Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XV – Octavele planetare

Înainte de a examina efectul lui Uranus şi al lui Neptun în diferitele zodii şi în diferitele case, pare indicat să studiem relaţiile lor cu Venus şi cu Mercur care sunt octavele lor inferioare. Diverşi astrologi au stabilit, fie prin raţionament, fie prin observaţie, că există astfel de relaţii. Concluziile pe care le-au tras îi onorează, dar neavând avantajul unui antrenament filosofic, confuzia lor în anumite puncte nu e de mirare. Ori, noi ne-am propus să explicăm aici aceste chestiuni, astfel încât studenţii în filosofie esoterică să poată constata cum aceste date se armonizează cu filosofia Ş;colii de Înţelepciune Occidentală şi să-şi amintească afirmaţia că Uranus este octava superioară a lui Venus, iar Neptun cea a lui Mercur.

Învăţăturile rosacruciene stabilesc că, în timpul Epocii Hiperboreene, omul în devenire, era asemănător unei plante şi bisexuat : era deci, capabil să se reproducă el-însuşi, fără a avea nevoie de o cooperare străină, dar era fără creier, deci, incapabil de a gândi ; în Epoca Lemuriană, Îngerii au dirijat jumătate din forţa sexuală a omului spre partea corpului, care este acum capul şi s-au servit de aceasta pentru formarea creierului şi a larinxului. Procesul este uşor de urmărit în dezvoltarea prenatală a fătului care dovedeşte relaţia intimă între organele sexuale, laringe şi creier, pe care o regăsim în schimbarea vocii la băieţi la pubertate şi în incapacitatea mentală care urmează abuzului dereglat al funcţiei generatoare. Putem deci, spune că această funcţie prin care noile corpuri sunt create în lumea fizică şi devin copiii fizici este strâns legată de creierul şi intelectul de care omul se serveşte pentru a-şi concepe copiii inteligenţei sale şi de laringele cu ajutorul căruia îi exprimă verbal. Este un fapt dovedit de astrologi că omul este incitat să îndeplinească funcţia generatoare, care îi dă copii fizici de către raza de iubire a lui Venus, tot aşa cum raza raţiunii emanând din Mercur este factorul creaţiei creierului copiilor, a cărui expresie verbală se face, aşa cum am spus, prin laringe : Mercur şi Venus creează, fiecare de partea sa, unul pe plan mental, celălalt pe plan fizic.

Mercur este de obicei asociat cu raţiunea şi inteligenţa ; i se atribuie controlul sistemului nervos cerebro-spinal, care este mijlocul de transmisie dintre spiritul încarnat şi lumea exterioară. Cum Neptun desemnează inteligenţele sub şi supra-omeneşti, care trăiesc şi se mişcă în domeniile spirituale ale Universului, dar lucrează cu noi în planul fizic, tot aşa Mercur indică inteligenţa umană concentrată asupra lumii terestre în care trăim de la naştere, până la moarte : de aceea, putem spune că Neptun este octava superioară a lui Mercur, dar mai există încă şi un sens profund. Dacă luăm ca referinţă un tratat de anatomie sau de fiziologie, ne va arăta în măduva spinării tecile longitudinale, care o împart în 3 părţi, ce înconjoară un tub gol, guvernată fiecare de una dintre Ierarhiile care sunt în cel mai strâns raport cu noi : Ierarhiile lunare, marţiene şi mercuriene, predominând una sau alta, în funcţie de gradul de evoluţie al individului. În bulbul rahidian, razele lui Neptun aprind focul spiritual, graţie căruia spiritul uman devine capabil de a străpunge vălul cărnii şi de a se pune în contact cu lumile de dincolo.

Aceste raze îmbracă o culoare diferită, în funcţie de partea de măduvă a spinării care este excitată cel mai activ. În zilele copilăriei omenirii, forţa creatoare care este acum exteriorizată şi serveşte la conceperea construirii de vapoare, de căi ferate, de telefoane, etc., era utilizată în interior pentru a construi organele corpului nostru ; în acelaşi mod în care lumea fizică înconjurătoare este imortalizată pe placa fotografică, la fel lumea spirituală este reflectată în măduva spinării. Acolo, omul a contemplat pe primul său Dumnezeu lunar, Jehovah, ai cărui Îngeri i-au fost primii instructori. Mai târziu, o parte a Îngerilor, sub conducerea lui Lucifer, revoltaţi împotriva lui Jehovah, acum exilaţi pe planeta Marte, forţară intrarea coloanei vertebrale a omului şi îl incitară să abuzeze de funcţia generatoare. Viziunea spirituală a oamenilor se diminuă atunci, când "ochii li se deschiseră şi văzură că sunt goi", pierdură contactul cu Eul lor Superior, nu mai văzură decât individul. Creatura docilă a lui Jehovah a fost în curând, transformată într-o brută sălbatică sub impulsurile spiritelor lui Lucifer, ierarhia lui Marte, dar prin sugestiile lor, omul învăţă de asemenea să învingă obstacolele materiale, să construiască în exterior şi a devenit astfel arhitectul lumii.

Pentru a contracara egoismul absolut conceput de Îngerii marţieni şi a reda omenirii calităţile sale umane, Fraţilor noştri Vârstnici de pe Mercur, oameni ca şi noi şi al căror stadiu avansat de evoluţie avea nevoie de înalta vibraţie ce triumfă în vecinătatea Soarelui, li s-a cerut să invadeze şi ei măduva spinării a omului, prin acţiunea lor, civilizaţia luând o formă diferită, iar omenirea a început din nou să privească în interior.

În prezent, emisfera cerebrală dreaptă este guvernată de Mercur, iar glanda pineală, octava sa superioară, este guvernată de Neptun, care administrează şi canalul rahidian, poteca prin care un pol al energiei creatoare a fost, la origine, întoarsă în sus, pentru a forma creierul.

Raza lui Neptun conţine ceea ce ocultişti recunosc ca fiind Focul Tatălui, Lumina şi Viaţa Spiritului Divin, care se manifestă ca voinţă. Această rază, concentrată în sistemul nervos voluntar al corpului fizic, guvernat de octava sa inferioară Mercur acţionează prin emisfera dreaptă a creierului şi galvanizează corpul în cuvânt şi în acţiune pentru a exprima voinţa spiritului interior.

Prin această diversiune a energiei creatoare, fiinţa umană încetează a mai fi, cum am spus, o creatură hermafrodită, o unitate creatoare completă, şi a trebuit atunci să caute un consort, cu scopul de a perpetua specia. De aceea, Fiul, Christul Cosmic, şi-a concentrat raza iubire a Spiritului Vital al lui Uranus, guvernatorul glandei pituitare, pentru a o transmite corpului vital în care Venus, octava inferioară a lui Uranus, o exprimă în înmulţire şi în creştere.

Între Spiritul Divin şi Spiritul Vital pe de o parte şi opusele lor, corpul fizic şi vital, pe de altă parte, se află Spiritul Uman guvernat de Soare şi opusul său, corpul dorinţei, guvernat de micul luminător, Luna care constituie un teren revendicat, pe de o parte de Jupiter şi Mercur, şi de către Saturn şi Marte, pe de altă parte.

Raza lui Uranus elaborează gradual o a doua măduvă spinală, ridicând din ce în ce mai mult raza de iubire inferioară a lui Venus şi transmutând-o în altruism, obţinând pentru ea stăpânirea segmentului simpatic al măduvei spinării actuale şi emisfera cerebrală stângă, guvernată în prezent de ierarhia pasionată a lui Marte sau de spiritele lui Lucifer. Acest lucru a fost realizat în totalitate la Adepţi ; de aceea, ei nu sunt nevoiţi să se căsătorească, căci fiecare este acum pe planul spiritual o unitate creatoare completă, iar pe planul fizic, au întors spre înalt forţa sa creatoare bipolară, masculină şi feminină, prin dubla măduvă spinală iluminată şi transmutată în energie potenţială de către focul spinal al lui Neptun (Voinţa) şi al lui Uranus (Iubirea şi Imaginaţia). Această energie creatoare concepe în emisferele gemene ale creierului guvernate de Marte şi Mercur, vehicule adaptate expresiei spiritului emise şi realizate în lume de verbul creator.

Acesta este secretul modului în care Adepţii formează un nou corp, fără a fi nevoiţi să se reîncarneze ; cândva, toţi oamenii vor atinge acest punct de perfecţiune, ca hermafrodiţi spirituali. Nu vom mai fi "puţin mai jos decât Îngerii", care creează prin metode asemănătoare. Vom fi atunci mai sus decât sunt ei acum, căci vom avea, pe lângă puterea creatoare completă, raţiunea şi intelectul, care lor le lipsesc.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare