Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PARTEA A DOUA
ASTROLOGIA MEDICALĂ

Capitolul XXVIII - Astrologia ca instrument în diagnosticarea bolilor

Părinţii au o ocazie excepţională de a aduna comori în cer, având foarte mare grijă de dezvoltarea copiilor lor, grijă bazată pe cunoaşterea tendinţelor bolii, revelate de tema lor astrologică. În ceea ce ne priveşte, avem o încredere absolută în mărturia furnizată de tema natală şi, cu toate că în anumite cazuri, foarte rare, au putut fi exprimate îndoieli asupra corectitudinii  diagnosticului nostru, pentru că era diferit de cel al medicului ce se ocupa de bolnav, totuşi dezvoltările ulterioare ne-au dat întotdeauna dreptate şi au dovedit profunzimea Astrologiei. Astrodiagnoza acţionează penetrând cauzele îmbolnăvirilor, asemeni razelor X , spre deosebire de medicina clasică, ce acţionează parcă la lumina lumânării. Razele lumânării sunt capabile de a lumina corpul întreg astfel încât să se poată vedea fiecare parte individuală în activitate aparentă ; ele însă nu pot arăta starea corpului decât la un moment dat. Tema astrologică în schimb, ca şi  raze X, arată răul născând de la leagăn, până în mormânt, ceea ce dă timp suficient spre a se putea aplica remediile preventive corespunzătoare, pentru a se evita poate o boală sau, cel puţin, de a atenua gravitatea acesteia, când ar fi putut să ne doboare. Horoscopul indică ziua în care putem să ne aşteptăm la o criză şi fiind astfel avertizaţi, putem lua măsuri capabile de a ne permite să depăşim problema. El arată când influenţele ostile vor slăbi, ceea ce ne dă forţa de a suporta curajos suferinţa momentului respectiv, prin gândul că vindecarea este sigură la un moment dat. Astfel, Astrologia oferă în acelaşi timp, ajutor şi speranţă, cum nu putem să ne aşteptăm de la nici o altă metodă, căci câmpul său de acţiune este mai vast, decât al oricărui alt sistem şi pătrunde până în chiar sufletul Fiinţei.

~ Avertisment important ~

Dacă ar exista litere de foc capabile să se graveze singure în conştiinţa cititorului, nu am ezita să facem tot posibilul pentru a ni le procura, cu scopul de a avertiza studenţii cu câteva puncte esenţiale, ce se referă la practica Astrologiei Medicale. Iată-le :

* Niciodată să nu se spună bolnavului un fapt descurajant.

* Niciodată să nu i se spună când o criză este iminentă.

* Niciodată să nu i se prezică o boală într-un anumit moment.

* Niciodată, niciodată să nu i se prezică moartea.

Este o eroare gravă, aproape o crimă, de a spune ceva descurajant unui bolnav, căci înseamnă să-l privezi de forţa pe care, dimpotrivă, ar trebui să o economisească cu cea mai mare grijă, pentru a uşura vindecarea ; este de asemenea, o greşeală să sugerezi idei morbide unei persoane sănătoase deoarece înseamnă să-i concentrezi mentalul pe o anumită boală la un moment determinat, iar o astfel de sugestie este capabilă să dea naştere acelei boli.

E un fapt bine cunoscut că mulţi studenţi în facultăţile de Medicină simt simptomele tuturor bolilor pe care le studiază şi suferă mult de autosugestie ; ideea unei boli iminente, insinuată de o persoană în care victima are încredere este chiar mult mai periculoasă. De aceea, ar fi bine ca astrologul-medic să se arate mai prudent : dacă nu poate spune nimic încurajator, să tacă.

Acest avertisment se aplică mai ales la cei care au bolnavi cu Taurul sau cu Fecioara la Ascendent, sau Soarele sau Luna în aceste semne. Aceste poziţii predispun mentalul la a se concentra asupra bolii, iar aceasta adesea fără vreun motiv serios. Taurianul se teme de boală la un grad care atinge aproape nebunia ; deci, a-i prezice o boală, este de-a dreptul fatal. Nativii din Fecioară curtează boala cu scopul de a trezi simpatia şi, deşi pretind că aspiră la vindecare, în realitate, se complac în a-şi întreţine răul. Se roagă să li se indice simptomele, crizele, etc., şi le face plăcere să scruteze în adâncime subiectul acesta. Pretind că pot suporta să ştie totul şi asigură că aceasta le va fi de un mare ajutor ; dar, dacă doctorul se lasă înduplecat de protestele lor şi le spune adevărul, se ofilesc ca o floare. Sunt oamenii cel mai greu de ajutat şi este bine să se aibă cea mai mare grijă pentru a nu le creşte şansa de boală, întreţinându-le dorinţele morbide.

Între altele, deşi autorii prezentei lucrări au practicat Astrologia ani îndelungaţi, având un succes remarcabil şi, deşi Astrologia este o ştiinţă absolut exactă, nu trebuie să uităm că rămâne totuşi şansa unui raţionament eronat din partea vindecătorului. Aceasta rezultă din faptul că persoana a cărei temă o interpretează îşi afirmă voinţa într-o aşa măsură, încât stăpâneşte indicaţiile temei. Căci persoana poate să-şi schimbe modul de viaţă şi, ca urmare să se găsească cu totul în afara pericolului perioadei în care tendinţele bolii, prevăzute în tema sa, să eşueze. N-ar fi fost crud să-i fi neliniştit inutil spiritul ?

Bineînţeles, studentul tânăr va fi mai expus la a comite o eroare de judecată (în comparaţie cu cineva mai experimentat - n. red.), deşi nimeni nu este infailibil. Aceasta ne aminteşte de un caz care ne-a fost adus recent. Unul dintre celebrii astrologi europeni prezise unuia dintre clienţii săi din Africa de Sud că la o anumită dată va suferi de o gravă hemoragie de plămâni. Sărmanul om ni s-a adresat pentru a-l salva. Ori, deşi tema natală arăta tendinţe spre răceli ale pieptului, nu descoperirăm nimic serios pentru perioada indicată şi nici o hemoragie nu a avut loc în anul care a trecut de când prezicerea a fost făcută.

Unii studenţi simt dorinţa morbidă de a cunoaşte momentul propriei lor morţi şi încearcă din toate puterile să o precizeze în modul cel mai puţin justificat. Dar oricare ar fi modul în care încearcă să se înşele, puţin sunt cei care au robusteţea mentală şi morală de a continua să-şi trăiască viaţa normal atunci când ştiu cu o certitudine absolută că la o anumită dată, existenţa lor terestră se va sfârşi. Din fericire, acest punct ne este ascuns, până ce vom fi ajuns de ambele părţi ale vălului şi nu avem dreptate - oricare ar fi terenul pe care ne plasăm - atunci când căutăm să smulgem această cunoaştere din datele nativităţii noastre. De altfel, nu se spune oare că "medicul ce se tratează singur ori e prost, ori nebun" ?! Aceasta se aplică de 10 ori mai mult la diagnosticul pe care astrologul l-ar obţine din propria sa temă astrologică, deoarece suntem cu toţii predispuşi la parţialitate, fie că trecem cu uşurinţă peste detalii, fie că ne oprim cu prea multă seriozitate, mai ales când e vorba să studiem felul şi momentul morţii noastre.

Ne amintim de cazul în care o femeie - o intelectuală - directoarea unei şcoli private din New York, ne-a scris pentru a ne cere să fie admisă la cursul nostru prin corespondenţă, explicându-şi oarecum dorinţa, printr-o consultanţă, adică "dacă credem că merita osteneala, deoarece trebuia ca ea să moară în prima săptămână a lui martie următor". Ne cita aspectele pe care îşi baza raţionamentul, iar cum una dintre autoare tocmai a scăpat teafără din nişte configuraţii asemănătoare, aceasta (autoarea) răspunse doamnei în chestiune, în aşa fel încât să-şi schimbe gândurile. În prezent, această persoană nu se gândeşte decât să ducă o viaţă utilă, în plus, a învăţat să uite moartea. Astrologia este o ştiinţă mult prea sacră pentru a o folosi prost. Să-şi uite şi studentul propria sa temă astrologică şi să nu se ocupe decât de aplicarea ştiinţei sale la uşurarea celorlalţi. Va aduna astfel comori în cer, mult mai sigur, decât ar putea să o facă printr-un alt gen de eforturi spirituale.

~ Polarităţi planetare ~

Atunci când studiem magnetismul, avem de-a face cu o forţă invizibilă şi, în general, putem cel mult să stabilim modul în care se manifestă în lumea fizică, cum este, de altfel, cazul de fiecare dată când ne aflăm în prezenţa unei forţe oarecare. Lumea fizică este lumea efectelor ; cauzele sunt, cel mai adesea, ascunse vederii noastre, deşi ne sunt mult mai la îndemână, decât chiar mâinile şi picioarele noastre. Forţa ca şi cauză, există pretutindeni în jurul nostru : invizibilă, ea nu se revelează decât prin efectele pe care le produce. De exemplu, dacă luăm o vază plină de apă şi o lăsăm să îngheţe, vedem miliarde de cristale de gheaţă formând figuri geometrice, care arată liniile de-a lungul cărora apa a îngheţat. Ori, acestea sunt chiar liniile de forţă care erau prezente acolo înainte ca apa să îngheţe, ele fiind însă invizibile atâta vreme cât nu le-au fost furnizate condiţiile favorabile manifestării lor.

În mod similar, liniile de forţă între cei doi poli ai unui magnet nu se manifestă decât atunci când acesta vine în contact cu pilitura de fier şi formează un desen curios, numit spectrul magnetic. Astfel, dând naştere condiţiilor propice, putem obliga una dintre forţele naturii să-şi manifeste efectele - punând-o să mişte tramvaiele, să transmită mesaje cu rapiditatea fulgerului la mii de km, etc. ; dar forţa în sine, rămâne întotdeauna invizibilă. Ştim că magnetismul se manifestă unghiular în raport cu curentul electric ; cunoaştem însă relaţia care există între curentul electric şi curentul magnetic ale căror rapoarte sunt bine definite. Cu toate acestea, n-am văzut niciodată nici pe unul, nici pe celălalt, deşi cei doi factori sunt servitorii cei mai preţioşi pe care îi avem astăzi.

Magnetismul poate fi catalogat în două clase : magnetismul terestru sau mineral şi magnetismul animal - deşi în realitate cele două nu sunt decât unul. Primul are o influenţă foarte mică asupra ţesutului animal, în timp ce al doilea este, în general, neputincios de a acţiona asupra mineralelor.

Magnetismul terestru (natural - n. red.) derivă direct din roca numită magnetită de care ne servim pentru a atrage fierul. Acest fel de magnet este puţin utilizat în zilele noastre, totuşi, deoarece magnetismul său se pierde, devine mult prea slab comparativ cu volumul său şi mai ales pentru că această forţă nu poate fi controlată într-un astfel de magnet numit "permanent".

"Magnetul electric" este şi el un magnet "mineral". Este în fond, o bucată de fier bobinat cu un anumit număr de rânduri de spire de conductoare electrice. Forţa acestui magnet variază în funcţie de numărul de rânduri şi de forţa curentului electric care trece prin el.

Electricitatea ne înconjoară din toate părţile în stare difuză. Nu este utilizabilă pentru industrie, decât atunci când este comprimată şi forţată să traverseze firele metalice prin electromagneţi destul de puternici. Trebuie mai întâi să avem magnetismul, înainte de a putea genera electricitatea. Înainte ca un nou generator electric să fie pus în mişcare, câmpul său de acţiune care nu este altul decât electromagneţii, trebuie să fie magnetizat ; altfel, acesta nu poate funcţiona. Forţa absentă nu va putea aprinde nici măcar o lampă, darmite să ridice şi cea mai mică greutate ! Deci, totul depinde mai întâi de prezenţa unui magnetism iniţial. O dată ce acesta din urmă va fi produs, va rămâne întotdeauna puţin la închiderea generatorului, iar acest magnetism remanent va fi fermentul forţei de utilizat de fiecare dată în care generatorul va fi pus în funcţiune.

Toate corpurile animate, plante, animale, oameni nu sunt decât minerale transformate. Toate provin din regnul mineral, iar analiza chimică a plantei, animalului şi a omului demonstrează acest fapt evident. Mai mult, ştim că plantele îşi extrag seva brută din solul mineral, că omul şi animalul absorb săruri minerale atunci când consumă plante pentru hrana lor. Mâncând carnea animalelor, omul absoarbe la fel de mulţi compuşi minerali ; în consecinţă, el asimilează totul în acelaşi timp : şi substanţa minerală şi forţa magnetică pe care aceasta o conţine.

Vedem că această forţă se manifestă în hemoglobina sau materia colorantă a sângelui, care atrage la ea oxigenul - principiul vieţii - atunci când vine în contact cu el prin milioanele de vase capilare ale plămânilor, pentru ca apoi să se separe la fel de repede, trecând prin alte capilare care, prin tot corpul, leagă arterele de vene. Pentru ce toate acestea ? Ca să înţelegem, trebuie să studiem puţin mai mult felul în care magnetismul se manifestă în utilizarea lui industrială.

Există întotdeauna două câmpuri de acţiune, sau un multiplu de doi, într-un generator sau într-un motor, un câmp alternat sau magnetic fiind polul nord, iar celălalt polul sud. Dacă dorim să punem în acţiune două sau mai multe generatoare şi să forţăm electricitatea lor prin acelaşi fir, prima condiţie care se impune este de a dirija fluxul magnetic al generatoarelor în acelaşi sens. Altfel, acestea nu ar acţiona împreună ; probabil ar da naştere la curenţi îndreptaţi spre sensuri opuse, topind astfel firele. Aceasta se explică prin faptul că polii unuia dintre generatoare care ar trebui să atragă, resping, şi vice versa. Remediul consistă în a schimba extremităţile firului care magnetizează câmpurile ; atunci, curentul magnetic al unuia dintre generatoare va deveni asemănător curentului celuilalt, iar cele două se vor armoniza.

Condiţii asemănătoare se impun atunci când este vorba de vindecări magnetice. Un anumit procent de vibraţii şi de polaritate magnetică a fost împărţit fiecăruia dintre noi, atunci când forţele astrale au invadat corpul nostru, dându-ne botezul astrelor, chiar în momentul primei noastre inspiraţii. Aceste forţe s-au modificat în cursul pelerinajului nostru terestru ; dar, în ansamblu, impulsul lor iniţial persistă şi de aceea tema de nativitate conservă puterea cea mai vitală pentru a determina simpatiile noastre, antipatiile noastre instinctive pe care ne putem baza mult mai mult, decât pe aversiunile şi gusturile noastre conştiente.

Poate să se întâmple să întâlnim o persoană pe care învăţăm să o iubim, deşi avem impresia că are asupra noastră o influenţă răufăcătoare, pe care nu putem să ne-o explicăm şi pe care, în consecinţă, încercăm să o reducem la tăcere. Dar dacă o să comparăm tema sa astrologică cu a noastră, vom vedea motivul, iar dacă suntem înţelepţi, vom ţine cont de avertisment, căci altfel, la fel de sigur cum planetele se mişcă pe orbita lor în jurul Soarelui, vom regreta că nu am ţinut cont de "cuvintele scrise pe ziduri".

Dar există de asemenea, numeroase cazuri în care nu percepem antipatia care există între noi şi o anumită persoană, deşi tema astrologică o relevă, iar dacă vedem pronosticul acesteia comparând cele două teme, ne simţim mai degrabă înclinaţi să ne bazăm pe sentimentele noastre, decât să ţinem cont de notificaţia astrală a horoscoapelor. Şi aceasta va da naştere, cu timpul, la numeroase griji, căci polaritatea planetară se va manifesta în mod sigur la timpul dat, doar dacă cele două părţi nu sunt suficient de evoluate pentru a putea - cel puţin într-o anumită măsură - să-şi guverneze astrele. Dar astfel de persoane sunt rare şi nu se întâlnesc decât la intervale mari în stadiul nostru actual de evoluţie. De aceea, utilizându-ne cunoştinţele despre înscrisul aştrilor, vom face bine comparând tema noastră natală cu cea  a persoanelor ce se întrepătrunde intim în viaţa noastră ; lucrul acesta poate să ne ferească, pe ei şi pe noi, de multe mizerii şi de multe necazuri. Sfătuim să se aplice această măsură, mai ales atunci când este vorba de alegerea medicului sau a unui viitor partener.

Atunci când o persoană este bolnavă, forţa sa de rezistenţă este la nivelul cel mai de jos şi, ca urmare, este incapabilă să îndepărteze influenţele exterioare ; astfel încât vibraţiile vindecătorului au, practic, un efect irezistibil asupra ei. Ori, acest vindecător fie el animat de sentimente de cel mai pur altruism şi gata să-şi dea propria viaţă pentru uşurarea suferinţelor bolnavului său, dacă stelele respective ale unuia şi ale celuilalt sunt adverse la naştere, puterea sa vibratorie şi magnetismul său personal vor avea în mod sigur un efect răufăcător asupra bolnavului. De aceea, este de primă necesitate pentru orice vindecător să cunoască Astrologia şi legea compatibilităţii, fie că vindecă deschis prin magnetismul şi punerea mâinilor, fie că aparţine facultăţilor şi şcolilor de Medicină regulate, căci şi medicii îşi infuzează vibraţiile în aura bolnavilor lor şi ajută sau jenează, în funcţie de raportul polarităţii lor, cu cea a pacienţilor.

Ceea ce a fost spus în legătură cu vindecătorul, se aplică cu o forţă înzecită la infirmieri, căci aceştia sunt aproape întotdeauna alături de bolnavii lor, iar contactul lor cu ei, este cu atât mai strâns.

Compatibilitatea între medic, infirmier şi bolnav este determinată de zodia ascendentă, Saturn şi Casa a VI-a. Dacă Ascendenturile lor concordă, dacă, de exemplu, toţi au zodii ascendente de foc, de pământ, de aer sau de apă, se armonizează ; dar dacă bolnavul are o zodie de apă la Ascendent şi dacă doctorul sau infirmierul au semne de foc, va rezulta un efect foarte supărător.

De asemenea, este important să ne asigurăm că, în tema astrologică a infirmierului sau a doctorului, Saturn nu este plasat în nici într-un grad al Casei a VI-a a zodiacului bolnavului.

Pentru ceea ce este în legătură cu căsătoria, polaritatea planetară se demonstrează mai ales prin examinarea femininei Luni şi cea a lui Venus în tema de nativitate a unui bărbat, căci aceste două planete descriu înclinaţia sa pentru sexul opus. În tema unei femei, masculinul Soare şi Marte au o semnificaţie identică. Dacă aceste planete sunt configurate armonios şi dacă zodiile cuprinse între cuspidele (sau pe vârfurile) Casei a VII a viitorilor consorţi, sunt în rezonanţă, armonia va prevala în cămin - mai ales dacă Soarele, Venus sau Jupiter al unuia dintre ei este situat în Casa a VII-a a celuilalt. Dar dacă planetele menţionate sunt în conflict, sau dacă Casa a VII-a a consorţilor eventuali nu se armonizează, sau dacă Saturn, Marte, Uranus sau Neptun al unuia este situat într-un grad oarecare al Casei a VII-a a celuilalt, avem de-aface cu simbolul mâinii care scrie pe perete, cuvintele fatidice ; indicând că polarităţile planetare nu sunt în armonie şi prin urmare, le este rezervată suferinţa, dacă permit sentimentelor vag emoţionale să le unească printr-o legătură nefericită. Considerăm că este uşor să schimbi firele electrice ale două generatoare, în aşa fel încât polarităţile lor să se armonizeze şi să se completeze, decât să inversezi polaritatea planetară a unei persoane pentru a o pune în acord cu cea care este primită de o altă persoană cu ocazia botezului său planetar.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare