Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul XIV – Marte, planeta acţiunii

Biblia ne învaţă că Jehovah a fost creatorul omenirii, şi îi vedem pe Îngerii Săi anunţând naşterea diverselor mari personaje. De aici, concluzia inevitabilă că El, Jehovah şi Îngerii Săi sunt prezenţi în funcţiile generatoare şi acordă capacitatea de a fecunda, ceea ce în vremile străvechi era considerat ca un gaj al favorii lui Dumnezeu, în timp ce sterilitatea indica un semn al nemulţumirii sale, chiar al mâniei sale. Aceasta este în acord cu învăţăturile Înţelepciunii Occidentale, care ne spune că în timpurile primordiale, atunci când omenirea nu era încă decât în devenire, Jehovah şi Îngerii Săi o conducea în mari temple, în momentele anului, în care condiţiile planetare erau propice generării. Oamenii născuţi sub aceste armonioase auspicii trăiau sute de ani, fără nici o afecţiune sau boală. E de notat că animalele sălbatice, care sunt pe de-a-ntregul sub dominaţia spiritelor-grup proprii şi care nu se acuplează decât în anumite anotimpuri, sunt de asemenea, ferite de boli. Jehovah conservă încă controlul asupra fecundării animalelor care sunt la unison cu vibraţiile sale lunare prin cele douăzeci şi opt de zile ale revoluţiei lunare, iar vehicolul Său, Luna, continuă să regleze perioada de gestaţie pentru oameni şi pentru animale.

Dar Biblia ne spune de asemenea, că Lucifer şi îngerii Săi decăzuţi au învăţat omenirea să-şi însuşească prerogativa procreaţiei şi i-au picurat pasiunea care a generat durerea, păcatul şi moartea, pentru că sfânta funcţie a generării, care era desemnată doar ca scop temporar al propagării şi al cărei efect, atât de fericit în condiţiile planetare propice, a fost profanat şi înjosit pentru a servi dezmăţului oamenilor, în orice moment, fără a se preocupa de razele stelare. Totuşi, ar fi o greşeală să ne gândim că Spiritele luciferiene sunt numai negative ; căci sub dominaţia Îngerilor, omenirea era o masă de fiinţe automate, fără inteligenţă, necunoscând nici binele, nici răul, neavând nici de ales, nici privilegii, şi datorită spiritelor luciferiene ale lui Marte, am învăţat să distingem între bine şi rău ; suntem astfel capabili, prin puterea voinţei, să evităm răul şi să alegem binele ; să fugim de viciu şi să cultivăm virtutea, plasându-ne astfel în cooperare armonioasă cu Dumnezeu şi natura şi dezvoltându-ne posibilităţile divine să devenim asemănători Tatălui nostru din Ceruri.

În timp ce Jehovah şi îngerii Săi lucrează cu Luna asupra omenirii, spiritele luciferiene care s-au revoltat împotriva Legii Sale, se găsesc pe planeta Marte, şi de la ei am primit şi primim, de asemenea, daruri numeroase şi inestimabile, printre care principalele sunt focul şi fierul. Este un fapt bine cunoscut că orice corp viu este cald, căci Ego-ul nu poate să se manifeste în lumea fizică decât cu ajutorul căldurii. Ar fi mai just să spunem că această căldură  este generată de manifestarea Ego-ului. Ori, fără fierul care există în sânge sub formă de hemoglobină, nu ar putea exista oxigenare şi, în consecinţă, căldură. Aceasta era starea existentă înainte de aşa-zisa cădere, din timpul în care omul în devenire era încă fără intelect, intervenţia spiritelor luciferiene, infuzând fier în sângele nostru, făcu posibilă intrarea Ego-ului în vehicolele sale şi, din acel moment, Ego-ul deveni un spirit interior capabil de a evolua o individualitate ; în consecinţă, fără Spiritele luciferiene, omul n-ar fi putut deveni un om. Focul şi fierul au făcut lumea aşa cum este ea acum, bună şi rea, după cum omul le-a folosit. Forţa solară centralizată de către Lună, dă vitaliate şi facultatea de a creşte, iar razele Soarelui concentrate asupra noastră de către spiritele luciferiene ale lui Marte, ne dau o putere dinamică şi sunt sursa oricărei activităţi în lume.

Puterea poate să rămână latentă milenii, cum o mărturisesc straturile de huilă, care sunt rezervoare de forţă solară ; un cuptor, o maşină sunt necesare pentru a transmuta şi a face această huilă utilizabilă ca energie dinamică, dar o dată ce uriaşul adormit a trecut de la virtualitate la putere, nu mai cunoaşte nici repaus, nici pace, până nu-şi va fi cheltuit şi ultima fărâmă din prodigioasa sa forţă. Sub un control strict şi cu grijă ghidat pe căile de activitate utilă, această forţă marţiană este dintre cele mai preţioase, servitoarea oamenilor, agentul cel mai puternic în lucrarea mondială, dar incomparabil, făcut omenirii ; însă, dacă această forţă scapă de sub control, din servitoare, ea devine repede stăpână şi puterea sa de distrugere şi de devastare devine atunci un flagel la fel de teribil, cum este utilizarea ei ; bine ghidată, este o binecuvântare inestimabilă. Această putere este, deci, pe atât de preţioasă, pe cât de periculoasă şi doar o vigilenţă eternă poate păzi de ravagiile sale. Dar să nu uităm că, fără această forţă, lumea ar fi un deşert.

Marte, ca sursă convergentă de viaţă solară latentă, o transmută în dorinţe, în pasiuni, în ceea ce putem numi spirite animalice. Este un foc devorant, mai periculos decât orice nitroglicerină ce s-a fabricat vreodată, dar şi mai preţioasă decât orice binefacere imaginabilă.

Preotul hindus, hrănit într-o ţară guvernată de Saturn, planeta obstrucţiei, zice : "Ucide dorinţa", şi îşi petrece vremea visând la renunţare. Dar la fel cum înmuierea în apă păstrează ascuţişul oţelului, care îşi croieşte drum printre toate obstacolele, la fel dorinţele bine dirijate ale anglo-saxonului marţian, operează o transformare minunată a pământului ; ei au produs o civilizaţie superioară tuturor celor precedente ; brutală poate sub multe aspecte, dar bogată în speranţă, căci aşa cum spune proverbul "marii păcătoşi devin cei mai mari sfinţi". Părinţii ar trebui să înveţe din Cartea naţiunilor şi să se ferească să arunce gheaţa lui Saturn asupra spiritului plin de focul marţian al copiilor lor. Saturn spune mereu : "Nu faceţi asta, nu faceţi cealaltă" ; vrea să reprime, să blocheze (să obstrucţionze). Un foc luminos, supravegheat cu grijă, este util, în timp ce moartea se ascunde în emanaţiile gazoase şi nocive ale fumului unui foc care mocneşte. De prea multe ori "Nu faceţi asta", sufocă ambiţiile legitime, le împiedică să se manifesteze şi pot conduce nefericitele victime pe căile răului, dacă energia lui Marte nu-şi găseşte desfăcătorul. De aceea, fiţi atenţi ! Principalele defecte ale lui Marte sunt impulsivitatea şi lipsa de perseverenţă, dar nu dă naştere la ipocriţi, cum o face un Saturn.

Primim de la Marte un mare număr de virtuţi, foarte apreciate (stimate), împreună cu câteva dintre cele mai rele (urâte) defecte ale noastre. Atunci când este bine aspectat, dă o constituţie puternică, o mare putere de îndurare fizică şi o natură pozitivă, independentă, hotărâtă şi mândră, generoasă şi energică, plină de resurse ; un spirit gata să se instruiască, mai ales când se găseşte în Berbec, Leu, Scorpion sau Capricorn ; dar când este slab prin zodie, ca în Taur, Rac sau Balanţă, sau afectat de cvadraturi sau de opoziţii, marchează o persoană violentă, încăpăţânată, ranchiunoasă, cu tendinţă spre beţie sau spre acte criminale, dură şi crudă; un fanfaron, un lăudăros.

Persoanele care-l au pe Marte proeminent în tema de nativitate sunt foarte practice şi joacă un rol important în opera mondială. Sunt foarte abile în ocupaţiile în care fierul şi focul sunt utilizate cu scopuri constructive şi acolo unde trebuie să fie manipulate instrumentele tăioase. Soldaţii, chirurgii şi tăietorii de lemne ; mecanicii, topitorii, inginerii, etc., sunt de natură marţiană. Aceste persoane excelează şi în alte poziţii în care curajul şi îndrăzneala sunt calităţile necesare.

~ Marte în cele 12 Case ~Marte la Ascendent sau în Casa I, atunci când este bine aspectat, are cea mai bună influenţă asupra constituţiei, mai ales dacă ocupă o zodie de foc - Berbec, Leu sau Săgetător - sau se găseşte în zodia exaltării sale, Capricornul. Uneori, atunci când o zodie slabă (cum e Racul) este la Ascendent şi dacă celelalte planete sunt foarte afectate, Marte la Ascendent poate infuza în corp o energie suficientă pentru a surmonta perioada critică a copilăriei. Această poziţie dă şi energie, ambiţie, curaj ; încredere în sine şi hotărâre, caracteristici extrem de avantajoase pentru a obţine victoria în lupta pentru viaţă. Această poziţie indică o persoană practică şi întreprinzătoare, care nu se va da în lături de la nici un efort pentru a ajunge la succes. Când Marte este afectat în Casa Întâi, fortifică la fel de mult constituţia şi dă o forţă musculară şi capacitate de îndurare, dar face persoanele temerare, impulsive şi încăpăţânate ; neglijează precauţiile cele mai elementare în legătură cu sănătatea lor, devin astfel, predispuse febrelor şi altor boli inflamatorii. Sunt de asemenea, predispuse la accidente şi la pierderi de sânge, datorate leziunilor mai mult sau mai puţin grave, la dureri derivând din foc, cum ar fi arsurile, opărelile, etc., după natura planetei afectate. Astfel, Soarele produce, în general, febră şi inflamaţii ; Marte expune persoana la fracturi de oase sau la accidente mecanice (auto, feroviare, etc.) ; Uranus şi Saturn la căderi şi la contuzii ; Venus la boli rezultând din excese pasionale.

Marte în Casa a II-a, atunci când este bine aspectat, indică o natură liberală, generoasă în materie de bani. Este indiciul unei îmbogăţiri rapide, al unui mare succes financiar în orice întreprindere de natură marţiană, adică înţelegând folosirea focului, uneltelor sau a maşinilor de fier. Este şi o indicaţie de bani prin căsătorie sau moştenire. Totuşi, deşi bogăţţia vine cu uşurinţă şi rapid, persoana nu va economisi, căci va fi foarte generoasă, şi îi vor plăcea confortul, plăcerile.

Atunci când Marte este afectat în Casa a II-a, banii vor veni la fel de repede, ca şi sub aspectele bune ; când face aspectări rele, vor duce persoana la o extravaganţă nebună, la o îndrăzneaţă temeritate în materie de bani, cu rezultatul inevitabil de mari pierderi şi poate al unei sărăcii complete. Bunăstarea poate fi obţinută şi pierdută de mai multe ori. Aceste persoane nu se descurajază totuşi niciodată, iar atunci când se află în faţa unui dezastru financiar, se ridică imediat pentru a-şi reedifica situaţia pe ruinele celei vechi, în general reuşesc din nou ; dar cum nu pot învăţa niciodată să fie mai circumspecte, mai puţin extravagante, sunt mereu supuse la noi naufragii financiare.

Marte în Casa a III-a, atunci când este bine aspectat, dă un spirit fin, strălucitor, alert, predispus la controversă, ingenios, inventiv, plin de resurse ; multă iniţiativă şi abilitate constructivă, o ripostă rapidă şi dreaptă. Dar atunci când Marte este afectat în Casa a III-a, există probabilitatea de accidente în timpul călătoriilor scurte ; persoana va avea o fire certăreaţă, irascibilă, care-i va atrage neplăceri cu fraţii, surorile, vecinii săi. Ea va fi foarte acerbă faţă de toată lumea şi ca urmare, de temut şi evitată pe cât posibil.

Marte în Casa a IV-a, atunci când este bine aspectat, dă o constituţie viguroasă, care se va menţine chiar şi la o vârstă avansată. Sunt bune mai ales funcţiile digestive ; sănătatea şi vigoarea sunt de asemenea, robuste. Acest aspect face persoana foarte agresivă în eforturile sale de a-şi "umple sacul" şi de a tezauriza în vederea bătrâneţii şi a zilelor negre. Există posibilitatea de moştenire din partea părinţilor. Este o poziţie foarte favorabilă mai ales dacă Marte este în Berbec, Leu sau Capricorn ; dar dacă Marte este slab, ca în Rac sau în Peşti, şi afectat de un careu sau de o opoziţie, tulburări digestive sau o viaţă împrăştiată vor distruge vitalitatea, iar persoana va deveni din ce în ce mai certăreaţă şi dezagreabilă. Există pericolul de accident prin incendiere în casă ; febră şi boli inflamatorii, de asemenea. Persoanele cu Marte în Casa a IV-a, ar trebui să-şi părăsească locul de naştere pe cât de repede posibil şi să încerce astfel să înlăture pericolele.

Marte în Casa a V-a, când este bine aspectat, dă o natură arzătoare, demonstrativă, iubitoare. Această poziţie face ca persoana să fie pasionată de exerciţiile atletice, sport şi eforturi musculare ; face ca bărbatul să fie sigur de el, puternic, foarte admirat de sexul opus, sau o femeie cu adevărat potrivită perechii sale. Aceste persoane sunt instructori excelenţi, foarte iubiţi de către elevii lor. Reuşesc chiar mai bine ca director sau director adjunct al unei instituţii de instrucţie, căci sunt mai buni ca şefi, decât ca subordonaţi. Marte afectat în Casa a V-a, face ca persoana să fie inconstantă în sentimentele sale : se va arunca într-o nouă iubire fără să fi terminat încă cu cea veche, flirtând în jurul ei şi atrăgându-şi multe neplăceri. Abandonându-se voluptăţii, îşi va ruina vitalitatea şi îşi va creea o stare de sănătate supărătoare. În nativitatea unei femei, această poziţie va cauza naşteri grele. În tema unui copil, de orice sex, este un pericol de moarte prematură. Persoanele care îl au pe Marte afectat în Casa a V-a sunt de asemenea, susceptibile de pierderi la joc sau în speculaţia asupra valorilor.

Marte în casa a VI-a, atunci când este în configuraţie bună, dă o persoană muncitoare, vie, energică, capabilă de a se ridica la o poziţie eminentă în subordine, astfel încât, cu cât firma la care va lucra va fi mai importantă, cu atât mai mare îi va fi şansa. Ar trebui să se ferească de a se lansa în afaceri pe cont propriu, căci oamenii cu Marte în Casa a VI-a reuşesc întotdeauna mai bine ca angajaţi, decât ca patroni. Această poziţie creşte şi vitalitatea, şi, dacă în urma altor configuraţii planetare, persoana devenea predispusă bolii, energia dinamică şi puterea regeneratoare ale lui Marte, ar fi ars şi eliminat repede otrăvurile organismului şi ar fi dat o sănătate mai bună decât înainte. Atunci când Marte este afectat în Casa a VI-a, există pericolul neplăcerilor şi certurilor cu angajaţii sau cu patronul. Dacă persoana ar fi ea însăşi în capul unei afaceri, ea ar fi mereu în dezacord cu angajaţii săi, şi predispusă pierderilor fie prin furt sau prin necinstea acestor din urmă; angajaţii ar risipi mărfurile sale şi nu s-ar preocupa de interesele sale. Această poziţie dă o tendinţă spre febră, spre boli inflamatorii ; ea indică pericolul de arsuri sau de opăreli, de incendii sau de accidente survenite în timpul lucrului.

Marte în Casa a VII-a, atunci când este în aspect bun, dă un soţ capabil, muncitor, extrem de activ, neobosit în căutarea bunăstării familiei sale ; o personalitate puternică, numită pentru a guverna, dar care o va face cu bunăvoinţă. Aceasta se aplică ambelor sexe ; iar atunci când în tema natală a unui bărbat, femeia este reprezentată de Marte în Casa a VII-a, şi ea va fi masculină şi va vrea să guverneze, dar cum Marte în Casa a VII-a dă o tendinţă spre o uniune prematură, atunci când cei doi tineri sunt încă flexibili, ei se vor acomoda cu aceste condiţii mai uşor, decât dacă uniunea ar fi consumată la o vârstă mai avansată. Marte afectat în Casa a VII-a, indică pentru soţul care ar avea o fire autoritară şi certăreaţă, accident sau moarte subită, dacă unul dintre semnele de apă - Rac, Scorpion sau Peşti - s-ar afla pe cuspida Casei a VII-a. Nativul va fi înclinat spre băutură şi spre risipire, aceasta din urmă dacă Marte este afectat în Scorpion. În acest caz, va aduce şi boli inflamatorii ale rectului şi ale organelor genitale.

Marte în Casa a VIII-a, bine aspectat, aduce avantaje financiare prin căsătorie sau prin moştenire. În afaceri, această poziţie este, de asemenea, bună şi indică câştiguri prin asociaţii, procese câştigate sau alte afaceri indicate de Casa a VIII-a. Atunci când Marte este afectat în Casa a VIII-a, bogăţia este periclitată după căsătorie, din cauza cheltuielilor excesive ale soţului. Asociaţiile, procesele ar trebui evitate, nativul va pierde sigur. Cei care îl au pe Marte în această poziţie, nu ar trebui să amâne realizarea testamentului, căci moartea îi va surprinde brusc şi pe neaşteptate.

Marte în Casa a IX-a, bine aspectat, dă vederi liberale, largi, progresiste asupra tuturor problemelor vieţii. Persoanele care au Marte în această poziţie, ar putea îmbrăţişa o cauză, având ca obiectiv înălţarea socială şi spirituală a omenirii, ar putea deveni adepţi entuziaşti ai cultului care le va fi trezit simpatia. Acestor persoane le place viaţa vagabondă şi obţin profit din schimbări, mai ales în ţări străine. Au un spirit clar, pătrunzător, prompt, un fel angajant în a-şi expune părerile ; astfel, devin misionari excelenţi, oricare ar fi branşa de propagandă în care se angajează. Dacă Marte este afectat în Casa a IX-a, aceste persoane vor fi bigote, fanatice, adevăraţi energumeni, care îi vor şoca pe toţi cei pe care vor încerca să-i ralieze ideilor lor, religioase sau atee. Ar trebui ca aceste persoane să nu călătorească niciodată, ci să rămână în locul de naştere, vor fi mereu expuse la accidente de călătorie ; deşi ar putea fi detestate în locul lor de naştere, ele ar fi mult mai prost primite în ţările străine.

Marte în Casa a X-a, bine aspectat este de bun augur şi de succes în viaţă, căci dă o fire ambiţioasă şi entuziastă, cu un fond inepuizabil de energie, astfel încât, oricare ar fi obstacolele plasate în drumul său, persoana le va depăşi. Acest aspect pronostichează aptitudianea de a conduce şi abilitatea de execuţie. Aceste persoane reuşesc mai bine în ocupaţii marţiene în care focul, fierul, uneltele ascuţite trebuie să fie folosite cu abilitate, ca cele de inginer, mecanic, tăietor sau de chirurg. Atunci când Marte este afectat în Casa a X-a, dă aceeaşi energie, aceeaşi ambiţie ca aspectele bune, dar persoanei îi va lipsi discernământul ; va vrea să se supradepăşească, şi, din aceasta, va suscita în jurul ei duşmănii, care îi vor provoca căderea şi vor duce la pierderea reputaţiei sale, de unde viaţa sa va fi plină de opoziţii, de lupte, de nenorociri, până când va fi învăţat să se stăpânească, să ţină cont de drepturile celuilalt, să abandoneze atitudinea sa autocrată şi să se corecteze de egoism. Această poziţie predispune, de asemenea, la accidente şi la defăimare.

Marte în Casa a XI-a dă "liderii" de cercuri sociale, entuziaşti în urmărirea plăcerilor şi atrage numeroşi prieteni, recrutaţi dintre marţieni şi atletici. Acest aspect dă energia şi ardoarea pentru a realiza dorinţele, speranţele şi aspiraţiile. Dar dacă Marte este afectat în Casa a XI-a, aceste persoane vor fi susceptibile, extrem de iritabile pentru prietenii lor şi, în consecinţă, nepopulare şi predispuse la a-şi face rău lor însăşi, prin dorinţa lor ardentă de a-şi realiza ambiţiile.

Marte în Casa a XII-a, atunci când este în bun aspect, poate aduce subiectului beneficiul tuturor lucrurilor semnificate de către această Casă : spitale, închisori, instituţii de binefacere, fie că e gardian, fie că e chirurg ; ca administrator al unei proprietăţi sau ca agent al poliţiei secrete. Cu Marte afectat în Casa a XII-a, persoana va fi predispusă la a suferi necazuri, neplăceri şi vicisitudini toată viaţa. Va fi expusă duşmăniilor anturajului său, va putea fi închisă în închisoare sau într-un azil de alienaţi. Dacă Racul sau Peştii se găsesc pe cuspida Casei a XII-a, Marte va conduce la beţie sau la risipire. Dacă Scorpionul se află pe cuspidă, vitalitatea va fi distrusă de abuzul de plăceri senzuale sau de onanism. În amândouă cazurile, Marte afectat în Casa XII-a dă un declasat, doar dacă alte configuraţii în horoscop nu răscumpără această poziţie.

~ Marte în cele 12 semne ~

Marte în Berbec dă o natură energică, entuziastă, impulsivă, agresivă, iritându-se la orice constrângere. Oricare ar fi obstacolele ridicate în drumul lor, aceste persoane vor încerca imposibilul pentru a le depăşi, şi adesea vor reuşi datorită marii lor îndrăzneli. Ele sunt originale, pline de resurse, foarte abile în mecanică. Cu cât o acţiune le va părea mai aventuroasă şi mai îndrăzneaţă, cu atât se vor încăpăţâna mai tare să o realizeze. Această poziţie dă o supraabundenţă de vitalitate, plăcerea de sport şi de exerciţii musculare. Persoana e la fel de entuziasmată în bucuriile sale, în recreaţiile sale, în plăcerile sale, ca şi în munca sa, obţinând astfel maximum de plăcere din viaţă. Marte afectat în Berbec dă un caracter violent, expus la accidente prin arsuri, opăreli, febră şi boli inflamatorii ; mentalul este, de asemenea, ameninţat.

Marte în Taur, bine aspectat, este indiciul unei căsătorii precoce. Această poziţie prevesteşte câştiguri uşoare şi un caracter liberal şi generos în ceea ce priveşte banii ; o forţă interioară de neînvins, care va permite persoanei să-şi atingă scopurile cu orice preţ, datorită hotărârii sale de nezdruncinat, perseverenţei calme, care nu se declară niciodată învinsă, şi merge fără încetare, de la început, spre scopul propus, în ciuda tuturor obstacolelor. Există un indiciu de moştenire.

Marte afectat în Taur, dă un caracter foarte încăpăţânat, violent şi răzbunător. Astfel de persoane nu fac decât ceea ce vor, în ciuda oricărui raţionament, argument, rugăminte, şi, dacă cineva încearcă să le contracareze proiectele, nu le-o vor ierta niciodată. Banii le vin uşor, dar risipesc nebuneşte şi se găsesc adesea în dificultăţi financiare. Dacă obţin o moştenire, probabil o vor pierde din cauza dificultăţilor legale. Sunt destinate să aibă neplăceri domestice.

Marte în Gemeni, bine aspectat, dă o natură ardentă, activă, alertă. Persoanele care au Marte în această poziţie sunt foarte directe, oneste şi discrete, spun exact ceea ce gândesc, poate puţin prea direct. Le plac dezbaterile oratorii, de aceea această poziţie asigură succesul în materie de lege sau literatură. Reuşesc în profesiile de ingineri, căci spiritul lor este ingenios, plin de resurse ; le plac muncile mecanice, au o aptitudine remarcabilă de a învăţa, de a găsi repede soluţia unei probleme.

Marte afectat în Gemeni, face ca nativul să fie cinic, îi dă un spirit caustic, înclinat spre critică, ceea ce-l face de temut şi evitat de toţi, din cauza caraterului său dezagreabil ; este, de asemenea, nehotărât şi incapabil să ia o decizie. Nu putem, deci, să ne încredem în el, nici să ne bazăm pe promisiunile sale, deoarece nu-şi respectă angajamentele, decât accidental. Are mereu ceva de împărţit cu fraţii, surorile sau vecinii săi, riscă să aibă accidente în călătorie. Această configuraţie predispune la bronşite, la inflamarea plămânilor, la pleurezie, la pneumonie.

Marte în Rac, bine aspectat, dă o fire independentă şi curajoasă, cu tendinţa de a se revolta împotriva oricărei constrângeri, iubirea faţă de cămin. Face ca persoana să fie foarte ingenioasă (îndemânatică), ambiţioasă în a aduna tot ceea ce constituie confortul şi luxul şi de a avea grijă de acestea : nativul este deci, în toate cazurile, un bun susţinător material pentru casă. Dar, în acelaşi timp, cel care are acest aspect în nativitatea sa, tinde să exercite o autoritate absolută asupra oamenilor şi lucrurilor din cercul intim al familiei. Această poziţie face caracterul mai degrabă nehotărât şi dă tendinţa şi dorinţa de a schimba ocupaţia, astfel încât, persoana nu se opreşte niciodată la o linie de conduită, ci întreprinde un număr mare de lucruri pentru a le abandona brusc.

Marte afectat în Rac, va suscita neplăceri domestice, certuri frecvente, scene violente în casă, cu tendinţa de a schimba adesea reşedinţa ; bolile inflamatorii de stomac, tulburările digestive, accidentele prin foc (incendiu în casă datorită neglijenţei) sunt de temut.

Marte în Leu, bine aspectat, dă o fire muncitoare, cinstită, întreprinzătoare şi independentă, sentimentul onoarei şi al responsabilităţii, ceea ce duce repede la ocuparea unui post de încredere în afacerile publice sau private. Aceste persoane sunt entuziaste şi energice, atât în muncă, cât şi în distracţie ; le plac în general sporturile şi momentele agreabile ; au o admiraţie foarte ardentă pentru sexul opus şi curtează obiectul înflăcărării lor cu o intensitatea care aboleşte dificultăţile ; iau totul şi ajung la o consumare rapidă. Aceste persoane nu se ascund niciodată după deget pentru a spune ceea ce gândesc şi o fac într-un mod brutal, care este adesea extrem de jenant. Argumentele lor sunt puternice şi tranşante pentru sau împotriva a ceea ce spun, sau contestă, de unde rezultă vii opoziţii din partea interlocutorilor lor cu opinii diferite. Aceşti oameni sunt foarte aventuroşi şi se laudă cu riscurile la care s-au expus fie în plăceri, fie în afaceri.

Marte afectat în Leu, dă un temperament de foc, foarte violent, predispus febrei, bolilor inflamatorii, palpitaţiilor inimii, crizelor biliare, halucinaţiilor. Există riscul legăturilor ilegale, neplăceri în timpul logodnei, pierderi de copii, pierderi financiare prin speculaţii. Un Marte afectat în Leu, dă aceeaşi îndrăzneală, ca şi atunci când este bine aspectat, dar pericolul de accidente este mai mare, deoarece persoana care are planeta afectată aici, este cutezătoare şi iraţională.

Marte în Fecioară, în aspectele bune, dă o fire ambiţioasă, o inteligenţă trează, capabilă de a prinde o idee şi de a o analiza până la capăt. Fortifică calităţile mentale şi le dă o turnură specifică, cu simţul aplicativ al acestor capacităţi, fie spre o muncă ştiinţifică, fie spre afaceri. Persoanele cu acest aspect sunt energice, întreprinzătoare ; fineţea şi vivacitatea inteligenţei lor le asigură succesul şi avansarea în meseriile aflate în raport cu bolnavii, cum ar fi cele de infirmieri, doctori, chimişti, igienişti, dieteticieni, etc.

Dacă persoanele care au Marte în Fecioară, se află ele însele sub imperiul bolii, această poziţie le va da posibilitatea de a-şi reface repede forţele şi le face mai puţin predispuse bolilor cronice, cum se întâmplă adesea nativilor din Fecioară.

Marte afectat în Fecioară, predispune mentalul la nelinişte, la iritare şi dă o tendinţă în a trece prin sită de nenumărate ori necazuri pur imaginare. Oricare ar fi munca sau locul în care aceşti oameni lucrează, îşi critică întotdeauna camarazii sau patronii, sunt nemulţumiţi de tot ceea ce este legat de munca lor, au o fire puţin cinstită, nu li se poate încredinţa nici un post de responsabilitate. Această poziţie predispune la lăcomie şi, în consecinţă, la probleme intestinale.

Marte în Balanţă, bine aspectat, dă o fire ardentă, demonstrativă, iubitoare, foarte atrasă de sexul opus, predispusă, deci, la o căsătorie timpurie. Dă, de asemenea, o plăcere entuziastă pentru frumuseţe şi artă sub toate manifestările ei ; asigură popularitatea publică şi socială ; este o poziţie excelentă pentru un om al legii, căci îl va favoriza în acest sens. Este, în general, indiciul unei bune sănătăţi.

Marte afectat în Balanţă, face ca persoana să fie foarte nepopulară, predispusă opoziţiei şi criticii ; o expune pericolului unui scandal public, a urmare a infidelităţii în relaţiile amoroase, deoarece Marte în Balanţă produce întotdeauna o atracţie puternică pentru sexul opus, şi, dacă este afectat, firea este aprinsă şi zburătoare, din care rezultă neplăceri inevitabile pentru că s-a jucat cu afecţiunea celuilalt.

Marte în Scorpion, bine aspectat, dă o inteligenţă ascuţită şi solidă, un mod brutal de a fi şi indiferenţă pentru sentimentele delicate ale celorlalţi. În consecinţă, aceşti oameni se fac detestaţi de la prima vedere, până ce ne vom fi obişnuit cu manierele lor şi ne vom fi dat seama că nu sunt atât de căpcăuni, precum păreau. Sunt foarte îndemânatici, foarte abili în chestiile de mecanică, cu un curaj de neîmblânzit, o energie inepuizabilă, care îi face să treacă toate obstacolele şi să atingă scopul propus. Sunt foarte personali şi gata de a sacrifica tot ceea ce se găseşte în drumul lor ; sunt excelenţi ca agenţi de poliţie, ca soldaţi, ca şi chirurgi ; sunt capabili de a face faţă oricărei situaţii, care cere o autoritate de conducere sau folosirea obiectelor tranşante. În nativitatea unei femei, această poziţie indică că soţul va fi capabil să câştige mulţi bani, dar va fi foarte cheltuitor, prea generos pentru mijloacele sale. Ea indică, de asemenea, posibilitatea de moştenire.

Marte afectat în Scorpion, scoate la iveală cea mai rea latură a naturii pasionale a nativului ; îl conduce la excese sexuale sau la onanism, care îi distrug vitalitatea ; este destinat morţii premature, doar dacă nu se corectează. În nativitatea unei femei, această poziţie indică că soţul îşi va cheltui banii pentru propria lui plăcere ; o naştere ar fi pentru ea un eveniment periculos. Pentru ambele sexe, Marte în Scorpion indică un caracter certăreţ şi o limbă caustică.

Marte în Săgetător, bine aspectat, dă plăcerea argumentaţiei şi cea a discuţiilor pe subiecte de natură serioasă, cum ar fi legea, filosofia, religia. Va face ca persoana să fie candidă şi deschisă în toate realaţiile sale, plină de entuziasm, de ambiţie, doritoare să iasă în avantaj în mediul său, deşi puţin înclinată a se ralia la concepte care nu se acordă cu ideile sale de probitate şi de dreptate. Aceste persoane fac pe interesantele, vorbăreţi ideali, mai ales în ultima parte a vieţii lor, căci, plăcându-le să călătorească, şi fiind observatori fini, au un bagaj de subiecte instructive şi atrăgătoare pe care sunt întotdeauna dispuse să le împărtăşească auditoriului lor. Le plac de asemenea şi sporturile, în care excelează de altfel, şi exerciţiile în aer liber. Marte bine aspectat în Săgetător, este o poziţie ideală pentru un om al legii, căci ascute şi animă facultăţile mentale şi oratorii.

Marte afectat în Săgetător, dă o limbă ascuţită şi un caracter certăreţ cu o trăsătură de necinste ; de aceea, găsim că astfel de persoane sunt în general detestate în mediul lor, dar mai ales în cercurile sociale, unde par întotdeauna a fi în opoziţie cu ideile şi opiniile celorlalţi şi par a adopta o atitudine de dispreţ suprem faţă de cei care nu sunt de părerea lor. Aceste persoane sunt predispuse la a avea accidente în călătorie şi numeroase fracturi.

Marte în Capricorn, bine aspectat, adaugă multă forţă caracterului, dă ambiţie, entuziasm, susţinute de un curaj de neînvins şi o energie aproape inepuizabilă, gata de a depăşi toate obstacolele şi de a atinge în final scopul dorit. Persoanele cu Marte în această poziţie sunt chemate să avanseze în viaţă, mai ales dacă Capricornul este plasat în Casa a X-a, ceea ce le promite stima şi respectul tuturor, şi le face să exerseze cu succes funcţii publice, (în fruntea întreprinderilor lor private) în care sunt în mod natural calificate pentru funcţii înalte, datorită aptitudinilor lor remarcabile.

Marte afectat în Capricorn, dă ambiţia de a realiza lucruri mari, dar persoana va fi temerară, impulsivă, încăpăţânată, astfel încât, va încerca să realizeze mai mult decât poate, îi vor lipsi perseverenţa şi tenacitatea de a depăşi obstacolele, şi cum caracterul ei va fi fundamental neloial, deşi ar putea avansa, datorită entuziasmului şi naturii sale ambiţioase în vreun post înalt, este sigură că autoritatea îi va fi subminată, spre amuzamentul ironic al anturajului său. Nu e nimic mai rău, ca un Marte afectat în Capricorn. Predispune de asemenea, la accidente afectând membrele, iar acţiunea sa reflectă asupra părţii corpului guvernată de către semnul opus, Racul, adică stomacul, dă o tendinţă spre tulburările gastrice. Persoanele cu această afecţiune au un caracter violent şi răzbunător.

Marte în Vărsător, atunci când este bine aspectat, anunţă o persoană spirituală şi intuitivă, ingenioasă şi originală, întreprinzătoare şi ambiţioasă, muncitoare neobosită pentru a-şi asigura succesul în cariera aleasă, astfel ea va câştiga prietenia persoanelor care vor fi gata să o ajute să-şi realizeze speranţele şi dorinţele. Aceşti oameni sunt foarte abili în mecanică şi în lucrurile care au legătură cu electricitatea ; reuşesc ca şi administratori sau angajaţi într-o asociaţie filantropică sau o societate de utilitate publică.

Marte afectat în Vărsător, face ca persoana să fie prea independentă, pompoasă şi predispusă să urască orice autoritate, directă în discursul şi comportamentul său faţă de ceilalţi, şi ranchiunoasă în cel mai înalt grad, dacă nu o tratăm cu respectul şi consideraţia care i se par datorate. Aceste persoane foarte dificile de caracter se ceartă adesea cu anturajul lor. Vor avea tendinţa să suporte pierderi prin joc şi speculaţii. Un Marte afectat în Vărsător predispune la tulburări vizuale, pentru că Vărsătorul guvernează eterurile. Prin acţiunea reflexă în semnul opus, Leul, poate cauza palpitaţii cardiace.

Marte în Peşti, bine aspectat, dă îndemânare ca poliţist, gardian de închisoare sau chirurg într-un spital şi alte situaţii în care persoana nu este în contact direct cu publicul, ci îşi exercită autoritatea într-un mod mai discret. Această poziţie, dă de asemenea, o tendinţă spre iubiri secrete, pe care persoana trebuie să le ascundă de ochii publicului, atunci când Marte este afectat în Peşti, aceste relaţii clandestine duc la numeroase neplăceri. Există pericolul de atacuri secrete din partea duşmanilor, de afaceri judiciare şi de închisoare sau de o înclinaţie dereglată pentru băutură, care ar putea conduce la o internare sau închisoare. Multe neplăceri şi nefericiri sunt indicate din cauza naturii neloiale a subiectului.

~ Marte în aspect cu celelalte planete ~

Soarele în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Marte. (Vezi capitolul VIII, aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Soarele).

Soarele în careu sau în opoziţie cu Marte. (Vezi capitolul VIII, aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Soarele).

Aspectele Soarelui cu Marte sunt absolut necesare pentru a da savoare vieţii ; aspectele adverse sunt chiar mai bune, decât lipsa oricărui aspect căci, atunci când aceste astre sunt fără aspecte, persoana este în general indolentă, nonşalantă şi nu ajunge la nimic, oricât de benefică poate fi tema sa astrologică sub alte raporturi.

Venus în sextil sau în trigon cu Marte. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Venus).

Venus în conjuncţie sau în paralel cu Marte. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Venus).

Venus în cvadratură sau în opoziţie cu Marte dă un temperament foarte voluptuos şi foarte senzual, capabil de a se deda la cele mai rele excese pentru a-şi satisface pasiunile care îi vor distruge vitalitatea, sănătatea şi constituţia, făcând din persoană o amărâtă epavă în oceanul vieţii. Aceste persoane sunt în general foarte generoase, mai ales faţă de sexul opus, foare extravagante şi cheltuiesc mai mult decât îşi pot permite, de aceea, deşi câştigă mulţi bani, au cel mai adesea dificultăţi financiare şi, din această cauză, sunt deseori chemate în justiţie. Dacă Marte sau Venus sunt în Rac, Scorpion sau Peşti, se remarcă o tendinţă spre o existenţă disipată, depravată, însetată de plăceri nedemne care, dacă nu se va înfrâna, vor târî fiinţa umană sub nivelul animalelor.

Mercur în sextil sau în trigon cu Marte. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Mercur).

Mercur în conjuncţie sau în paralel cu Marte. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Mercur).

Mercur în cvadratură sau în opoziţie cu Marte. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Mercur).

Luna în sextil sau în trigon cu Marte. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Luna).

Luna în conjuncţie sau în paralel cu Marte. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Luna).

Luna în cvadratură sau în opoziţie cu Marte. (Vezi capitolul XI, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Luna).

Saturn în sextil sau în trigon cu Marte. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Saturn).

Saturn în conjuncţie, în paralel, în cvadratură sau în opoziţie cu Marte. (Vezi capitolul XII, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Saturn).

Jupiter în sextil sau în trigon cu Marte. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Jupiter).

Jupiter în paralel sau în conjuncţie cu Marte. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Jupiter).

Jupiter în cvadratură sau în opoziţie cu Marte. (Vezi capitolul XIII, la aceleaşi aspecte ale lui Marte cu Jupiter).

Uranus în sextil sau în trigon cu Marte dă o fire energică şi ambiţioasă, un spirit original, ingenios, alert, intuitiv, fertil în resurse, capabil de a lupta împotriva celor mai mari dificultăţi, în circumstanţele cele mai critice ; un spirit înclinat spre invenţii, care-i aduc un succes deplin. Electricitatea, aviaţia, câmpurile încă neexplorate îl atrag în mod special, aceste aspecte sunt una dintre caracterele pionierului din Erei Vărsătorului, în care ştiinţa şi invenţia vor atinge culmi la care, la ora actuală, nici nu putem visa. Dar aceşti făcători de vise sunt şi practici, energici, întreprinzători într-un grad suficient pentru a-şi realiza visele ; au o viziune largă, o natură nobilă care îi ridică deasupra meschinelor distincţii de rasă, de credinţă ; recunosc în fiecare fiinţă umană o scânteie divină care este la baza fraternităţii universale ; nu sunt poate chiar religioşi, în sensul ortodox al cuvântului, ci credinţele lor sunt cu adevărat cosmice : de aceea, sunt luaţi adesea drept vizionari de către cei ce nu-i înţeleg.

Uranus în conjuncţie, în paralel, în cvadratură sau în opoziţie cu Marte dă un caracter instabil, excentric, un temperament violent şi una dintre cele mai rele firi ; o ranchiună ciudată la cea mai uşoară contradicţie. Face ca persoana să fie încăpăţânată, puternic determinată de a înainta în orice acţiune pe care a început-o, orice ar rezulta din aceasta. Nu va asculta nici de sfaturi, nici de rugăminţi, ci îşi va urma calea, în ciuda tuturor. Oamenii cu aceste configuraţii devin adesea anarhişti de cea mai rea speţă, căci nu se opresc nici de la scurgere de sânge, dacă alte aspecte susţin, întăresc aceste configuraţii. Sunt reci, duri, cruzi, fără nici o scânteie de iubire sinceră în inimă, deşi pot fi foarte bine arşi de o pasiune de o intensitate dintre cele mai devorante. Acesta este mai ales cazul în care Marte este în cvadratură cu Uranus şi în care una sau alta dintre planete este plasată în Taur sau în Scorpion. În nativitatea unei femei, Marte în cvadratură cu Uranus conduce în general la seducţie, oricare ar fi locul în care acest aspect se formează, dar dacă se află în Taur sau Scorpion, este aproape imposibil să scape de aceasta. Celelalte caracteristici ale acestor planete în aceste configuraţii acţionează în funcţie de semnele în care sunt plasate, astfel încât poziţia lor în Taur sau în Scorpion, acţionează asupra sexului, guvernat de aceste semne. Atunci când una din planete se află în Scorpion, iar dacă nativul a adoptat profesia de chirurg, va deveni foarte crud, nemilos chiar, gata de a opera doar pentru plăcerea de a cauza suferinţă. Pentru a-şi satisface această pasiune, se va deda probabil la disecţie pe viu şi va face în aşa fel încât să-şi tortureze victimele. Cu Marte sau Uranus în Scorpion sau în Peşti, persoana va fi vicleană şi şmecheră, ştiind să-şi ascundă interesul în public. În Berbec, nativul va fi un zăpăcit ; în Gemeni şi Fecioară, spiritul va fi extrem de treaz, dar treaz în a căuta cum să-i înşele pe ceilalţi ; în Săgetător, acest aspect va face ca persoana să fie foarte materialistă, atee sau fanatică, împotriva religiei stabilite de societate. Deci, planetele îşi unesc natura cu fiecare zodie în parte.

Neptun în sextil sau în trigon cu Marte, intensifică natura emotivă a subiectului şi îi dă înclianţia spre studiul şi practica ocultismului şi a misticismului. Adesea, atunci când celelalte aspecte ale nativităţii concură în acest sens, energia marţiană dirijată spre subiectele psihice indicate de Neptun, ajută considerabil persoana să-şi atingă scopul, să pătrundă în mod conştient în lumile invizibile.

Neptun în paralel, în conjuncţie, în cvadratură sau în opoziţie cu Marte. Această configuraţie dă o fire vulgară şi senzuală, impulsivă şi irascibilă, bătăioasă şi extravagantă în cuvinte şi în acte. Subiectul, lipsit de orice urmă de moderaţie, este incapabil de a se controla, indiferent de direcţia în care îl duc pasiunile sale. Acest aspect îi dă un spirit fanatic, care se va exprima în religie sau în ateism. Dacă circumstanţele se pretează la aceasta, ar putea deveni victima spiritelor dezîncarnate, care îl vor obseda şi-l vor folosi ca medium. Aceste aspecte mai dau şi tendinţa de a se ridica împotriva legilor, de a participa la planuri sau comploturi anarhiste.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare