Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XXVI – Direcţii planetare mutuale

Aspectele între două; planete progresate au impact nul sau eventual, minim ; dar atunci când o planetă, prin progresie, intră în aspect cu o planetă natală, ea acţionează fie în bine, fie în rău, în funcţie de propria sa natură şi de puterea planetei natale în tema astrologică.

În paragrafele următoare, vom descrie aceste tendinţe. Interesează puţin dacă Venus, de exemplu, progresează spre un aspect bun al lui Saturn natal, sau dacă Saturn progresează spre un aspect bun al lui Venus natal : efectele sunt aşa cum le stabileşte primul paragraf, şi aşa mai departe pentru celelalte aspecte.

Venus şi Saturn în aspecte bune prin progresie, indică o perioadă de câştiguri, de creştere a prestigiului social, de exaltare sentimentală ; marchează o trezire a naturii religioase, devoţionale a subiectului.

Venus şi Saturn în aspecte dizarmonice prin progresie, indică o perioadă de necazuri şi griji. Sănătatea şi reputaţia vor suferi ; amânările, pierderile, decepţiile vor fi frecvente. Se va căuta să se impună acestea subiectului. Moartea fiinţelor iubite sau o separare de ele şi alte evenimente supărătoare sunt de prevăzut. Spiritul va fi morocănos şi predispus la nelinişte.

Mercur şi Saturn în aspecte bune prin progresie, marchează o perioadă pentru asumarea de noi responsabilităţi, realizarea de plasamente în imobile, mine, pământ, etc., chiar pentru a întreprinde un studiu sau lucrări de cercetare dificile, pentru a semna contracte importante, surse de câştig durabile. Este un bun moment pentru a trata cu agenţii şi persoanele sosite sau pentru a întreprinde călătorii într-un scop serios.

Mercur şi Saturn în aspecte rele prin progresie, indică o epocă de întârzieri, de decepţii, cu o tendinţă de a nu vedea decât părţile urâte ale lucrurilor. Nu este un moment bun pentru a lua noi responsabilităţi, pentru a trata cu oameni serioşi şi pentru a semna acte legale. Persoana este ameninţată de calomnie şi de pierderea reputaţiei.

Marte şi Saturn în aspecte bune prin progresie, marchează o perioadă în care persoana va fi foarte întreprinzătoare, dar totuşi plină de tact şi de diplomaţie, curajoasă fără teamă, puternică şi demnă: mai capabilă ca niciodată de a-şi asuma responsabilităţile vieţii. Dacă îşi foloseşte convenabil aceste calităţi, aceste direcţii îi vor aduce prosperitate, onoare şi respect printre asociaţii săi.

Marte şi Saturn în aspecte rele prin progresie, vor face ca subiectul să fie foarte temerar şi impulsiv, de unde pericolul de accidente. Uneori, când tema astrologică indică violenţa, există tendinţa spre crimă şi vărsarea de sânge, de unde poate rezulta închiderea acestuia în închisoare. Toate viciile latente ale caracterului par să vrea să se pună în evidenţă, iar mânia nu este cel mai mic. Trebuie să aibă cea mai mare grijă să-şi înfrâneze natura impulsivă şi să-şi reprime viguros orice ieşire nedorită a caracterului.

Venus şi Jupiter în aspecte bune prin progresie, aduc câştiguri, creşterea stimei publice, înălţarea poziţiei sociale ; fac subiectul mai amabil, mai simpatic, mai discret, crescându-i astfel popularitatea. Este pentru el momentul de a face călătorii şi de a se bucura de viaţă. Plasările de fonduri, făcute sub această influenţă, sunt în general reuşite ; sănătatea rămâne excelentă, sau chiar, dacă persoana tocmai a fost bolnavă, această epocă marchează o perioadă de convalescenţă, de recuperare a forţelor, în care viaţa devine mai dinamică.

Venus şi Jupiter afectându-se unul pe celălalt, prin progresie, indică o perioadă de griji domestice, mai degrabă benigne, uşoare pierderi de bani, o tendinţă spre risipire, dificultăţi pecuniare şi posibilităţi de proces. Va rezulta scăderea prestigiului în cercul social al persoanei sau în anturajul său apropiat.

Mercur şi Jupiter în bun aspect prin progresie, indică o perioadă foarte prosperă. Persoana va călători probabil, cu profit şi plăcere ; sănătatea sa bună şi buna sa dispoziţie o vor face să vadă viaţa în roz. Există indicii de câştiguri, datorate plasărilor bune, şi de prosperitate în ansamblul afacerilor : este un bun moment pentru a face contracte, mai ales pentru o lucrare literară.

Mercur şi Jupiter afectate prin progresie, marchează o epocă supărătoare în timpul căreia persoana este predispusă a fi antrenată în procese şi, de aici, să suporte pierderi ; va trebui să se ferească să semneze orice hârtie legală sau să contracteze vreun acord, deoarece vor rezulta neînţelegeri, care vor aduce pierderi de bani ; dacă împrumută bani, creanţierii săi vor căuta să i se impună şi să o frustreze. Trebuie să evite orice raport cu oamenii de afaceri sau agenţi comerciali.

Marte şi Jupiter în bune aspecte prin progresie, marchează o perioadă în care spiritul conservator al lui Jupiter se uneşte cu entuziasmul debordant al lui Marte : de unde subiectul va deveni mai întreprinzător, predispus să-şi întindă raza afacerilor sale şi va reuşi astfel să-şi mărească veniturile. Va trebui totuşi să aibă grijă să-şi amintească proverbul "Ulciorul nu merge de două ori la apă". Aceste aspecte acţionează de asemenea, asupra naturii devoţionale şi pot uneori să se exprime prin entuziasmul religios : persoana va putea să întoarcă o nouă pagină a cărţii vieţii sale şi să devină un bărbat mai bun, o femeie mai bună.

Marte şi Jupiter în aspecte rele prin progresie, indică un punct periculos în viaţă, în timpul căruia persoana este capabilă să-şi ruineze tot viitorul, fie comiţând acte criminale, fie pierzându-şi banii printr-o etalare fastuoasă şi extravaganţe nebuneşti ; poate de asemenea, să se lase antrenată în proiecte absurde de exploatări miniere sau de speculaţii la bursă, atât de imprudent, încât întreaga sa avere va fi înghiţită. Şi sănătatea va suferi probabil sub aceste direcţii. Intoxicarea sângelui va putea cauza excrescenţe morbide : tumori, furunculi sau alte afecţiuni de acest gen. Pe scurt, este o perioadă foarte grea de trecut, şi trebuie ca persoana să aibă grijă să nu cedeze la vreuna dintre aceste influenţe.

Venus şi Marte în aspecte bune prin progresie, marchează marchează o perioadă de impuls şi imprudenţă în timpul căreia persoana este capabilă să acţioneze în modul cel mai iraţional, ceea ce va putea să suscite mari neplăceri : dacă este căsătorită, poate să survină orice nefericire conjugală; pierderile de bani, discreditarea pot surveni şi ele. Trebuie ca persoana să se controleze şi să evite orice tentaţie, care ar putea să apară pe drumul său.

Mercur şi Marte în aspecte bune prin progresie, marchează un timp de prosperitate generală în toate afacerile vieţii, mai ales în cele în care sunt puse în joc facultăţile mentale : aceste aspecte indică fineţe, spirit pătrunzător, promptitudine în a înţelege un subiect pentru a obţine profit : de aici prevestire de câştiguri. Acest timp este propice publicităţii, extensiei afacerilor, cât şi a contractelor, raporturilor de interes, afacerilor cu agenţi comerciali. Este de asemenea, o perioadă bună pentru lucrările literare de importanţă mediocră şi pentru călătorii. Această conjunctură stimulează o sănătate prosperă, buna dispoziţie şi optimismul.

Mercur şi Marte în aspecte rele prin progresie, pronostichează o perioadă critică, în care persoana este capabilă să acţioneze impulsiv, să vorbească şi să acţioneze aiurea, fără să gândească şi fără să prevadă probabilitatea neplăcerilor şi a pierderilor de bani, ca urmare a manevrelor meschine în defavoarea celorlalţi. Va trebui deci, să fie foarte prudentă şi să nu semneze cu superficialitate nici un acord, nici un contract. Există de asemenea, indicaţia de accident sau neplăceri în călătorie. Este un timp contraindicat pentru orice schimbare sau extensie de afaceri.

Marte şi Uranus în aspecte bune prin progresie, indică o perioadă favorabilă pentru perfecţionarea invenţiilor sau pentru lansarea de noi întreprinderi. Sub această direcţie, se întâmplă să se lege prietenii de natură benefică, eveniment ce poate declanşa o trezire psihică asupra nativului, ca urmare a contactului cu acest gen de persoane sau grupuri de persoane, având o natură uraniană.

Marte şi Uranus în aspecte rele prin progresie, marchează o perioadă foarte periculoasă. Această direcţie anunţă accidente de natură extraordinară, bulversarea condiţiei, îndepărtarea de prieteni, care vor expune persoana în postura de a se trezi singură pe lume. Uneori se produce o revelaţie psihică ; însă întotdeauna, de o natură nedorită.

Marte şi Neptun în aspecte bune prin progresie, marchează o perioadă de sănătate bună şi de entuziasm pentru sufletele avansate ; dar marea majoritate a persoanelor nu simt această influenţă.

Marte şi Neptun în aspecte rele prin progresie, produc o depresie nervoasă la cei care răspund la această influenţă. Există pericolul de a fi, ori înşelat, ori victima unor circumstanţe inexplicabile.

Venus şi Uranus în aspecte bune prin progresie, anunţă o probabilitate de câştig. În circumstanţe comune, persoana va avea se pare, ceea ce numim "un timp bun", ce va declanşa o mică poveste de iubire, care în final însă, se va încheia trist. Această direcţie asigură, atât cât durează, ajutor din partea prietenilor şi creşterea popularităţii.

Venus şi Uranus în aspecte rele prin progresie, este o cauză generatoare de necazuri domestice : despărţire, divorţ. Această direcţie este susceptibilă de a duce la un scandal, ca urmare a conduitei imorale. Există de asemenea, pericolul de proces, de pierderi de bani. Persoana pare că trebuie să acţioneze în modul cel mai excentric.

Venus şi Neptun în aspecte bune prin progresie, indică o perioadă de succes în materie socială, fericire şi bucuria vieţii pentru cei care pot să răspundă la această direcţie. Persoana este aptă mai ales în a se complace să construiască castele de nisip, la visări ce nu duc la nimic, dar fac această perioadă foarte agreabilă.

Venus şi Neptun în aspecte rele prin progresie, prevestesc un eveniment psihic de natură neplăcută, având raport cu hipnotismul şi mediumitatea. Există o tendinţă spre senzualitate, imoralitate şi, uneori gustul pentru băutură şi droguri, de unde suferinţe şi neplăceri.

Mercur şi Uranus în aspecte bune prin progresie, fac ca persoana să fie activă mental, să-i aducă plăceri neaşteptate, să o incite la muncile spiritului şi să-i dea o înclinaţie spre studiile oculte. Multe persoane, sub acest aspect, sunt atrase de lucrările de ordin altruist, umanitar şi rămân interesate de acestea.

Mercur şi Uranus afectându-se unul pe celălalt prin progresie. Această direcţie îl face pe nativ excentric, duşmanul convenţiilor, turbulent ; îi dă o stare de spirit nervoasă, instabilă şi poate să ducă la procese neprevăzute.

Mercur şi Neptun în aspecte bune prin progresie. Spiritul este extrem de activ, înclinat spre studiul Astrologiei şi al misticismului. Nativul este susceptibil de a face călătorii pe mare şi de a trăi schimbări importante. Doar cei care sunt avansaţi din punct de vedere spiritual resimt efectul influenţei lui Neptun.

Mercur şi Neptun în aspecte rele prin progresie. Ar trebui ca persoanele aflate sub această influenţă, să nu facă plasamente în societăţi comerciale. Mentalul este tulburat de gânduri de ghinion, iar moralul poate ceda, dacă această tendinţă este indicată în tema natală.

Saturn, Jupiter, Uranus şi Neptun formează arareori aspecte prin progresie din cauza lentorii cu care se mişcă.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare