Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ
Capitolul XI – Luna, planeta fecundităţii

Biblia ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Sa. Ne mai spune, că îngeri au vizitat-o pe Sara şi au prezis naşterea lui Isaac ; că au profeţit şi pe cea a lui Samson şi cea a lui Samuel ; că îngerul Gavril (nu arhanghelul Gabriel) a venit să-i vestească Mariei din Bethleem, că-L va naşte pe Iisus. După ştiinţa ocultă, Jehovah şi îngerii săi sunt gardienii seminţelor de atomi-germeni, factorii fundamentali ai oricărei fertilităţi. Activităţile îngerilor privind menţinerea plantelor, animalelor şi a vieţii umane pe Pământul nostru au în vedere această finalitate. Forţele lor sunt concentrate de Luna călătoare printre cele 12 zodii ale Zodiacului ; ele acţionează asupra fătului într-un mod creator în timpul perioadei de gestaţie, din momentul concepţiei până la naştere.

Aşa cum Luna reglează mareele, tot aşa reglează trecerea sufletelor de pe malurile eternităţii în lumea noastră terestră, prin apele matricei. După Astrologie, Racul este domiciliul Lunii. Vechii Egipteni reprezentau acest semn printr-un scarabeu - emblema sufletului - şi numeau Racul sfera sufletului, căci este spus că, graţie umidităţii acestui semn apos, fecundat de raza solară, atomii-germeni sunt proiectaţi în sânul viitoarei mame. Ştiinţa ocultă adaugă la aceasta că atomii-germeni ai regnului animal, încă lipsit de intelect şi, în consecinţă, incapabil să răspundă unei influenţe lunare în această direcţie, sunt proiectaţi în semnul marţian de apă al Scorpionului, în timp ce atomii-germeni ai plantelor inerte sunt răspândiţi prin semnul jupiterian al Peştilor până în momentul în care Soarele va intra în Berbec, la echinocţiul de primăvară, pentru a trezi germenii plantelor care dorm în Terra, mama noastră, şi pe care raza Peştilor i-a fecundat. Familia umană are cea mai lungă durată de gestaţie, cea animală este puţin mai scurtă, iar cea a vegetalelor cea mai scurtă dintre toate. Acestea luate în sens general.

Luna reglează şi perioada postnatală, în aşa fel încât copilăria se termină la a doua dentiţie, spre vârsta de 7 ani, atunci când Luna în progresie este în cvadratură cu locul pe care îl ocupa la naştere. Perioada de pubertate este atinsă pe la 14 ani, când Luna este în opoziţie cu locul în care se găsea la naştere. Această epocă este marcată la băieţi printr-o schimbare de voce, iar la fete prin apariţia menstrei. La 21 de ani, Luna a parcurs, prin progresie, cele trei sferturi ale nativităţii, de la poziţia sa la naştere. Aici se termină perioada de incubaţie. Fiinţa umană este considerată ca dezvoltată pe de-a-ntregul, capabilă să-şi exerseze drepturile de om şi să se îngrijească de propriile sale afaceri. Astfel, distanţa parcursă de Luna Nouă în timpul perioadei prenatale de gestaţie în sânul mamei şi distanţa parcursă de Luna în progresie în timpul celor 21 de ani de dezvoltare postnatală în sânul Mamei Natură corespund exact.

Luna, ca şi Mercur, nu are natură esenţială care să-i fie proprie, dar serveşte pentru a concentra calităţile celorlalte planete şi semnelor asupra spiritului uman. Guvernează aerul ambiant în plămâni, limfa, cât şi funcţiile digestive şi sistemul nervos al marelui simpatic, care răspunde automat de digestie. Luna guvernează şi creierul mic, sânii, funcţiile feminine, copilăria, cum am explicat deja.

Persoanele care sunt puternic influenţate de razele lunare sunt de natură uşoară, visătoare, indolentă ; sunt abili arhitecţi de "castele în Spania" (castele de nisip) care nu se realizează niciodată. Sunt foarte sociabile şi, în general, uşor de abordat. Au succes ca şi bucătari, majordomi sau alte ocupaţii domestice, precum şi în comerţul cu lichide sau ca marinari.

Luna fiind feminină, indică femeia în nativitatea unui bărbat şi, dacă acest astru este afectat, el va suferi, din aceasta, mai degrabă tulburări în viaţa familială, decât de sănătate. Vedem, deci, că tema de nativitate a celor două sexe trebuie să se citească diferit, atunci când este vorba de Soare sau de Lună. Dacă, într-o temă feminină, Luna este stresată de către Saturn, sănătatea va fi cea afectată ; iar dacă această configuraţie există într-o temă masculină, fericirea conjugală va fi cea care va suferi.

Dacă Soarele e cel afectat într-o temă masculină, sănătatea va fi cea tulburată, iar într-o temă feminină un Soare afectat indică neplăceri cu soţul. Oricum, nu trebuie să uităm că Soarele şi Luna sunt factori esenţiali în sănătatea celor două sexe, deşi unul este mai afectat de către Soare, iar celălalt de către Lună.

Luna este marea indicatoare a evenimentelor vieţii. Fără ea, existenţele noastre ar fi goale ; căci, deşi Soarele şi planetele în propriul lor parcurs prin zodii şi case indică anii în care anumite tendinţe marcate în tema astrologică pot să se manifeste, un aspect al Lunii este indispensabil pentru a fecunda aceste prime fructe şi a le face să se dezvolte (să înflorească) într-o expresie fizică. Soarele şi planetele pot fi deci, comparate cu acul mic care marchează orele din cadranul destinului nostru, desemnând anul în care fiecare fază a destinului nostru este coaptă pentru seceriş. Luna poate fi comparată cu acul mare care indică luna în care influenţele sunt la apogeu şi gata să se manifeste.

Ca să devenim familiari cu influenţele Lunii, îi sfătuim pe studenţi să citească cu grijă articolul despre eclipse şi Luna Nouă, din a noastră "Astrologie Ştiinţifică Simplificată" [ Simplified Scientific Astrology ].

~ Luna în cele 12 Case ~

Luna în Casa I. Atunci când Luna răsare în Casa Întâi, la naştere, şi mai ales într-o zodie cardinală sau comună, ea dă subiectului o natură foarte instabilă. Acesta va încerca în mod constant să-şi schimbe situaţia, anturajul, ocupaţia. Rezultă o nevoie insaţiabilă de a vagabonda, de a fi întotdeauna gata să plece în aventură. Luna într-un semn fix indică mai multă stabilitate dar, chiar şi atunci, subiectul va cheltui, probabil, o mare parte din timpul său într-o existenţă rătăcitoare. Persoanele cu Luna în Casa Întâi sunt de obicei mai senzitive, mai ales dacă Luna este într-un semn psihic, Racul sau Peştii. Au imaginaţia foarte vie şi sunt foarte intuitive. Această poziţie a Lunii are o putere puternică asupra sănătăţii, mai ales în tema de nativitate a unei femei, aspectele pe care le primeşte Luna determinând vigoarea constituţiei. Este şi o indicaţie de succes în ocupaţii în care persoana se va găsi în contact cu publicul.

Luna în Casa a II-a. Această poziţie prevesteşte fluctuaţii financiare, doar dacă nu e fortificată de aspecte bune cu Jupiter, planeta opulenţei, sau cu Venus, planeta atracţiei. Aspectele bune ale Soarelui fac lucrurile mai stabile.

Luna în Casa a III-a indică gustul spre studiu, o imaginaţie vie şi fertilă, o înclinaţie spre ocupaţii intelectuale, mai ales dacă acestea nu cer continuitate, de exemplu reportajul şi redactarea în ziare, unde trebuie să fii în alertă pentru a aduna veştile şi să rătăceşti ici şi colo pentru a le aduna. Acestor persoane le plac lucrurile concrete ; dacă Luna este întărită de aspecte bune ale lui Mercur, persoanele pot ajunge la o poziţie înaltă.

Luna în Casa a IV-a, dacă este bine aspectată arată condiţii fericite în căsătorie şi viaţa familială, mai ales spre sfârşitul vieţii ; dar dacă Luna este rău aspectată, prevesteşte contrariul. Această poziţie dă şi o tendinţă spre experienţe psihice, mai ales dacă Luna ocupă zodia sa proprie, Racul, sau Peştii, alt semen de apă. Ea indică şi numeroase schimbări de reşedinţă, care vor fi fericite sau nefericite, în funcţie de celelalte aspecte ale Lunii.

Luna în Casa a V-a şi într-o zodie comună sau o zodie cardinală indică o persoană foarte inconstantă în afecţiunile sale, pasionată de joc şi plăceri. Este de asemenea, o prevestire de fertilitate în căsătorie, mai ales în Scorpion. Chiar într-o zodie sterilă, ca Leul de exemplu, Luna va favoriza totuşi procreaţia, dacă este plasată în Casa a V-a. Această chestiune trebuie totuşi, să fie judecată prin examinarea temelor celor doi viitori părinţi, căci dacă unul este complet steril, Luna în Casa a V-a, în Leu sau în Fecioară, de la cealaltă temă nu va fi o poziţie suficientă pentru a aduce rezultatul anunţat.

Luna în Casa a VI-a este o poziţie puţin favorabilă, mai ales în nativitatea unei femei. Orice persoană care va avea Luna în această poziţie va reuşi mai bine într-o slujbă subalternă, decât într-o afacere pentru sine, căci astfel îşi va păstra cu greu servitorii sau angajaţii.

Luna în Casa a VII-a prevesteşte o căsătorie fericită, reuşită prin asociaţii şi, în general, succes în toate raporturile cu ceilalţi. Dar dacă Luna este serios afectată, ea indică un partener cu un comportament uşor, inconstant ; pierderi de bani prin procese, asociaţii, opoziţie publică şi nepopularitate.

Luna în Casa a VIII-a asigură câştiguri prin căsătorie, moşteniri, dacă este în bune aspecte. Creşte numărul copiilor, deşi există riscul ca aceşti copii să nu trăiască. Dacă Luna este stresată, eşecuri financiare vor fi resimţite după căsătorie şi, dacă survin moşteniri, vor aduce o serie de procese pe care persoana le va pierde.

Luna în Casa a IX-a, în bune aspecte, dă subiectului o inteligenţă clară, serioasă, cu tendinţe religioase, legale sau filosofice, după natura aspectului. Prevesteşte călătorii lungi, ce aduc câştiguri şi plăceri ; uneori, notorietate. Subiectul este înclinat spre reverie, viziuni, mai ales dacă Luna este în configuraţie cu Neptun. Dacă Luna este stresată, subiectul va fi impulsiv şi iraţional, spre marele său detriment. Dacă întreprinde călătorii, va fi expus la a suferi multe neplăceri. Va fi de asemenea, susceptibil de a-şi schimba religia, într-un mod negândit, ceea ce îi va atrage numeroase critici.

Luna în Casa a X-a este un semn de noroc, de popularitate şi de prosperitate când este într-o configuraţie bună. Vesteşte favoruri din partea femeilor şi achiziţionarea de bogăţii. Această poziţie dă un spirit profund, diplomatic, avid de a şti. Când Luna este stresată, persoana este predispusă să întâlnească ostilitate din partea publicului şi să suporte răsturnări nefericite ale sorţii. Se întâmplă chiar să fie amestecată într-un scandal public.

Luna în Casa a XI, în configuraţie bună, dă subiectului numeroşi prieteni, mai ales printre femei ; dar dacă este stresată, cei care vor veni la el cu masca prieteniei, o vor face în speranţa de a obţine de la el un profit personal.

Luna în Casa a XII-a, în bune aspecte, va asigura succesul oricărei munci îndeplinite în locuri retrase, departe de ochii lumii, în închisori, spitale sau instituţii de caritate. Ea indică de asemenea, posibilitatea de a avea o legătură amoroasă clandestină care va rămâne secretă, dacă Luna este bine aspectată. Luna stresată indică pericol din partea duşmanilor secreţi, care vor suscita suferinţe şi persecuţii.

~ Luna în cele 12 zodii ~

Luna în Berbec dă subiectului un spirit independent, al cărui scop este de a-şi croi un drum în viaţă cu orice preţ ; se supără rapid pe cei care se amestecă în afacerile sale ; e ambiţios şi agresiv, îi lipseşte prevederea, ceea ce îl va face să suporte multe eşecuri. Totuşi, această poziţie dă un curaj hotărât şi dificil de învins. Când o astfel de persoană a fost înfrântă pe o latură, încearcă imediat o altă aventură ; persistenţa sa o pune în valoare şi îi asigură un succes final, doar dacă Luna nu este afectată. În acest caz, este predispusă să alerge de la o ocupaţie la alta, fără a-şi da timp să încerce serios să reuşească într-una sau în alta.

Luna în Taur. Taurul este zodia de exaltare a Lunii, iar efectul său este, în consecinţă, foarte puternic în bine, dacă acest astru este liber de constrângeri şi dacă este bine plasat, căci natura fixă a Taurului temperează ; atunci, instabilitatea Lunii, care se amestecă şi cu raza lui Venus şi face astfel caracterul mai blând, amabil, deşi hotărât şi încrezător în sine. Această poziţie dă perseverenţă, previziune, bunătate - ceea ce îi atrage persoanei toate fericirile vieţii : sănătate, avere, prieteni, familie, case şi proprietăţi cu posibilitatea de a se bucura din plin de toate aceste daruri, căci este sociabilă, ospitalieră, prietena distracţiilor sănătoase, a artelor, muzicii şi a tot ceea ce face frumuseţea vieţii.

Luna în Gemeni conferă o inteligenţă agilă, pasionată de literatură şi ştiinţe, plină de resurse şi capabilă a se măsura cu vicisitudinile vieţii. Spiritul este larg, liberal, gata de a adopta ideile noi de progres, de care se prinde cu aviditate. Subiectul este puternic atras de muncile literare, dar mai ales de ziaristică, care îi va permite să treacă de la un subiect la altul, cum o cere turnura sa de spirit extrem de mişcătoare. Această poziţie dă şi un gust marcat pentru călătorii şi pentru orice profesie care îl pune în raport cu publicul ; favorizează deci, slujbe de comişi-voiajori, agenţi electorali sau alte ocupaţii de acest gen.

Luna în Rac dă un caracter amabil, sociabil, simpatic, dar indolent, duşman al oricărui efort fizic, moral sau mental. Acestor persoane le place să fie duşi de curent şi doar biciul necesităţii poate să le stimuleze. Sunt adesea sensibile la condiţiile psihice, mai ales dacă Luna este în conjuncţie cu Neptun sau cu Uranus : natura acestui aspect decide atunci dacă influenţa este sau nu favorabilă. Această poziţie dă şi iubirea de căminul familial şi de confortul său. Activează digestia şi, în consecinţă, acţionează într-un mod favorabil asupra sănătăţii, dacă aspectele sunt bune ; dacă sunt rele, va cauza tulurări digestive.

Luna în Leu luminează inteligenţa şi dă un caracter puternic, încrezător în sine, o natură îndrăzneaţă, temerară şi un rar talent ca organizator. Este motivul pentru care persoanele care au Luna în această poziţie ajung de obicei să dirijeze persoanele din imediata lor apropiere. Sunt de o probitate absolută, atât în materie financiară, cât şi socială ; sunt nobile şi generoase în raporturile lor cu ceilalţi şi sunt de asemenea, foarte căutate.

Luna în Fecioară exaltă calităţile mentale, dacă este bine aspectată ; dă atunci o memorie minunată, iubirea pentru studiul ştiinţelor sau a ocultismului şi ambiţia de a excela. Chimia este ştiinţa favorită a acestor subiecţi ; se autodepăşesc ca igienişti şi dieteticieni. Sunt mai degrabă calmi şi rezervaţi în modul lor de a fi şi detestă să flateze sau să fie flataţi, după cum nu suportă nici manifestarea ostentativului. Dacă nu se dedică dieteticii, reuşesc mai bine ca subalterni sau angajaţi decât într-o afacere personală.

Luna în Balanţă procură un mare număr de prieteni şi favoarea publică, căci face ca persoana să fie amabilă, simpatică, serviabilă, optimistă şi iubitoare de plăcere şi de societate. Această poziţie procură un bun raţionament şi o capacitate de a judeca sănătos lucrurile. Persoanei îi vor plăcea artele, muzica, va avea uneori un mare talent ca artist şi aspecte bune îl vor ajuta.

Luna în Scorpion dă un caracter curajos, independent, energic. Persoana care va avea această configuraţie nu va permite să se intervină în planurile sale şi nu va suporta nici o constrângere. Este adesea foarte bruscă în manierele şi cuvintele sale, iute la mânie, indiferentă la ameninţări, dar sensibilă la bunăvoinţă. Are o voinţă puternică şi încăpăţânată, cu hotărârea bine stabilită de a-şi atinge scopurile, orice ar face. Această poziţie dă şi o mare atracţie spre ştiinţele oculte, dar dacă este stresată, predispune la dezmăţ şi atrage neplăceri cu femeile. Cauzează dificultăţi la naşteri.

Luna în Săgetător face ca persoana să fie alertă şi activă, o face să adore mersul pe jos, plimbările cu calul sau orice altă formă de exerciţiu fizic ; dă o natură vagabondă, plăcerea de călătorii în străinătate, iubirea de animale, mai ales de cai şi câini ; o înclinaţie vie pentru studiul religiei, dreptului, filosofiei sau ştiinţelor oculte. Întotdeauna într-o bună dispoziţie, optimist şi vesel, subiectul este un partener ideal, cu condiţia ca Luna să nu fie afectată : poziţia sa în Săgetător conduce atunci la indolenţă şi la excese.

Luna în Capricorn când este bine aspectată, asigură nativului ajutorul persoanelor mai sus pe scara socială, în aşa fel încât oricare ar fi succesele obţinute în viaţă, le va avea prin ceilalţi, căci este prea timid pentru a înainta singur ; în plus, având o stare de spirit melancolică, va fi excesiv de sensibil la eşecurile reale sau imaginare. Dacă Luna este stresată, expune la defăimare, meritată sau nu. Această poziţie are şi un efect nociv asupra digestiei. Persoanele cu Luna în această poziţie au adesea o teamă iraţională de a cădea în sărăcie, de aceea, devin avare, refuzându-şi orice confort pentru a pune de o parte (pentru a economisi) pentru zilele negre. Au puţină milă pentru ele însele şi deloc pentru alţii.

Luna în Vărsător, într-o configuraţie bună, dă o imaginaţie vie, cu puterea de a-şi reprezenta imagini în spirit, încât par aproape tangibile. În rest, aceste persoane nu se bazează pe capacitatea lor de raţionare căci intuiţia lor este extrem de bine dezvoltată. Caracterul este sociabil, amabil şi politicos ; ca urmare, îşi atrag mulţi prieteni şi sunt foarte căutate în anturajul lor. Sunt ajutate de prieteni, în măsura aspectelor favorabile ale Lunii. Pe de altă parte, Luna stresată dă un spirit excesiv de vagabond.

Luna în Peşti dă un intelect receptiv, o imaginaţie fertilă, un caracter indolent, instabil cu tendinţa de a-şi plânge de milă. Persoana va fi înclinată mai degrabă spre reverie, decât spre acţiune, de unde neplăcerile şi decepţiile, care o vor asalta pe drumul vieţii. Această poziţie conduce adesea la mediumnitate, mai ales dacă Neptun are un aspect advers, căci aceste persoane sunt foarte sensibile în a cade sub influenţa spiritelor-control şi le place tot ceea ce le excită emoţiile. Sunt de asemenea, foarte locvace. Dacă un aspect bun al lui Venus sau al lui Mercur le dă înclinaţia spre muzică, ele vor cânta cu mult sentiment şi inspiraţie. Dacă Luna este stresată în Peşti, probleme de iubire vor putea aduce suferinţe. Peştii sunt pe culmea celei de a XII-a Case, iar Luna în această casă indică din partea părinţilor o tendinţă spre beţie, care îi va face să-şi neglijeze copiii şi aceştia vor putea fi în sarcina instituţiilor caritabile până la majorat.

~ Aspectele Lunii cu celelalte Planete ~

Soarele în paralel sau în conjuncţie cu Luna. (Vezi capitolul VIII, la aspectele Lunii cu Soarele)

Soarele în sextil sau în trigon cu Luna. (Vezi capitolul VIII, la aspectele Lunii cu Soarele)

Soarele în careu sau în opoziţie cu Luna. (Vezi capitolul VIII, la aceleaşi aspecte ale Lunii cu Soarele)

Venus în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Luna. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale Lunii cu Venus)

Venus în careu sau în opoziţie cu Luna. (Vezi capitolul IX, la aceleaşi aspecte ale Lunii cu Venus)

Mercur în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Luna. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale Lunii cu Mercur)

Mercur în careu sau în opoziţie cu Luna. (Vezi capitolul X, la aceleaşi aspecte ale Lunii cu Mercur)

Saturn în sextil sau în trigon cu Luna conferă spiritului toate calităţile saturniene cele mai bune şi face persoana încrezătoare în ea însăşi, serioasă, ponderată, ordonată, îngrijită şi economă, iar tactul şi diplomaţia pe care le aduce în relaţiile sale sociale îi vor asigura succesul. Va avea o idee înaltă despre responsabilitatea sa în materie de onoare şi de dreptate ; va câştiga încrederea şi stima anturajului său. Răbdarea şi perseverenţa sa vor fi inepuizabile.

Saturn în paralel sau în conjuncţie cu Luna. Acest aspect nu trebuie să fie întotdeauna clasat printre cele rele, cel puţin în ceea ce priveşte calităţile mentale, căci dă o judecată sigură şi profundă, o mare putere de concentrare. Dacă Saturn este puternic prin zodie, Balanţa sau Capricornul, dacă pe de altă parte Luna este bine aspectată, această poziţie va conferi calităţile lui Saturn, deşi în orice altă ocazie acest aspect dă un caracter sumbru şi o tendinţă la accese periodice de melancolie. Dar dacă Saturn este slab prin zodie, mai ales Berbecul, şi dacă pe de altă parte Luna este prost aspectată, cojuncţia sa trebuie să fie interpretată în acelaşi mod ca şi careul sau opoziţia.

Efectul conjuncţiei depinde şi de departamentul vieţii pe care îl examinăm : de exemplu, cum s-a spus mai sus, conjuncţia Lunii şi a lui Saturn este bună pentru concentrarea mentală, dar este rea pentru digestie, mai ales în horoscopul unei femei, cu tendinţa de a bloca fluxul menstrual şi să aducă toate consecinţele supărătoare care rezultă din aceasta. Într-o nativitate masculină, acest aspect indică moartea partenerei. Aceleaşi distincţii ar trebui făcute atunci când se interpretează conjuncţiile celorlalte planete aşa-zis malefice.

Saturn în careu sau în opoziţie cu Luna este una din semnăturile unei vieţi nefericite ; căci, de natură melancolică, neliniştită, persoana condensează în jurul ei o atmosferă sumbră şi tristă. Ori, cum gândurile sunt lucruri, această stare de spirit aduce amânări şi dezamăgiri în toate departamentele vieţii. Nativul va avea dificultăţi din partea lucrurilor sau a oamenilor reprezentaţi de Saturn, probabil părinţii. Dacă există ceva bani, va fi predispus să-i piardă şi va avea mii de piedici pentru a câştiga mai mult ; de aceea, va fi în lipsă de bani toată viaţa. Îşi va face mai mulţi duşmani, decât prieteni şi va fi victima defăimării, chiar a scandalurilor. Totuşi, această defavoare pe care o va avea, va fi fără îndoială meritată, căci aceste aspecte fac caracterul morocănos şi egoist. Astfel de oameni sunt nedelicaţi, egoişti, avari şi duri cu ceilalţi. Sub biciul lui Saturn, neplăcerile şi suferinţele prin care vor trece, le vor îmblânzi, poate, inima. Dacă aspectului îi lipsesc 6, 5 sau chiar 4 ° pentru a fi în orb admisibil şi dacă Saturn este în Balanţă, semnul său de exaltare, aceste aspecte nu vor fi la fel de rele în ultima parte a vieţii sale. Ar putea idica atunci că subiectul şi-a învăţat lecţia şi că în consecinţă, a meritat condiţii mai bune. Aspectele adverse ale lui Saturn cu Luna sunt foarte rele pentru sănătate, mai ales într-o nativitate feminină, căci indică un blocaj la organele sexuale. În tema astrologică a unui bărbat, aceleaşi aspecte prevestesc fie celibatul, fie moartea partenerei. Tendinţa lor este blocajul în toate lucrurile referitoare la case sau la zodiile în care sunt plasate în nativitate.

Jupiter în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Luna dă nativului o natură optimistă, nobilă, generoasă, o inimă deschisă, onestă, loială, binevoitoare care îl face excesiv de popular. Aceste aspecte întăresc în acelaşi timp capacităţile mentale şi constituţia fizică ; dau un suflet puternic într-un corp sănătos şi, ca urmare, un puternic magnetism personal de care poate să se folosească avantajos pentru vindecarea bolnavilor. Va avea un ideal foarte înalt şi o imaginaţie fertilă, adăugate puterii de îmbogăţire. Averea sa va creşte fără încetare, dacă o foloseşte pentru a fonda şi a susţine operele filantropice la care este predispus să viseze. Sunt cele mai bune aspecte posibile ; indică invariabil succesul în viaţă, atât din punct de vedere fizic, cât şi spiritual.

Jupiter în careu sau în opoziţie cu Luna acţionează în detrimentul capacităţii de raţionare şi cauzează neplăceri nativului prin litigii - din lipsa prevederii, din nehotărâre şi din lipsa de corectitudine. Persoanele care au aceste aspecte în tema lor sunt predispuse la ostentaţie şi prodigalitate ; sunt înclinate să-şi încerce cu disperare şansa la joc, sau în speculaţii la întâmplare în vederea restabilirii averii lor ; şi, destinaţi la a pierde, sunt astfel destinate ruinării, unei proaste reputaţii, chiar falimentului. Aceste aspecte sunt de asemenea, nefaste pentru sănătate, mai ales în nativitatea unei femei, unde indică o afecţiune a stomacului sau a ficatului.

Marte în sextil sau în trigon cu Luna dă o vitalitate uimitoare şi un organism viguros, astfel încât subiectul este capabil să învingă toate tendinţele bolii, care sunt sub controlul acestor aspecte. La el, puterea de îndurare este la maximum, încât poate să reziste la munci sub greutatea cărora mulţi ar sucomba. Aceste aspecte dau între altele o fire hotărâtă, curajoasă, energică şi ambiţioasă, plină de resurse şi superior constructivă. Fac ca persoana să fie alertă, dar nu grăbită în deciziile sale. În consecinţă, ea obţine încrederea şi stima anturajului său şi câştigă mulţi bani ; dar fiind de natură extrem de liberală şi generoasă, nu tezaurizează şi cheltuieşte la fel de repede, cum câştigă.

Marte în conjuncţie sau în paralel cu Luna. Aceste aspecte pot fi bune sau rele, în funcţie de sexul subiectului şi departamentul vieţii luat în considerare. Fortifică sănătatea şi vitalitatea, mai ales în nativitatea unei femei. În cea a unui bărbat, indică o căsătorie cu o femeie robustă, cu un temperament imperios, cu un caracter urât, nu atât de urât totuşi, ca în cazul careului sau opoziţiei. Subiectul este foarte impulsiv, mai ales dacă conjuncţia este în a III-a sau a IX-a Casă. Marte este în conjuncţie sau în paralel cu Luna în Scorpion, indică o depravare sexuală, mai ales dacă Venus ocupă şi ea Scorpionul. Firea este neliniştită şi agitată, căci în ea se combină cele două elemente : foc şi apă. În zodiile de apă persoana va fi înclinată să bea.

Marte în careu sau în opoziţie cu Luna dă un caracter foarte violent cu o tendinţă de a vorbi sau a acţiona într-o manieră impulsivă, ceea ce poate ocaziona nativului necazuri şi neplăceri. Cei care au aceste aspecte în nativitatea lor, se revoltă împotriva oricărui ordin, regulă sau măsură ce tind să împiedice dorinţele lor sau satisfacerea apetiturilor lor, oricare ar fi acestea. Din contră, dacă se bucură de o oarecare autoritate, sunt foarte imperioşi şi exigenţi faţă de subalternii lor, de la care cer o supunere imediată : nu ezită să-i constrângă prin forţă, atunci când cred că pot să o facă, fără a se pune în pericol pe ei înşişi. Iau uneori decizii disperate pentru a-şi satisface resentimentul şi, având o minte destul de prost echilibrată, sunt temerari în tentativele lor şi sfârşesc prin a face lucruri la care o persoană cu mintea sănătoasă nu s-ar gândi niciodată. Ca urmare a acestor caracteristici nefericite, îşi fac mulţi duşmani şi cauzează mult necaz anturajului său, mai ales membrilor familiei lor care trebuie să-i suporte. Dacă aceste aspecte se produc în zodiile de apă, mai ales cu Marte sau Luna în Peşti, persoana va fi, între altele un beţiv inveterat. Din punctul de vedere al sănătăţii, aceste aspecte dau o tendinţă spre febră şi accidente ; la tulburări la organele genitale, ducând la operaţii, în general inutile. Persoana este extrem de cheltuitoare şi incorigibilă la capitolul ... minciuni.

Uranus în sextil sau în trigon cu Luna dă o mare originalitate, un spirit independent şi o imaginaţie vie, intuitivă : de unde o mare capacitate de invenţie, o atracţie irezistibilă spre ştiinţele oculte, o putere magnetică puţin obişnuită, o mare uşurinţă în studiul Astrologiei. Dacă subiectul se dedică studiului electricităţii şi face din aceasta vocaţia sa, va avea mult succes. Aceste aspecte dau de asemenea, o mare atracţie pentru sexul opus şi conduc în general, sau cel puţin adesea la o iubire clandestină sau la o legătură nelegitimă.

Uranus în conjuncţie sau în paralel cu Luna dă acelaşi spirit original, aceleaşi facilităţi psihice, aceleaşi tendinţe spre iubiri ilicite, ca şi aspectele bune, dar aceste dispoziţii nu sunt atât de pronunţate. O iubire, secretă, formată sub conjuncţia lui Uranus şi a Lunii, poate să aibă urmări dezastruoase, asemănătoare celor care au fost menţionate la aspectele rele. Dacă conjuncţia se produce în Rac, există tendinţa spre indigestii nervoase ; în Leu, predispune la palpitaţii cardiace, interferându-se cu ritmul regulat al organului şi provocând o acţiune spasmodică, care poate deveni fatală de-a lungul anilor. În Scorpion, aceste aspecte predispun la obiceiuri perverse ; în Săgetător, acţiunea reflexă se va face simţită asupra plămânilor şi tot aşa cu celelalte zodii.

Uranus în careu sau în opoziţie cu Luna face ca subiectul să fie excentric şi extrem de bănuitor : este o bombă ambulantă gata să explodeze în orice clipă ; autoritar, suficient sie însuşi, intolerant, evitat de toţi. Dacă este patron, nimeni nu va vrea să lucreze petru el ; dacă este salariat, nimeni nu-l va păstra. Nu rămâne niciodată mai mult timp în acelaşi loc : sau e concediat, sau îşi abandonează poziţia sub pretextul cel mai nesemnificativ. Persoanele care au aceste aspecte sunt atrase de ştiinţele oculte, dar nu reuşesc niciodată din cauza excentricităţii lor. Ca şi pentru celelalte aspecte ale lui Uranus şi ale Lunii, careul şi opoziţia indică o legătură clandestină, fie din partea subiectului, fie din partea perechii sale. Dacă acest aspect are loc în Casa a VII-a, în nativitatea unui bărbat, femeia va fi infidelă : va rezulta un scandal public, urmat eventual de un divorţ. Aspectele rele ale Soarelui şi ale lui Uranus dau indicaţii asemănătoare în nativitatea unei femei.

Neptun în sextil sau în trigon cu Luna creşte capacitatea de imaginare la un grad superlativ, mai ales dacă una sau cealaltă dintre aceste două planete se află în Casa a IX-a. Aceste aspecte favorizează atunci visele profetice şi viziunile care pun persoana în contact cu lumile invizibile. Te fac apt pentru studiul ocultismului şi prevestesc succesul, căci firea este înaltă în esenţă, iar caracterul amabil şi simpatic. Calităţile spirituale pot să nu fie aparente, chiar persoanei însăşi, dar nu sunt mai puţin latente şi apte de a se dezvolta. Putem spune de asemenea, fără teama de a ne înşela, că de-a lungul vieţii, persoanele care posedă aceste aspecte vor intra în legătură cu lumile invizibile şi vor fi atrase spre ocultism, calităţile sufletului fiind sau nu dezvoltate după aceea.

Neptun în paralel sau în conjuncţie cu Luna indică aceleaşi puternice calităţi psihice, ca şi aspectele bune, mai ales dacă Neptun este plasat într-una din zodiile psihice a Racului sau a Peştilor. Persoanele născute cu bunele configuraţii ale lui Neptun în timpul celor 14 ani, în care această planetă ocupa semnul de aer al Gemenilor, cuceresc acum aerul şi perfecţionează invenţiile ştiinţifice de care ne minunăm ; dar copiii care s-au născut sub configuraţii favorabile, în timpul celor 14 ani în care Neptun s-a găsit în zodia psihică Racului, cresc acum în jurul nostru ca un grup de mistici care, când vor fi atins vârsta adultă, ne vor uimi prin înţelegerea şi puterea lor spirituale. Printre alte capacităţi, vor dezvolta sufletul muzicii.

Neptun în careu sau în opoziţie cu Luna este de asemenea, o indicaţie a calităţilor sufletului asemănătoare celor de la aspectele bune, dar sub configuraţiile prezente, persoana va avea o fire negativă, gata să devină prada spiritelor-control şi predispuse spre mediumnitate. De aceea, n-ar trebui să asiste la şedinţe de spiritism.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare