Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul IX – Venus, planeta dragostei

Capitolul 13 al Primei Epistole a Sfântului Pavel către Corinteni este un magnific panegiric (laudă) al dragostei. Cuvântul "caritate" este folosit în versiunea autorizată a Bibliei, dar ar trebui să i se substituie "dragoste" :

"Dragostea îndelung rabdă ; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată." (I Corinteni 13:4-8)


Apostolul conclude că credinţa şi speranţa vor trece, pentru că lucrurile în care ne punem credinţa noastră şi speranţa noastră se vor sfârşi, dar dragostea, afirmă el, rămâne pentru totdeauna.

Tonica (nota fundamentală) lui Venus este "dragoste", "armonie" şi "ritm". Dacă dorim să cunoaştem natura sa, să substituim "Venus" "dragostei". Venus nu e indiscretă (nu pizmuieşte), nu se umflă de mândrie; nu caută folosul său, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr; ea iartă totul, crede totul, suferă totul. Aceste cuvinte sunt foarte adevărate când sunt aplicate lui Venus, căci ea furnizează legătura care uneşte membri familiei umane oricare ar fi relaţiile lor.

Raza lui Venus, profund ancorată în inima mamei dă naştere în ea tandrelor îngrijiri cu care îşi înconjoară micuţii în timpul neputincioasei lor copilării.

Venus bate chemarea dragostei între tineri şi tinere, care ia şi dă, care aplanează toate dificultăţile în materie matrimonială. Tămâia arde fără încetare pe altarul dragostei şi, din grădina sa, înfloresc florile care parfumează cu un parfum ceresc chiar şi sufletele cele mai josnice şi le înalţă pentru o clipă la nivelul zeilor.

Dar când Venus este în cădere, toate aceste sublime calităţi se corup şi iau un aspect hidos, diferând după natura căderii lor. Careurile şi opoziţiile schimbă iubirea în desfrâu; gustul artistic, expresia frumuseţii, devine neglijenţă; dăruirea de sine, egoismul, abuzul de înţelegerea celorlalţi, căci lenea este una din trăsăturile cele mai evidente ale unei Venus în cădere.

Fiind feminină, Venus nu avansează, ea exercită un magnetism care atrage spre ea. Reprezintă deci, în tema natală a unui bărbat, femeile spre care este atras; dar în cea a unei femei, Venus marchează propria sa atracţie pentru sexul tare, în timp ce Marte, planetă masculină, îi arată pe "ei" ce sunt atraşi de farmecele sale.

Venus este în demnitate esenţială în Taur şi în Balanţă, în exaltare în Peşti: influenţa sa este cel mai puternic simţită când se găseşte într-unul din aceste trei semne. Este slabă şi în cădere când este plasată într-unul din semnele marţiene, Berbecul sau Scorpionul în care este în exil, sau în Fecioară în care este în cădere.

Cea mai bună poziţie pentru Venus este Casa a VII, în care influenţa sa va face căsătoria senină şi fericită.

~ Venus în cele 12 Case ~

Venus în Casa I prevesteşte o copilărie fericită. Dă subiectului un caracter amabil, dispoziţii sociabile şi serviabile, care îl vor face iubit de toţi ; iubirea de muzică, de artă şi de divertisment. Această poziţie poate fi considerată ca fericită, deoarece îl face pe subiect atrăgător pentru toţi cei cu care vine în contact, ceea ce îi asigură un succes general în viaţă. E bună şi din punctul de vedere al sănătăţii.

Venus în Casa a II-a este o indicaţie de succes financiar. Oamenii care o au pe Venus în această Casă sunt în general îndrăgiţi de prietenii lor, care îi ajută să obţină poziţii lucrative.

Totuşi, Venus în Casa a II-a are o tendinţă în a face persoana risipitoare, generoasă, ceea ce o face să cheltuiască mai mult decât câştigă. Banul este în general cheltuit nebuneşte pe toalete, pe podoabe, pe bijuterii pentru ea, dacă e o femeie, pentru o iubire, dacă e un bărbat. Adesea, această configuraţie duce la excese care subminează sănătatea.

Venus în Casa a II-a prevesteşte şi succesul şi norocul în comerţul cu lucruri guvernate de Venus, ca stofele, bijuteriile, muzica, etc.

Venus în Casa a III-a are, în mod particular, un efect benefic asupra calităţilor spiritului : persoana este veselă şi înclinată să vadă totul în roz. Această configuraţie dă iubirea de muzică, de artă, de literatură, de tot ceea ce are o influenţă de rafinament ; o capacitate extraordinară de a se exprima într-o manieră corectă, fie în oral, fie în scris. Dă plăcerea călătoriilor de care persoana se va bucura şi va beneficia enorm. Asigură buna înţelegere a subiectului cu fraţii şi surorile sale, vecinii săi, prietenii şi cunoştinţele din sfera sa imediată de activitate.

Venus în Casa a IV-a indică fericite condiţii familiale, mai ales în ultima parte a vieţii ; anunţă o moştenire şi, dacă subiectul posedă imobile, acestea îi vor aduce mari beneficii şi satisfacţii.

Venus în Casa a V-a face persoana extrem de afectuoasă şi din această cauză, rezultă numeroase iubiri care îşi vor urma toate cursul fără prea multe piedici. Uniunea va fi fecundă în copii amabili şi iubitori. Este o poziţie favorabilă pentru persoanele aflate în raport cu instituţiile de educaţie, cu titlu de profesor şi celelalte grade. Este şi un bun aspect pentru cei care se ocupă de publicaţii literare sau care speculează pe stocuri sau alte bunuri de acelaşi fel.

Venus în Casa a VI-a dă persoanei salariaţi fideli, care lucrează pentru interesul său, dacă este patron. Dacă este salariat, Venus îl va face îndrăgit de patronii săi şi de prietenii săi. Poziţia este destul de bună în ceea ce priveşte sănătatea, doar dacă persoana nu abuzează, deoarece trebuie spus că, chiar dacă este armonioasă, constituţia nu e foarte viguroasă. Dacă avem grijă de sănătatea noastră, va rămâne bună toată viaţa ; dar cel mai mic abuz poate înclina balanţa de cealaltă parte şi să ne transforme în invalizi.

Venus în Casa a VII-a este unul dintre semnele cele mai sigure de fericire conjugală. Acest aspect indică un mariaj precoce şi o prosperitate crescândă, după acest eveniment. Dacă persoana vrea să intre ca asociată într-o afacere, prezenţa lui Venus va tinde să facă această asociaţie armonioasă şi productivă. Este şi un bun indiciu că dacă ar surveni vreun litigiu, ar găsi mijlocul de a regla afacerea la înţelegere. Această poziţie este favorabilă actorilor, cântăreţilor sau altor persoane a căror profesie îi obligă să-şi folosească vocea în public, deoarece Venus le asigură o ascultare binevoitoare şi plină de simpatie din partea auditoriului lor.

Venus în Casa a VIII-a va aduce avantaje prin căsătorie, prin asociere sau prin moşteniri, dacă astrul este bine aspectat ; dar dacă este stresat, cauzează pierderi pecuniare, decepţii în dragoste sau o căsătorie extravagantă, neplăceri de ordin legal relativ la un testament.

Venus în Casa a IX-a este o poziţie foarte favorabilă, dacă astrul este bine aspectat, căci fiind astfel înălţat, exercită asupra vieţii o influenţă considerabilă şi face caracterul binevoitor, simpatic şi săritor, astfel încât, prin aceste calităţi, persoana câştigă stima tuturor şi este căutată mai ales pentru operele filantropice sau religioase, căci această poziţie dezvoltă şi latura pioasă a naturii persoanei în cauză. Acest aspect dă iubirea de muzică, de arte în general, de artă dramatică, cât şi de orice lucru care poate avea o influenţă asupra înălţării sufletului. De fiecare dată când persoana se va deplasa, fie pentru afaceri, fie pentru propria-i plăcere, Venus în Casa a IX-a va pregăti drumul în faţa ei, în aşa fel încât să-i facă agreabilă călătoria din toate punctele de vedere. Din contră, dacă Venus este stresat, persoana va dori să facă toate aceste lucruri, dar va întâlni atât de multe dificultăţi, încât îi va fi imposibil să-şi realizeze dorinţele.

Venus în Casa a X-a este unul din cele mai bune semne de prosperitate generală, când astrul este bine plasat. Persoana este foarte căutată, mai ales de sexul opus, şi se va înălţa pe scara socială prin căsătoria sa. Acest aspect dă o mare abilitate în a evita grijile existenţei şi în a extrage chintesenţa din orice plăcere, în orice situaţie posibilă. Norocul care îi va surâde, va întreţine optimismul său faţă de toate lucrurile. Dar dacă Venus este stresată în Casa a X-a, persoana este rău privită de cei din anturajul său şi, orice ar face pentru a se introduce în acest cerc închis, nu va primi decât dispreţ şi insulte. O căsătorie în grabă şi iraţional va învenina lucrurile şi o va împinge mult înainte în discreditare.

Venus în Casa a XI-a bine aspectată, aduce persoanei o mulţime de prieteni doritori în a o ajuta să-şi realizeze dorinţele şi speranţele. Totuşi, acest ajutor va depinde de natura şi de caracterul zodiei în care Venus este plasată, cât şi de forţa aspectelor. Dacă, de exemplu, Venus se găseşte în Casa a XI-a şi într-o zodie marţiană, în care este slabă, Berbecul sau Scorpionul, şi este atinsă doar de sextilele lui Mercur şi ale Lunii, va fi de puţin ajutor, comparativ cu ceea ce ar da, dacă ar fi în propriile sale zodii, Taurul sau Balanţa, şi atinsă de trigoanele Soarelui şi ale lui Jupiter. În primul caz, prietenii atraşi de nativ pot fi sinceri în dorinţa de a-l ajuta, dar nu vor fi capabili să o facă. În al doilea caz, vor exercita o puternică influenţă şi vor face minuni. Dacă Venus este stresată în Casa a XI-a, se întâmplă adesea ca nativul să-şi atragă prieteni, care să se servească de el pentru propriile lor interese, apoi, după ce l-au folosit bine, să-l părăsească.

Venus în Casa a XII-a bine aspectată, arată că persoana va beneficia de avantajele inerente acestei Case : slujbe în închisori, în spitale, în instituţiile caritabile, lucru într-un laborator sau chiar o ocupaţie retrasă, fără legătură cu publicul. Această poziţie favorizează de asemenea, studiul şi practicarea ştiinţelor oculte şi indică o tendinţă spre o iubire secretă, clandestină care se va derula fără piedici, dacă Venus este bine plasată. Dar dacă Venus este slăbită, din cauza zodiei în care se află sau stresată în Casa a XII-a, va cauza neplăceri din gelozie, divorţ, scandal, sau chiar naşteri dificile din cauza unei proaste percepţii a sexului ca organ al plăcerilor şi simţurilor, situaţie des întâlnită când Venus este situat în Scorpion, zodie care guvernează organele genitale, sau Taurul care produce acelaşi efect prin acţiune reflexă, adică depravarea sexuală.

~ Venus în cele 12 zodii ~

Venus în Berbec dă ardoare înclinaţiilor afective ale lui Venus, unindu-le cu focurile lui Marte, guvernatorul Berbecului, şi face persoana foarte ardentă în exprimarea afecţiunii sale. Această dispoziţie face ca persoana să fie foarte căutată, mai ales de sexul opus, şi să rezulte o căsătorie precipitată ; dar acest fel de dragoste nu este, nu poate fi durabil. Eventual, focul pasiunii arde iubirea, în aşa fel încât căsătoriile încheiate sub aceste auspicii sunt o sursă permanentă de nefericiri conjugale. Această poziţie tinde de asemenea, să-l facă pe nativ impulsiv şi iraţional, de fiecare dată când se face apel la înţelegerea sa ; de aceea, ajută adesea cauzele rele. Incită de asemenea, persoana la cheltuieli extravagante.

Venus în Taur este o splendidă poziţie, căci astrul este în domiciliu, deci, în esenţă şi mult mai puternic decât în celelalte semne, cu excepţia Balanţei (al doilea domiciliu) sau Peştilor unde exaltat. Este o poziţie foarte favorabilă afacerilor, mai ales profiturilor care derivă din propriile eforturi ale nativului, oricare ar fi drumul ales. Dă dispoziţii sociabile şi binevoitoare, cu capacitatea de a inspira şi altora sentimente analoage. Persoanele care o au pe Venus în Taur sunt foarte tenace în opiniile lor, în ceea ce priveşte decorul, corectarea formelor de limbaj, iar când şi-au format o opinie, se agaţă de ea cu încăpăţânare. Sunt generoase, fără a fi totuşi excesive.

Venus în Gemeni aliază frumuseţea lui Venus capacităţii de exprimare a lui Mercur, în aşa fel încât, cel care are această configuraţie este capabil să-şi aleagă cuvintele cu o uşurinţă singulară şi să infuzeze un ritm, care este ca o muzică suavă urechilor auditoriului. Este o poziţie care dă poeţi, numai să nu se opună, bineînţeles, alte indicaţii ale temei astrologice. Trebuie ca studentul să-şi amintească bine că o poziţie sau un aspect izolat nu sunt suficiente pentru a determina o caracteristică predominantă, pe care o poate da tema astrologică în ansamblu. Această poziţie înalţă mentalul şi înclină spre cariere artistice sau literare. Persoana va fi iubită de fraţii săi şi de surorile sale, de vecinii săi şi de tot anturajul său. Acest aspect înclină spre căsătorie şi, adesea, persoana se căsătoreşte de mai multe ori. Favorizează călătoriile pentru afaceri sau pentru agrement, mai ales călătoriile de scurtă durată.

Venus în Rac prezintă amestecul caracteristicilor lui Venus, celor ale Lunii şi ale naturii psihice a Racului. De aceea, această poziţie dă persoanei o imaginţie foarte fertilă şi o face aptă să intre în contact cu locuitorii lumilor invizibile sau, cel puţin, să se afilieze la vreo modă de religie mistică. Totuşi, aceasta nu este lipsită de pericol, căci Venus este negativă şi atrage spre ea, fără să aleagă sau să distingă, de unde rezultă că nativul poate deveni prada spiritelor controloare şi să suporte pericolele date de mediumnitate.

Venus în Leu este toată iubire, căci, Leul guvernează inima, iar cel care are această poziţie va avea inima foarte tandră. Contrar ideilor acceptate de obicei, există în Leu o trăsătură crudă dar, când acolo se află Venus, nu există în Zodiac o zodie mai tandră şi mai iubitoare. În plus, Leul fiind o zodie fixă, Venus în această poziţie dă o stabilitate fără egal afecţiunilor şi o fidelitate infailibilă pentru cei iubiţi. Leul, fiind a 5-a zodie, Venus în Leu asigură succesul în întreprinderile legate de divertismentul de toate felurile sau raportate la educaţie. Strălucirea lui Venus, combinată cu strălucirea solară atrage favoarea celor care sunt deasupra nativului pe scara socială.

Venus în Fecioară zodia Casei a VI-a, induce o empatie profundă pentru cei care suferă, iar persoanele care au acest aspect sunt excelenţi infirmieri. Această poziţie favorizează de asemenea şi profesia de chimist sau dietetician. Dacă persoana are salariaţi sau subordonaţi, relaţiile sale cu ei vor fi întotdeauna agreabile şi va fi bine servită.

Venus în Balanţă zodia Casei a VII-a, este în mod esenţial elevată şi puternică. Este una dintre poziţiile care sunt dovada unei căsătorii fecunde şi prospere sau a unei asociaţii bănoase. Ea dă o înclinaţie artistică şi muzicală, şi face persoana populară în viaţa publică. Ca şi cântăreţ sau ca şi orator, acest aspect va asigura subiectului un auditoriu fervent de fiecare dată când va apărea în public.

Venus în Scorpion este cea mai rea poziţie în care această planetă poate fi plasată ; căci şi aici raza de iubire a lui Venus se topeşte în focul marţian al pasiunii în zodia care guvernează organele genitale, în aşa fel încât, dacă nu există alte influenţe salvatoare sau restrictive în tema de nativitate, iubirea se va transforma în dezmăţ (viciu), în dorinţe nestăvilite pentru plăcerile cărnii, mai ales dacă Luna şi Marte sunt şi ele în această zodie. Toate acestea tind să mineze constituţia nativului şi, deşi efectul poate să nu fie aparent un timp destul de lung, vitalitatea astfel săpată va produce într-o zi o prostraţie generală, care nu reprezintă, în rest, nimic în comparaţie cu efectul moral produs de practicile pe care această pasiune le inspiră. Trebuie să adăugăm, în interesul celor care au această poziţie în tema lor, că e puţin important dacă aceste abuzuri sunt comise în sau în afara căsătoriei ; natura nu se preocupă de a legaliza legile inventate de oameni : din punctul său de vedere, aceste practici sunt o violare a legii vieţii şi vor fi pedepsite, indiferent dacă vor fi sau nu sancţionate de societate. Această poziţie dezvoltă şi iubirea pentru lux, pentru orice lucru care trezeşte emoţiile şi gratifică simţurile. Dar ceea ce este destul de curios, e că uneori dă nativului un simţ de profundă devoţiune, care serveşte astfel de ieşire pentru sentimentele exagerate ale nativului. Acest aspect creează griji şi gelozie în căsătorie, iar persoana este predispusă la a fi defăimată. Venus bine plasată în Scorpion este susceptibilă de a procura o moştenire.

Venus în Săgetător este altă poziţie dintre cele mai puternice, deoarece calităţile lui Venus se unesc cu cele ale lui Jupiter, planeta bunăvoinţei, pentru a alimenta iubirea şi bunăvoinţa printre oameni. Această poziţie indică un caracter vesel şi optimist, o inimă înţelegătoare, bună şi generoasă ; o iubire pentru Dumnezeu exprimată prin devoţiunea religioasă sau o iubire pentru omenire, manifestată prin filantropie şi caritate. Indică un spirit rafinat, cultivat, pasionat de arta dramatică, de artă în general, şi de muzică. Dă viaţă imaginaţiei, intuiţiei şi, la fel ca şi celelalte semne duble, Gemenii şi Peştii, indică mai multe căsătorii.

Venus în Capricorn, zodia Casei a X-a, asigură succese sociale ; dar Venus se înţelege rău cu Saturn, guvernatorul Capricornului. De aceea, există o uşoară tendinţă spre melancolie la persoanele care au Venus în această poziţie. Nu sunt niciodată sigure nici de favorurile care pot să le vină de la altcineva, nici din propria lor popularitate căci Saturn are o tendinţă de a le răsturna atunci când ajung în vârf. De aceea, nu sunt niciodată sigure că-şi vor păstra situaţia, deşi această influenţă îi poate ajuta să urce scara avansării, fie în cercurile sociale, fie în afaceri. Această poziţie o face foarte formalistă în ceea ce priveşte onoarea, iar dacă este răsturnată de raza lui Saturn, pune totul la inimă. Venus în zodia lui Saturn orbeşte adesea nativul asupra faptului că o mare diferenţă de vârstă este nefastă fericirii conjugale : dacă este tânăr, se va căsători cu o persoană mult mai în vârstă, şi invers, dacă are o anumită vârstă, se va căsători cu cineva aflat în toată strălucirea tinereţii. Atunci va surveni rezultatul inevitabil : necazuri domestice şi desfacerea legăturii. Se mai întâmplă frecvent ca o persoană având această poziţie să facă o căsătorie de afacere sau de convenienţă. Pe scurt, Venus nu ajunge niciodată la exprimarea legitimă a iubirii în casa lui Saturn şi este întotdeauna o sursă de suferinţe şi de nemulţumiri pentru părţile în cauză.

Venus în Vărsător indică un amestec din calităţile lui Uranus : independenţă, nerăbdare sub restricţie, dispreţ faţă de convenţiile sociale, dorinţă de originalitate, sinceritate intransingentă, inflexibilă, intuiţie, adăugate atributelor lui Venus, ceea ce dă ca rezultat persoane care refuză să se supună regulilor societăţii în ceea ce priveşte afacerile lor de dragoste şi care îşi urmează înclinaţiile inimii, fără a le păsa de ceea ce pot spune sau gândi ceilalţi.

Cred cu tărie în teoria sufletelor-surori, afinităţilor, etc., şi sunt capabile să acţioneze într-un mod atât de neprevăzut, cu o atâta bruscheţe, încât nu pot prevedea nici ele ce vor putea spune sau face la un moment dat. Dar, în acelaşi timp, sunt atât de iubitoare, atât de sincere în convingerile lor, încât prietenii nu îi abandonează niciodată; şi, oricare ar fi succesele la care pot ajunge, vor fi în general datorate eforturilor acestor prieteni care le ajută să-şi realizeze speranţele, dorinţele şi aspiraţiile lor.

Venus în Peşti este în propria sa zodie de exaltare, unde îşi amestecă din nou razele sale benefice cu cele ale lui Jupiter. În plus, cum Peştii sunt o zodie de apă, această poziţie semnifică o mare emotivitate îmblânzită, stăpânită de elementul durerii inerente a Casei a XII. Această poziţie îl indică, deci, pe cineva care este capabil de a resimţi un sentiment ca acela simţit de Salvatorul Nostru când a spus : "Veniţi la mine, voi toţi cei ce sunteţi slabi şi împovăraţi, vă voi oferi odihna." Venus în Peşti indică, deci, o natură ce aspiră să-i uşureze pe toţi cei care suferă de trup şi suflet. Adesea nativul, împins de o blândă milă, îşi ia o slujbă într-o închisoare, un spital sau o instituţie caritabilă, unde găseşte o soluţie pentru compasiunea sa. Această poziţie dă şi o iubire intensă de muzică şi, dacă alte aspecte sunt favorabile, un mare talent vocal sau instrumental, căci muzica este cea mai minunată refulare oferită emoţiilor celor mai profunde pe care o poate resimţi sufletul omenesc. Persoanele care au Venus în Peşti sunt mai ales predispuse în a fi înşelate în afaceri şi să aibă probleme ca urmare a unei legături ilegale.

~ Venus în aspect cu alte planete ~

Soarele în aspect sau în conjuncţie cu Venus (vezi capitolul VIII, la aspectele lui Venus cu Soarele)

Mercur în conjuncţie, în paralel sau în sextil cu Venus - NOTA : Venus şi Mercur nu sunt niciodată la mai mult de 76 ° distanţă una de alta, nu pot forma deci, decât conjuncţii, paralele sau sextile şi deloc trigoane, careuri sau opoziţii.

Aceste aspecte tind să-l facă pe nativ vesel, sociabil, bun, să-l facă să-i placă prezenţa celorlalţi. Dau de asemenea, înclinaţii pentru muzică şi poezie, mai ales dacă se află la Ascendent. Este o indicaţie generală de succes ca şi agent comercial, căci aceste persoane sunt blânde, amabile, convingătoare.

Luna în conjuncţie, în paralel, în sextil sau în trigon cu Venus : Venus este un semn de căsătorie pentru un bărbat ; aspectele bune ale lui Venus, planeta iubirii, sunt deci, de bun augur pentru o căsătorie fericită într-o temă de nativitate masculină. Într-o temă de nativitate feminină, aceste aspecte au legătură cu sănătatea, căci Luna, planeta fecundităţii, guvernează în particular funcţiile feminine, care sunt un factor atât de mare al sănătăţii la femeie. De aceea, femeia este puternic fortificată de aspectele bune ale lui Venus şi ale Lunii. Aceleaşi aspecte dau oratorii cu imaginaţia fertilă ; dau iubirea pentru plăcere, pentru arte, muzică, o persoană agreabilă, foarte căutată de sexul opus din cauza bunătăţii sale, amabilităţii sale, înţelegerii sale ; tind spre un succes general în viaţă şi-l asigură pe nativ împotriva grijilor de mâine.

Luna în careu sau în opoziţie cu Venus : este un indiciu de neplăceri matrimoniale atunci când este vorba de un bărbat, iar femeia reprezentată de Venus stresată, va fi dezordonată şi de moravuri uşoare, ceea ce va ruina fericirea căminului. În nativitatea unei femei, aceleaşi aspecte indică o tendiţă spre tulburări digestive şi o proastă circulaţie în tema ambelor sexe şi pericol de neplăceri cauzate de defăimare şi scandal publice.

Saturn în sextil sau în trigon cu Venus : Bunele calităţi ale lui Venus sunt iubire, prietenie ; cele ale lui Saturn, tact, diplomaţie, metodă, dreptate, gestiune, economie. Putem judeca prin aceasta că atunci când aceste două planete sunt în bună configuraţie, dau o persoană loială şi sinceră, dreaptă şi metodică, calităţi care asigură succesul în toate departamentele vieţii. De aceea, cei care posedă aceste aspecte vor fi foarte căutaţi ca şi prieteni sau sfătuitori, ca persoane de încredere în orice ocazie necesitând o onestitate dovedită şi, în acelaşi timp, abilitate. Aceste aspecte fac persoana simplă în gusturi, de o moralitate impecabilă. Dau onoare, stimă, sănătate şi bunăstare.

Saturn în paralel, în conjuncţie, în careu sau în opoziţie cu Venus : face să reiasă atributele malefice ale acestor două planete, iar, tulburările care survin apoi, provin în general din relaţiile persoanei cu sexul opus. Aceste aspecte fac subiectul ipocrit, viclean ca să-şi satisfacă pasiunile, adesea într-o manieră rară (anormală) şi împinge spre dorinţe perverse persoane mult mai tinere. Dacă e vorba de un menaj regulat, o astfel de persoană e posedată de demonul geloziei şi face viaţa insuportabilă perechii sale, din cauza naturii sale bănuitoare. Aceste aspecte înclină spre avariţie, meschinărie în tot ceea ce priveşte banii ; dau puţină judecată, ceea ce poate aduce pierderi, faliment şi ruină.

Jupiter în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Venus : este unul dintre cele mai bune semne de succes şi de noroc, în general vorbind. Favorizează acumularea de bogăţii şi satisfacerea tuturor luxurilor vieţii. Este indicele unei frumoase şi fericite căsătorii, al unui mare prestigiu social, respectul tuturor celor cu care nativul va intra în relaţii. Nativul va avea caracterul vesel, optimist, generos, inima deschisă ; va fi ospitalier la cel mai înalt punct ; interesat şi activ în operele filantropice; va avea un spirit liberal şi tolerant pentru părerile celorlalţi, chiar dacă acestea diferă radical de ale sale. Îi vor plăcea divertismentele, călătoriile şi va şti să se bucure din plin de viaţă. Aceste aspecte dau de asemenea, gustul pentru muzică, mai ales dacă una sau alta dintre aceste planete se află în Peşti.

Jupiter în careu sau în opoziţie cu Venus : dă aceleaşi gusturi pentru lux ca şi aspectele bune, dar limitează mijloacele de a şi le satisface. Deşi nativul face eforturi disperate pentru a face impresie bună în ochii lumii, ne dăm bine seama că nu e decât un simulacru. Lipsa sa de abilitate în afaceri, îl conduce adesea la faliment şi e susceptibil de a avea mari pierderi din cauza neloialităţii celorlalţi. Dragostea şi căsătoria sunt şi ele sursă de suferinţă pentru el ; este expus să fie părăsit înaintea căsătoriei sau partenerul este infidel şi fuge pe ascuns. Aceste aspecte dau un temperament de îndrăgostit, predispus în a-şi permite dezmăţuri, fără a ţine seama de legile decenţei, predispus în a fi infidel angajamentelor de căsătorie. Aceste persoane vor fi indulgente la extrem cu ele însele ; şi, dacă aspectul este în Peşti, vor fi predispuse să bea.

Marte în sextil sau în trigon cu Venus dă : nativului un temperament ambiţios şi aventuros, îndrăgostit şi extrem de demostrativ, pasionat de sporturi şi plăceri. Această poziţie îi dă o mare energie şi simţul afacerilor : are mari mijloace să facă bani, dar îi cheltuieşte aiurea, căci are, înainte de toate, înclinaţie spre etalare şi paradă. Cheltuieşte fără a ţine seama, ceea ce îl face foarte popular printre prietenii săi. Posedând un temperament de îndrăgostit, cum s-a spus mai sus, se căsătoreşte foarte devreme sau în foarte mare grabă.

Marte în conjuncţie sau în paralel cu Venus. : Această poziţie nu acţionează întotdeauna în acelaşi mod şi poate fi clasată printre configuraţiile bune sau rele, în funcţie de circumstanţele sau natura lucrurilor. De exemplu, Marte în conjuncţie cu Venus face ca persoana să fie mai puţin bruscă, mai puţin autoritară, mai politicoasă, mai binevoitoare: în acest sens, aspectul este mai degrabă bun; dar conjuncţia măreşte natura pasională, mai ales dacă are loc în Scorpion; în Casa a XII-a. conduce la onanism şi este, în aceste cazuri, clar rea.

Marte în careu sau în opoziţie cu Venus (vezi capitolul XIV, la aspectele lui Marte cu Venus)

Uranus în sextil sau în trigon cu Venus : dă o inteligenţă trează, o percepţie intuitivă, foarte vie şi o mare influenţă magnetică, mai ales pentru sexul opus. Această poziţie atrage numeroşi prieteni, care vor fi utili şi influenţi. Ea inspiră iubirea pentru arte, muzică; este indicaţia unei căsătorii fericite contractată cel mai adesea în prima tinereţe sau realizat dintr-o dată. Aduce uneori persoanei o iubire platonică.

Uranus în conjuncţie sau în paralel cu Venus : Există îndoieli în ceea ce priveşte clasarea acestor aspecte printre cele bune sau rele, iar aceasta nu poate să se determine decât prin examinarea fiecărei teme de nativitate individuală; căci, în funcţie de celelalte configuraţii, aceste aspecte pot lucra într-un sens sau în altul. De exemplu, dacă Venus este, pe de altă parte stresată, conjuncţia sau paralela va accentua defectele sale ; din contră, dacă această planetă este bine dispusă sau bine plasată, Uranus va face să reiasă cea mai nobilă latură a naturii sale.

Uranus în careu sau în opoziţie cu Venus : Careul sau opoziţia aduce întotdeauna neplăceri între cele două sexe : uniune grabnică, negândită ; divorţ, scandal public ca urmare a relaţiilor clandestine sau alte neregularităţi ; pierderea prietenilor, prestigiului, exil departe de casă, de familie ; pierderi de bani, ca urmare a unor evenimente bruşte, neprevăzute. Indică o lipsă generală de echilibru, o personalitate excentrică.

Neptun în sextil sau în trigon cu Venus : face muzicianul inspirat ; dă o imaginaţie fecundă şi emoţii profunde, o natură pură, castă, care duce adesea spre contractarea unei legături platonice sau a unei prietenii de o natură dintre cele mai estetice.

Neptun în conjuncţie sau în paralel cu Venus trebuie să fie judecat în acelaşi sens cu Uranus în cojuncţie sau în paralel cu Marte.

Neptun în careu sau în opoziţie cu Venus : expune nativul la necazuri, pierderi, griji provenind mai ales de la partenerul său sau de la o persoană în care a avut încredere. Nativul trebuie să fie preocupat în special în a evita tot ceea ce conţine un element de noroc sau de speculaţie, căci va suferi mari pierderi, mai ales dacă tratează cu mari corporaţii sau companii.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare