Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XXIV – Direcţii solare progresate

Atunci când Soarele formează, prin progresie, un sextil, o cvadratură, un trigon sau o opoziţie cu o planetă, influenţa începe să se facă simţită când Soarele se găseşte la un grad şi jumătate de aspectul exact şi ea continuă să se manifeste până ce Soarele a depăşit cu un grad şi jumătate aspectul partil.

Ori, cum Soarele se mişcă aproximativ cu 1 ° pe zi şi cum, în măsura direcţiilor, se consideră că o zi egalează un an, putem spune că influenţa aspectelor solare se face simţită pe o perioadă de 3 ani. Efectele lor sunt foarte puternice în această perioadă, în care aspectele Lunii progresate sau o lunaţie vin să le întărească.

Paralela este diferită de celelalte aspecte. Când este vorba de planete cu mişcare lentă, influenţa sa durează un mare număr de ani : astfel, paralela Soarelui şi a lui Saturn poate avea efect timp de 10 ani şi mai mult ; cea a Soarelui şi a lui Neptun are o durată aproape la fel de lungă.

Trebuie să remarcăm că şi conjuncţia şi paralela acţionează în principal asupra sănătăţii, în timp ce celelalte aspecte afectează şi afacerile, situaţia socială, etc. Paralela Soarelui şi a lui Saturn pronostichează o stare de sănătate proastă multă vreme, în timp ce o paralelă a Soarelui şi a lui Jupiter întăreşte fizic constituţia.

Soarele progresat în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Venus natal. Dacă Venus natal ar fi în bune aspecte la naştere, aceste direcţii pot aduce o perioadă de 3 ani de viaţă fericită şi prosperă. Dacă persoana nu este căsătorită încă, aspectul va forma o legătură, care va conduce la o căsătorie de o natură ideală. Dacă horoscopul indică aptitudini artistice, acestea vor primi un impuls pe timpul derulării acestei direcţii şi vor aduce onoruri şi avansare socială.

Soarele progresat, în cvadratură sau în opoziţie cu Venus natal. Dacă Venus natal ar fi afectat, aceste direcţii ar aduce o perioadă de mici neplăceri, de dizgraţie socială, de griji, de necazuri pentru persoană, cu o tendinţă de a se lăsa dusă de val şi de a nu vedea decât partea sumbră a vieţii ; dar poate să depăşească acestea dacă încearcă energic să-şi supravegheze moralul şi ţinuta personală : "A vrea înseamnă a putea."

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie sau în sextil cu Mercur natal. Dacă Mercur ar fi bine aspectat la naştere, unul dintre aceste aspecte va marca o perioadă de activitate mentală extraordiară, astfel încât persoana va fi capabilă să-şi realizeze ambiţiile şi să reuşească în afaceri prin realizări noi. Dacă tema natală indică facultăţi literare, va fi momentul de a face eforturi pentru a produce opere de valoare. Va fi de asemenea, un timp propice călătoriilor, fie de agrement în căutarea inspiraţiei, fie pentru reuşita vreunui proiect. Sub această direcţie, reclama va fi modul cel mai eficace de a duce o afacere spre succes.

Soarele progresat, în cvadratură cu Mercur natal. Soarele nu poate ajunge în cvadratură cu Mercur, decât spre sfârşitul vieţii ; şi, relativ puţine persoane trăiesc destul de mult pentru a ajunge până acolo ; efectele sale nu pot decât să fie de conjunctură, iar el nu are importanţă.

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Luna natală. Dacă Luna ar fi bine aspectată la naştere, aceste direcţii vor aduce o perioadă de succes şi de popularitate. Ele cresc onoarea şi stima de care se bucură persoana în anturajul său, îi asigură favoarea personajelor eminente, a patronilor săi, a autorităţilor influente, iar dacă nu este căsătorită, aceste direcţii îi vor procura probabil o unire fericită. Este de asemenea, un moment excelent pentru a forma asociaţii.

Soarele progresat în cvadratură sau în opoziţie cu Luna natală. Dacă, la naştere, Luna ar fi afectată, acest aspect va marca o perioadă foarte supărătoare, plină de nefericiri conjugale, dacă persoana este căsătorită şi de discreditare în cercul afacerilor sau al societăţi, poate închisoare, pierdere de bani din cauza neloialităţii unui asociat, faliment sau chiar krach. E posibil de asemenea, ca subiectul să sufere din cauza unei sănătăţi proaste ; dacă Soarele sau Luna sunt în Rac, Scorpion sau Peşti, el va putea deveni un beţiv inveterat.

Soarele progresat, în sextil sau în trigon cu Saturn natal. Dacă Saturn ar fi bine aspectat în tema de nativitate, aceste direcţii vor aduce un mare flux de energie, care va face ca persoana să fie capabilă să-şi îndeplinească datoriile într-un mod foarte sistematic, sagace şi eficace. Ea va avea ocazii de avansare mai mari decât înainte şi va putea să-şi asume cu succes responsabilităţi din ce în ce mai mari. Va obţine un număr mare de avantaje de la persoane mai în vârstă, care vor avea încredere totală în ea. Aceste aspecte fac fructuoase plasamente de fonduri în pământuri, mine şi imobiliare ; dau, în general, o cunoaştere mai profundă a problemelor vieţii.

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie, în cvadratură sau în opoziţie cu Saturn natal. Dacă Saturn ar fi afectat în tema natală, aceste direcţii vor marca o perioadă de o influenţă foarte proastă. Aceasta se aplică mai ales la paralelă, care durează aproape 10 ani ; celelalte aspecte nu sunt active, decât timp de 3 ani. Sub aceste direcţii, persoana suferă din cauza dezamăgirilor şi a amânărilor în tot ceea ce întreprinde. Oricare ar fi grija pe care o poartă în a-şi trasa planuri, se găseşte întotdeauna ceva care le strică, ceea ce poate să trezească în ea un spirit de iritare şi de pesimism care o va face să vadă viaţa ca pe o luptă fără speranţă, în care fiecare conspiră să-i pună beţe în roate. Dificultăţile financiare vor înrăutăţi lucrurile şi va fi predispusă să suporte opoziţia patronilor săi sau a autorităţilor. Pentru a încorona toate acestea şi sănătatea va suferi, mai ales sub influenţa paralelei ; vitalitatea va fi slabă şi puterea recuperatorie aproape nulă. Totul, pentru subiect, va depinde de modul în care va lua lucrurile, de a vedea părţile bune şi de a înţelege lecţiile pe care le conţin probele sau poate să sucombe sub greutatea lor şi să abandoneze totul. "Un om avertizat face cât doi", iar studenţii în Astrologie ştiu, cel puţin aceasta, că probele sunt trecătoare şi că zile mai bune vor urma după zilele rele.

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Jupiter. Atunci când Jupiter este foarte bine aspectat la naştere, aceste aspecte sunt dintre cele mai norocoase, ele indică o perioadă de prosperitate financiară în care totul va reuşi, în care orice speculaţie, orice plasament, orice întreprindere va aduce succes şi câştig. Persoana îşi va vedea popularitatea crescând, stima celorlalţi în cercul relaţiilor sale şi din anturajul său imediat ; va putea primi semnele de distincţie în legătură cu operele de caritate sau filantropice ; se va bucura de numeroase succese mondene şi de o fericire domestică perfectă. Aceste direcţii pronostichează călătorii în care va găsi în acelaşi timp şi plăcere şi câştig ; în sfârşit, ambiţii pe care, mulţi ani, le-a crezut irealizabile, au toate şansele de a reuşi iar prietenii durabile, profitabile toate, au şansa de a se forma. Aceste aspecte întăresc de asemenea, constituţia şi aduc o sănătate strălucitoare, dar o supraabundenţă de activitate fizică poate, mai târziu, sub direcţii rele, să aducă boala. Dacă se menţine într-o graptă măsură, afluxul vital dat de aceste direcţii va avea un efect benefic şi durabil pentru sănătate.

Soarele progresat, în cvadratură sau în opoziţie cu Jupiter natal. Dacă Jupiter este afectat la naştere, aceste direcţii indică o perioadă de lupte şi de probe (încercări). Cineva foarte apropiat şi foarte drag va dispărea din viaţa persoanei, fie prin răcirea afectivităţii şi prin îndepărtare, fie prin moarte. Vor fi procese, pierderi de bani, dezastru social însoţit de ostilitatea celor din jur. Dacă persoana plasează fonduri sau face vreo speculaţie, fiecare din operaţiile sale se va termina printr-un eşec, datorat înşelătoriei, informaţiilor false date de cei cu care a avut de lucru. Dacă îşi schimbă poziţia sau reşedinţa, va întâlni condiţii şi mai potrivnice. Aceste aspecte indică de asemenea, o sănătate proastă şi necazuri domestice.

Soarele progresat în paralel, în conjuncţie, în cvadratură sau în opoziţie cu Marte natal. Dacă, la naştere, Marte este afectat, aceste aspecte marchează o perioadă lungă foarte rea. Va fi o stare de agitaţie extremă, de îndrăzneală nebună, capabilă de a incita persoana la acte dintre cele mai iraţionale : de aici pericolul de a-şi risipi banii, de a-şi distruge viitorul, de a deveni handicapat, ca urmare a unui accident sau de a se deda la excese care vor ocaziona febre, erupţii neplăcute sau afecţiuni inflamatorii. Subiectul ar trebui să se păzească mai ales de a umbla cu focul, apa fierbinte, armele de foc, explozibilii, va trebui să se asigure împotriva incendiilor, bolii sau accidentelor. Reputaţia sa va avea probabil de suferit din cauza scandalurilor : va trebui, deci, să-şi folosească toată energia, toată forţa de voinţă şi să acţioneze în orice ocazie cu maximum posibil de discreţie şi de moderaţie pentru a încerca să-şi guverneze stelele.

Soarele progresat, în sextil sau în trigon cu Marte natal. Dacă Marte este bine aspectat la naştere, aceste direcţii indică o perioadă de evenimente în care persoana va fi puternic animată de un spirit de activitate de afaceri şi de industrie ; va cunoaşte adevăraţi pionieri sau chiar va primi într-un mod sau în altul un impuls, care o va lansa într-un gen de viaţă nouă, care-i va aduce succes, prieteni şi prosperitate. Probabil că va călători, în căutarea noilor câmpuri de acţiune şi nu va avea linişte până nu-şi va fi folosit această energie, care ameninţă să izbucnească ; dar va fi de asemenea, împinsă spre risipirea banilor, care par să-i vină atât de uşor ; dacă ar fi înţeleaptă, ar fi mai puţin liberală, deoarece atunci când acest aspect va fi trecut, probabil că zilele de prosperitate vor dispărea.

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie, în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus natal. Dacă Uranus este afectat la naştere, aceste aspecte marchează o perioadă foarte critică de viaţă. Persoana va deveni foarte iritabilă şi de caracter violent, va pune la grea încercare răbdarea prietenilor şi părinţilor săi, până în momentul în care se impune o despărţire, ea va respinge pe toată lumea ; negândită, excentrică, va fi capabilă de a face lucrurile cele mai ciudate, cele mai neprevăzute, să se lanseze în procese, fără cel mai mic motiv, doar de dragul certei. De aceea e posibil ca această persoană să se discrediteze pentru totdeauna în ochii tuturor celor care o vor cunoaşte ; sau urmând aspectelor ce acţionează în acel moment, să fie cineva dintre apropiaţii săi intimi care îi cauzează dezonoarea, ce se va răsfrânge asupra ei pe motivul rudenie sau prieteniei ce-i leagă.

Soarele progresat, în sextil sau în trigon cu Uranus natal. Dacă, la naştere, Uranus ar fi bine aspectat şi dacă persoana ar avea un suflet suficient de evoluat pentru a răspunde influenţei sale, aceste direcţii vor marca o perioadă de mare avansare spirituală şi mentală ; facultăţile creatoare şi organizatoare se vor dezvolta într-un mod remarcabil, astfel încât va fi capabilă să formuleze idei noi, să perfecţioneze invenţii, să organizeze acţiuni şi proiecte în cel mai fericit mod şi cu efort mic. Poate să aibă profituri neaşteptate ca urmare a invenţiilor, plasamentelor sau speculaţiilor. Dacă persoana nu s-a interesat încă de gândirea abstractă şi de ocultism, va fi probabil atrasă în această perioadă şi se va angaja cu hotărâre în această direcţie, înainte ca aspectul să se termine.

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie, în cvadratură sau în opoziţie cu Neptun natal. Dacă Neptun ar fi afectat la naştere, aceste direcţii vor indica o perioadă critică pentru cei care pot răspunde influenţei sale spirituale. Vor fi atunci hipersenzitivi, capabili să cadă într-o stare nedorită de clarviziune involuntară şi să fie obsedaţi de entităţile lumii invizibile, care caută un medium pentru a-şi satisface dorinţele de obicei urâte. Subiectul poate deveni astfel victima uşoară a unui hipnotizator şi să aibă neplăceri ca urmare a fraudei, înşelătoriei, a schimburilor dezavantajoase, a pierderilor prin speculaţie în marile afaceri în care capitalul este supraevaluat.

Soarele progresat, în sextil sau în trigon cu Neptun natal. Dacă Neptun este în aspecte bune la naştere, aceste direcţii vor marca o perioadă de trezire spirituală în care persoana va putea, dacă este suficient de avansată, să primească o iniţiere care îi va dezvolta puterile sale spirituale şi-i va deschide uşile lumilor invizibile. La unii, aceste aspecte vor putea dezvolta facultatea de inspiraţie muzicală, la alţii va aduce o perioadă de iubire fără pereche şi de o fericire fără egal. E bine să adăugăm că majoritatea este incapabilă să răspundă la această influenţă.

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Mijlocul Cerului natal. Aceste aspecte aduc o perioadă de profit, de avansare, de onoruri, de favoruri din partea autorităţilor sau a patronilor, de prestigiu social crescut şi de prosperitate generală în afaceri. Este un moment propice eforturilor pentru a-şi creşte veniturile, căci orice tentativă în acest sens va beneficia de o influenţă stelară favorabilă şi va avea, în consecinţă, mai multe şanse de a reuşi decât oricând.

Soarele progresat în cvadratură sau în opoziţie cu Mijlocul Cerului natal. Aceste aspecte vor marca o perioadă de discreditare, în care calomnia şi duşmănia ameninţă onoarea şi situaţia socială a subiectului. Acesta va trebui deci, să fie foarte circumspect în toate faptele şi gesturile sale, deoarece dificultăţile cu autorităţile ar putea duce la închiderea lui şi pierderea poziţiei ; averea sa este de asemenea, ameninţată.

Soarele progresat, în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Ascendentul natal. Aceste aspecte marchează o perioadă de o bunăstare generală, de sănătate înfloritoare, de fericire. Tot ceea ce persoana întreprinde pare să prospere.

Soarele progresat în cvadratură sau în opoziţie cu Ascendentul natal. Aceste aspecte marchează o perioadă de sănătate şubredă, mai ales în nativitatea unei femei. Prevestesc de asemenea, numeroase griji şi ceea ce numim de obicei "ghinion".


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare