Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XXIII – Diferite metode de progresie şi raţiunea lor de a fi

Lumea Fizică în care ne desfăşurăm viaţa, mişcarea şi fiinţa, în care Soarele şi ploaia, furtuna şi zăpada, căldura şi frigul ne afectează fiinţa noastră fizică în diferite moduri. La rândul ei, aceasta este pătrunsă de o altă lume constituită dintr-o substanţă mai subtilă. Forţele inerente ale acestei lumi acţionează asupra sufletului nostru ca sentimente, dorinţe şi emoţii pentru că acest suflet este compus din substanţa acelei lumi : de aceea, misticii o numesc Lumea Dorinţei. O substanţă şi mai subtilă, un ocean de gânduri interpenetrează în acelaşi timp Lumea Dorinţei şi Lumea Fizică ; deoarece intelectul este compus din această substanţă, percepe valurile de gânduri produse de alte spirite dotate, şi ele, cu un intelect.

Aici jos, în Lumea Fizică, Timpul şi Spaţiul sunt principalii factori de existenţă; în Lumea Dorinţei, distanţa este, ca să spunem aşa, necunoscută, spiritele care şi-au părăsit învelişul lor muritor călătoresc cu rapiditatea fulgerului şi, pentru că vederea spirituală străpunge substanţele cele mai dense, nu se întunecă niciodată, nu există niciodată noapte. Căldura şi frigul nu afectează sufletul, nu există anotimpuri pentru a marca timpul într-un mod definit ca în lumea fizică; dar nu există nici măcar un anumit curs (ordine) al evenimentelor. În deplasările fiinţei noastre pe acest glob, zărim peisajul ţărilor traversate oricare ar fi viteza ; dar în Lumea Gândului, să gândeşti la un loc, înseamnă a fi acolo în aceeaşi clipă, nu există nici trecut, nici viitor ; acolo, evenimentele nu sunt separate de timp, nici locurile de spaţiu : totul este un etern-prezent în timp şi spaţiu.

Deoarece ştiinţa Astrologiei este stabilită pe o bază cosmică, există 3 grade de progresie între evenimentele ce iau naştere în Lumea Gândului şi realizarea lor în Lumea Fizică. De fapt, există două metode de progresie horoscopică, care se raportează la planurile mai subtile, acestea fiind elemente suplimentare faţă de mişcarea actuală a planetelor observabile pe cer.

Să ne imaginăm o prăjină lungă de miliarde de km, plantată în pământ, la ecuator, în unghiuri drepte cu polii. Pământul, rotindu-se în jurul axei sale, ar descrie la extremitatea prăjinei un cerc pe cer pe care astronomii îl numesc "ecuatorul ceresc". Poziţia unui corp ceresc pe această linie este măsurată în grade şi în minute de Ascensiune Dreaptă, plecând din punctul în care Soarele traversează ecuatorul la echinocţiul de primăvară. Mişcarea axială a pământului aduce un nou grad la zenit sau pe meridian la fiecare 4 minute. Cu ajutorul regulilor unui sistem de progresie, putem calcula câte grade de Ascensiune Dreaptă sunt la poziţia meridianului de la naştere până la formarea unui anumit aspect. Gradele intermediare sunt atunci convertite în timp, un grad pe zi.

Celălalt sistem de progresie este stabilit de mişcarea orbitală a Pământului ; dar în acest sistem, poziţiile planetelor sunt exprimate în grade de longitudine şi măsurate pe ecliptică sau drumul parcurs de Soare, de la 0 ° în Berbec la 29,9 ° în Peşti. Măsura timpului este aceeaşi ca în sistemul menţionat mai sus : 1 ° = 1 an, dar există această diferenţă importantă că, în timp ce Pământul nu face decât 4 minute pentru a se întoarce cu 1 ° în jurul axei sale, face 24 de ore pentru a parcurge 1 ° pe orbita sa.

Astfel, în primul sistem de progresie, toate aspectele care guvernează evenimentele unei vieţi de 60 de ani, de exemplu, vor fi formate în de 60 de ori 4 minute, adică 4 ore sau a şasea parte a unei zile.

În celălalt sistem, formarea aspectelor, pentru acelaşi timp, ar cere 60 de zile sau două luni sau a şasea parte dintr-un an.

Astfel, evenimentele viitoare, îşi proiectează umbra înainte, dar această umbră variază în lungime, după înălţimea de la care viaţa o proiectează.

Din sublima înălţime a Lumii Gândului, în care orice lucru îşi are începutul în eternitate, progresia evenimentelor dintr-o viaţă este proiectată pe ecranul Timpului în timp ce copilul abia a fost pus în leagăn ; umbra este atunci atât de scurtă (a 360-a parte dintr-o zi echivalentă cu un an), încât o eroare de 4 minute în data momentului naşterii ar înainta sau ar întârzia prezicerile cu un an întreg. Puţini oameni îşi cunosc la minut ora de naştere : de aceea, acest sistem de progresie este de mică valoare şi puţin folosit.

Umbra evenimentelor proiectate din primele 3 zone ale Lumii Dorinţelor este mai lungă şi mai definită şi nu trebuie o precizie atât de mare pentru a calcula progresia pe baza a 360-a parte din an egalând un an. Cu această metodă, o eroare de 2 ore în timpul dat pentru naştere nu ar cauza decât o eroare de o lună în preziceri, de aceea, acest sistem dă în general satisfacţie şi este de obicei utilizat. Puţin mai jos, vom da regulile unei metode simplificate al acestui sistem de predicţie datorită căruia calculele matematice ale evenimentelor pentru o viaţă întreagă pot fi făcute în câteva minute de orice persoană capabilă să adune şi să împartă.

Data evaluată modificată

Când un copil se naşte la ora 7:00 A.M., la New York, altul se naşte poate la ora 6:00 A.M., la Chicago, un al treilea la ora 1:00 P.M., la Berlin, un al patrulea la 2:00 P.M., la Petrograd şi un al cincilea la 12 P.M., la Londra. Ceasul de la observatorul din Greenwich marchează amiaza în momentul în care se nasc toţi aceşti copii. Astfel, deşi ceasurile din diferitele locuri de naştere marchează ore diferite, Timpul Mediu de la Greenwich al naşterii lor este identic ; adică este amiază. Ştim însă că poziţia planetelor în efemeride sunt calculate pentru Greenwich - amiază. Este deci, inutil să facem corecturi ; plasăm pur şi simplu în tema natală fiecare planetă, aşa cum este indicată în efemerida anului. Aceasta ar fi foarte comod, dar metodologia de calcul într-o temă în care Timpul Mediu de la Greenwich (T. M. G.) este amiaza, este nesemnificativă în comparaţie cu facilitatea pe care o dă Data Evaluată Modificată (D. E. M.) pentru a progresa planetele pentru anii care urmează după naştere, progresie cerută pentru a prezice evenimentele ; iar într-o temă în care T. M. G.-ul este înainte sau după-masă, locurile planetelor trebuie să fie calculate pentru fiecare an, cât şi unde sunt la naştere. Vom derula aşadar, o metodă simplă care permite evitarea acestor calcule şi copierea directă din efemeride a planetelor în progresie a oricărei teme astrologice. Iat-o :

~ Teorema I ~

Dacă Timpul Mediu din Greenwich al naşterii este înainte de amiază, e evident că locul planetelor în efemeridă este calculat pentru un timp ulterior. Cum ele progresează cu viteza unei zile (de 24 de ore) pentru un an, aceste planete vor sosi la longitudinea dată în efemeridă într-o anumită zi a anului care urmează naşterii.

~ Teorema II ~

Dacă T. M. G.-ul naşterii este după-masa, e clar că locul planetelor în efemeridă este calculat pentru un timp anterior naşterii nativului şi că poziţia care este dată acolo corespunde cu o anumită zi din cele 12 luni de dinainte de naştere.

Mai mult, dacă putem găsi data în cele 12 luni înainte sau după naştere - după caz - în care planetele erau în gradele şi minutele de longitudine indicate în efemeridă, putem folosi acea dată ca punct de plecare pentru calculele noastre, în locul zilei de naştere, iar cum aspectele formate în timpul deplasării planetelor, poziţia dată pentru o amiază oarecare ; de fapt, amiezei următoare, avem în fond indicaţiile pentru evenimetele din anul corespunzător al vieţii. Aceeaşi dată de plecare, poate fi folosită pentru orice an. De aceea, odată modificată această dată evaluată (D. E. M.) stabilită, nu mai este nevoie de un nou calcul pentru a progresa planetele în acest horoscop, ele pot fi pur şi simplu copiate din efemeride. Nu mai avem decât să ne amintim că tema astfel construită nu se aplică la data de naştere de la un an la altul, ci de la Data Evaluată Modificată (D. E. M.) de la un an la următorul. Există două metode pentru a găsi această dată; prima este mai dificilă şi cea mai puţin exactă, dar arată mai bine decât a doua filosofie de corecţie şi vom da, în acest sens, un exemplu pentru amândouă.

Folosim aici tema astrologică nr. 26, din "Astrologia Medicală" şi care este cea a unui bărbat, mort de hemoragie, în iunie 1918, pentru a arăta cum găsim D. E. M.-ul, dar nu descriem cazul şi crizele sale. Subiectul s-a născut în 24 aprilie 1884, longitudine 95 ° V, latitudine 42 ° N, la ora 2:00 P. M., Timp Local. Găsim T. M. G.-ul, adăugând Timpului Local al Naşterii, 4 minute pentru fiecare grad Vest de la Greenwich, la locul naşterii.

Timpul local al naşterii, 24 aprilie
2:00 P. M.
Corecţia pentru 95 ° longitudine Vest
6:20
T. M. G.-ul naşterii, pentru ziua de 24 aprilie
8:20 P. M.

Conform teoremei II, sustragem din data naşterii, 24 aprilie, o corecţie de 8 ore şi 20 de minute pentru că T. M. G. este P. M. (Post Meridian). Măsura de timp folosită în acest sistem este următoarea :

24 de ore corespund cu
12 luni
2 ore corespund cu
1 lună
1 oră corespunde cu
15 zile
4 minute corespund cu
1 zi
Conform acestor date, sustragem din
24 aprilie 1884
Corecţia pentru 8 ore
4 luni
Corecţia pentru 20 de minute
5 zile
Total
4 luni, 5 zile
Data Evaluată Modificată (D. E. M.)
19 decembrie 1883

Putem totuşi, găsi D. E. M. mai exact şi cu mai puţină trudă, urmând metoda de mai jos. Ea are 4 părţi :

(1) Să găsim intervalul între T. M. G. şi amiaza următoare.

(2) Acestui interval să adăugăm Timpul Sideral (T. S.) pentru Greenwich la amiaza zilei de naştere, aşa cum este dat în efemeridă. Totalul va fi Timpul Sideral al D. E. M.

(3) Când T. M. G.-ul la naştere este A. M. (Ante Meridian), să citim înainte în efemeridă, până ce găsim ziua având Timpul Sideral dorit. Va fi D. E. M.-ul.

(4) Când T. M. G.-ul la naştere este P. M., să se citească în spate în efemeridă, până ce se găseşte ziua având Timpul Sideral dorit. Va fi D. E. M.-ul.

Vom lua acelaşi exemplu, care a fost folosit mai sus pentru a demonstra această metodă.

(1) ne indică cum să găsim intervalul între T. M. G. şi amiaza următoare. Notaţi bine, amiaza următoare, căci este esenţial ca aceasta să fie bine înţeles.

Din
25 aprilie, 12:00 P. M.
Sustragem T. M. G.
24 aprilie, 8:20 P. M.
Intervalul de la T. M. G. la amiaza următoare
15 ore şi 40 de minute

(2) Să adăugăm Timpul sideral al naşterii dat :

În efemeridă
2 ore şi 11 minute
Timpul sideral al D. E. M.-ului
17 ore şi 51 de minute

(4) Cum T. M. G.-ul este P. M. , citim în coloana efemeridei, care dă Timpul Sideral (T. S.), până ce ajungem la 19 decembrie 1883. În acea zi, T. S. este 17 ore şi 51 de minute, iar D. E. M.-ul este deci, 19 decembrie.

Astfel am ajuns, prin cele două metode, la un rezultat identic ; dar pot să apară uşoare diferenţe folosind prima metodă (metoda proporţională), pentru că nu ţine seama de lunile mai lungi şi de lunile mai scurte ; de aceea, a doua metodă este mai exactă şi cea mai uşoară. Dacă subiectul s-ar fi născut 2 ore mai târziu, D. E. M.-ul ar fi fost 19 noiembrie 1883. Atunci când o naştere are loc târziu în an şi devreme dimineaţa, D. E. M.-ul poate ajunge în ianuarie sau februarie, în anul următor. Este deci, foarte important să indicăm anul D. E. M.-ului.

Acum că am ajuns la punctul în care putem să ne servim de D. E. M. pentru a progresa tema de nativitate a subiectului nostru şi să arătăm cu ce exactitate această progresie marchează crizele ; prima aplicaţie a acestei date la tema astrologică este un punct capital, iar studentul este insistent rugat să nu neglijeze nici un cuvânt din explicaţia noastră, astfel încât să înţeleagă bine principiul. Odată punctul înţeles, va fi scutit de foarte multe calcule. E deci, imperios să urmăm instrucţiunile ad literam.

Scrieţi pe marginea efemeridei dumneavoastră pentru 1883, în faţa zilei de naştere (24 aprilie), 19 decembrie 1884 ; lângă 25 aprilie, 19 decembrie 1885, lângă 26 aprilie, 19 decembrie 1886 şi aşa mai departe, cum o arată exemplul de mai jos. Fiecare zi după naştere corespunde unui anumit an al vieţii, care începe în ziua înscrisă pe margine, iar planetele în linie cu D. E. M. indică evenimentele pentru 12 luni, plecând de la acea dată.

19 decembrie 1883
24 aprilie
19 decembrie 1897
8 mai
19 decembrie 1884
25 aprilie
19 decembrie 1907
18 mai
19 decembrie 1885
26 aprilie
19 decembrie 1916
27 mai
19 decembrie 1886
27 aprilie
19 decembrie 1917
28 mai
19 decembrie 1887
28 aprilie
19 decembrie 1918
29 mai

Mişcarea Soarelui şi planetelor de la o zi la alta este lentă, iar cum noi socotim o zi pentru un an, putem să comparăm progresia lor cu acul cel mic al orologiului destinului : arată anul în care o anumită condiţie indicată în temă de nativitate s-a împlinit şi este gata să se manifesteze ca eveniment. Mişcarea rapidă a Lunii reprezintă acul mare : marchează lunile în care aspectele culminează în evenimente. Împărţim la 12 mersul său în timpul anului, începând cu D. E. M. şi găsim că Luna călătoreşte aproximativ cu 1 ° pe lună în tema progresată.

Aspectele planetare nu operează totuşi, singure ; trebuie ca un aspect al Lunii progresate sau o Lună Nouă să concentreze forţele ascunse. De aceea crizele indicate de către planete sunt uneori amânate (întârziate) dincolo de timpul în care aspectele culminează, iar noi putem să ne gândim atunci că cu siguranţă am scăpat de ele. Dar primul aspect al Lunii care le loveşte va dovedi că : "Deşi morile zeilor macină foarte încet, ele macină extrem de fin." Aceste forţe nu-şi pierd niciodată din intensitate pentru a fi latente.

Vom vedea acum cum planetele operează în tema astrologică dată. În 1915, vedem că Soarele, împărţitorul de viaţă, progresat, atinsese conjuncţia din Mijlocul Cerului (M. C.) în Gemeni, la 5 °. Luna Nouă, 2 mai 1916, se afla în Taur, 11 ° 44 ', în careu cu Marte natal ; 31 mai a doua Lună Nouă, în Gemeni se află în conjuncţie în M. C., cu Saturn natal care obstrucţionase capilarele plămânilor : rezultă de aici o hemoragie. În acest moment tânărul, care devenise un astrolog foarte capabil, a început să-şi dea seama că intra într-o perioadă foarte critică şi făcuse tot posibilul pentru a depăşi influenţa. Dar o succesiune de lunaţii în anul 1916 afectându-i M. C.-ului, iar Saturn printr-o cvadratură şi o opoziţie în zodia guvernând plămânii, Gemenii, făcuse necesară o luptă constantă. Cu zodia negativă a Fecioarei la Ascendent, Uranus în Casa I, în cvadratură cu Venus în Gemeni, iar Jupiter afectat de o cvadratură a Lunii, cele două circulaţii venoasă şi arterială au fost blocate, respiraţia îngreunată, rezultând oxigenarea incompletă a sângelui.

În primăvara anului 1918, tânărul, după ce şi-a consultat tema natală, nu a mai vrut din păcate să renunţe la ideea că va muri într-o anumită zi şi a făcut aranjamentele necesare pentru funeralii. Această stare de spirit era foarte periculoasă pentru o persoană cu o stare de sănătate proastă şi cu un Ascendent negativ : grăbi criza înainte de timpul normal, aşa cum o vom arăta.

Să căutăm ceea ce a produs criza, care a adus sfârşitul fatal în 1 iunie 1918. Să luăm data de 28 mai pentru a găsi locurile planetelor progresate la D. E. M., 19 decembrie 1917. Progresăm Soarele şi Luna cu 5 luni şi jumătate dincolo de această dată, adică 1 iunie 1918. Dacă scădem longitudinea Lunii la o zi, din gradul pe care îl ocupă în ziua următoare, diferenţa va reprezenta parcursul său timp de 24 de ore de interval, ce reprezintă un an de viaţă în progresie. Diviziunea acestei diferenţe cu 12 ne va da mersul parcursului său lunar.

Locul Lunii D. E. M.
19 decembrie 1917
28 mai în efemerida pentru 1884
Rac 27 ° 11 '
Locul Lunii D. E. M.
19 decembrie 1918
29 mai în efemerida pentru 1885
Leu 11 ° 14 '
Parcursul Lunii prin progresie
din 19 decembrie 1917 la 19 decembrie 1918
14 ° 03 '

Diviziunea lui 14 ° 03 ' cu 12 dă 1 ° 10 ' - ca parcurs lunar al Lunii. Adăugăm deci, 1 ° 10 ' locului ocupat de ea pentru a găsi cel al lunii următoare, aşa cum este indicat în tabelul de mai jos :

19 decembrie 1917, Rac
27.11
19 martie 1918, Leu
0.40
19 ianuarie 1917, Rac
28.21
19 aprilie 1918, Leu
1.51
19 februarie 1918, Rac
29.31
19 mai 1918, Leu
3.01

Vedem astfel că 19 mai 1918, Luna progresată era la 3.01 ° în Leu, iar cum mişcarea ei este de 1 ° şi 10 ' pe lună, în următoarele 13 zile, la 1 iunie, parcursul său este de 0 ° 29 ', sosind astfel la 3 ° 30 ' în Leu şi făcând un careu cu Soarele natal.

19 decembrie 1917, Soarele progresat era la 7 ° 29 ' în Gemeni. Socotim 5 luni şi jumătate din acea zi, adică din 19 decembrie 1917, până în 1 iunie 1918 ; cum Soarele parcurge 58 de minute pe an, adică 5 minute pe lună, în 5 luni şi jumătate, Soarele progresat ajunge la 7 ° 56 ' în Gemeni, în conjuncţie cu Saturn.

Luna Nouă, 10 mai 1918, se afla în al 19-lea ° al Taurului, în conjuncţie cu Neptun natal. Era ziua pe care tânărul o indicase ca fiind cea a morţii sale ; dar criza nu-şi atinse cel mai înalt punct, decât atunci când Soarele în tranzit intră în conjuncţie cu Saturn în Gemeni, aflat la 8 ° 33 ' în noaptea de 30 mai. În acelaşi moment, Saturn în tranzit era în conjuncţie cu Marte natal şi în cvadratură cu Soarele natal, slăbind astfel vitalitatea, în timp ce Luna şi Neptun, în tranzit, erau în cvadratură cu Soarele natal. Toate acestea, în condiţia slabă în care se afla, erau prea mult pentru el şi începuse să slăbească de puteri (sănătatea i se şubrezi). În 1 iunie, atunci când Luna în tranzit atinse cvadratura cu Saturn şi cu M. C. şi opoziţia cu Ascendentul, nativul trecuse în lumea cealaltă.

~ Progresia unghiurilor ~

Dincolo de progresia planetelor care, sperăm noi, a fost suficient elucidată, trebuie să remarcăm de asemenea, existenţa unei progresii a Caselor ; dar aceasta trebuie să fie calculată prin metoda următoare pentru a realiza o temă natală, cu diferenţa că ne servim de T. S. pentru ziua care corespunde anului pentru care dorim să progresăm tema astrologică. În cel pe care tocmai l-am studiat, anul critic era 1918, iar 28 mai din efemerida pentru 1884 îi corespunde. Să ne amintim că naşterea a avut loc la ora 2:00 P. M. Timp Local, latitudinea 42 ° Nord, longitudinea 95 ° Vest, căci aceşti factori vor fi folosiţi pentru a plasa gradele pe cuspida Caselor ca şi pentru tema de nativitate. Singura diferenţă constă în a lua T. S. a zilei de naştere progresat.

T. S. amiaza precedentă zilei de naştere, 1918.
Oră
Minute
Secunde
(vezi efemerida pentru 1884, 28 mai)
4
25
00
Corecţia de 10 secunde pentru fiecare 15 ° Vest de Greenwich
0
1
3
Intervalul de la amiaza precedând naşterea
2
0
0
Corecţia de 10 secunde pe oră de interval
0
0
20
T. S. al naşterii progresate
6
26
23

T.S.-ul odată găsit, consultăm apoi Tabelul Caselor pentru latitudinea locului de naştere şi facem o temă astrologică cu 12 Case în mod obişnuit apoi inserăm locurile planetelor pentru D. E. M.-ul din 1918 : avem atunci o temă completă, separată, pentru anul pe care vrem să-l comparăm cu tema de nativitate. Câţiva astrologi folosesc această metodă, dar vă recomandăm o alta care, credem noi, va uşura comparaţia şi analiza aspectelor între poziţiile natale şi poziţiile progresate ale planetelor la un grad imposibil de obţinut printr-un alt sistem. Această metodă este demonstrată în diferitele teme folosite în această carte.

Tema de nativitate se scrie cu cerneală, deoarece rămâne aceeaşi toată viaţa ; un cerc larg se trasează în jur pentru a încadra poziţiile planetelor progresate ; acestea cât şi Casele sunt inserate acolo la locurile lor, dar uşor cu creionul, astfel încât să se poată şterge uşor, pentru a le înlocui cu cele ale anului următor, fără a mai scrie tema natală.

Dar oricum sunt plasate două horoscoape complete cu 24 de Case, 18 planete, o pereche de dragoni şi cozile lor, două puncte ale norocului, toate formează un veritabil labirint, iar dacă înşiruirea completă a aspectelor minore : quintilele, semicareurile şi altele trebuie să fie figurate, astrologul se va pierde într-atât în acest labirint matematic, încât îi va fi imposibil să descifreze vreo silabă din Mesajul astrelor. În timpul primului său an de studii astrologice, unul dintre autori făcea teme astrologice şi tabele de aspecte atât de teribil şi atât de uimitor realizate, încât depăşeau proverbialele noduri chinezeşti, destinul unei fiinţe umane era atât de încâlcit, încât nici autorul oroarei, nici nimeni altcineva nu putea spera că va scoate vreodată la liman bietul suflet implicat. Şi-a schimbat modul său de lucru, iar acum este tot pe atât de zelos în a elimina dintr-un horoscop elementele neesenţiale. Arzându-se o dată, speră că experienţa sa va servi de avertisment. Spiritele noastre nu sunt, cel mult, decât nişte slabe instrumente pentru a aprofunda destinul şi vom avea desigur mult mai multe mari şanse de succes aplicând ştiinţa noastră la factorii cei mai importanţi, iar aceştia sunt de obicei cei mai simpli.

Aceasta fiind recunoscut, întrebarea care se prezintă este aceasta : Care sunt lucrurile esenţiale şi care sunt cele care trebuie eliminate, pentru a debarasa tema progresată de elementele inutile, supărătoare ?

Mai întâi, în ceea ce priveşte Casele progresate, doar două puncte vitale produc rezultate atunci când primesc aspecte, adică Mijlocul Cerului, spiritual prin natura sa, şi Ascendentul, semnificând materialul. Vom trata acest subiect mai târziu ; pentru moment, ne vom limita la a spune că a lăsa deoparte cele 10 puncte neesenţiale şi a trasa două linii punctate cu creionul pentru a marca M.C. şi Ascendentul progresate, vor uşura interpretarea nativităţii progresate.

În al doilea rând, studentul poate să-şi dea seama repede, parcurgând coloanele unei efemeride, că mişcările lui Neptun, Uranus, Saturn şi Jupiter în timpul celor 2 luni, care reprezintă progresia pentru o viaţă de 60 de ani, sunt atât de lente, încât rar formează un aspect care să nu fie înregistrat în tema de nativitate. În rarele cazuri în care este format un aspect important, faptul se vede uşor, iar planeta este atunci inserată în cercul exterior al temei progresate ; dar în marea majoritate a cazurilor, e mai bine să lăsăm aceste planete deoparte şi să nu ne ocupăm doar de poziţiile progresate ale Soarelui, Lunii, Marte, Venus şi Mercur.

În loc de concluzie la modul de aplicare al metodei noastre de progresie, trebuie să fie menţionate două puncte importante. Mijlocul Cerului, la un Timp Sideral dat, este acelaşi pentru toate latitudinile, astfel încât doi copii născuţi la acelaşi T. S., vor avea aceeaşi zodie şi acelaşi grad la M. C. ; dar dacă unul dintre ei s-a născut în Alaska şi celălalt în Mexic, Ascendentul va varia mult şi va schimba considerabil gruparea planetelor în Case, cu consecinţa că planetele care influenţează afacerile Casei Întâi într-o temă, vor afecta cele ale Casei a II-a într-o alta, etc. Viaţa celor doi subiecţi analizaţi va fi deci foarte diferită una de cealaltă.

Acelaşi argument se aplică la tema progresată a unei persoane care călătoreşte fie la Nord, fie la Sud faţă de locul său de naştere ; M. C.-ul său va rămâne acelaşi, dar va primi forţele unui Ascendent diferit, în funcţie de latitudinea locului în care locuieşte, iar gruparea planetelor faţă de Ascendentul progresat va varia în consecinţă. Ca exemplu, putem cita cazul celor doi autori care au părăsit locul naşterii : unul a călătorit 3200 de km spre Vest, dar a rămas aproape la aceeaşi latitudine : M. C.-ul şi Ascendentul său se menţin aceleaşi, ca şi cum ar fi rămas în oraşul natal. Al doilea s-a născut sub 50 ° latitudine Nord. iar acum trăieşte sub 32 ° latitudine Nord. Dacă ar fi rămas în locul său de naştere, Ascendentul său progresat, în 1912, ar fi în Fecioară, 6 °, în conjuncţie exactă cu Marte natal ; dar Ascendentul noii sale ţări este 0 ° în Fecioară şi, la această latitudine, nu va simţi efectele razelor lui Marte, decât peste un anumit număr de ani.

Un alt punct important să ne amintim este necesitatea de a fi precis în ceea ce priveşte anul pentru care sunt făcute progresiile. O persoană, de exemplu, va spune că un anumit eveniment a avut loc pe când avea 26 de ani, o alta la 50. Astfel de date sunt vagi şi nu furnizează o bază sigură de cercetare. Astrologul poate să lucreze mult pe degeaba, deoarece se gândeşte că persoana vroia să spună că, cutare sau cutare eveniment s-a întâmplat pe când avea între 26 şi 27 de ani, iar o informaţie ulterioară îl determină să rectifice perioada între 25 şi 26 de ani. De aceea, asiguraţi-vă în ceea ce priveşte anul şi nu acceptaţi niciodată vârsta unei persoane ca punct de plecare.

După acelaşi principiu, pentru a evita orice ambiguitate, nu preziceţi niciodată că un eveniment va avea loc atunci când o persoană va avea cutare sau cutare vârstă ; daţi anul şi luna ; nu tergiversaţi ; nu preziceţi nimic de ce nu sunteţi siguri, dar când sunteţi convinşi că o prezicere este justificată, vorbiţi fără teamă, dar întotdeauna cu tact ; credeţi în astre, iar astrele vă vor justifica pe deplin credinţa.

~ Câteva puncte importante ~

Atunci când judecăm efectele direcţiilor, este esenţial să avem în minte conţinutul temei de nativitate, deoarece chiar şi aspectele slabe care sunt în armonie cu tendinţele indicate în tema natală, vor fi mult mai active, decât un aspect puternic care este contrar indicaţiilor radicale. Să presupunem, de exemplu, că există puternice indicaţii de boală şi de accident, cu ar fi Marte în Săgetător, în Mijlocul Cerului, în careu cu Soarele în Peşti, în Casa a XII-a şi în careu cu Saturn în Fecioară, în Casa a VI-a. Progresia lui Marte în careul Ascendentului natal va grăbi atunci, fără nici o îndoială, un accident sau o febră de natură serioasă ; dar dacă Soarele era în trigon cu Marte şi Jupiter, careul lui Marte la Ascendent nu va avea efect, decât puţin sau deloc. E acelaşi lucru pentru toate direcţiile, iar dacă studentul neglijează să ia în considerare toate aceste puncte importante, probabil că i se va întâmpla uneori să facă mari erori şi să se mire că o direcţie aparent puternică nu a produs nici un rezultat într-un caz, în timp ce într-un alt caz un aspect slab a avut un efect de o reală importanţă. Aspectele dintre două planete progresate sunt nesemnificative.

Un alt punct esenţial de amintit este că aspectele planetelor progresate faţă de planetele natale acţionează în proporţie cu puterea planetelor natale. Să presupunem că într-o anumită temă Soarele este înălţat în Leu şi în aspect cu numeroase planete, ne interesează puţin dacă aspectele sunt bune sau rele, atâta vreme cât sunt apropiate. În acest caz chiar un aspect slab al unei planete progresate la Soare va avea un efect marcat. Pe de altă parte, dacă Soarele unei teme nu ar primi nici un aspect sau, poate, unul sau două foarte slabe, chiar şi un aspect puternic al unei planete progresate nu ar avea, în acest caz, decât foarte puţin efect.

Trebuie să luăm în considerare că un aspect bun al unei planete progresate, care este foarte afectată în tema de nativitate, nu va produce decât un foarte mic avantaj, dacă va produce vreunul. Pe scurt, aspectele progresate nu operează decât în proporţia armoniei cu tendinţele temei natale şi planetele cu care acestea se unesc.

Un al treilea punct important de remarcat atunci când se observă efectele direcţiilor, este că un efect al unei planete progresate la o planetă natală nu este niciodată suficient singur pentru a produce rezultate ; un aspect armonios al Lunii progresate sau o lunaţie este absolut esenţială pentru a aduce împlinirea. Astfel, dacă Soarele progresat ajunge în careul Saturnului natal, un sextil sau un trigon al Lunii progresate sau a unei lunaţii va trece neobservat, iar efectul nu se va face simţit, decât atunci când Luna progresată sau o lunaţie va veni în conjuncţie, în careu sau în opoziţie cu Soarele sau cu Saturn. În mod reciproc, dacă Soarele progresat ajunge la un trigon a lui Jupiter natal, un careu sau o opoziţie ale Lunii nu-l vor afecta ; va trebui să aştepte un trigon sau un sextil. Din această cauză direcţiile sunt uneori întârziate în acţiunea lor dincolo de momentul culminării lor şi uneori înaintate pentru ca un aspect lunar de natura dorită să se prezinte cu puţin înaintea timpului în care aspectele planetelor sunt complete.

Se întâmplă de asemenea, ca în cazurile în care evenimentele indicate de un aspect să intereseze două persoane, aspectele planetelor în progresie pot fi complete în tema uneia şi dinamizate de un aspect armonios, fără a produce însă nici un rezultat, pentru că aspectul în tema celuilalt nu a ajuns încă la maturitate. La acest subiect, ne amintim nativitatea unei doamne având Venus în Casa a VIII-a, arătând astfel o căsătorie târzie. La 45 de ani, Soarele progresat s-a aflat în conjuncţie cu Venus ; dar acest aspect nu a dus nici la logodnă, nici la căsătorie. Soarele şi Venus sosesc în conjuncţie în horoscopul unui domn pe care îl cunoştea, ducând la logodnă urmată de o căsătorie promptă. Astfel, unul îl aşteptase pe celălalt. Doar dacă nu se gândeşte la un caz neprevăzut de acest gen, astrologul este expus la a face multe erori în prezicerea sa.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare