Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XVII – Neptun, planeta divinităţii

După cum Uranus este octava lui Venus şi acţionează mai ales asupra naturii afective, ţintind să înalţe omenirea, din punct de vedere individual şi social, Neptun este octava lui Mercur şi pe de-a-ntregul spiritual în aspiraţiile sale. Dacă Mercur este purtătorul de flacără a Soarelui psihic, Neptun este purtătorul de flacără a Soarelui spiritual (numit Vulcan de misticii occidentali). Intelectualitatea guvernată de Mercur ne-a înălţat deasupra animalului şi a făcut din fiinţa umană un "om". Spiritualitatea, guvernată de Neptun, ne va înălţa, cu timpul, de la starea umană la starea divină.

Neptun semnifică într-adevăr ceea ce putem numi "zeii", începând prin fiinţele supranormale pe care le cunoaştem sub numele de Fraţi Vârstnici şi cuprinzând mulţimea de nenumărate entităţi spirituale bune, rele şi indiferente care ne influenţează evoluţia. Poziţiile şi aspectele lui Neptun indică raporturile noastre cu aceste entităţi : aspectele malefice atrag influenţe de o natură ostilă fericirii noastre, configuraţiile benefice atrag forţele bune.

Astfel, Neptun plasat în Casa a X-a, în trigon cu Ascendentul, va da subiectului ocazia de a deveni un şef sau de a ocupa o situaţie bună, într-o mişcare de natură mistică, cum o denotă poziţia exaltată a lui Neptun. Corpul său va fi capabil să primească cele mai subtile vibraţii şi să intre în contact cu lumea spirituală, cum o indică trigonul Ascendentului. Neptun plasat în Casa a XII-a, a cărei natură este pasivă şi producătoare de suferinţe, arată că la un moment dat, poate sub influenţa unei cvadraturi cu Mijlocul Cerului, forţele malefice, printre care se află spiritele-control, vor fi atrase spre subiect şi vor încerca să intre în posesia corpului său. Conjuncţia lui Neptun cu Ascendentul, ca şi trigonul, va face corpul senzitiv şi utilizabil în scopuri spirituale. Dată fiind oportunitatea oferită de primul aspect menţionat, subiectul poate deveni elev al unei şcoli de Mistere şi factorul unui bine imens pentru omenire. Plasat sub influenţa nefericită a celui de-al doilea aspect, va fi instrumentul, jucăria inconştientă a spiritelor-control, adică un medium iresponsabil.

Dar există un alt factor care nu a fost arătat niciodată în nativitate : voinţa. Omul este forţat, la un moment dat, să se măsoare cu circumstanţele prevestite de nativitatea sa : ocaziile anunţate se vor prezenta una câte una în faţa lui, într-un ordin succesiv, atunci când ceasul destinului va bate. Cum se va purta, el, spirit liber şi independent, atunci când se va confrunta cu aceste circumstanţe fatidice, nimeni nu va şti să precizeze de dinainte. Poate că nu va fi suficient de atent şi va lăsa să zboare această magnifică ocazie, în loc să o prindă din zbor ; poate chiar să nu-şi dea seama că a trecut pe lângă el, dar şi să nu ştie niciodată nimic, în ciuda cvadraturii indicatoare de asalturi din partea forţelor malefice, va putea să-şi dezvolte forţa spirituală rezistând acestor atacuri, să fie învingător şi nu învins. Omul avertizat din timp, face cât doi.

Planeta Neptun nu a fost descoperită decât în 1846 şi ne înşelăm mult dacă presupunem că influenţa care îi este atribuită este fictivă din cauza acestui fapt ; la fel ca organele care-i permit să vadă razele Soarelui, îi lipsesc orbului din naştere, tot aşa, sensibilitatea care ar putea să o facă să perceapă vibraţiile lui Neptun, lipsesc încă celei mai mari părţi ale omenirii. (Vezi capitolele despre vibraţiile planetare ale lui Neptun şi Octavele planetare). Dezvoltăm gradual senzaţii mai subtile şi devenim mai apţi să resimţim această influenţă, care este percepută mai ales de senzitivii chemaţi să devină ocultişti, dacă sunt de natură pozitivă, şi mediumi, dacă sunt de natură negativă ; ea dă viclenie comună criminalilor şi poliţiştilor, sau incită spiritele slabe să absoarbă droguri, care procură un alt fel de viziuni, vise asemănătoare celor obţinute prin mediumitate.

Puternic într-o temă astrologică, Neptun dă o imaginaţie foarte vie, o natură artistică, poetică, muzicală sau literară, iubirea de confort şi de un anturaj luxos. Persoana este uşor antrenată de emoţiile sale, iar când Neptun este afectat, poate deveni predispusă transelor, sicopelor, isteriei sau altor asalturi psihice. Are gustul călătoriilor, mai ales pe apă.

Neptun, slab prin zodie sau afectat, indică o tendinţă spre a se îmbăta sau a lua narcotice, ceea ce are ca efect de a lua subiectului orice ambiţie nobilă şi de a face din el un leneş sau un hoţ ; cu o nativitate bună altfel, subiectul va deveni prada oamenilor care-l vor fura, îl vor frustra. Persoanele care au o afecţiune a lui Neptun ar trebui să se ferească de a avea de-a face cu marile corporaţii, căci vor fi expuse la a fi păcălite în modul cel mai fantastic.

~ Neptun în cele 12 Case ~

Neptun la Ascendent sau în Casa I. Neptun este, prin natura sa, ocult, profetic şi spiritual. Ascendentul semnifică corpul fizic cu ajutorul căruia noi funcţionăm în lumea terestră. Combinând aceste idei, vedem că Neptun plasat pe Ascendent, va da un corp foarte senzitiv, capabil de a percepe vibraţiile cele mai subtile ale naturii ; şi, în acord cu aspectele pe care planeta le primeşte, aceste vibraţii vor fi bune, rele sau indiferente. Neptun puternic şi în aspect bun cu Soarele, Jupiter sau Uranus, anunţă o natură latentă intens mistică. Că această natură se dezvoltă sau nu, depinde de ocazii şi de mediu.

Neptun afectat, indică o mentalitate inferioară, poate chiar absurdă (ineptă), în orice caz, o natură fantască, romanescă sau în general puţin practică, cel puţin din punctul de vedere obişnuit. Capacităţile transcendentale profetice de clarviziune sunt în general dezvoltate la un grad înalt atunci când Neptun, în Casa I, nu este afectat ; dă atunci iubirea faţă de artă, muzică, lux, de tot ceea ce dă valoare şi savoare vieţii. Dar dacă este afectat în Casa I, marchează o natură indolentă, nehotărâtă, schimbătoare, cu gusturi sau dorinţe perverse, care incită la acţiuni imprudente, putând degenera către consecinţe grave ; prostituţia capacităţilor mintale ; înşelătorie şi necinste, o tendinţă spre mediumitate şi obsesie.

Neptun în Casa a II-a, bine aspectat asigură câştiguri în toate lucrurile în care apa sau ocupaţiile mistice şi oculte, joacă un rol principal, cât şi în materiile mistice şi oculte. Dar dacă Neptun este afectat, bugetul persoanei este mereu într-o stare haotică, nesigură.

Neptun în Casa a III-a, bine aspectat, dezvoltă considerabil capacităţile mentale şi dă o mare capacitate literară şi oratorie de înaltă inspiraţie. Dar dacă Neptun este afectat în Casa a III-a, mentalitatea este inferioară ; subiectul este viclean, ipocrit, uneori imbecil, idiot cu gusturi fanteziste (ciudate, bizare) şi cu simţurile pervertite.

Neptun în Casa a III-a anunţă călătorii frecvente, mai ales pe apă, dar pentru a şti dacă sunt norocoase sau nu, trebuie consultate aspectele.

Neptun în Casa a IV-a, bine aspectat, semnifică o atmosferă spirituală în casă şi condiţii speciale pentru dezvoltarea spirituală, graţie asociaţiilor, relaţiilor care se vor forma acolo. Neptun afectat anunţă fraude, decepţii, nenorociri, situaţii stranii, numeroase schimbări de reşedinţă ; sărăcie extremă spre sfârşitul vieţii, chiar internarea într-o instituţie de caritate.

Neptun în Casa a V-a, puternic şi bine aspectat prevesteşte logodnă fericită, de o natură înalt spirituală ; succese ca profesor de subiecte mistice ; câştiguri prin plasamente în afaceri dominate de Neptun, acolo unde elementul lichid apare, cum ar fi sporturile acvatice, etc.

Neptun în Casa a VI-a, bine aspectat, denotă capacităţi psihice latente, care vor putea fi dezvoltate avantajos din punct de vedere spiritual ; în timp ce Neptun afectat, predispune la prostituţia capacităţilor spirituale prin mediumitate, etc., subiectul putând deveni astfel prada spiritelor-control şi să fie expus la mari pericole obsesionale. Această poziţie prevesteşte neplăceri şi pierderi datorită angajaţilor, boli cronice aducând diformităţi, în general, aceste tendinţe sunt mai accentuate de o fire senzuală şi împrăştiată.

Neptun în Casa a VII-a, în configuraţie bună, indică o căsătorie cu o persoană având o aspiraţie ocultă înaltă, o iubire platonică, în general, care satisface din plin dorinţele sufletului, o unire a două suflete făcute într-adevăr unul pentru celălalt. Această poziţie indică de asemenea, succesul ca şi conferenţiar despre subiectele oculte sau mistice. Neptun afectat în Casa a VII-a, anunţă un partener extrem de emoţionabil, predispus spre mediumitate, puţin demn de încredere ; fraudă sau înşelătorie, în ceea ce priveşte căsătoria, poate bigamie din partea unuia dintre soţi. Poate de asemenea, anunţa unul din acei paraziţi care fură publicul sau unul din cei care devin victimele defavorii publice, totul în funcţie de natura aspectelor.

Neptun în Casa a VIII-a, bine aspectat, pronostichează îmbogăţirea prin căsătorie, dar nu pe cale obişnuită, ci într-un mod bizar. Această poziţie este de asemenea, favorabilă pentru cercetările oculte şi face adesea ca persoana să fie capabilă să parvină la cunoaşterea directă. Atunci când Neptun este afectat în Casa a VIII-a, există pierdere prin fraudă sau decepţie din partea partenerului ; neplăceri financiare în legătură cu proprietăţile sau cu corporaţiile ; moarte stranie, extraordinară.

Neptun în Casa a IX-a este foarte favorabil la cultivarea capacităţilor spirituale. Atunci când planeta este bine aspectată, ea procură viziuni stranii şi presentimente intuitive ciudate ; pronostichează câştiguri şi plăceri în călătoriile lungi.

Dacă Neptun este afectat în Casa a IX-, spiritul va fi temător, anxios, mereu în gardă, cu presentimente vagi. Această poziţie indică o înclinaţie pentru călătorii, care nu vor fi ferite de neplăceri, pericol de proces şi pierderi rezultând din aceasta.

Neptun în Casa a X-a, bine aspectat, semnifică înalte aspiraţii ale subiectului spiritual dotat, care va putea ajunge la dirijarea afacerilor, la celebritate, la onoruri, fie în vreo societate mistică, fie ca urmare a cercetărilor ştiinţifice. Această poziţie a lui Neptun indică şi un accident, probabil pe apă a unuia dintre părinţii subiectului copil fiind, în cazul unei configuraţii rele ; atunci când planeta este bine aspectată, o moştenire vine adesea.

Neptun în Casa a X-a, în trigon cu Soarele sau cu Luna este un semn de capacitate de dezvoltare a viziunii spirituale în această viaţă, un mare număr de clarvăzători bine cunoscuţi au acest aspect.

Atunci când Neptun este afectat în Casa a X-a, indică fraude, decepţii, furturi care, cu timpul, îşi vor aduce retribuţia lor de necazuri, de neplăceri, de scandaluri.

Neptun în Casa a XI-a, bine aspectat, denotă o persoană dotată cu înalte aspiraţii spirituale şi capacitatea de a atrage la ea alte persoane de natură asemănătoare, care o vor ajuta să-şi realizeze dorinţele, speranţele şi ambiţiile. Neptun afectat în Casa a XI-a indică decepţie, trădare din partea persoanelor care, dându-se drept prieteni, vor cauza neplăceri şi pierderi. De aceea, cei care au această poziţie în tema lor astrologică, trebuie să fie foarte circumspecţi pe cine frecventează şi foarte grijulii în alegerea celor pe care îi admit în intimitatea lor.

Neptun în Casa a XII-a, în configuraţie bună, asigură succesul în muncile de cercetare ştiinţifică sau ocultă, munci îndeplinite în secret. Indică o unire de suflete, secretă, onorabilă, de un mare avantaj celor doi prieteni din care unul este adesea în lumea spiritelor ; legătura, în acest caz, este mult mai strânsă, decât ar putea fi între prieteni locuind în planul fizic.

Neptun afectat în Casa a XII-a indică posibilitatea de a face închisoare sau de a fi internat într-un spital sau un azil, ca urmare a manipulărilor unor duşmani secreţi, dar puternici ; prevesteşte de asemenea, boală cronică, alienare mentală sau demenţă datorate practicilor corupte.

~ Neptun în cele 12 zodii ~

Neptun în Berbec, bine dispus, umple subiectul de un entuziasm religios, dându-i în acelaşi timp energia şi ambiţia de a-şi croi drum până în primul rând, oricare ar fi genul său de gândire sau de credinţă. Această poziţie aduce dorinţa de a înălţa omenirea la un plan de viaţă mai înalt şi mai nobil şi pune persoana în relief cu mai multă sau mai puţină importanţă, în funcţie de aspectele şi caracterul general al naivităţii.

Neptun afectat în Berbec, predispune la tendinţe distructive, cu aceeaşi dorinţă de a înălţa omenirea la regiunile fericirii, dar prin metode anarhiste înţelegând uciderea celor presupuşi a fi duşmanii societăţii ; de aceea, persoana va fi expusă închiderii pentru conspiraţie împotriva guvernului sau a celor care sunt la putere.

Neptun în Taur dă un caracter amabil, sociabil, cu gustul frumosului şi al artei, iubirea muzicii şi a tuturor plăcerilor vieţii. Această poziţie este de asemenea, de bun augur pentru achiziţionarea de pământuri şi proprietăţi. Neptun afectat în Taur, dă o natură senzuală şi pasionată, o puternică tendinţă spre lăcomie, care, cu timpul, va sfârşi prin a aduce neplăceri şi suferinţe.

Neptun în Gemeni, bine aspectat, este unul dintre cele mai bune indicii de capacităţi mentale rare, căci Neptun este octava lui Mercur, planeta intelectului, a logicii şi a raţiunii. În această poziţie dezvoltă capacităţi oculte, profetice şi inspiratoare ; face ca persoana să fie sensibilă la vibraţiile intuitive cele mai subtile ale naturii. Această poziţie dă aptitudinea pentru mecanică şi matematică ; procură elocvenţa, talent literar ; pe scurt, nu există câmp de acţiune care să ceară ingeniozitate mentală în care persoana având Neptun în Gemeni să nu exceleze.

Neptun afectat în Gemeni, indică dificultatea de a se concentra asupra unui scop util. Spiritul este neliniştit, haotic, vag, predispus a se folosi de manipulaţii frauduloase, de viclenie. Totul spre mai bine, acest aspect face ca persoana să fie vizionară, himerică şi, astfel, în stare să se lase păcălită de alţii. Există, în general, dificultăţi cu fraţii, surorile, vecinii care detestă în mod cordial persoana având acest aspect în tema sa.

Neptun în Rac, bine aspectat, dă o natură simpatică, intuitivă, iubitoare, gata să înţeleagă necazurile şi bucuriile celorlalţi şi să le simtă cu ei şi pentru ei. Rezultă că aceste persoane sunt în general foarte iubite, atât în familia lor, cât şi în cercul lor de relaţii apropiate. Această poziţie le pune în contact cu forţele cele mai subtile ale naturii ; le face capabile să cultive capacităţi spirituale, cum ar fi psihometria, le dă un fel de intuiţie prin care pot intra când vor, în relaţie cu oameni şi lucruri, pentru binele altora. Sunt capabile de a se dezvolta spiritual pe diferite laturi şi se pot înălţa la mari înălţimi prin devotamentul de care sunt animate.

Neptun afectat în Rac, predispune la un fel de "lasă-mă, să te las", care creează o atmosferă dezastruoasă în casă, poate mai mult prin insinuare, decât printr-o acuzaţie directă. Această poziţie dă de asemenea, gusturi şi apetituri bizare, care vor aduce mari tulburări în organele digestiv, cât şi o înclinaţie puternică pentru alcool şi droguri.

Neptun în Leu, bine aspectat, dă un caracter generos, simpatic, cordial, o natură sociabilă, gustul pentru plăceri (distracţii) şi pentru studiile artistice. Aceste persoane reuşesc în cariera educativă, unde prezintă un mare talent pentru că au o înţelegere intimă a naturii celorlalţi, dar şi capacitatea de a le inocula ştiinţa pe care o posedă. Sunt fericite în problemele lor amoroase.

Neptun afectat în Leu, dă o natură suprasenzuală şi din acest fapt, o face susceptibilă de a trăi decepţii în iubire. Aceste persoane sunt guvernate mult mai mult prin impulsuri, decât prin raţiune ; le lipseşte energia pentru a face faţă circumstanţelor ; sunt laşe, capricioase, inconstante, nu se poate conta pe ele ; sunt, în general, detestate.

Neptun în Fecioară. Mercur, planeta intelectului, logicii şi a raţiunii este exaltat în Fecioară, iar Neptun, planetă ocultă, profetică, spirituală, religioasă şi muzicală este octava superioară a lui Mercur ; în consecinţă, amestecul de calităţi mercuriene şi neptuniene, produs de Neptun în Fecioară, dă capacităţi mentale excesiv de rafinate, de inspiraţie profetică, devotamentul faţă de un ideal şi mai înalt atunci când Neptun este într-o configuraţie bună, căci atunci Neptun adaugă căldură şi simpatie răcelii lui Mercur. Totuşi, astfel de persoane au idei stranii, mai ales în ceea ce priveşte căsătoria, pe care o consideră ca fiind pur platonică.

Neptun în Balanţă, bine aspectat, dă un temperament muzical, poetic, artistic şi indică o uniune de o natură înalt spirituală, care va asigura fericirea persoanei. Neptun afectat în Balanţă, anunţă o tendinţă spre relaţii clandestine, ilegale, neregulate, fie din partea persoanei în cauză, fie din cea a partenerului, în funcţie de natura aspectelor lui Neptun. Subiectul va fi slab de caracter, superemotiv, ceea ce va aduce, pe drept cuvânt, animozitatea anturajului său apropiat.

Neptun în Scorpion, bine aspectat, dă capacitatea de a sonda secretele naturii ; e deci, o bună posibilitate pentru cei care se ocupă cu cercetările ştiinţifice şi oculte. Această poziţie dă energie, entuziasm, o percepţie inspirată, depăşind domeniul raţiunii şi prevesteşte îndeplinirea fericită a tot ceea ce realizează.

Neptun afectat, dă un caracter senzual, o pasiune dereglată pentru licorile puternice şi droguri, dar şi pericolul de a se îneca prin accident sau cu bună ştiinţă.

Neptun în Săgetător, bine aspectat accentuează tendinţele de aspiraţie, de devoţiune, de religiozitate, indicate de nativitate. Dă naştere viselor, viziunilor, manifestărilor oculte. Înseamnă plăcerea călătoriilor şi bucuria pe care o obţine din acestea. Atunci când Neptun este afectat în Săgetător, subiectul este predispus la temeri, presentimente, vise de pericol şi viziuni de disperare care sunt în mentalul său şi fac viaţa mizerabilă. Uneori, aceste persoane au o mare dorinţă a de călători, dorinţă pe care nu o pot satisface, sau, dacă reuşesc să facă aceste călătorii, nu au decât neplăceri şi accidente.

Neptun în Capricorn, bine aspectat, dă o natură serioasă, contemplativă, capabilă de a se concentra asupra oricărui subiect : de aceea, astfel de persoane sunt oameni de afaceri fericiţi, avizaţi, clarvăzători, care lucrează în general pe o scară largă. În cazul în care natura celorlalte aspecte îi poartă spre muncile secrete, spre ocultism, sunt excelenţi poliţişti, capabili de a rezolva problemele cele mai complicate ; sunt buni cercetători în domeniul psihic : pe scurt, aceşti oameni excelează în orice ocupaţie în care gândirea sau concentrarea sunt cheile succesului.

Neptun afectat în Capricorn, face ca firea să fie melancolică, închisă şi adesea înşelătoare şi dă în general nişte retraşi, care evită societatea (compania) semenilor lor.

Neptun în Vărsător, bine aspectat, predispune spre altruism şi utopie, o dorinţă de a emancipa lumea întreagă de toate relele sociale, metale sau fizice care se constată. Ca urmare, aceste persoane, mult prea înaintate pentru epoca lor ca să fie înţelese, sunt considerate ca visătoare, vizionari, idealişti şi le găsim periculoase pentru societate din cauza originalităţii şi independenţei lor faţă de convenţiile stabilite, totuşi, sunt foarte stimate de către progresişti. Captează cu uşurinţă forţele subtile ale naturii şi sunt pionieri pe câmpuri de acţiune, încă neexplorate şi de neconceput în vremurile prezente.

Neptun afectat în Vărsător, dă aceeaşi originalitate, aceeaşi independenţă în ceea ce priveşte convenţiile, dar există multe probabilităţi ca persoanele şi ideile lor să suporte discreditarea şi dizgraţia.

Neptun în Peşti, în aspecte bune, dă iubirea faţă de misticism şi tendinţa cercetărilor în lumea ocultă subiectului, care îşi va putea dezvolta capacităţile spirituale şi să obţină cunoaşterea directă. Compătimitor, modest, reţinut în manierele sale ; va fi foarte iubit şi va primi adesea de la ceilalţi un ajutor dat cu mare inimă.

Atunci când Neptun este afectat în Peşti, persoana este predispusă mediumităţii, obsesiei şi decepţiilor cauzate de duşmani secreţi. Există pericolul închiderii, o tendinţă de a-i place băuturile, narcoticele, ceea ce nu aduce decât necaz şi conduce la decădere.

~ Neptun în aspecte cu celelalte planete ~

Soarele în sextil sau în trigon cu Neptun. Această poziţie favorizează posibilitatea de a dezvolta capacităţi spirituale. (Vezi capitolul VIII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Soarele).

Soarele în paralel, în conjuncţie, în careu sau în opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul VIII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Soarele).

Venus în sextil sau în trigon cu Neptun. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Venus).

Venus în conjuncţie sau în paralel cu Neptun. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Venus).

Venus în cvadratură sau în opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Venus).

Mercur în conjuncţie, în paralel, în sextil sau în trigon cu Neptun. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Mercur).

Mercur în cvadratură sau în opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Mercur).

Luna în sextil sau în trigon cu Neptun. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Luna).

Luna în conjuncţie sau în paralel cu Neptun. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Luna).

Luna în cvadratură sau în opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Luna).

Saturn în sextil sau în trigon cu Neptun. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Saturn).

Saturn în conjuncţie sau în paralel cu Neptun. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Saturn).

Saturn în cvadratură sau în opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Saturn).

Jupiter în sextil sau în trigon cu Neptun. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Jupiter).

Jupiter în conjuncţie sau în paralel cu Neptun. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Jupiter).

Jupiter în cvadratură sau opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Jupiter).

Marte în sextil sau în trigon cu Neptun. (Vezi capitolul XIV, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Marte).

Marte în conjuncţie, în cvadratură, în paralel sau în opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul XIV, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Marte).

Uranus în sextil sau în trigon cu Neptun. (Vezi capitolul XVI, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Uranus).

Uranus în conjuncţie sau în paralel cu Neptun. (Vezi capitolul XVI, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Uranus).

Uranus în cvadratură sau în opoziţie cu Neptun. (Vezi capitolul XVI, la aceleaşi aspecte ale lui Neptun cu Uranus).


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare