aplicate pentru a provoca supurarea unei răni sau pentru a face să coacă un abces, sunt mai eficace marţea sau în orele lui Marte în orice zi ; dar aplicaţiile destinate să reducă o umflătură obţin un efect mai bun sâmbăta, ziua lui Saturn, planeta supresiunii, sau la orele sale, oricare ar fi ziua.

Tratamentele date în zilele şi orele planetelor în aspecte bune în tema astrologică a bolnavului ajută mai puternic decât ar face-o cele care ar fi date în zilele şi orele guvernate de planetele afectate la naşterea sa.

Şase tabele de ore planetare acoperind 12 luni, utilizabile pentru latitudinele Nord şi Sud, se găsesc în "Astrologia Ştiinţifică Simplificată" [ Simplified Scientific Astrology ].


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare