Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XXV – Direcţii lunare progresate

Luna parcurge zodiacul cu viteza medie de 12-13 ° pe zi, iar cum ziua, în materie de progresie, este luată; ca o măsură de timp echivalând cu un an, putem deci, spune că Luna, prin progresie, de la naştere la moarte, călătoreşte în proporţie de 12-13 ° pe an, sau de un grad şi ceva pe lună. În consecinţă, în aproximativ 28 de ani, ea parcurge toată tema astrologică şi formează toate aspectele posibile cu diferitele planete conţinute de temă. Poate deci, să parcurgă de 2 sau de 3 ori cercul în timpul unei vieţi de durată medie. Trecerea sa în jurul nativităţii face viaţa bogată în evenimente, deoarece aspectele planetelor însăşi indicând anul în care o anumită influenţă e gata să acţioneze sub formă de destin copt şi să devină evenimente în viaţă, nu produc singure nici un efect bun sau rău, dacă un aspect al Lunii progresate sau o lunaţie nu-şi concentrează această influenţă şi nu marchează luna în care evenimentul va avea loc. Se întâmplă, deci, uneori ca aspecte, chiar puternice, între Soare şi planete sau chiar între planete să nu aducă nici un rezultat, dacă nu sunt întărite de un aspect lunar progresat sau de o lunaţie (Lună Nouă) în armonie cu aspectele.

Aspectele lunare, luate separat, nu au nici o influenţă proprie, sau, cel puţin, aceasta nu se face simţită, decât atunci când sunt în armonie cu direcţia primară în forţă în acel moment.

Acestea sunt puncte importante pe care studentul trebuie întotdeauna să le aibă în minte. Trebuie să observăm de asemenea că aspectele Lunii progresate faţă de planetele progresate şi ele produc un efect mic sau deloc, şi că influenţele citate mai jos se raportează la planetele natale.

Luna progresată, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Soarele natal. Aceste aspecte indică o perioadă mai degrabă prosperă, aducând importante schimbări spre o îmbunătăţire. frecvent, rezultă căsătorii prospere şi fericite, o mare dezvoltare în afaceri, dacă persoana este un patron, o creştere de salariu, dacă este angajată, căci în acest moment superiorii şi cei care se află într-o poziţie din care pot să acorde favoruri au o dispoziţie generoasă şi sunt gata să aprecieze tot ceea ce e bun la persoana în cauză.

Luna progresată, în cvadratură sau în opoziţie cu Soarele natal. Aceste aspecte indică o perioadă de griji şi de pierderi. Există o tendinţă spre a avea dificultăţi cu patronii sau clienţii, care vor duce la pierderea locului de muncă sau a afacerilor. Spiritul este ezitant, în aşa fel încât persoana este incapabilă de a lua vreo decizie şi astfel predispusă să piardă ocaziile care ar putea să-i aducă câştiguri, ocazii care nu vor fi pentru ea decât sursă de pierderi. Va avea neplăceri cu sexul opus, mai ales cu partenerul său, dacă este căsătorită. Aceste aspecte prevestesc alterarea sănătăţii şi schimbarea în rău în toate afacerile vieţii.

Luna progresată, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Venus natală. Dacă Venus este puternică şi bine aspectată în tema natală, această perioadă va aduce plăcere şi câştiguri, deoarece persoana va forma noi prietenii şi va avea ocazii să avanseze şi financiar şi social. Aceste aspecte indică de asemenea, logodne sau căsătorii frecvente într-o temă masculină. Aduc o sănătate bună, o bună dispoziţie de spirit, care face ca lumea întreagă să pară scăldată într-o rază de soare : este, într-un cuvânt, o perioadă de succes general şi de fericire.

Luna progresată, în cvadratură sau în opoziţie cu Venus natală. Dacă Venus este afectată la naştere, aceste aspecte vor marca o perioadă de numeroase griji şi dezamăgiri. Logodna va putea fi desfăcută sau o căsătorie terminată prin despărţire ; şi finanţele şi sănătatea vor avea de suferit. Se poate aştepta să primească lecţii, să fie ţinut la distanţă de relaţiile mondene. Va trebui deci ca persoana să fie prudentă, mai ales în relaţiile sale cu sexul opus deoarece, atâta vreme cât va dura această influenţă, probleme grave vor putea apărea din această sursă. Cunoscând natura şi durata acestei influenţe, va trebui să încerce să-şi guverneze stelele păstrând o stare de spirit optimistă pe cât posibil şi, studiindu-se, să acţioneze cu înţelepciune în chestiunile în care tema sa natală marchează puncte periculoase.

Luna progresată, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Mercur natal. Dacă Mercur ar fi în bune aspecte la naştere, aceste direcţii vor dezvolta facultăţile mentale. Este deci, un timp favorabil oricărui studiu spre care nativul se va simţi atras. Dacă ar avea în vedere vreo schimbare importantă, ar fi momentul să acţioneze, deoarece, sub aceste direcţii, succesul este mai sigur, decât sub influenţe mai puţin propice. Dacă are vreo afacere de reglat cu fraţii şi surorile sale sau cu vecinii săi, va ajunge la o concluzie favorabilă mult mai repede, decât în orice alt moment.

Luna progresată, în cvadratură sau în opoziţie cu Mercur natal. Dacă Mercur ar fi afectat la naştere, trebuie ca nativul să fie foarte circumspect pe timpul acestor influenţe planetare, căci va avea tendinţa să fie indiscret şi imprudent în scris sau vorbire, care l-ar expune la defăimări şi calomnie. Este de asemenea, probabil că, dacă, în acest timp, dacă s-ar semna acte sau hârtii legale, s-ar face în detrimentul său şi va regreta mai târziu. Trebuie de asemenea, să fie foarte atent la termenii folosiţi în corespondenţa sa ; dacă este literat, trebuie să-şi mărească prudenţa, căci scrierile sale îi vor cauza aproape sigur neplăceri serioase, atât lui, cât şi altora. Mentalul său va fi foarte zguduit şi va trebui să nu călătorească, nici să facă vreo schimbare cât durează aceste conjuncturi, ci să stea liniştit atât cât este posibil.

Luna progresată, în paralel sau în conjuncţie cu Saturn natal. Dacă Saturn ar fi afectat în tema natală, această perioadă ar fi foarte critică. În nativitatea unei femei, aceste aspecte indică o sănătate proastă, neplăceri, griji. În tema unui bărbat, dacă este căsătorit, perioada induce dificultăţi domestice sau sănătate proastă pentru soţia sa. Contrarietăţi, amânări, dezamăgiri pe toate planurile vieţii sunt de temut ; pentru că există tendinţa de a vedea totul în negru şi de a deveni melancolic sau morbid.

Luna progresată, în cvadratură sau în opoziţie cu Saturn natal. Dacă Saturn este afectat la naştere, aceste aspecte vor marca o perioadă foarte rea, mai ales în ceea ce priveşte sănătatea şi condiţiile căminului. Vor putea provoca o problemă trecătoare în mental, iritabilitate, preocupare şi tendinţă spre pesimism şi spre disperare. Afacerile financiare vor suferi şi ele, va trebui să nu facă nici o schimbare sau vreun plasament de fonduri în acel moment. Singurul remediu este de a încerca să păstreze o atitudine filosofică pe cât posibil, să vadă partea bună a lucrurilor şi să înveţe lecţiile pe care trebuie să i le dea această perioadă.

Luna progresată, în sextil sau în trigon cu Saturn. Dacă Saturn, la naştere, ar avea aspecte bune, această perioadă va marca pentru subiect o epocă de fericire şi de prosperitate, în care capacităţile sale vor fi recunoscute în sfera sa de acţiune. Va fi atunci capabil de a-şi asuma noi responsabilităţi şi de a răspunde la încrederea avută în el şi dacă ar avea în vedere câteva plasamente în case, pământuri sau mine, acest moment ar fi foarte favorabil. Acest timp va marca o dată importantă în viaţa sa : va fi pusă o bază nouă, solidă şi stabilă pentru succesul afacerilor sale, bază pe care va putea să-şi edifice o viaţă prosperă.

Luna progresată, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Jupiter natal. Dacă Jupiter ar primi aspecte bune la naştere, aceste direcţii vor indica o perioadă de succes şi de noroc ; o sănătate excelentă, iar, în caz de boală, o ameliorare evidentă. Dispoziţia de spirit a subiectului va fi dintre cele mai fericite, se va bucura din plin de toate plăcerile vieţii, va fi pentru el un timp foarte favorabil marilor călătorii, va fi primit cu cordialitate peste tot. Bogăţia sa va creşte, dacă profită de direcţiile prezente pentru a opera plasamente sau dacă afacerile sale sunt conduse cu toată abilitatea de care este capabil, este momentul în care lucrurile vor lua o turnură definitivă spre mai bine ; iar dacă ştie să obţină avantaje din ocaziile care îi vor fi oferite, va resimţi multă vreme plăcutele avantaje.

Luna progresată, în cvadratură sau în opoziţie cu Jupiter natal. Dacă Jupiter este afectat în tema natală, trebuie ca persoana să fie foarte atentă la regimul său pe durata acestor aspectări, deoarece există tendinţa spre excese, care vor cauza boli provocate de toxinele infiltrate în sânge. Trebuie ca accesele de mânie să fie evitate cu grijă deoarece, dacă tema natală sugerează pericol de apoplexie, este aproape sigur că manifestarea acestei crize va avea loc mai degrabă sub aceste influenţe astrale, decât în alt moment. Este deci, foarte indicat să-şi păstreze cumpătul şi să evite orice hrană sau orice băutură excitantă, să nu întreprindă speculaţii cu nici un preţ pe toată durata acestor direcţii, deoarece insuccesul este sigur, existând în plus riscul de a fi înşelat sau păgubit. Aceste aspecte prevestesc şi necazuri domestice, pierderi în urma proceselor sau a afacerilor analoage. Prestigiul social va suferi din cauza ţinutei mândre, preţioase sau autoritare a subiectului : subiectul să încerce aşadar, să fie circumspect, moderat în toate şi să se autocontroleze.

Luna progresată, în paralel, în conjuncţie, în cvadratură sau în opoziţie cu Marte natal. Dacă Marte ar fi afectat la naştere, aceste aspecte vor marca o perioadă foarte proastă. În nativitatea unei femei indică, printre altele, o sănătate precară, în cea a unui bărbat, certuri violente în menaj. Există o tendinţă generală spre certuri, violenţă, temeritate, de unde ar putea rezulta accidente şi răni. De asemenea, o decadenţă spre mai rele plăceri ale simţurilor, ceea ce va putea aduce un noian de consecinţe neplăcute. Trebuie ca subiectul să dea dovadă de prudenţă în relaţiile sale cu sexul opus, altfel vor surveni cu siguranţă calomniile şi discreditarea socială. Aceste direcţii fac ca subiectul să fie foarte imprudent, extravagant în materie de finanţe, gata să formuleze raţionamente grăbite şi eronate : de aceea, dacă semnează hârtii de afaceri în această perioadă, dezastrul va fi probabil consecinţa acestui fapt. Aceste direcţii sunt printre cele mai sigure, nu li se scapă decât rar, fără a suferi vreo pierdere sau o neplăcere, de aceea, trebuie ca subiectul să fie foarte atent la conduita sa în această perioadă.

Luna progresată, în sextil sau în trigon cu Marte natal. Dacă, la naştere, Marte ar fi bine aspectat, aceste direcţii marchează o perioadă de activitate considerabilă din care subiectul va obţine mari avantaje. Ele semnifică o sumă de energie vitală acumulată, şi cum această forţă dinamică trebuie să-şi găsească o supapă de refulare, este o perioadă favorabilă expansiunii afacerilor, executarea a noi proiecte : reuşita este sigură, dacă persoana nu este prea repezită în eforturile sale, ci dimpotrivă să fie puţin prudentă în cheltuirea acestei mari energii. Aceste aspecte sunt foarte active, mai ales la cei care lucrează cu elementele lui Marte, fierul şi focul ; le aduce onoare şi avansare.

Luna progresată, în paralel, în conjuncţie, în careu, în opoziţie cu Uranus natal. Dacă Uranus ar fi afectat la naştere, aceste aspecte marchează o perioadă foarte critică, în care persoana va fi expusă unei schimbări bruşte, neprevăzute, care va avea asupra vieţii lui un efect dăunător. Va trebui ca persoana să se păzească împotriva unei astfel de eventualităţi. Există de asemenea, probabilitatea unei legături clandestine, care va aduce griji şi necazuri. Trebuie ca nativul să evite orice asociaţie cu sexul opus, iar dacă aceasta este inevitabilă, trebuie să fie circumspect în ţinuta şi conduita sa, deoarece sub influenţa acestor direcţii suntem tentaţi să-l judecăm sever pentru cea mai mică aparenţă a răului. Există tendinţa spre o iritabilitate şi o cruzime în expresie, care pot cauza nefericire conjugală şi pierderea prietenilor, fapt regretabil mult mai târziu. Trebuie deci să încercăm să ne controlăm şi chiar ar fi înţelept să-i evităm pe prieteni, în această perioadă critică.

Luna progresată, în sextil sau în trigon cu Uranus natal. Acestea sunt aspecte excelente pentru cei care sunt destul de avansaţi pentru a răspunde la ele. Dacă, la naştere, Uranus ar primi aspecte bune, facultăţile originale, intuitive şi inventive ale subiectului vor găsi în acest moment o expresie foarte fericită pentru el. Dacă este interesat de studiile din domeniul gândirii abstracte sau din domeniul ocultismului, perioada este propice pentru a urma această cale. Sub aceste direcţii, o expansiune a conştiinţei poate fi realizată mai uşor, se vor forma prietenii cu persoane elevate din punct de vedere spiritual, spre marele beneficiu al nativului, dar şi schimbări sau deplasări avantajoase. Aceste aspecte indică deci, o epocă prolifică în viaţa nativului, marcată de un progres spiritual de o înaltă ţinută.

Luna progresată, în paralel, în conjuncţie, în careu sau în opoziţie cu Neptun natal. Dacă Neptun ar fi afectat în tema natală, aceste direcţii ar indica o perioadă de circumstanţe stranii şi supărătoare ; persoana este, probabil, predispusă să suporte influenţa hipnotismului sau a mediumităţii, să aibă viziuni sau să înceapă să audă voci, toate aceste fiind de nedorit, şi deci va trebui, pe cât e posibil, să se ferească. Va fi deci, de prost augur să intre, pe timpul acestor tranzite, într-o sală de şedinţe de spiritism, a cărei ambianţă favorizează aceste dispoziţii. Mai mult, dacă aceste aspecte sunt formate în semne de apă, Racul, Scorpionul şi Peştii, acestea o vor împinge spre băutură, spre a se droga, ceea ce-i va aduce neplăceri şi necazuri pentru tot restul vieţii. Cum aceste aspecte produc o oboseală fizică şi mentală, persoana este negativă, forţele sale vitale sunt diminuate, iar aceste influenţe nedorite sunt mai capabile de a se instala. Există de asemenea, pericolul intrigilor din partea duşmanilor secreţi, care vor face probleme subiectului şi-l vor discredita, cauzându-i chiar închisoarea sau internarea într-un spital, căci Neptun guvernează închisorile, spitalele, azilurile de alienaţi mintali sau alte locuri de acest gen. Va trebui deci, să fie foarte prudent în toate raporturile cu ceilalţi.

Luna progresată, în sextil sau în trigon cu Neptun natal. Dacă Neptun are aspecte bune la naştere, aceste aspecte pot aduce o uşoară dezvoltare a conştiinţei, iar dacă, în acelaşi timp, aspectele solare cu Neptun acţionează, se poate prevedea o iniţiere pentru cei care sunt suficient de avansaţi, pentru a răspunde la această influenţă ; dar pentru marea majoritate a persoanelor, aceste aspecte indică doar o perioadă agreabilă, sărbătoare muzicală sau orice altă plăcere de acest gen.

Luna progresată, în paralel sau în conjuncţie cu Ascendentul sau Mijlocul Cerului (M. C.) natal. Aceste aspecte aduc schimbări în viaţă, care vor fi bune sau rele, în funcţie de celelalte influenţe, care se exercită în horoscop la acel moment.

Luna progresată, sextil sau trigon cu M. C. natal. Dacă celelalte influenţe o permit, acest moment reprezintă un timp de schimbări avantajoase, avansare sau onoare şi succes general pe diversele scene ale vieţii.

Luna progresată, în careu sau în opoziţie cu M. C. natal. Aceste aspecte marchează pierderea prestigiului, tulburări, nelinişte, pierderi financiare, mai ales dacă se tratează cu femeile. Este o perioadă rea pentru călătorii şi pentru schimbări.

Luna progresată, în sextil sau trigon cu Ascendentul. Aceste aspecte aduc schimbări avantajoase, o prosperitate financiară şi în general noroc.

Luna progresată, în cvadratură sau în opoziţie cu Ascendentul natal. Aceste aspecte marchează o perioadă de neplăceri. Trebuie să ne aşteptăm la o sănătate proastă, iar dacă vor avea loc câteva schimbări sau deplasări, acestea vor aduce dezavantaje subiectului.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare