Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul VIII – Soarele, dispensatorul vieţii

Soarele, fiind centrul sistemului nostru solar, e recunoscut de toţi ca dătătorul, distribuitorul de viaţă, chiar şi de cei ce nu cred deloc în hiperfizică. Fiecare poate să constate prin propria-i obsevaţie că raza orizontală a Soarelui de dimineaţă ne afectează într-un mod diferit, decât raza perpendiculară de la amiază; că, în timpul verii, razele aduc o forţă de viaţă care, nu numai că înverzeşte câmpurile, ci afectează şi temperamentul uman, insuflându-i o energie vitală, un curaj, un optimism, necunoscute în sumbrele şi tristele zile de iarnă. Melancolia acestui anotimp se remarcă permanent în temperamentul popoarelor din nordul extrem, unde absenţa luminii solare face din viaţă o luptă ce macină bucuria de a trăi, în timp ce în ţările în care există o abundenţă de lumină solară, sunt diminuate şi grijile existenţei, iar temperamentul este optimist şi vesel.

În tema astrologică, unghiul fiecărei raze planetare la naştere determină departamentul vieţii pe care această rază îl va afecta. Dacă un copil s-a născut la amiază, oră la care Soarele este la zenit (M.C.), astrul zilei va apărea în Casa a X-a a temei şi va indica o profesie superioară. Dacă s-a născut la miezul-nopţii, când Soarele este chiar sub locul naşterii, îşi va proiecta influenţa prin Casa a IV-a şi va lumina bătrâneţea copilului născut în acel moment.

Există trei unghiuri nefericite pentru Soare : copiii născuţi puţin după apusul Soarelui au acest astru în Casa a VI-a ceea ce indică boală ; iar cum Soarele este marele dispensator de viaţă, această poziţie îi micşorează vitalitatea şi puterea de regenerare. O naştere care are loc spre mijlocul după-mesei, plasează Soarele în Casa a VIII-a, prin care acţionează forţele morţii ; ori logic, Seniorul Vieţii nu este la locul său în Casa Morţii. Casa a II-a arată avantajele materiale pe care putem să le obţinem prin propriile noastre eforturi ; or, cum Casa a VIII-a este opusa celei de a II-a, arată sursa veniturilor, care nu depind direct de eforturile noastre personale, cum ar fi moştenirile, pensiile sau privilegiile de natură publică. Am cunoscut persoane al căror Soare era în Casa a VIII-a, care au obţinut (şi-au însuşit) sume enorme, milioane, într-un anumit caz prin speculaţiile asupra lucrărilor de interes public. Astfel de persoane sunt adesea ameninţate de moarte şi scapă doar prin minune ; chiar şi cu cele mai bune aspecte ale Soarelui, ele ating rar vârsta adultă.

Când un copil s-a născut puţin după răsăritul Soarelui, acesta este în Casa a XII-a care este calea prin care ne vin suferinţele noastre. Am constatat că primii ani din viaţa sa sunt plini de neplăceri de tot felul.

Ne-am dat seama că atunci când există vreo îndoială asupra locului pe care trebuie să-l ocupe Ascendentul în zodiac, locul care pare să convină cel mai bine pune Soarele în Casa a XII, putem să fixăm exact Ascendentul întrebându-l pe cel interesat dacă i-a fost întunecată copilăria un anumit număr de ani după naşterea sa, din cauza sărăciei părinţilor săi. În cazul în care toate celelalte evenimente coincid în tema astrologică, aceasta este o bună metodă pentru a determina Ascendentul adevărat, astfel încât numărul de grade de la Ascendent la Soarele din Casa a XII-a indică anii de sărăcie, deoarece Casa a XII-a marchează măsura în acest sens - mai ales dacă Soarele se găseşte acolo la naştere.

Când Soarele a trecut, prin progresie, prin Casa a XII-a şi ajunge la Ascendent, lucruruile încep să-şi schimbe aspectul pentru persoana implicată şi, când cu timpul, Soarele va trece în Casa a II-a, va fi începutul unei ere de prosperităţi materiale. Dar, aşa cum s-a stabilit mai sus, Soarele în Casa a XII-a, chiar deasupra Ascendentului lasă să curgă un flux în general într-un mod nefast asupra căminului familial al copilului în timpul primilor săi ani. Dacă zodia Peştilor ocupă această a XII-a Casă, cauza ar putea fi găsită, cel mai adesea, în lenea sau tendinţa spre băutură a părinţilor care îşi neglijează copilul.

Calităţile date de Soarele bine plasat sunt : demnitate, forţă de voinţă, curaj atât fizic, cât şi moral, mândrie de ordin elevat, sentiment viu al onoarei şi al responsabilităţii, care face persoana absolut demnă de încredere, de o onestitate dovedită, cu o aversiune faţă de tot ceea ce este meschin, neloial, clandestin. Este constantă în iubire, fidelă în prietenie şi generoasă, chiar şi cu duşmanii săi.

Un Soare demn, exaltat sau bine plasat anunţă bogăţii şi prieteni puternici şi asigură ajutorul material necesar pentru a ajunge la succes.

Când Soarele este în cădere şi slab aspectat prin zodie şi prin poziţie, se manifestă defectele opuse: suficienţă, fanfaronadă, iubirea de adulaţie şi dorinţa de a domina sau de a distruge (dar nu şi curajul pentru a înfrunta opoziţia); satisfacerea acordată naturii inferioare şi pierderea de forţă vitală în detrimentul sănătăţii şi vigorii. Când Soarele este slab, nu putem să ne încredem în acea persoană, căci îşi înţelege promisiunile ca pe un lucru fără importanţă, făcut pentru a fi fărâmiţat. Aceste trăsături sunt suficiente pentru a explica motivul pentru care astfel de persoane rămân întotdeauna în obscuritate.

În sensul general, Soarele îi indică pe patroni şi pe cei care vor avea o autoritate imediată asupra persoanei, cum sunt judecătorii, funcţionarii, etc., iar când nevoile vieţii o vor aduce în contact cu aceştia, persoana va primi din mâinile lor tratamentul meritat de Soarele său.

Soarele fiind masculin, semnifică soţul în tema astrologică a unei femei (Luna fiind feminină, o indică pe soţie în tema astrologică a unui bărbat), de unde rezultă că un Soare bine plasat este unul din indiciile că bărbatul va fi un soţ excelent, în timp ce un Soare slab, în cădere sau în aspect prost îi va da o tendinţă în a-şi neglija căminul.

Ca indicator al sănătăţii, Soarele guvernează în principal, în temele astrologice masculine, Luna în temele astrologice feminine, dar amândoi luminători sunt importanţi. Putem totuşi spune că sănătatea unui bărbat nu este la fel de resimţită de căderile Lunii ca de un Soare slab ; şi vice versa, o femeie suferă mai mult de căderea Lunii, decât de aspectele proaste ale Soarelui său.

~ Soarele în cele 12 Case ~SOARELE ÎN CASA I-A

Soarele este sursa vitalităţii. Casa Întâi semnifică starea constituţiei noastre şi căminul copilăriei noastre ; astfel că, Soarele în aspect bun în Casa Întâi adaugă vitalitate zodiei ascendente şi măreşte puterea de asimilaţie. Însoţeşte viaţa de-a lungul copilăriei, stabilizează firea (natura), făcând persona mai vaselă, doritoare de a reuşi în viaţă, curajoasă în faţa obstacolelor. Aspectul vieţii este vesel şi optimist, ceea ce îi măreşte şansele de succes. Oamenii care au Soarele în această poziţie, le place să-i conducă pe ceilalţi şi să-şi exerseze autoritatea asupra lor ; sunt foarte doritori de stima anturajului lor ; sunt integri şi oneşti în afaceri.

Când Soarele este stresat în Casa Întâi, diminuează vitalitatea ; indică timiditatea, nehotărârea şi o lipsă de curaj şi de ambiţie. Rezultă că şansele unei vieţi prospere sunt slabe, doar dacă mai multe aspecte bune nu modifică această condiţie.

SOARELE ÎN CASA A II-a

El pronostichează că nativul va obţine favoruri pe lângă persoane capabile să-l ajute să-şi mărească prosperitatea şi îşi va asigura cu ajutorul lor o existenţă confortabilă. În acelaşi timp, această poziţie dă şi o tendinţă spre risipire după cum zice şi preceptul : "ceea ce se câştigă fără trudă, se cheltuie fără grijă". Doar dacă acest instinct nu se îndreaptă, va aduce dificultăţi financiare, căci nu atât ceea ce câştigăm contează, ci ceea ce cheltuim. Vom fi săraci, dacă avem un venit de 2 milioane şi cheltuim tot două.

SOARELE ÎN CASA A III-A

Favorizează călătoriile şi-l face pe individ strălucitor şi observator, curios să ştie "de ce-ul şi cum-ul" lucrurilor ; această poziţie dă o turnură ştiinţifică spiritului, este favorabilă scriitorilor, prevesteşte atenţia şi favoarea publicului.

SOARELE ÎN CASA A IV-A

Această poziţie este, într-un anumit sens, dintre cele mai nenorocite, deoarece privează individul de ajutorul influenţei solare în cea mai mare parte a vieţii sale, care devine, din această cauză, o luptă constantă şi grea. Totuşi, cum Casa a IV-a guvernează sfârşitul vieţii, e consolant să ştii că ultimii ani ai subiectului vor fi iluminaţi de Soarele succesului. Această certitudine va face sarcina mai uşor de purtat.

SOARELE ÎN CASA A V-A

Casa a V-a guvernează iubirile, copiii, plăcerile, educaţia şi imaginea publică. Când Soarele se află aici, favorizează toate acestea, mai puţin copiii. Prezice favoruri pe lângă sexul opus, bucurie deplină de viaţă, succes ca instructor, pulicist sau editor ; dar, lucru straniu, deşi Soarele guvernează inima din care se nasc copiii, poziţia sa în Casa a V-a este puţin propice obţinerii acestora, mai ales dacă a cincea zodie, zodia de foc a Leului, este pe vârful casei , căci atunci intensa căldură pasională pare să ardă sămânţa umană, înainte ca ea să fi avut timp să germineze. Această tendinţă este modificată într-o anumită măsură când un semn de apă se găseşte pe vârful Casei a V-a. Totuşi, atunci când unul dintre soţi are Soarele în Casa a V-a, copiii nu sunt niciodată numeroşi.

SOARELE ÎN CASA A VI-A

Dat fiind că Soarele este distribuitorul vieţii, este evident că atunci când este plasat în Casa a VI-a, e slăbit, iar fluxul vital obstrucţionat, astfel încât cei care au Soarele în această poziţie sunt în special predispuşi la boli şi înceţi în recuperare. Bolile lor, din această cauză, sunt frecvente, trenează în lungime şi devin adesea cronice.

Dacă persoana este susţinută totuşi, de superpoziţii, va fi foarte capabilă şi nu va avea nici o dificultate să obţină munci bine retribuite ; dar va fi foarte susceptibilă faţă de patronii săi şi îi va schimba adesea, sub pretext că meritele sale nu sunt suficient apreciate. Dacă subiectul este el însuşi un patron, această poziţie a Soarelui este bună şi îi va aduce succesul în afaceri, dar ea indică dificultăţi cu servitorii care vor fi tiranici.

Atunci când configuraţiile horoscopului permit nativului să se debaraseze de strânsoarea bolii, Soarele în Casa a VI-a dă o mare abilitate în chimie, în dietetică şi face din subiect un vindecător, un infirmier sau o infirmieră capabili.

SOARELE ÎN CASA A VII-A

Asociaţiile sunt adesea nefericite din cauza egoismului participanţilor ; dar cel care are Soarele în Casa a VII-a nu are de ce să se plângă sub acest raport, va şti întotdeauna, când va avea nevoie de un asociat să atragă spre el vreunul, având un simţ înalt al onoarei ; ori, cum căsătoria este cea mai intimă dintre asociaţii, Soarele în Casa a VII-a este, sub acest raport, o poziţie mai ales norocoasă, căci îi va aduce un însoţitor constant şi loial, pe care va putea să se sprijine fără grijă până la moarte, în toate nevoile şi vicisitudinile vieţii.

Cum nici o comoară terestră nu echivalează cu o astfel de iubire, aceasta este poate cea mai bună dintre toate poziţiile solare.

Dacă, din nefericire, persoana ar fi implicată într-o afacere litigioasă, Soarele în Casa a VII-a ar trezi bunăvoinţa judecătorului şi ea ar obţine un rezultat fericit.

SOARELE ÎN CASA A VIII-A

Casa a VIII-a este unghiul sub care acţionează toate forţele ce privesc moartea ; cum Soarele este distribuitorul vieţii, este evident că această poziţie este extrem de dezavantajoasă în ceea ce priveşte vitalitatea subiectului. O viaţă ce dă mari speranţe, se termină adesea prematur. Se întâmplă adesea şi ca atunci când un geniu a fost neînţeles şi a trecut obscur poarta morţii, o celebritate postumă şi imortalitatea îi sunt rezervate datorită acestei poziţii a Soarelui.

În timp ce Casa a II-a semnifică situaţia financiară a persoanei şi arată utilizarea pe care o dă banului câştigat, Casa a VIII-a arată ceea ce persoana capătă în afara propriilor sale eforturi, adică prin moştenire, prin căsătorie, etc. Deci, Soarele în Casa a VIII-a indică o creştere a averii după căsătorie, cât şi o tendinţă a perechii de a fi prea generoasă şi a-şi împrăştia resursele.

SOARELE ÎN CASA A IX-A

Această poziţie face intelectul strălucitor, inspiră subiectului un ideal înalt şi mari ambiţii, îl face generos, tolerant cu părerile celuilalt, nobil şi binevoitor. Cu nevoia înnăscută de a învăţa "de ce-ul" şi "cum-ul" lucrurilor, intelectul se întoarce firesc spre filosofie, religie şi lege. Cum excelăm întotdeauna în ceea ce iubim, persoanele care au Soarele în Casa a IX-a, devin oameni de Stat, jurisconsulţi sau preoţi excelenţi. Strălucesc în orice carieră intelectuală sau ştiinţifică. Misiunea lor îi antrenează adesea în ţări străine.

SOARELE ÎN CASA A X-A

Este unul dintre indicii cei mai siguri ai unui succes general în viaţă. Soarele în Casa a X-a acordă favoarea de a fi printre persoanele cele mai înalte pe scara socială şi procură situaţii de încredere şi responsabilitate. Subiectul este foarte respectat de anturajul său şi adesea onorat de a fi ales într-un post public. Putem fi siguri că va fi demn de încrederea ce i se acordă.

SOARELE ÎN CASA A XI-A

Este un semn bun, căci speranţele, dorinţele şi aspiraţiile subiectului se vor realiza. Această poziţie îi atrage oameni care prin poziţia lor, sunt capabili să-l ajute şi înclinaţi să o facă.

SOARELE ÎN CASA A XII-A

Este semnul sufletului solitar care, ca un retras, se închide departe de lume. Aduce un pericol de conflict cu autorităţile sau incapacitatea de a se adapta condiţiilor vieţii de familie ; în orice caz, datorită dificultăţilor ce vin una după alta, persoana îşi petrece restul vieţii într-un exil voluntar sau impus, ca o străină printre străini. Când nu e vorba de un caz atât de extrem, prima treime a vieţii este de obicei risipită în eforturi zadarnice pentru a găsi echilibrul şi a alege o carieră sau o profesie.

Ca şi poziţia Soarelui în Casa a VI-a, aceasta indică succesul într-o funcţie având legături cu spitalele, cu închisorile ; în orice muncă în raport cu un laborator ca şi chimist ; dă interesul faţă de ocultism şi gustul pentru cercetările ciudate.

~ Soarele în cele 12 zodii ~SOARELE ÎN BERBEC

Berbecul este zodia de exaltare a Soarelui, această poziţie este, prin urmare, cea mai puternică a astrului central. Ea iradiază o forţă vitală fără pereche, care dă persoanei un fond minunat de energie pentru a rezista asalturilor bolii şi o puternică forţă de regenerare pentru a o scăpa repede din strânsoarea bolii. Indivizii care au această poziţie în tema lor astrologică sunt mai ales predispuşi la febră din cauza căldurii excesive a Soarelui în Berbec. Cum această zodie guvernează capul, ascest exces de căldură usucă adesea pielea capului, împiedică creşterea părului şi aduce o calviţie precoce.

SOARELE ÎN TAUR

Este o poziţie favorabilă norocului financiar, dar dă şi o tendinţă la extravaganţă, mai ales vestimentară ; o atracţie puternică faţă de sexul opus, ducând câteodată la consecinţe supărătoare ; o mare forţă fizică ; o mândrie care-l împinge pe nativ să se expună pentru a i se admira vitejiile. Taurul guvernează larinxul, e motivul pentru care Soarele în Taur adaugă forţă corzilor vocale şi dă persoanei o voce puternică şi agreabilă.

SOARELE ÎN GEMENI

Această zodie este o zodie mercuriană, a treia din serie. Rezultă că această poziţie dă influenţa combinată a Soarelui, a lui Mercur şi a Casei a III-a. Favorizează exprimarea lui Mercur, care animă corzile vocale şi produce calitatea sunetului în larinxul Taurului. Îi favorizează de asemenea, pe scriitori şi pe călători. Intelectul este iluminat de Soare în Gemeni şi când persoana trebuie să călătorească, câştigă atât fizic, cât şi mental ; are o dispoziţie agreabilă şi amicală, ceea ce face să fie în general iubită în cercul cunoştinţelor sale.

SOARELE ÎN RAC

Racul este a patra zodie, este guvernat de Lună, astfel încât, Soarele în Rac este un amestec de influenţe ale Soarelui, ale Lunii şi ale Casei a IV-a. În horoscopul fundamental în care Berbecul este la Ascendent, Racul este la nadir, iar vitalitatea este în procentul său cel mai slab ; de aceea, subiectul al cărui Soare este în Rac este înclinat spre indolenţă, chiar dacă nu este deloc bolnav, e lipsit de răutate, evită certurile. În familie se arată de un caracter liniştit şi amical, atâta vreme cât nu i se cere să lucreze prea mult. Acestă poziţie a Soarelui face prima parte a vieţii sterilă, dar aduce succesul în ultimii ani. Racul este un semn psihic ; de aceea, când Soarele se găseşte în el, nativul are o tendinţă spre ocultism şi adesea să facă experienţe psihice.

SOARELE ÎN LEU

Soarele în Leu dă o natură imperioasă, o mare stăpânire de sine, un simţ treaz al onoarei şi o integritate incoruptibilă. Subiectul aspiră să domine, dar i-ar repugna să-şi însuşească cel mai mic avantaj sau să facă altora ceva ce nu ar fi în acord cu regula de aur : "Ce ţie nu-ţi place, altora nu face". Legăturile afective sunt profunde, durabile. Persoanele care au Soarele în Leu sunt apărători puternici ai celor pe care îi iubesc, dar sunt la fel de ardenţi în aversiunile lor. Leul este zodia care guvernează inima. Cei care au Soarele în Leu fac ceea ce întreprind cu o concentrare de efort care aduce succesul. Sunt prieteni veritabili, iar ca duşmani sunt cei mai onorabili şi mai generoşi.

SOARELE ÎN FECIOARĂ

Este o combinaţie între influenţele Soarelui, ale lui Mercur şi ale Casei a VI-a. Ea îl indică pe intermediarul fericit între producător şi consumator. Subtil, extrem de cunoscător şi rapid în a vedea ce îi va fi mai avantajos pentru avansarea propriilor afaceri, are o dispoziţie plăcută, sociabilă, amicală pentru toţi cei de la care speră să obţină profit, dar autoritar faţă de inferiorii şi egalii săi; bun vorbitor, fără a fi neapărat înşelător. E interesat doar de propria sa persoană.

Soarele în Fecioară dă chimiştii, infirmierii, infirmierele şi doctorii de calitate, pe care nu trebuie să-i confundăm cu cei ce cred în medicamente ... mai ales în mare cantitate.

SOARELE ÎN BALANŢĂ

Balanţa este guvernată de Venus ; este a 7-a zodie, ceea ce face ca ea să combine influenţa lui Venus, cea a Soarelui şi cea a celei de a 7-a Casă. Rezultă că subiectului îşi iubeşte perechea, excluzând orice altă persoană şi putem spune despre subiect că "Soarele răsare şi apune" în celălalt (în perechea sa).

Balanţa este şi zodia exaltării lui Saturn şi în această zodie, planeta îşi atinge maximul său, adăugând artei lui Venus o dispoziţie naturală pentru construcţie. Această se manifestă în aptitudine pentru arhitectura sau decoraţia în ramurile lor cele mai delicate. Această poziţie dă şi o voce frumoasă sonoră şi un talent de cântăreţ.

SOARELE ÎN SCORPION

Soarele în Scorpion, atunci când are aspecte bune, dă o mare energie, un curaj la orice probă, un caracter independent. Face mentalul activ ; favorizează succesul în anumite cariere, cum ar fi cea de chirurg sau de soldat. Tinde de asemenea, să amelioreze finanţele după căsătorie, dar duce şi la risipire.

Dacă Soarele este în cădere în această zodie, persoana va avea maniere bruşte şi puţin curtenitoare, sentimentul că părerea lui valorează mai mult, decât cea a altora şi o tendinţă de a călca în picioare persoanele şi lucrurile care se găsesc în drumul său. Aceasta îl face adesea indifernt la durerile celuilalt şi îl poate schimba pe chirurg în măcelar.

SOARELE ÎN SĂGETĂTOR

Dă un ideal înalt şi aspiraţii nobile, cu dorinţa de a se înălţa, ridicându-i în acelaşi timp şi pe ceilalţi. Persoana este bievoitoare şi filantropică : este, din această cauză, iubită de întregul său anturaj. E adesea covârşită de onoruri, numită într-un post de încredere sau însărcinată cu o misiune de natură delicată. Nu am putea face de altfel o alegere mai bună, căci astfel de persoane au suflete de elită. Această poziţie anunţă înălţarea în vreo funcţie religioasă, politică sau judiciară, dă o inteligenţă vastă, capabilă de a-şi da măsura în cele mai mari probleme ale vieţii.

SOARELE ÎN CAPRICORN

Este un bun indiciu că persoana se va înălţa în viaţă cu ajutorul oamenilor sus-puşi, că va fi demnă de merit şi îşi va achita cu onoare sarcina într-un post de responsabilitate şi de încredere ; că va fi prudentă, fidelă şi onestă. Judecătorii cu acest indiciu nu pot fi cumpăraţi ; administrează dreptatea, aşa cum o concep şi egală pentru toţi. Le place să joace cinstit şi, prin aceasta, câştigă respectul şi stima întregului lor anturaj.

SOARELE ÎN VĂRSĂTOR

Aceasta este o combinaţie între influenţele Soarelui, ale lui Uranus şi ale Casei a XI-a, care dă persoanei o percepere intuitivă a naturii lucrurilor, o pune în contact cu forţele şi ideile regatelor spirituale, o incită, atunci când se prezintă ocazia, să se ralieze noilor culte mai avansate sau să adopte noile metode curative ca Naturismul, Electroterapia, Astroterapia, Psihoterapia, etc. şi să-l atragă spre cercetări ştiinţifice sau spre religii ultraintelectuale. Această poziţie dă multă popularitate şi aduce prieteni din cei capabili de a-i face servicii şi a-l ajuta să-şi realizeze ambiţiile.

SOARELE ÎN PEŞTI

Această poziţie dă o natură prietenă cu retragerea şi favorizează ocupaţiile la adăpost de privirile publicului, în închisori, spitale, instituţiile de caritate, etc. Dacă persoana sa merită ura cuiva, va fi disculpată, deşi i s-ar fi putut murdări reputaţia. Cei care au Soarele în Peşti au o puternică tendinţă spre psihism, mediumnitate şi ocultism în general.

~ Soarele în aspect cu celelalte Planete ~

Venus în paralel sau în conjuncţie cu Soarele

Dă avânt laturii artistice a naturii şi face ca persoanei să-i placă muzica, arta şi poezia. Această poziţie întăreşte natura amoroasă ; dacă configuraţia are loc în Casa a VII-a, este o mărturie pozitivă a unei fericiri maritale fără amestec. În Casele a II-a sau a VIII-a, duce la extravaganţa subiectului sau a partenerului ; în Scorpion morala este cea care suferă ; în Peşti, duce spre exces. Acest aspect fortifică constituţia, creşte popularitatea şi face raporturile sociale uşoare şi agreabile. Rezultă că subiectul are mulţi prieteni şi că e în stare să-i păstreze.

Cum orbul lui Venus este foarte mic, această planetă din punct de vedere astronomic nu formează niciodată sextil, trigon, careu sau opoziţie cu Soarele. Se socoteşte doar Venus în paralel sau conjuncţie cu Soarele, care dă talent muzical, înclinaţii artistice, sau accetuează aspectele benefice funcţie de casa ocupată sau semn. Mercur se găseşte în aceeaşi situaţie ca şi Venus, faţă de Soare.

Mercur în paralel sau în conjuncţie cu Soarele

Sunt cele două aspecte care există între aceste două astre. Sunt favorabile memoriei şi intelectului, dacă Mercur nu este la mai puţin de 3 ° de Soare, căci, atunci ar fi "în combustie" şi bunele sale calităţi ar fi arse de razele Soarelui. E foarte norocos să ai Mercur ÎNAINTEA Soarelui la naştere, căci el este sfeşnicul ce ţine flacăra raţiunii în faţa spiritului, care este simbolizat în tema astrologică de către Soare. Când se înalţă (răsare) după Soare, mentalitatea nu este atât de agilă (vie) ; (doar dacă nu o favorizează alte aspecte bune).

Luna în paralel sau în conjuncţie cu Soarele

Oricare ar fi zodia sau casa în care conjuncţia celor doi luminători are loc, persoana va fi atât de puternic marcată de caracteristicile acestui semn, încât, în cazul în care nu se cunoaşte adevăratul Ascendent, chiar şi Astrologul cel mai competent poate comite eroarea de a considera că persoana s-a născut cu semnul Ascendent în care are loc conjuncţia. Oricum, Casa în care se găseşte conjuncţia va juca un rol foarte important în viaţa persoanei în cauză.

În Casa I, subiectul este un egoist faimos, care nu se îngrijeşte deloc de alţii, doar când îi servesc intereselor sale. În Casa a VII-a, lumea pentru el nu există şi nu se învârte decât în jurul perechii sale. În Casa a X-a sau în a 10-a zodie, va sacrifica orice altă consideraţie din dorinţa de a se ridica în viaţa publică. În Casa a XII-a sau în a 12-a zodie, conjuncţia va da o puternică tendinţă spre băutură. În Casa a III-a sau în a IX-a, va ascuţi inteligenţa, va duce la călătorii ce vor fi profitabile. În Casa a II-a, această conjuncţie va asigura averea, mai ales dacă este în aspect bun cu Jupiter.

Totuşi, dacă conjuncţia Soarelui şi a Lunii este de mai puţin de 3 °, are o tendinţă să diminueze vitalitatea. Dacă conjuncţia este şi o eclipsă, şi dacă copilul supravieţuieşte, efectul se va repercuta asupra întregii sale vieţi. Persoanele care au în tema lor astrologică conjuncţii strânse sau eclipse devin nonşalante, apatice, se simt rău la fiecare Lună nouă. Conjuncţia sau eclipsa nu par a împiedica efectele bune în alte departamente ale vieţii.

Luna în sextil sau în trigon cu Soarele

Aspectele bune ale Soarelui şi ale Lunii indică o viaţă foarte prosperă : o sănătate bună, avere onorabilă, cămin confortail, cerc de prieteni fideli, stima lumii. Favorizează înălţarea rapidă pe scara socială, ca urmare a abilităţii înnăscute a subiectului, atât pentru a-i recunoaşte pe cei care vor fi în măsură să-l ajute, cât şi pentru a-şi croi un drum.

Luna în careu sau în opoziţie cu Soarele

Face persoana inconstantă, nehotărâtă, schimbătoare şi incapabilă să urmeze un scop definit în viaţă ; se va arunca cu capul în jos în orice afacere dar, din lipsă de perseverenţă şi forţă de voinţă, nu va duce nimic până la capăt. Din acest motiv, aceste persoane eşuează în tot ceea ce întreprind, mai ales în raporturile cu femeile şi cu cei care sunt mai sus decât ei pe scara socială, cum sunt patronii, autorităţile, judecătorii etc. Le este greu să-şi găsească o slujbă şi să o păstreze, deoarece sunt de o susceptibilitate extremă şi întotdeauna gata să se supere că sunt sau nu provocaţi. Aceste configuraţii afectează şi sănătatea, predispun persoanele la răceli. Vindecarea lor este lentă.

Saturn în sextil sau în trigon cu Soarele

Persoana este destul de norocoasă pentru a avea această configuraţie, deci, va fi dotată cu cele mai frumoase capacităţi, căci, această configuraţie pune în valoare cele mai bune calităţi ale acestor două planete. Ea dă metodă, simţul preciziei, darul organizării, abilitate de execuţie, calităţi diplomatice şi energie morală capabilă să ducă la capăt orice proiect, în ciuda amânărilor sau obstacolelor. În ciuda succeselor sale, această persoană nu-şi va face duşmani, deoarece această configuraţie îi dă şi un suflet de onoare, binevoitor şi atent la bunăstarea celuilalt. Nu se va înjosi niciodată la un act josnic şi urât, căci este foarte sinceră şi foarte dreaptă în raporturile sale cu toată lumea. Totuşi, când crede că ceea ce face e bine, nimic nu o face să se răzgândească, chiar dacă i se împotrivesc cerul şi pământul. Aceste aspecte aduc succesul în poziţii judiciare sau politice, cât şi în cele care sunt în raport cu minele sau agricultura. Adesea, persoana beneficiază de o moştenire, dar aprecierea şi succesul sunt în general amânate până la mijlocul vieţii.

Saturn în paralel, în conjuncţie, în careu sau în opoziţie cu Soarele

Are un efect foarte defavorabil acolo unde rezistenţa este deja profund slabă. În Gemeni şi Săgetător, aceste aspecte dau o tendinţă la tuberculoză ; această influenţă este mai mică în semnele fixe, în care rezistenţa este mai mare, dar şi acolo, când boala are o influenţă puternică asupra subiectului, se ataşează ca moartea încăpăţânată, slăbeşte forţele fizice şi împiedică corpul să se debaraseze rapid de acel rău : în consecinţă, refacerea sănătăţii este lentă.

Aceste aspecte sunt extrem de adverse faţă de ceea ce numim succes, dar dau o bogată recoltă de experienţe şi, din acest punct de vedere, sunt excelente pentru suflet. Putem, relativ la o astfel de persoană să ne reamintim versul poetului : "Eforturile cele mai mari ale animalelor şi ale oamenilor eşuează adesea", căci oricare ar fi grija cu care va face planul afacerilor sale, va avea de îndurat un număr de amânări şi obstacole, care vor frâna dorinţele sale.

Căsătoria sa va fi nefericită şi se va sfârşi probabil prin divorţ sau moartea prematură a perechii sale. Va avea dificultăţi să găsească şi să păstreze o slujbă, neplăceri cu patronii săi şi cu autorităţile, sentimentul de a fi ţinută în lesă toată viaţa şi de a fi lipsită de libertate în toate sensurile. Sunt experienţe exterioare, dar nu trebuie să uităm că sunt generate de natura interioară şi, atât timp cât individul nu-şi va fi modificat-o pe aceasta, va trebui să sufere sub biciul necesităţii. Va avea mai ales tendinţa de a se închide în cochilia sa, va fi pesimist, duşmanul bucuriei, îngrijindu-se puţin sau chiar deloc de sentimentele celuilalt şi foarte încăpăţânat.

În horoscopul unei femei, un astfel de aspect indică o căsătorie cu un bărbat mult mai în vârstă care va ţine frâul sus. Prevesteşte moartea soţului şi adesea mai multe căsătorii, care se vor termina prin moarte sau divorţ.

Aceste configuraţii anunţă adesea moşteniri, dar există fie dificultăţi, fie litigii pentru a intra în posesia lor, sau legatarul o risipeşte după ce a primit-o. Dacă Saturn este în semnul său de exaltare, Balanţa, ultima parte a acestei vieţi poate fi mai bună, căci persoana va fi învăţat lecţiile vieţii şi-şi va fi schimbat conduita.

Jupiter în conjuncţie, în paralel, în sextil sau în trigon cu Soarele

Conjuncţia dă tendinţă spre apoplexie, mai ales dacă are loc în Berbec ; dar doar cu această excepţie, putem spune că aceste configuraţii sunt indici siguri de sănătate bună, de avere şi de fericire. Ele dotează subiectul cu o abundenţă de vitalitate, care o fac capabilă să reziste la cele mai severe asalturi ale bolii şi, chiar dacă influenţe planetare foarte malefice reuşesc să frâgă forţa sa de rezistenţă, vindecarea va fi atât de rapidă, încât va părea miraculoasă. Această sănătate aproape de nemişcat este, pe de altă parte, completată de un caracter vesel şi simpatic, ceea ce contribuie din plin să se facă iubit de toţi cei care întră în contact cu el, fericitul posesor al acestor aspecte. Fiecare este bucuros să-i vadă faţa întotdeauna surâzătoare ; dar el face mai mult decât să "surâdă", câştigă prietenia universală prin acte de bunătate, cuvinte de simpatie, de bunăvoinţă sau de încurajare, în funcţie de ocazia prezentată. Toţi au încredere în el, căci n-a trădat pe nimeni niciodată.

Nativul are inteligenţa lucidă, judecata sănătoasă, o mare abilitate de execuţie : astfel este pregătit să-i ajute pe alţii. Aceste caracteristici favorizează şi finanţele personale ; de aceea, subiectul acumulează bogăţii. Dar banul său nu e niciodată "murdar", căci nu provine dintr-o pierdere suportată de alţii. Este religios de conservator ; nu ne mai rămâne decât să-l considerăm un "stâlp al societăţii". Străluceşte mai ales într-o funcţie guvernamentală.

Jupiter în careu sau în opoziţie cu Soarele

Este rău pentru sănătate, pentru că dă o tendinţă în a-şi însuşi obiceiuri rele. Persoanei îi place mult ceea ce numim "lucrurile bune ale vieţii" şi este foarte egoistă în ceea ce priveşte propriul său confort. Duşmana exerciţiului, circulaţia sa devine lentă şi, deoarece există o supra-abundenţă a sângelui, această lene produce diferite protuberanţe nocive şi dezordine în funcţiile organismului. Uneori, un acces de mânie aduce presiunea sângelui în artere la un punct, în care un vas se rupe şi provoacă moartea persoanei sau o lasă ca o epavă inutilă.

Aceste aspecte îl fac pe subiect mulţumit de sine, grandelocvent, îi dau o iubire dezordonată faţă de paradă, care îl duce spre extravaganţă, atât în mediul său social, cât şi în afacerile sale, de unde rezultă că este adesea îndatorat, că nu se poate achita şi că se găseşte la un pas de faliment.

Un fals orgoliu le împiedică adesea pe astfel de persoane să muncească cinstit pentru alţii ; preferă să exploateze publicul : sunt jucători, pariori, frecventează cursele şi alte aşa-zise sporturi unde există o ocazie să câştige, ceea ce numim de obicei o "viaţă uşoară", până ce cad sub loviturile legii.

Copiii născuţi cu aceste aspecte trebuie să fie special antrenaţi să se stăpânească ei înşişi, să economisească şi să fie cinstiţi. Vor avea o tendinţă să dispreţuiască, să batjocorească religia, dar poate că amintirea unei mame devotate îi va ajuta să se menţină pe drumul drept.

Marte în paralel, în conjuncţie, în sextil sau în trigon cu Soarele

Conjuncţia dă tendinţă spre febră, mai ales dacă ea are loc în Berbec, semn care guvernează capul. E totuşi, curios să constatăm că persoanele având această configuraţie par de asemenea, mai capabile decât alţii să suporte un grad înalt de temperatură şi să treacă fără probleme peste un atac care altora le-ar fi fatal.

Cu doar această excepţie, aceste aspecte produc toate o supra-abundenţă de energie vitală, care asigură subiecţilor ce le posedă cea mai radioasă sănătate toată viaţa lor : fortifică constituţia şi fac persoana capabilă dă dea de capăt sarcinilor celor mai dificile. Dau, între altele, un curaj de nestăpânit şi o forţă de a face faţă celor mai mari dificultăţi. Dându-le un plan de urmat, putem fi siguri că vor triumfa cu siguranţă asupra tuturor obstacolelor fizice, căci au capacităţi constructive şi executive în acelaşi timp şi, mai mult, o voinţă invincibilă, care refuză să recunoască înfrângerea. Caracterul este franc şi deschis, dar adesea vulgar şi brusc (răstit), sunt prea intens absorbiţi de scopul de a ajunge la capăt pentru a-şi pierde timpul în politeţuri şi curtoazie şi, fără ruşine, lasă deoparte convenţiile, ceea ce face să fie puţin apreciaţi de către oamenii delicaţi. Sunt mai ales bărbaţi şi femei de acţiune, pionieri în opera mondială şi, fără spiritul lor întreprinzător şi energia lor, lumea ar progresa mult mai lent.

Aspectele Soarelui şi ale lui Marte sunt absolut necesare pentru a da savoare vieţii ; chiar şi aspecte adverse sunt mai bune, decât nici unul, căci, acolo unde aceste planete sunt fără aspecte, persoana este fără griji şi nu va ajunge niciodată la nimic, oricât de bună i-ar fi tema sub alte raporturi.

Marte în careu sau în opoziţie cu Soarele

Ş;i aceste aspecte dau o supra-abundenţă de energie, aptitudine în conducerea unor afaceri, dar acestea sunt direcţionate spre scopuri satanice şi distructive. Curajul implantat de aspectele bune devine nebunie temerară ; subiectul are un comportament zgomotos, arogat, fanfaron şi este gata să se bată pentru un "da" sau pentru un "nu". Este mereu în război împotriva autorităţii stabilite şi dispus să se revolte la cea mai mică ocazie. Temperamentul său este extrem de violent, totuşi nu este ranchiunos. Pe scurt, este detestat de toţi, atât de şefii săi, cât şi de camarazii săi ; are întotdeauna încurcături şi, fiind agitator şi păcălitor, nu rămâne niciodată mult timp în nici o poziţie.

Aceste aspecte predispun de asemenea, la accidente în care persoana poate fi mutilată ; expun la răniri cu arme de foc, înjunghieri, arsuri şi febră, inflamaţii, ulcere şi erupţii.

Uranus în sextil sau în trigon cu Soarele

dă nativului un spirit intuitiv, original, inventiv şi îl face independent în modul de a se comporta şi în aspectul său personal. Aceeaşi tendinţă se manifestă în alimentaţia sa şi printr-un anumit manierism. Este ceea ce numim de obicei un excentric, spus adesea, dar nu într-un mod ofensator. Se dedă la cercetări şi studii pe care le calificăm drept "singulare", cum ar fi Ocultismul, Astrologia etc. Îi place să sondeze necunoscutul, în căutarea secretelor naturii, în ceea ce priveşte electricitatea. Devine adesea un inventator renumit şi alte aspecte îi dau o aptitudine pentru mecanică, care-i va permite să-şi pună planurile în practică.

Uranus guvernează eterul şi acum că ne apropiem de era Vărsătorului, vibraţiile sale ne vor pune la îndemână, într-o măsură tot mai crescândă, metode ce ne vor permite să ne servim de forţele mai subtile ale naturii. Oamenii care vor avea Soarele în sextil sau în trigon cu Uranus vor fi agenţii intermediari, ce vor servi pentru a interpreta aceste forţe, aşa cum antenele şi receptorii unui post de T.S.F. (radio-TV) primesc şi transcriu mesajele aduse de valurile de eter cu care sunt în unison.

Nativul reuşeşte adesea să se ridice în viaţă prin intemediul prietenilor de o condiţie socială mai înaltă. Este foarte senzitiv, dar posedă controlul asupra lui înşişi şi nu arată decât rareori o proastă dipoziţie sau mânie. Este un idealist în toată accepţiunea cuvântului.

Uranus în paralel, în conjuncţie, în careu sau în opoziţie cu Soarele

Face persoana foarte senzitivă, fără nici un control asupra emoţiilor sale, gata să cadă într-un acces de isterie la cea mai mică altercaţie, cu sau fără cauză. Aceste aspecte predispun la toate dezordinele nervoase cum ar fi : dansul lui Saint-Guy (choree), epilepsie, defect de coordonare. Impulsiv şi puţin demn de încredere, fără respect pentru convenţii, nerăbdător la superlativ, nesuportând din partea nimănui nici un frâu care să-i blocheze libertatea, partizan al teoriei afinităţilor, a sufletelor-surori, a amorului liber, nativul se arată un partener indezirabil, care va figura foarte probabil în procedura unui divorţ sau în scandaluri şi mai urâte.

Există de asemenea, un pericol de a se vedea amestecat în comploturi anarhiste, în care capacitatea de invenţie a nativului poate să găsească o finalitate în fabricarea de explozive sau de maşini infernale. Doar dacă aceste aspecte nu sunt modificate de alte configuraţii, aceşti oameni sunt dintre cei mai periculoşi pentru societate. Sunt predispuşi accidentelor prin trăznet şi electrocutare, şi toată viaţa vor avea nemulţumiri în toate sensurile.

Neptun în sextil sau în trigon cu Soarele

Favorizează posibilitatea de a dezvolta capacităţi spirituale, căci măreşte intensitatea vibraţiilor spirituale ale aurei. Un mare număr de subiecţi care posedă aceste configuraţii, aud armonia sferelor ; şi, dacă Mercur (octava inferioară a lui Neptun) dă dexteritatea cerută, aceşti oameni devin muzicieni de o natură foarte inspirată. La alţii, aceste configuraţii dau naştere iubirii de ocult, care îi conduce spre viaţa superioară ; dar, în general, ei se apropie din punct de vedere intelectual de investigatorii psihici, puţini îşi trăiesc viaţa materială, preferând pe cea spirituală, unde şi capătă cunoaşterea directă.

Neptun în conjuncţie, în paralel, în careu sau în opoziţie cu Soarele

Duce de asemenea, subiectul în contact cu locuitorii lumilor invizibile, ridicând vibraţiile aurei sale, dar aceste configuraţii atrag un element nedorit, cum ar fi acela pe care îl întâlnim la şedinţele de spiritism. Într-o zodie de apă, Neptun coduce subiectul spre un exces de băutură şi spre viziuni induse (taux vibratorium), care îl face să vadă adesea formele oribile şi terifiante, ce abundă în regiunile inferioare ale lumii invizibile şi care sunt veritabile entităţi-elementalii şi nu doar creaţii imaginare, cum cred oamenii care aud subiectul povestind ceea ce a văzut când era pradă delirium-ului tremens.

Aceste aspecte predispun de asemenea, persoana la a fi înşelată de escroci, care abuzează de prea marea sa încredere.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare