Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XVI – Uranus, planeta altruismului

Raza de iubire a lui Venus merge spre partener şi spre cei cu care este legat prin sânge ; printr-un aspect bun al lui Uranus, ea poate fi înălţată deasupra domeniului iubirii fizice la proporţii cosmice şi să devină o iubire asemănătoare celei pe care Hristos a resimţit-o atunci când plânse Ierusalimul, spunând că : "aşa cum o cloşcă îşi adună puii sub aripi, la fel i-ar fi plăcut să-i adune la sânul Său". Persoanele care au această iubire uraniană, devin edificatorii de societăţi, asociaţi oricărei mişcări utilitare sau de înălţare. Dimpotrivă, un aspect advers al lui Uranus faţă de Venus are efectul cel mai degradant care există asupra funcţiei lui Venus şi conduce la dispreţul faţă de legi, de convenţiile sociale şi la perversiunea funcţiei sacre a procreării.

Iubirea este, deci, un cuvânt de care s-a abuzat mult, iar emoţia pe care o calificăm din greşeală cu acest nume este de obicei atât de mâzgălită de dorinţe, încât e mai degrabă pasiune marţiană, decât iubire venusiană. Cuvântul cheie al lui Venus este "coeziune", sugerând o uniune foarte intimă, chiar fuziunea sufletelor a doi sau a mai multor membri care compun familia. "Altruism", cuvântul cheie al lui Uranus, sugerează o iubire universală, ca şi cea pe care a resimţit-o Mântuitorul nostru. Uranus este, deci, octava lui Venus, şi, oricine care este gata să intre pe calea de pregătire ce conduce la iniţiere, trebuie să înveţe să transmute gradual iubirea lui Venus, închisă în cercul intim al familiei, în a cultiva iubirea universală a altruismului uranian.

Acest scop sublim este înalt, iar cei care ţintesc sus, adesea cad foarte jos. De aceea, atunci când încercăm să transmutăm iubirea lui Venus şi să cultivăm altruismul uranian, suntem în mare pericol, iar vieţile care dădeau cele mai mari speranţe, s-au pierdut din cauza teoriei pernicioase a sufletelor-pereche, care conduce la iubiri clandestine şi la perversiunea funcţiei creatoare. Amintiţi-vă aceasta : altruismul nu cere înapoierea iubirii pe care o dă, nu are absolut nici un raport cu sexul ; nu diminuează afecţiunea pe care o resimţim faţă de membrii familiei, ci chiar dimpotrivă ; iar aceştia din urmă, mult mai aproape de noi, vor simţi mai mult creşterea iubirii noastre, decât cei care sunt mai departe. Dacă iubirea noastră nu aduce astfel de roade, nu este uraniană şi nu ne va ajuta pe drumul perfecţiunii.

Putem, deci, înţelege cu uşurinţă că marea majoritate a omenirii nu poate încă răspunde laturii celei mai înalte ale lui Uranus şi că efectul său asupra moralei este mult prea adesea perversiunea sexuală, legăturile clandestine, amorul liber şi dispreţul faţă de convenţiile stabilite, bineînţeles atunci când aspectele sunt cvadraturi şi opoziţii. Sub aceste aspecte, persoanele sunt excentrice, foarte independente, rebele la cea mai mică constrângere, directe în comportament, le plac cercetările, studiile şi lucrurile stranii ; se simt în largul lor în mecanica înaltă, electricitate, aviaţie, ca şi raţa în apă. În plus, sunt foarte mândre de talentele lor, reuşesc în literatură, în ştiinţă, în filosofie şi mai ales în artele oculte. Uranus, în bună configuraţie cu Venus, dă de asemenea, un mare geniu muzical, iar Uranus, bine fortificat prin poziţie şi aspecte, dă "lideri" mai puţin obişnuiţi. Putem spune şi că efectele razelor lui Uranus sunt foarte bruşte şi neprevăzute, atât pentru bine, cât şi pentru rău ; acţionează ca un tunet pe un cer senin ; şi, cum noi răspundem mai uşor la latura sa malefică, efectele sale sunt în general dezastruoase pentru noi. Uranus la Ascendent adaugă înălţimii, astfel încât, adevăraţii uranieni sunt foarte înalţi.

~ Uranus în cele 12 Case ~

Uranus în Casa I - chiar şi atunci când planeta este bine aspectată, face ca persoana să fie foarte originală şi foarte excentrică. Pare că-i face plăcere să acţioneze împotriva convenţiilor şi obiceiurilor, doar pentru a părea stranie. Găseşte întotdeauna un mod original de a face lucrurile, diferit de cel al lumii celeilalte, convinsă că modurile sale de realizare şi ideile sale sunt mai bune, decât ale celorlalţi. Dacă Uranus este afectat în vreun fel, îşi va apăra ideile faţă de toţi şi împotriva tuturor, exagerând. Un Uranus bine aspectat în Casa I indică, în general, toleranţă faţă de părerile celorlalţi, un spirit de amabilitate opus sentimentelor dure, concepute de un Uranus afectat. Uranus la Ascendent indică o natură neliniştită, numeroase schimbări bruşte, bune sau rele, în funcţie de aspecte. În orice caz, chemarea locurilor îndepărtate, bogate în speranţă, fără încetare prezente în ochii spiritului, face ca uranienii să fie mereu gata de a deveni pionierii noilor acţiuni, noilor cauze, din simplul fapt că există şansa de a trăi aventura - chiar şi riscul.

Uranus în Casa a II-a - care guvernează averea, indică o stare financiară instabilă ; multe suişuri şi coborâşuri în viaţă, şi chiar dacă persoana este favorizată de alte aspecte bune, care o pun să se gândească pe drept şi la alte subiecte, se întâmplă ca din punctul de vedere al "banilor" să fie incapabilă să se apere împotriva pierderilor bruşte, neprevăzute sau a câştigurilor. Pentru ea nu există plasament sigur, solid, deoarece condiţii dintre cele mai neprevăzute pot surveni care să o facă să câştige sume neaşteptate sau să suporte pierderi importante cu o aşa de mare repeziciune, încât nu va avea nici un mijloc de apărare ; este deci, imposibil să dăm o părere în materie de bani unor astfel de persoane, căci şi un plasament la fel de solid, ca proverbiala stâncă din Gibraltar, ar putea fi scuturat de un cutremur de pământ.

Uranus în Casa III-a - care guvernează fraţii şi surorile, vecinii, educaţia şi capacităţile intelectuale şi mentale, întăreşte aptitudinile intuitive ale persoanei şi dă o anumită predispoziţie pentru ceea ce numim în mod obişnuit capacităţi psihice. Uranus guvernează eterul ; de aceea, această poziţie facilitează dezvoltarea spirituală, mai ales dacă Uranus este în configuraţie bună cu Soarele, Luna, Venus sau Mercur.

Uranus afectat în Casa a III-a indică certuri cu vecinii, cu fraţii şi surorile şi, probabil, ruptura legăturilor familiale ; prevesteşte de asemenea, că educaţia va fi încetinită de comportamentul egoist şi instabil al persoanei, că intelectul va fi mai mult sau mai puţin ezitant, la fel de variabil ca o giruetă (morişcă) ; predispune la accidente a căror natură variază în funcţie de aspectul planetei afectate, mai ales în cursul călătoriilor scurte. E bine să adăugăm că aceste persoane sunt predispuse la aventuri, la evenimente stranii, care nu li se întâmplă de obicei celorlalţi.

Uranus în Casa a IV-a - Persoanele care au această poziţie ar trebui să-şi părăsească locul de naştere de îndată ce lucrul acesta este posibil, căci acolo nu vor avea succes. Părinţii lor, vecinătatea şi anturajul lor le vor fi ostili. Dacă părinţii sunt bogaţi, vor încerca să dezmoştenească copilul, care va avea Uranus în Casa a IV-a. Chiar şi atunci când Casele a VII-a şi a VIII-a ar fi foarte bine fortificate, e îndoielnic ca procesul să fie câştigat de copil şi să obţină partea sa de patrimoniu, deoarece opinia publică în locul său de naştere, unde procedura va fi având probabil loc, ar fi atât de împotriva lui, încât ar sfârşi prin a-şi pierde cauza. Ar fi de asemenea, dezastruos ca această persoană să se căsătorească şi să-şi creeze un cămin, căci pacea, buna armonie nu pot exista acolo unde se află nervosul şi schimbătorul Uranus, atunci când este afectat.

Dacă Uranus este bine aspectat, e puţin probabil ca persoana să se gândească vreodată să se căsătorească, tendinţele sale vor fi prea vaste, ele o vor lansa într-un câmp de activităţi mai întinse, pe o scară mai universală. Această poziţie dă de asemenea, o mare atracţie pentru ştiinţele oculte.

Uranus în Casa a V-a - Casa a V-a guvernează educaţia, publicaţiile, plăcerile, căutarea în căsătorie, naşterile. Vagabondul Uranus în această Casă va da mai întâi idei puţin acceptate în ceea ce priveşte sexul, va duce la o uniune clandestină, contrară legilor ţării. O femeie care are această poziţie în nativitatea sa, se găseşte foarte expusă seducţiei, deşi nu face conştient nici un avans compromiţător. Această poziţie dacă este nefavorabilă, face ca naşterea să fie foarte dificilă, iar dacă copilul se naşte sănătos, există pericolul de a-l pierde printr-un accident brusc sau o boală extraordinară. Dacă alte influenţe sunt favorizante, în nativitate dau o tendinţă spre literatură, subiectul va fi dispus să îmbrăţişeze o cauză precum socialismul, anarhismul sau alte mişcări de aceeaşi factură.

Dacă Uranus este afectat de Saturn, Marte sau Neptun, operele persoanei sau ale editurii care le va publica vor incita probabil la vărsări de sânge, la conspiraţii, la trădări,, ducând la certuri cu justiţia. Dacă, pe de altă parte, Uranus este bine aspectat într-o nativitate indicând tendinţe literare, ideile susţinute, în virtutea acestei influenţe uraniene, vor fi probabil atât de utopice, atât de idealiste şi atât de altruiste, încât se vor afla dincolo de înţelegerea epocii contemporane. Natura iubitoare a nativului va fi de un caracter atât de ideatic, atât de înalt, încât puţine persoane, dacă există, vor fi capabile să-i răspundă. O persoană având Uranus bine aspectat în Casa a V-a nu va vrea să joace jocuri de noroc, iar dacă cel care are un Uranus afectat se va lăsa tentat de joc, va suferi mari pierderi, în ciuda oricărei prudenţe ce o va lua. În ceea ce priveşte fuga după plăceri, vedem că aceste persoane sunt atrase de lucrurile noi şi stranii. Spre exemplu, unele dintre ele se gândesc cu plăcere la momentul în care ar fi posibil să concureze la concursul de aeroplane sau într-o cursă la fel de temerară cum ar fi cea de maşini.

Uranus în Casa a VI-a - Această Casă guvernează programul şi serviciul, sănătatea şi bolile, şi de aceea, nervosul şi spasmodicul Uranus în Casa a VI-a, predispune la boli având o natură stranie, la afixie, la boli mentale şi nervoase, cum ar fi epilepsia. Chiar dacă Uranus este în aspecte bune, aceste tendinţe nu sunt pe de-ntregul suprimate ; în toate cazurile, o persoană având Uranus în această poziţie va fi foarte nervoasă, foarte senzitivă, foarte iritabilă. În ceea ce priveşte raporturile sale cu patronii sau prietenii săi, toţi cei care au vreo legătură cu munca sa, ea a fi directă şi, în consecinţă, predispusă la neplăceri cu programul său sau cu angajaţii. Această poziţie dă o tendinţă spre mediumitate şi duce la faze nedorite de experienţe psihice. Dacă Uranus este foarte afectat, există de asemenea, pericolul obsesiei şi alienării mintale.

Uranus în Casa a VII-a - Indică o căsătorie romanescă, bruscă şi iraţională ; uneori o legătură liberă. Adesea, perechea este o persoană cu care nu s-ar fi gândit că se va căsători niciodată, dacă raza lui Uranus nu ar fi constrâns la căsătorie sub impulsul momentului.

Persoanele având Uranus în Casa a VII-a sunt de obicei nefericite în căsătorie, pentru că partenerul, de natură uraniană spasmodică, inconstantă, independentă, revoltându-se împotriva oricărei constrângeri, nu poate rămâne fidel nici unei persoane şi se lasă sedus sau antrenat în relaţii clandestine, ce duc la divorţ. Această poziţie face adesea loc unui scandal public sau morţii partenerului, amândouă determinate de natura aspectelor.

Persoanele care au Uranus în Casa a VII-a, ar trebui să evite ajungerea în justiţie, căci, oricât de dreaptă le-ar fi cauza, vor fi contracarate şi vor eşua din cauza unei circumstanţe bruşte, stranii, neprevăzute, care îi va face să-şi piardă cauza. Ar trebui de asemenea, să nu accepte o funcţie publică, căci oricât de oneste ar fi, ar putea fi amestecate în probleme şi scandaluri în ceea ce priveşte profesiunea lor. Însumând, această poziţie nu este bună nici pentru relaţiile de orice fel cu publicul şi nici unde este implicată legea sau asocierile de orice fel.

Uranus în Casa a VIII-a - Este de un bun augur, deoarece indică, atunci când viaţa a ajuns la sfârşit, că acesta va sosi repede, scutind astfel persoana de suferinţele lungi şi triste, care însoţesc atât de des trecerea din lumea fizică în lumile spirituale. Ştiind aceasta, este bine ca aceste persoane să aibă afacerile în ordine, astfel încât moartea să-i găsească pregătiţi.

Această poziţie aduce adesea, prin partener, o moştenire neprevăzută, dacă Uranus este bine aspectat; dacă această planetă este afectată, persoana se poate găsi amestecată în litigii legate de o proprietate a unei persoane decedate.

Oamenii care îl au pe Uranus în Casa a VIII-a arată adesea un mare interes pentru lucrurile oculte şi devin foarte mistice. Această poziţie predispune la vise şi la experienţe psihice ciudate.

Uranus în Casa a IX-a - Dă un spirit progresist, independent, un mod de a vedea lucrurile original şi inventiv, mergând uneori până la geniu, intuiţia fiind foarte dezvoltată ; aceste persoane se complac în a visa la construcţii capabile să transforme lumea. Ar fi posibil cu timpul, cu condiţia, bineînţeles, ca Uranus să fie bine aspectat. Totuşi, ele sunt considerate ca fiind dezechilibrate, căci ideile lor sunt atât de utopice şi atât de înaintea stadiului nostru actual de evoluţie, încât persoanele cu o inteligenţă comună nu pot să le priceapă. Dacă Uranus este afectat în Casa a IX-a, mai ales de către Marte, aceste persoane devin nişte anarhiste sălbatice, care nu vor da înapoi, nici chiar în faţa vărsării de sânge, pentru a atinge ceea ce ele cred a fi idealul : sunt fanatice, în orice cauză pe care o îmbrăţişează.

Această poziţie a lui Uranus indică de asemenea, neplăceri în călătorie, mai ales pe mare, precum şi pericole de accidente comune. De regulă, aspectarea îi dă pe pionieri şi pe exploratori.

Uranus în Casa a X-a - Indică un caracter original şi excentric, dispreţuind tot ceea ce este convenţional, urmându-şi propriile idei, fără grija de ce cred sau spun ceilalţi ; aceşti oameni sunt adesea consideraţi ca fiind oaia neagră a familiei şi ţinuţi la distanţă ; nu par a considera această ostracizare ca pe un necaz, căci sunt gata să sacrifice totul, chiar şi viaţa, pentru o libertate absolută. Aceste caracteristici aduc de asemenea, discreditarea şi opoziţia opiniei publice. Viaţa este plină de schimbări bruşte, în bine sau în rău, în funcţie de celelalte aspecte planetare dominante. Dacă Uranus este foarte afectat, aceste persoane nu vor ajunge la nimic şi nu vor avea niciodată nimic, decât necazuri, griji, dezamăgiri şi eşecuri. Cu Uranus bine aspectat, geniul se va revela şi va fi cunoscut, cel puţin într-o anumită măsură, cel mai adesea în lucrări cu orientări progresiste.

Uranus în Casa a XI-a - Se află în domiciliu în această Casă, mai mult decât în oricare alta ; aici exercită o influenţă considerabilă, aducând prietenii stranii şi excentrice cu persoane având un fel de a fi inventiv şi original, care vor fi de un ajutor de nepreţuit, mai ales dacă Uranus este bine aspectat. Această poziţie indică de asemenea, că cu ajutorul acestor prietenii, dorinţele, speranţele şi aspiraţiile vor fi urmate de succes, care se obţine cu ajutorul lor. Dacă din contră, Uranus este afectat în această Casă, prietenii vor fi capabili de a deveni trădători sau, cel puţin, se vor folosi de persoană doar pentru scopuri egoiste şi atât cât vor putea.

Uranus în Casa a XII-a - Indică pierderea reputaţiei, exilul, depărtarea de casă, un număr mare de boli, în momente diferite ale vieţii, închiderea în spitale, dacă Uranus este fără configuraţie, sau chiar dacă este bine aspectat. Dar dacă este serios afectat, va duce la închisoare sau la internarea într-o casă de sănătate, precum şi multe necazuri cauzate de acţiunile ipocrite ale duşmanilor secreţi. Bine aspectată, planeta aduce succesul pentru tot ceea ce are raport cu artele şi cu instituţiile oculte sau cu procedeele chimice, pe care autorul lor - din păcate - le păstrează ascunse, în loc să le protejeze printr-un brevet. Aceste persoane sunt bântuite toată viaţa de o vagă teamă de un pericol ameninţător.

~ Uranus în cel 12 zodii ~

Uranus în Berbec dă o fire originală, independentă, plină de energie şi ambiţie, ingenioasă, plină de resurse, capabilă să înfrunte toate dificultăţile, mai ales cele de natură mecanică sau electrică. Felul de a fi spontan şi direct al acestor persoane, care totuşi nu sunt rău intenţionate, cauzează răni şi resentimente în jurul lor. Rar satisfăcute să rămână în acelaşi loc, ele călătoresc mult, schimbări de loc sau de situaţie le sunt adesea impuse de modul lor direct de a vorbi, menţionat mai sus.

Uranus în Taur dă o natură foarte intuitivă, dar încăpăţânată şi voluntară ; de aceea, atunci când aceste persoane au hotărât ceva, nimic în lume nu poate să-i facă să se răzgândească : se ataşează de scopul lor, de ideea lor cu o determinare calmă şi o constanţă pe care nici persuasiunea, nici ameninţările nu o pot mişca. Dacă Uranus este afectat, persoana va fi bănuitoare, geloasă ; ea va fi de asemenea, predispusă la pierderea averii brusc şi pe nepusă masă. Cu Uranus bine aspectat, putem dimpotrivă să ne bazăm pe condiţii financiare satisfăcătoare.

Uranus în Gemeni dă o natură extrem de originală, intuitivă şi versatilă, pasionată de studiile ştiinţifice în general, mai ales pentru electricitate, aviaţie sau alte subiecte mai puţin obişnuite. Aceşti oameni au spiritul larg, progresist : sunt pionieri în toate lucrurile noi şi moderne. Au, printre altele, un gust pronunţat pentru ocultism şi Astrologie. Sunt foarte iubiţi de fraţii şi surorile lor, de vecinii lor, cu condiţia ca Uranus să fie bine aspectat ; dar dacă Uranus este afectat, subiectul este excentric, plin de fantezii, ceea ce face din el un flagel, un dezechilibrat, detestat de toţi, şi mai ales de fraţii şi surorile sale, de vecinii săi. Această poziţie pronostichează necazuri şi posibilităţi de accidente în călătoriile scurte.

Uranus în Rac. Racul este un semn psihic, şi, atunci când în el se află Uranus, indică o persoană senzitivă, acordată la vibraţiile psihice şi capabilă de a cultiva aceste puteri, fie pentru bine, fie pentru rău, în funcţie de aspecte. Dacă Uranus este afectat, va exista tendinţa la indigestii nervoase, căci Racul guvernează stomacul şi, dacă nu suntem atenţi, putem să ne aşteptăm la o afecţiune gravă a stomacului. Aceste persoane sunt expuse la a fi separate de familiile lor, adesea împotriva voinţei lor ; din cauza spiritului lor versatil, a caracterului lor iritabil şi nerăbdător, sunt în general singurele responsabile de izolarea lor pe drept.

Uranus în Leu dă subiectului o natură foarte hotărâtă, rebelă, nesuportând nici o contradicţie, situându-se la extreme, atât în afecţiunea, cât şi în aversiunea sa, dispreţuind complet convenţiile, atunci când firea sa pasională este în joc. Având o personalitate puternică, egoistă ; aceste persoane displac adesea celorlalţi şi îşi creează multă opoziţie. Sunt foarte inconstante în afecţiunea lor, se lansează într-o nouă iubire, înainte chiar să o fi părăsit pe precedenta. Într-o nativitate feminină, un Uranus afectat indică naşteri grele şi poate moartea unui copil prin accident sau de ceva neprevăzut şi subit. Anunţă de asemenea, o tendinţă puternică spre palpitaţii ale inimii. Atunci când Uranus este foarte bine aspectat în Leu, logodna şi fericirea conjugală sunt mult mai calme. Această poziţie indică un geniu original şi inventiv, mai ales în jurnalism sau în învăţământ, şi câştiguri în domeniile de divertisment.

Uranus în Fecioară, bine aspectat, dă un spirit fin, original, gustul pentru ştiinţă, mecanică, o capacitate de intuiţie foarte dezvoltată, un simţ ascuţit al afacerilor, care va contribui la succes şi-i va sigura mari profituri ca şi patron.

Dacă Uranus este afectat în Fecioară, persoana poate fi predispusă la boli stranii, ipohondră, schimbătoare, răutăcioasă şi iritabilă, o greutate pentru ea însăşi precum şi pentru anturajul său. Această poziţie pronostichează o mulţime de decepţii în scopurile şi ambiţiile sale mai ales din cauza dificultăţilor, pe care persoana va fi incapabilă să le învingă, fie ca patron, fie ca angajat.

Uranus în Balanţă. Această planetă bine aspectată dă capacităţi literare şi artistice de o natură în acelaşi timp originală, dar şi ieşită din comun, ceea ce va duce ca persoana să îmbrăţişeze o carieră complet independentă, adesea în raport cu ocultismul. Această poziţie dă o intuiţie foarte ascuţită, o personalitate atrăgătoare, o imaginaţie ardentă, ea indică şi o asociaţie, o uniune sau o căsătorie cu cineva dotat cu un caracter uranian concurând la un cămin foarte fericit.

Uranus afectat sau dispus prost în Balanţă aduce suferinţe, neplăceri, dificultăţi domestice sau moartea partenerului de o boală sau într-un accident straniu şi brusc ; sau mai mult, uniunea va fi desfăcută printr-un divorţ, căci persoanele având temperamentul pe care îl dă un Uranus afectat, în Balanţă, nu pot rămâne fidele unei singure persoane. Această poziţie indică, de asemenea, dificultăţi cu publicul sau cu autorităţile ţării, din cauza actelor excentrice, socialiste sau anarhiste.

Uranus în Scorpion, bine aspectat, dă persoanei o voinţă puternică şi hotărâtă, capabilă să învingă orice obstacol şi să îndeplinească ceea ce a întreprins cu o perseverenţă, o încăpăţânare şi o hotărâre de nestrămutat ; o inteligenţă fină, subtilă, circumspectă, capabilă de a prinde cele mai mici detalii şi de a se concentra profund asupra oricărei probleme care apare. Indică o abilitate mecanică ieşită din comun, o iubire pentru ştiinţa ocultă, cât şi pentru ştiinţa fizică.

Uranus afectat în Scorpion indică accidente, asasinat sau moarte bruscă prin explozie, electrocutare, aeroplane, etc. Dă o tendinţă spre bolile organelor genitale, datorită abuzului de funcţia creatoare, prin perversiune sau onanism.

Uranus în Săgetător indică o capacitate intuitivă foarte dezvoltată, cu tendinţă spre visare, viziuni, şi o imaginaţie foarte vie. Această poziţie dă o puternică înclinaţie spre o credinţă heterodoxă şi spre practica artelor oculte. Atunci când planeta este bine aspectată, această poziţie dă capacitatea de a înţelege problemele zilei în ceea ce priveşte religia şi educaţia, cu dorinţa filantropică de a lucra la dezvoltarea şi la avansarea omenirii ; gustul pentru călătorii pentru cunoştinţele care se obţin şi succesul asigurat prin aspectele favorabile ale nativităţii progresate.

Atunci când Uranus este afectat, dă o mentalitate instabilă şi excentrică, mai ales în ceea ce priveşte legea şi religia, spiritul de revoltă împotriva condiţiilor sociale, sursă de neplăceri cu autorităţile, o dorinţă de a impune lumii vederile personale, în ciuda protestelor şi cu orice preţ, de unde discreditarea şi defavorizarea.

Uranus în Capricorn, atunci când este bine aspectat, dă un caracter ambiţios şi întreprinzător, o fire serioasă şi perseverentă, un viu simţ al responsabilităţilor, idei originale despre afacerile care îi vor aduce succesul, mai ales în carierele legate de electricitate sau aerotehnică.

Uranus afectat, dă un spirit oscilant, excentric, voluntar, încăpăţânat, care trebuie sau să conducă sau să distrugă, certăreţ, în termeni răi cu societatea, în general şi cu familia, în particular. Aduce, deci, ca urmare, un mare număr de necazuri şi neplăceri implicând adesea schimbări bruşte de situaţie sau de anturaj.

Uranus în Vărsător, atunci când este bine aspectat, este una dintre cele mai bune poziţii care există, căci planeta guvernatoare a acestui semn este, din acest fapt, în armonie cu toate vibraţiile sale. Această poziţie fortifică, deci, intuiţia şi originalitatea şi îndreaptă eforturile umane într-un sens umanitar de devoţiune, de altruism, de dorinţă sinceră de a-i ajuta pe cei ce suferă. Persoanele care au Uranus în această poziţie, îşi fac mulţi prieteni şi îşi realizează în general speranţele, dorinţele şi ambiţiile, pentru că firea lor este atât de impersonală, încât doresc binele omenirii mai degrabă, decât un câştig personal. Au de asemenea, mari aptitudini pentru mecanică, originalitate şi un spirit inventiv.

Cu Uranus afectat în Vărsător, deşi ambiţiile sunt puternice, şi uneori la fel de bune şi la fel de pure, ca şi cu un Uranus bine aspectat, subiectul va avea un caracter atât de schimbător, încât îi va fi imposibil să le realizeze şi nu-i vor aduce decât neplăceri prin prieteni sau aşa-zis prieteni, care nu se vor folosi de el decât pentru scopuri egoiste.

Uranus în Peşti, bine aspectat, indică un gust pronunţat pentru artele oculte şi facilitatea de a face mari progrese pe această cale. Indică de asemenea, prieteni şi asociaţii, care vor favoriza aceste studii. Această planetă prost aspectată provoacă mediumitatea, obsesia şi chiar demenţa, dacă este favorizată tendinţa de a coresponda cu spiritele. Această poziţie face ca subiectul să fie indolent şi susceptibil de a trăi nefericiri neprevăzute, scandal sau sinucidere, chiar dacă norocul îi surâde, chiar dacă cerul este fără nori, va fi bântuit de teama unui pericol din umbră.

~ Aspectele lui Uranus cu celelalte planete ~

Soarele în sextil sau în trigon cu Uranus. (Vezi capitolul VIII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Soarele).

Soarele în paralel, în conjuncţie, în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus. (Vezi capitolul VIII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Soarele).

Venus în sextil sau în trigon cu Uranus. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Venus).

Venus în conjuncţie sau în paralel cu Uranus. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Venus).

Venus în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Venus).

Mercur în sextil sau în trigon cu Uranus. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Mercur).

Mercur în paralel sau în conjuncţie cu Uranus. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Mercur).

Mercur în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Mercur).

Luna în sextil sau în trigon cu Uranus. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Luna).

Luna în conjuncţie sau în paralel cu Uranus. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Luna).

Luna în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Luna).

Saturn în sextil sau în trigon cu Uranus. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Saturn).

Saturn în conjuncţie sau în paralel cu Uranus. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Saturn).

Saturn în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Saturn).

Jupiter în sextil sau în trigon cu Uranus. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Jupiter).

Jupiter în conjuncţie sau în paralel cu Uranus. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Jupiter).

Jupiter în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Jupiter).

Marte în sextil sau în trigon cu Uranus. (Vezi capitolul XIV, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Marte).

Marte în conjuncţie, în paralel, în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus. (Vezi capitolul XIV, la aceleaşi aspecte ale lui Uranus cu Marte).

Neptun în sextil sau în trigon cu Uranus, dă o înclinaţie spre ocultism şi misticism, şi dacă unul sau celălalt dintre aceste două astre este plasat în Casa a X-a, persoana este în general chemată să devină un "lider" sau o autoritate în aceste domenii ; va fi recunoscută ca atare de anturajul său, iar dacă alte mărturii completează aceasta, celebritatea sa va fi naţională, chiar internaţională. Astfel de aspecte pun în contact direct cu lumea spirituală şi asigură reuşita în relaţiile cu locuitorii acestor planuri. Dau, de asemenea, vise şi viziuni de o natură profetică şi inspirată. Fortifică puterile de vindecare şi, în consecinţă, fac ca persoana să fie capabilă de a face mult bine omenirii suferinde. Aceste aspecte dau o intuiţie foarte dezvoltată, care atinge aproape citirea gândurilor ; iubirea de călătorii şi de explorarea lumii fizice, cât şi de a lumilor hiperfizice. Nu trebuie să credem că astfel de persoane nu ar fi decât nişte visătoare ; o voinţă puternică, o mare abilitate de realizare şi simţirea direcţiei, le vor ajuta să-şi realizeze speranţele, dorinţele şi ambiţiile, să se înalţe, să devină "şefi", oricare ar fi profesia aleasă.

Neptun în conjuncţie sau în paralel cu Uranus sunt aspecte convertibile. Dacă planetele sunt bine aspectate şi bine dispuse prin zodie sau prin Casă, acţiunea lor va fi asemănătoare celei a sextilului sau a trigonului, deşi mai puţin pronunţată ; dacă ele sunt cadente, slabe prin zodie sau afectate, sunt doar puţin mai puţin rele, decât dacă aspectul ar fi fost o cvadratură sau o opoziţie.

Neptun în cvadratură sau în opoziţie cu Uranus denotă influenţe ascunse, ipocrite în viaţa nativului, pentru a-i distruge reputaţia şi de a-l face să sufere din cauza scandalului şi a defavorii publice ; răsturnări pe neaşteptate şi inexplicabile în afaceri ; neplăceri în raporturile sociale. Această poziţie dă aceeaşi atracţie pentru călătorii şi explorări, ca şi aspectele bune, dar persoana nu-şi poate atinge scopul cu aceeaşi uşurinţă sau, dacă reuşesc, aceasta va fi în dezavantajul său şi cu mii de dificultăţi. Subiectul este de asemenea, atras spre misticism şi ocultism, dar cărarea sa este semănată de pericole prin mediumitate, obsesie şi toată viaţa îi va fi plină de presentimente de pericol şi teama vagă a unui dezastru iminent. Nici nu va putea să-şi explice această teroare, pe care nu va putea să o înlăture prin voinţă sau raţiune ; de aceea, nesiguranţa îi va întuneca viaţa, ca un nor ce-i va lua toată liniştea şi satisfacţia.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare