Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XIX – Inteligenţa şi planeta dominatoare

Atunci când dorim să studiem caracterul, dispoziţiile şi temperamentul unei persoane, trebuie mai întâi să ne dăm seama că inteligenţa este piatra de echilibru a personalităţii umane. Dar caracterul, dispoziţiile şi temperamentul nu depind atât de calitatea acestei inteligenţe, fie ea fină, pătrunzătoare, vioaie sau grea, cât de căile de care se foloseşte pentru a se exprima. Intelecte de primă mână, sunt adesea folosite într-un mod supărător în detrimentul societăţii, uneori chiar individul însuşi abuzează astfel de moştenirea sa divină. În acelaşi timp, un intelect greoi, inferior, poate ajuta servind într-un mod umil, blând şi iubitor şi prin aceasta, să recolteze jerbe de binefaceri spirituale. Nu e suficient să determini calitatea mentalităţii, trebuie de asemenea, să te asiguri prin ce mijloc se va exprima. Ori, pentru a judeca această chestiune, ca oricare alta, într-un horoscop, trebuie ca ea să fie considerată în ansamblul ei, apoi fiecare parte separat, dar în afara raporturilor sale cu toate celelalte. În general, caracterul şi tendinţele se pot determina prin aspectele Soarelui, Lunii, ale lui Mercur, Ascendentului şi ale planetei sau planetelor guvernante.

Numeroşi astrologi au obiceiul de a lua stăpânul Ascendentului ca şi guvernator al horoscopului. Aceasta este corect în Astrologia Medicală, pentru că Ascendentul reprezintă corpul ; dar atunci când avem de analizat caracterul, care este combinarea tuturor forţelor convergente simbolizate în horoscop, chestiunea este diferită : aici, trebuie să căutăm planeta care are influenţa dominantă. Aceasta va fi şi planeta ce guvernează horoscopul, indiferent că este sau nu guvernatorul Ascendentului. Pentru a găsi această planetă, trebuie, mai întâi să examinăm guvernatorul Ascedentului, dacă este înălţat sau doar înnobilat, în Casă unghiulară sau puternic aspectat. Amintiţi-vă că nu trebuie ţinut cont dacă aspectele sunt bune sau rele, atâta vreme cât sunt aproape şi numeroase, căci dacă doar aspectele bune ar determina planeta guvernantă, n-ar mai fi pe lume decât oameni buni, ori ştim că sunt de toate felurile, de aceea trebuie aleasă această planetă în funcţie de aspecte, fără a ne preocupa dacă sunt bune sau rele. Mai mult, trebuie să ne asigurăm că aspectele sunt apropiate ; în acest caz, stăpânul Ascendentului este şi planeta domnitoare şi ea va exersa influenţa cea mai puternică asupra vieţii. Din contră, dacă o planetă este mai înălţată, decât stăpânul Ascendentului fie că este exaltată, înnobilată sau plasată într-un unghi şi dacă aspectele sale sunt mai apropiate şi mai numeroase, decât cele ale stăpânei Ascendentului, veţi concluziona că ea este planeta domnitoare a horoscopului şi că va exersa o influenţă dominantă asupra vieţii subiectului, deşi nu este stăpâna zodiei ascendente. Dar dacă se află că două planete sunt la egalitate în lupta lor pentru a guverna, dacă putem să ne exprimăm astfel, sau că nu există decât o diferenţă uşoară în favoarea uneia sau alteia, va fi greu să se facă o alegere, nu excludeţi pe una pentru a o alege pe cealaltă : amândouă sunt chemate să joace un rol activ şi trebuie clasate ca fiind planete co-guvernante.

~ Influenţa Planetelor dominante bine aspectate ~

Soarele ca planetă dominantă. Atunci când Soarele energic, curajos, ambiţios, în aspecte bune, guvernează, dă demnitate întregii naturi, o mândrie nobilă, care nu ar putea să se înjosească să facă ceva meschin, urât sau dezonorant. Curajul său este franc şi nobil care poate să se arate la nevoie, după caz ; ignorând atacurile unui adversar pe care îl consideră mult inferior pentru a-i acorda atenţie, ori luptând până la moarte pentru un principiu. Există însă şi o dorinţă intensă de a fi recunoscut ca şef, ceea ce îi va face foarte dificil într-o situaţie de subordonat. Oricum, rămâne o inimă caldă ; o natură afectuoasă sau demonstrativă.

Venus când este planeta dominantă a horoscopului, natura umană este rafinată, prietena luxului şi a muzicii. În configuraţie bună, dă o natură tandră, iubitoare, chiar pasionată, care însă are nevoie de iubire, cum avem nevoie toţi de aer, căci iubirea este un veritabil suflu de viaţă. Aceşti nativi iubesc mult copiii şi au de obicei o sumă de mici favoriţi, asupra cărora îşi varsă afecţiunea. Le place de asemenea, distracţia, societatea ; sunt eleganţi, artistici în ideile lor, ca şi în decorarea casei ; le plac bijuteriile şi tot ceea ce adaugă frumuseţe vieţii, însă adesea gusturile lor sunt luxoase. Sunt amabili şi iubiţi de toţi ; iar marile lor defecte se manifestă în tipul de iubire dezordonată faţă de bunăstare, precum şi o angoasă la ideea de a-şi murdări mâinile.

Mercur ca planetă dominantă. Atunci când Mercur, planeta raţiunii, exprimării şi a îndemânării, într-o configuraţie bună, este planetă dominantă, dă un spirit vioi, subtil, un spirit la fel de avid de ştiinţă pe care o absoarbe cu uşurinţă cum un om însetat este avid de apă, un spirit care rezolvă fără efort problemele cele mai complicate. Mercur astfel plasat indică capacitate în toate ramurile activităţii mentale, ştiinţă, literatură, aptitudine remarcabilă ca orator ; semnifică o aptitudine extraordinară de a se apuca de toate şi de a reuşi în toate, conferă iubirea de călătorii şi asigură succesul ca şi agent, dar chiar şi ca simplu comis-voiajor.

Luna ca planetă dominantă. Atunci când Luna romantică, imaginativă, mişcătoare, bine aspectată, este planeta dominantă, oamenii care se nasc sub influenţa ei sunt adevăraţi bulgări de zăpadă, iar câmpurile cele mai îndepărtate li se par cele mai înverzite : de aceea, au o imperioasă dorinţă de a călători, de a schimba locul, ceea ce nu le permite să rămână într-un loc, decât atât timp cât câştigă banii, care le vor permite o nouă deplasare. Natura lor fantezistă, romanescă, prea imaginativă, îi face incapabili de orice efort practic. Lipsiţi de griji, turbulenţi, sunt tot atât de instabili ca şi fluxul şi refluxul mării. Sunt în general buni mediumi, adesea fără să ştie şi de altfel absolut inofensivi în acest sens. În principiu, nu se poate conta pe ei ; nu sunt capabili să facă nimic ce cere un efort oarecare.

Saturn ca planetă dominantă. Atunci când Saturn, serios, subtil, profund, cu aspecte bune, este planeta dominantă, persoanele născute sub influenţa sa sunt de o natură profund gânditoare şi gravă ; au un acut simţ al responsabilităţii care îi apasă şi sunt foarte prevăzătoare ; în consecinţă, sunt demne de încredere şi sfetnici siguri ; sistematice, ordonate, au o mare abilitate de execuţie ; sunt frugale, econome la extrem ; drepte, dar fără nici o slăbiciune ; caste, sobre, cu o viaţă exemplară, nu le este totuşi nici milă, nici nu sunt clemente faţă de cei incapabili de a-şi depăşi defectele sau proastele obiceiuri, sau faţă de cei care contravin legilor societăţii ; fac puţin caz sau chiar deloc de plăceri sau de societatea altora, îşi sunt suficiente şi nu vorbesc de afacerile lor cu nimeni ; foarte respectate şi stimate, inspiră încredere tuturor, dar nu se preocupă deloc să câştige iubirea semenilor lor, iubire pe care nu o merită de altfel ...

Jupiter ca planetă dominantă. Atunci când jovialul, genialul, generosul Jupiter, cu aspecte bune, este planeta dominantă, cei născuţi sub influenţa sa poartă în suflet pasiunea onoarei, a respectului şi a stimei concetăţenilor lor, de aceea ei aspiră să devină susţinătorii Bisericii. Oratori distinşi, devin adevăratele lumini ale justiţiei şi ale dreptului. Nativii cu acest aspect aleg fie cariera de avocat, fie pe cea de medic. Cordialitatea lor, surâsul lor bun, călduroasa strângere de mână fac să fie bineveniţi peste tot ; supuşi legilor, drepţi în orice încercare, sunt totuşi predispuşi să tempereze această justiţie cu milă, indulgenţă, clemenţă. În acelaşi timp, ei înşişi trăiesc o viaţă lipsită de reproşuri, sunt binevoitori, indulgenţi, clemenţi faţă de cei a căror moralitate mai slabă le-a pătat viaţa de păcat şi de crimă. Sunt, în consecinţă, filantropi întotdeauna gata să facă o operă de bunătate şi de caritate. Aceste persoane nu sunt numai respectate, ci şi iubite de mediul lor.

Marte ca planetă dominantă. Atunci când Marte, entuziastul, energicul, pozitivul, combativul Marte, cu aspecte bune, este planeta dominantă, cei născuţi sub influenţa razelor sale dinamice sunt doritori să se măsoare cu dificultăţile vieţii. Sufletul lor este umplut de o dorinţă lacomă de a cuceri lumea ; foarte puţin îi interesează ce fac, numai să fie o supapă proporţionată a energiei constructive care, la figurat vorbind, ameninţă să-i facă să explodeze, dacă nu găseşte o ieşire. Cu cât ceea ce fac e mai mare şi mai dificil, cu atât mai mult se bucură (jubilează) ; de aceea, devin pionierii civilizaţiei, inginerii, antreprenorii care construiesc oraşele noastre, marile noastre drumuri. Ei sunt cei care beneficiază de resursele lumii şi le fac utilizabile pentru ceilalţi ; nu suportă nici o constrângere şi nu suferă nici o intervenţie, care ar putea să le împiedice planurile sau metodele ; guvernează astrele şi le pliază voinţei lor cu lovituri de bici, căci nu au nici tact, nici diplomaţie căci pentru ei, primează doar forţa. Câştigă cu uşurinţă bani şi-i împart nu mai puţin uşor şi nebuneşte ; sunt extravaganţi la extrem ; dacă se întâmplă ca situaţia să se răstoarne, sunt un moment la pământ, dar nu rămân niciodată acolo prea multă vreme ; o forţă secretă, de neîmblânzit, îi face să se ridice foarte repede pentru a-şi reîncepe aceeaşi viaţă lipsită de griji. Sunt, în general, foarte temerari, şi de aceea, expuşi accidentelor şi uneori, morţi violente.

Uranus când este planetă dominantă, şi cu aspectări bune, aduce un caracter original, romanesc, excentric, înclinat spre idealism, utopie, fără grija convenţiilor. În general, majoritatea persoanelor având Uranus ca planetă dominantă, refuză să aibă o viaţă punctată de formalităţi şi sunt foarte hotărâte să rupă lanţul convenţiilor sociale şi să ducă o viaţă de boem. Au capul plin de nebunii şi au credinţe puţin comune, foarte avansate pentru marea majoritate a oamenilor. Aceştia sunt pionierii unei ere noi, în care un mare număr de idei, considerate acum ca utopii, vor fi adaptate tuturor ; sunt şi inventatori, în contact cu planurile superioare de unde ideile ţâşnesc dinspre Spiritul Divin, pentru a lovi inteligenţele destul de sensibile, pentru a le capta în vederea conturării noului profil al omenirii.

Uranienii sunt foarte încăpăţânaţi şi au întotdeauna pregătit un argument pentru a-şi apăra ideile sau pentru a câştiga un neofit pentru crezul lor. Originali în idei, în felul lor de a se îmbrăca, de a se hrăni, ei formează o clasă aparte.

Neptun ca planetă dominantă. Atunci când Neptun, planetă ocultă şi mistică, cu aspecte bune, este planeta dominantă, subiectul este dotat cu o putere specială, al cărei indiciu principal este o expresie stranie a privirii pe care trebuie să o fi văzut pentru a o putea analiza : este ca şi cum ochiul ar vedea prin tot ceea ce este în faţa lui. Dar nu este necesar să ne întindem mai mult asupra acestui tip atât de puţin comun, pe care astrologul obişnuit nu-l întâlneşte decât foarte rar şi pe care doar un ocultist poate să-l cunoască şi să-l aprecieze.

~ Influenţa planetelor dominante afectate ~

Atunci când planetele dominante sunt afectate de conjuncţia, cvadratura, paralela sau opoziţia altor planete, mai ales a celor "malefice" ca Saturn, Marte, Uranus şi Neptun, ele influenţând viaţa într-un mod perceput ca fiind rău şi care poate fi schiţat după cum urmează.

Soarele ca planetă dominantă. Atunci când Soarele este afectat, de conjuncturi nefavorabile este laş şi arogant ; dacă este şi planeta dominantă, cei născuţi sub influenţa lui sunt egoişti la extrem, plini de pretenţii, îşi dau importanţă, excelează în aroganţă. Dacă obţin autoritate asupra unei persoane pe care apreciază că o pot intimida, o vor conduce cu biciul, îi vor călca în picioare sentimentele cele mai tandre, fără cel mai mic regret, fără cea mai mică remuşcare. Dacă dimpotrivă, ei cad sub autoritatea unei alte persoane, nu vor da înapoi de la nici o josnicie, se vor târî pentru a îndeplini cea mai mică fantezie a stăpânului lor, având în acelaşi timp pentru el o ură intensă care nu este înfrânată decât de teamă ; se miorlăie şi fac pe cuminţii la cea mai mică încruntare de sprânceană, deşi sunt gata să-i sară la gât, dacă ar îndrăzni. Acesta este semnul caracteristic al unuia dintre caracterele cele mai de dispreţuit care există.

Venus ca planetă dominantă. Atunci când Venus este afectată, apare ca : neglijentă, indolentă, leneşă; şi dacă este planeta dominantă, subiectul este senzual şi dezmăţat, dezordonat, murdar, cu gusturi depravate şi perverse. Vorbeşte tare, obscen ; îi plac muzica zgomotoasă, discordantă, bucuriile ordinare, afecţiunea sa se exprimă într-o formă grosieră de pasiune neînfrânată, de iubire liberă şi de perversitate morală. Este amator de falsuri, de mărunţişuri, de culori ţipătoare, de imitaţii ieftine.

Mercur ca planetă dominantă. Atunci când Mercur este afectat, apare ca mincinos, necinstit şi neîndemânatic, iar dacă este şi planeta dominantă, persoanele de sub influenţa lui sunt parţial sau total alienate, în aşa fel încât spre binele lor suntem obligaţi să-i ducem într-o casă de sănătate. Unii sunt atât de vicleni, încât reuşesc să-şi ascundă defectul mintal şi fac din societate o pradă. Ei sunt în general hoţii, începând cu hoţii de buzunare, apoi marii falsificatori ori criminalii. Aceşti oameni sunt mincinoşi notorii şi preferă să-i inducă în eroare pe ceilalţi, decât să spună adevărul, chiar dacă nu obţin nimic din aceasta ; sunt sau stupizi, sau atât de şmecheri, încât par a fi împinşi de o forţă irezistibilă de a-i înşela pe oamenii încrezători ; abili traficanţi sau escroci. Nedemni de încredere, necinstiţi în tot, sunt râia societăţii ; vorbăreţi inveteraţi, întotdeauna gata să critice, să defăimeze, să înjosească reputaţia altuia, sunt o adevărată ameninţare pentru societate.

Luna ca planetă dominantă. Atunci când Luna este afectată, apare schimbătoare, vizionară, şi dacă este şi planetă dominantă, ea face ca persoana să fie extrem de agitată, refractară faţă de orice muncă, neliniştită, mişcătoare ; dacă nu se poate deplasa dintr-un oraş în altul, îşi va schimba locuinţa sau situaţia atât de des, cât e posibil şi va infuza această nevoie de deplasare celor care vor fi în contact cu ea. Dacă afecţiunile sunt foarte grave, mentalul va suferi, iar aceste faze de perturbaţie vor coincide cu fazele Lunii.

Saturn ca planetă dominantă. Atunci când morbidul, melancolicul, maliţiosul Saturn afectat este planetă dominantă, frustrează viaţa de orice bucurie, de orice speranţă, subiectul devine un melancolic, un mizantrop retras, atât de lacom, atât de avar, încât se va lăsa să moară de foame mai degrabă, decât să guste din confortul vieţii, deşi are din plin mijloace să-şi satisfacă nevoile. Va fi bănuitor faţă de toate actele şi toate motivele de acţiune ale celorlalţi, dacă intră în poliţie, va deveni un veritabil câine de vânătoare uman, un adevărat buldog vânând prada până la moartea acesteia, devorând-o din ochi, adăpându-se din nenorocirea ei ; dacă cineva îi paralizează acţiunea, îi va păstra pică până la moarte şi va căuta să se răzbune, chiar dacă lucrul acesta îi va lua toată viaţa. Sfârşitul său este întotdeauna lamentabil ; căci, într-o bună zi, îşi va rata ţinta şi va cădea în capcana pe care i-a întins-o. Are în general o moarte vulgară, iar lumea scoate un suspin de uşurare că se vede scăpată de el.

Jupiter ca planetă dominantă. Atunci când Jupiter afectat, indolent, pompos, egoist, este planeta dominantă, subiectul este adesea un parazit al societăţii. Jucător, speculator, traficant, sportiv, plăcându-i fastul şi ostentaţia, poartă haine de ultimă modă, diamante false şi bijuterii ieftine ; îl întâlnim în general la reuniunile sportive, la curse sau în alte locuri de acest gen. Cărţile, jocul de noroc sunt modul lor favorit de a-şi câştiga existenţa. Este gălăgios, suficient sieşi, mereu neliniştit să atragă atenţia asupra lui, în orice fel ; apare adesea în faţa tribunalelor de poliţie corecţională, ca urmare a procedeelor suspecte şi a tranzacţiilor tenebroase, a conduitei sale morale sau a facturilor neplătite, căci este bun în a obţine pe credit tot ceea ce îi place să cumpere, fără să regleze niciodată plata gusturilor sale cheltuitoare, dacă poate găsi mijlocul prin care să evite plata datoriilor. În clasa muncitoare, acest individ va fi un demagog, un agitator incitant la greve, la revolte, întotdeauna gata de altfel să trădeze, în profitul patronilor, grupul ce face grevă. Mafioţii, exploatatorii de cea mai joasă speţă, îşi au locul în această clasă.

Marte ca planetă dominantă. Atunci când Marte afectat, arogant, prezumţios, temerar, este planeta dominantă, subiectul va fi un egoist de cea mai joasă speţă, mergând spre realizarea dorinţelor sale prin toate mijloacele, chiar prin forţă sau distrugere, dacă celelalte mijloace nu sunt suficiente. Preferă chiar să-i maltrateze pe ceilalţi, decât să-i vadă supunându-se fără luptă. Este un contramaistru sever şi crud, în construirea căilor ferate sau a altor munci de acest gen, mincinos, lăudăros, bătăios, temerar, e gata să-şi rişte viaţa şi viaţa celorlalţi oricând şi pentru orice.

Uranus ca planetă dominantă. Încăpăţânatul, excentricul, independentul Uranus afectat, dar şi ca planetă dominantă, conduce atât de strâns mentalitatea într-o direcţie sau în alta, încât subiectul devine fanatic ; dă o senzualitate excesivă şi gusturi perverse. Subiectul este întotdeauna gata să intre în discuţie pentru a-şi expune ideile, dar este atât de hipnotizat de propriile nebunii, încât nu poate fi convins de contrariul şi să ajungă la o evidenţă, oricât de clară ar fi ea ; îmbrăţişează întotdeauna ideile cele mai extreme şi cele mai în afara convenţiilor stabilite.

Neptun ca planetă dominantă. Atunci când Neptun afectat, mediumic, cu moravuri depravate, neurastenic, subiectul este de natură visătoare, negativă, nervoasă, aptă de a deveni mediumul spiritelor dezîncarnate sau chiar să fie obsedat de acestea ; va dezvolta probabil puteri psihice inferioare (clarviziune involuntară) şi, dacă nu este capabil, va simula mediumitatea şi celelalte capacităţi psihice cu scopul de a înşela şi exploata oamenii.

~ Zodiile ca semnificatori mentali ~

Berbecul, Racul, Balanţa şi Capricornul ocupă o Casă angulară, adică la Ascendent, Mijlocul Cerului, a IV-a şi a VII-a Casă, este o indicaţie generală că persoana este din punct de vedere mental alertă, rapidă în a înţelege o idee, activă şi entuziastă, în orice întreprinde, că are un talent de organizare şi de realizare, că este capabilă să ducă la capăt cu bine tot ceea ce face : spiritul său este mândru, curajos, neîmblânzit. Atunci când mai multe planete se află în semnele cardinale, indică un om de afaceri.

Semnele fixe, Taurul, Leul, Scorpionul şi Vărsătorul, în Case angulare indică un spirit gânditor, dar încet şi circumspect, căruia îi trebuie mult timp pentru a ajunge la o decizie, analizând bine obstacolul înainte de a se hotărî să-l treacă ; când decizia a fost luată, planul trasat este urmat cu o răbdare şi o perseverenţă remarcabile, care vor asigura succesul final. Putem avea încredere în astfel de persoane, căci doresc cu ardoare să-şi ţină cuvântul şi să-şi îndeplinească angajamentele. Principalul lor defect este că aceşti nativii cad uşor în plasa rutinei şi devin înguşti la minte. Sunt totuşi semne originale şi de aici se trag o parte din inventatorii lumii. Aceste indicii se verifică mai ales dacă mai multe planete se află în semne fixe.

Atunci când semnele comune, Gemenii, Fecioara, Săgetătorul şi Peştii sunt în Case angulare, spiritul este uşuratic şi superficial, nehotărât, versatil. Astfel de oameni sunt adesea foarte rapizi în a înţelege un punct de vedere şi în a lua o decizie, dar la fel de repede uită sau îşi schimbă punctul de vedere ; abili imitatori, prezintă adesea virtuţi sau calităţi cu totul străine naturii lor ; se lasă uşor prinşi pe aripile emoţiilor ; la un moment dat se exaltă pentru un lucru nesemnificativ, iar în clipa următoare, cea mai mică supărare îi pune la pământ. Sunt inconstanţi ; nu se poate conta pe ei, căci nu ştiu nici ei ceea ce vor două clipe una după alta ; sunt agenţi comerciali, reprezentanţi, şi ocupă în lume o situaţie dependentă sau subordonată. Aceste indicii sunt mai ales apte să se realizeze atunci când există mai multe planete în semnele comune.

~ Efectele mentale ale semnului ascendent ~

Dacă nu există nici o planetă în Casa I sau la Ascendent, Ascendentul însuşi are o influenţă considerabilă asupra tipului de mentalitate.

Berbecul la Ascendent dă un tip de spirit energic, entuziast, ambiţios, dar înclinat spre temeritate, spre acte impulsive, spre mânie.

Taurul la Ascendent dă o natură încăpăţânată, autoritară, egoistă, invidioasă, lacomă şi rea atunci când subiectul este furios.

Gemenii la Ascendent acordă subiectului un mental vioi, alert şi versatil, uşor adaptabil circumstanţelor, dar atât de instabil, încât îi lipseşte energia necesară pentru a susţine efortul de a ajunge la succes.

Racul la Ascendent dă un tip de spirit negativ, imaginativ şi receptiv, de natură morbidă şi mai degrabă rezervat şi neîncrezător. Când o astfel de persoană şi-a pus în cap să facă ceva, este de obicei foarte tenace în ataşamentul faţă de ideile sale. Caracterul este simpatic, ospitalier, binevoitor.

Leul la Ascendent dă un spirit direct, deschis şi ambiţios, o voinţă puternică, o natură mândră, onorabilă, binevoitoare, dar predispusă furiei, senzualităţii, capabilă să meargă până la extreme.

Fecioara la Ascendent dă un spirit critic şi inventiv, capabil de a formula idei în abundenţă, dar lipsindu-i de obicei iniţiativa de a le pune în practică, doar dacă nu e stimulată de altcineva. Aceste persoane sunt foarte egoiste, concentrate şi rezervate ; nu se deschid în faţa nimănui şi rar devin familiare cu cineva.

Balanţa la Ascendent dă un tip de spirit acomodat, binevoitor şi simpatic, dar incapabil de a-şi da seama de nevoile vieţii şi de a-i face faţă. De aceea, aceste persoane se lasă duse de valul evenimentelor, gustând din plăcerile cupei vieţii şi făcând tot ceea ce se poate pentru a evita amărăciunea. Aspiră la aprobarea prietenilor lor, iar ca răspuns, ele îi adoră şi le sunt întru-totul devotaţi.

Scorpionul la Ascendent dă un fel de mentalitate dublă. Unul dintre cele mai mistice semne, este simbolizat uneori de un vultur reprezentând aspiraţia, elanul, ca vulturul care planează în eter, uneori de un şarpe târându-se în praf sau chiar de un scorpion. Faptul că şarpele are veninul la cap, iar Scorpionul la coadă prezintă o diferenţă semnificativă în ocultism, dar în prezent, considerăm aceste două cazuri ca fiind unul singur.

Tipul mental al Scorpionului, figurat de vultur, este gânditor, discret, ţintind spre un ideal înalt, de o conduită mândră, demnă, care ştie întotdeauna să se stăpânească. Foarte rezervat, nu cere sfatul altora.

Celălalt tip este total diferit : e înşelător, viclean, ascuns, imposibil de descifrat ; senzual şi ranchiunos, gelos şi pasionat, are o limbă foarte ascuţită şi un caracter foarte violent.

Săgetătorul la Ascendent dă un spirit energic, înalt, binevoitor, dar lipsit de ambiţie. Subiectul are de obicei o natură afectuoasă şi uneori demonstrativă.

Capricornul la Ascendent dă un tip mental plin de tact, diplomat, un spirit profund, gânditor, dar egoist, invidios şi lacom. Persoanele de acest tip, sunt în stare să cadă în rutină şi să devină înguste la minte ; când le contracarăm, ţin ranchiună şi se răzbună la prima ocazie. Au încredere doar în ei înşişi şi perseverează în tot ceea ce întreprind.

Vărsătorul la Ascendent dă o inteligenţă bună, o fire amabilă, simpatică, indulgentă, dar subiectul, foarte original, foarte independent, nu suportă să se intervină în fanteziile sale, ci îşi urmează calea, fără să ţină seama de ceea ce spun sau gândesc ceilalţi, uneori chiar împotriva a ceea ce este rezonabil, doar pentru a-şi afirma sieşi independenţa.

Peştii la Ascendent dă un tip de spirit sentimental şi romanesc, predispus la a se nelinişti de totul şi de nimic ; înclinat spre studiul ocultismului şi al misticismului. De natură foarte sensibilă, subiectul pune la inimă într-atât necazurile celorlalţi, încât este el însuşi zguduit şi tulburat.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare