Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul IV – Lectura Horoscopului

Introducere

Când studentul în Astrologie a învăţat să stabilească un horoscop, să-l stabilească corect, cu ajutorul "Astrologiei Ştiinţifice Simplificate" sau din vreo altă carte a unui autor de merit, lucrul cel mai important de făcut după aceea este de a-i citi mesajul. Astrologia înseamnă "Logica Astrelor" şi-l sfătuim în mod serios pe student să nu se raporteze prea exclusiv la somităţile din Astrologie, ci să încerce să pătrundă în adâncul naturii fiecărei planete, influenţa semnelor, caselor şi aspectelor. Apoi, raţionând corect, să le combine şi aşa să-şi dezvolte propria intuiţie care-i va servi mult mai bine, decât să repete ca un papagal ceea ce a spus altcineva.

Vrem de asemenea, să recomandăm tinerilor astrologi să nu insiste prea mult pe aparenţa fizică indicată în horoscop. Este o nebunie să pierzi ore pentru a studia o parte a subiectului, care este de o valoare secundară. Dăm descrierea diferitelor tipuri fizice, dar nu o facem cu scopul de a-l ajuta pe student să determine, la prima vedere, semnul probabil al Ascendentului şi guvernatorul său, când se întâmplă ca o persoană să nu-şi cunoască ora de naştere. Există, de exemplu, oameni a căror figură seamănă perfect cu capul unei oi. Dacă această persoană s-ar îndoi de ora sa de naştere, ne-am gândi imediat la Berbec ; apoi am încerca să vedem cum acest semn la Ascendent s-ar adapta celorlalte caracteristici ale subiectului şi am vedea probabil că presupunerea noastră este corectă. Celelalte semne şi planetele ocupând aceste semne prezintă de asemenea, caracteristici evidente care sunt de natură să-l ajute foarte mult pe student în direţia menţionată mai sus.

Studentul trebuie, între altele, să încerce din răsputeri să cultive o încredere perfectă în ştiinţa Astrologiei. Nu există nimic empiric în lectura caracterului şi în diagnosticare : acestea sunt la fel de clare ca şi ABC-ul. O prezicere poate să cadă, pentru că astrologul este incapabil să determine forţa de voinţă a persoanei pentru care face această prezicere ; dar tendinţele latente sunt întotdeauna prezise exact. Autorii acestei cărţi au găsit că, atunci când nu cunoşteau personal oamenii al căror caracter îl studiau, interpretarea lor era mai profundă şi mai exactă, pentru că atunci, impresiile şi dorinţele personale neexistând, scriitura mistică a cerurilor se citea mai uşor.

Trei factori ne aduc mesajul mistic al astrelor : casele, semnele şi planetele.

Casele sunt diviziunile pământului ; fiecare Casă reprezintă o diviziune sau un departament al vieţii ; semnele sunt diviziuni ale cerului ale căror poziţii raportate la Case indică fondul naturii noastre şi atitudinea noastră faţă de viaţă ; planetele sunt mesagerii lui Dumnezeu, care prin evoluţia lor prin Case şi semne ne furnizează ocaziile favorabile creşterii sufletului nostru, care este necesar pentru dezvoltarea noastră individuală. De aceea trebuie ca cel care doreşte să înveţe să citească un horoscop să se familiarizeze cu aceşti trei factori luaţi separat, cât şi în combinaţiile lor variate. Descrierile următoare vor putea ajuta la însuşirea acestei cunoaşteri.

Casele

Casele fiind diviziunile Pământului sunt numite "Case Terestre", pentru a le diferenţia de "Casele Cereşti", adică de cele 12 semne ale Zodiacului ; dar în general le desemnăm doar sub numele de "Case".

Unghiul razelor planetare este cel care determină efectul său asupra vieţilor noastre. Planetele situate la Est afectează condiţia noastră fizică ; cele din Sud, aproape de zenit, sunt factorii binelui şi răului în ceea ce priveşte poziţia noastră socială. Dacă, în momentul naşterii noastre, o planetă tocmai apunea la Vest, raza sa are impact în aşa fel încât ne antrenează, în ceea ce priveşte căsătoria noastră, spre un anume tip de persoane. Cât despre planetele de sub Pământ, situate la Nord, ele au un efect asupra condiţiei noastre personale în ultima parte a vieţii noastre. Să presupunem, pentru a ilustra acest punct, că o persoană s-a născut la răsăritul Soarelui, într-o zi în care Jupiter şi Soarele erau în conjuncţie. Acest impact, prin unghiul oriental, îi va da nativului o vitalitate splendidă. O altă persoană, născută în aceeaşi zi, la amiază, când Soarele şi Jupiter sunt situaţi la zenit, posibil să aibă doar un amărât de corp slab, dacă şi alte planete situate la Est sunt adverse. Dacă vibraţia Soarelui şi cea a lui Jupiter căzând pe tema sa prin Sud va atrage, în sfera sa socială, o mare atenţie asupra ei şi va beneficia de favoarea şi de onorurile publice. O a treia persoană, născută în aceeaşi zi, când Soarele şi Jupiter sunt plasaţi la Vest, poate fi exilată pe un pământ străin - dacă aceasta este poziţia planetelor situate la Est sau la Sud - în timp ce raza Soarelui şi a lui Jupiter, rază benefică, plecând din unghiul occidental, îi va asigura dragoste în căsătorie şi succes în asociaţii.

Aceste fapte au fost verificate prin observaţii şi clasificate. Putem spune deci, că cele 12 secţiuni ale cercului de observaţie, văzute din locul de naştere, regizează sau guvernează diferitele departamente ale vieţii noastre şi de aceea, oameni născuţi în aceeaşi zi pot avea experienţele cele mai diverse.

Casele pot fi grupate în moduri diferite. După influenţa pe care o exercită asupra vieţii noastre : sunt numite "unghiulare", "succesorale", "cadente" Există şi casele personale, spirituale, materiale, sociale şi mistice.

CASELE UNGHIULARE (I, IV, VII, X)

Printre casele "unghiulare", prima domină (regizează, administrează, guvernează ) propria noastră persoană şi opusa sa, a şaptea, pe cel care este cel mai drag inimii noastre : perechea noastră. A patra determină condiţiile căminului nostru şi opusa sa, casa a zecea, indică rangul nostru social. În acest fel unghiurile stabilesc împreună sfera în care vor avea loc activităţile vieţii noastre.

CASELE SUCCESORALE (II, V, VIII, XI)

Printre casele "succesorale", a doua indică starea noastră financiară, în ceea ce priveşte ceea ce obţinem prin propriile noatre eforturi ; succedenta opusă, a opta arată ce vom putea obţine de la alţii sub formă de moştenire, cadouri, etc.; celelalte, a cincea şi a unsprezecea, arată cum resursele noastre financiare vor putea fi cheltuite, căci a cincea Casă indică proprii noştri copii, care au un drept legitim la o parte din resursele noastre, în timp ce cea de-a unsprezecea desemnează copiii creierului nostru, speranţele noastre, dorinţele noastre, aspiraţiile noastre, care, de asemenea, se hrănesc din resursele noastre.

CASELE CADENTE (III, VI, IX, XII)

Din cele două perechi de Case "cadente", a şasea este cea a muncii voluntare, pe care o îndeplinim ca partea noastră datorată operei mondiale şi pentru care primim o parte din bogăţia mondială ; a 12-a Casă indică cum putem fi obligaţi la un lucru fără plată, într-o închisoare, dacă nu muncim voluntar. A şasea Casă indică şi starea noastră de sănătate, iar a 12-a, dacă este necesar un tratament în spital.

Cealaltă pereche de Case cadente, a treia şi a noua, indică dacă viaţa noastră şi ocupaţia noastră ne vor ţine (bloca) într-un anumit loc, sau din contră, poate ne vor obliga la călătorii şi la schimbări de rezidenţă. În acest sens, a treia Casă indică călătoriile scurte şi a noua pe cele lungi.

Casele "personale" le cuprind pe prima, pe a cincea şi pe a noua. Prima guvernează constituţia şi particularităţile corpului fizic. Planetele şi semnele acestei Case îşi pun amprenta pe corpul fizic pentru a-l forma sau pentru a-l deforma după natura destinului pe care omul şi l-a creat. Casa a cincea indică tot ceea ce putem concepe cu spiritul, în starea noastră actuală limitată.

Trinitatea "materială" a caselor le conţine pe cea de a doua, a şasea şi a zecea ; ea indică posesiunile materiale ale omului, modurile pentru a le obţine şi bucuriile pe care le poate avea din acestea. Bogăţia şi sărăcia sunt indicate în casa a doua ; sănătatea, fără de care nimeni nu poate profita cu bucurie de posesiunile materiale, de a şasea, iar prestigiul public - care este principala sursă de satisfacţie a majorităţii oamenilor - de casa a zecea.

Casele "sociale" sunt a treia, a şaptea şi a unsprezecea. Ele indică natura relaţiilor noastre cu clasele variate de fiinţe pe care le întâlnim în timpul vieţii. Fraţii şi surorile, cu care suntem legaţi prin legături de sânge, sunt desemnaţi de casa a treia ; tovarăşul sau tovarăşa (însoţitorul sau însoţitoarea, partenerul sau partenera) inimii noastre, cu care sângele nostru se amestecă într-un mod diferit, este descris de casa a şaptea ; prietenii, mai preţioşi ca aurul, pentru cine a meritat prietenia, sunt desemnaţi de casa a unsprezecea.

Cea de-a patra şi ultima trinitate de Case este compusă din casele a patra, a opta şi a 12-a. În ele sunt ascunse misterele vieţii pre-natale ale Ego-ului şi experienţele post mortem care trebuie să urmeze imediat după terminus vitae. A patra Casă arată care va fi condiţia în care vom fi, pe plan material, în ultima fază a vieţii noastre terestre. A 12-a arată tristeţea pe care o resimţim atunci când constatăm vanitatea lucrurilor materiale. Casa a opta desemnează în ce mod va avea loc ieşirea noastră de pe scena lumii.

Un exemplu ar putea să-l ajute pe student să înţeleagă cum pot cerurile să influenţeze viaţa noastră, cu ajutorul celor 12 Case. Să presupuem că facem o plimbare cu maşina şi că drumul nostru se întinde de-a lungul malului mării la o distanţă de aproximativ 1 km spre uscat. O briză venind dinspre ocean ne aduce pe aripi invizibile mesaje din ţările pe care le traversează, şi aceste mesaje, în funcţie de natura lor, trezesc în noi senzaţii de plăcere sau de repulsie. Într-un anumit loc, parfumul fânului proaspăt tăiat ne încântă de plăcere ; în alt loc al călătoriei noastre, poate suntem incomodaţi de mirosul greţos al iasomiei ; mai departe, mirosul fetid a apei stătute dintr-un iaz ne îmbolnăveşte în mod vizibil. Dar intrăm în pădure şi, în curând, mirosul ca de balsam al pinilor săi, readuce în noi starea noastră normală de sănătate precum şi entuziasmul.

În călătoria noastră, din leagăn până în mormânt, purtăm cele 12 Case cu noi, în atmosfera aurică ce ne înconjoară, cum aerul înconjoară pământul în cursa sa rapidă. Fiecare Casă reflectă o parte a vieţii ; fiecare conţine anumite lecţii ; fiecare arată dacă am fost activi sau neglijenţi în ceea ce am avut de îndeplinit într-un departament dat al vieţii. Când vine vremea, recoltăm din fiecare Casă ceea ce am semănat în vieţile anterioare doar dacă nu am devansat, în timp oportun, vremea secerişului. Dacă cea de-a unsprezecea Casă este afectată, dacă prietenii noştri ne abandonează sau ne trădează, dacă ne lasă cu inima zdrobită, dacă ne îngreţoşează ca şi mirosul iasomiei sau ne repugnă ca şi cel al apei stătătoare, trebuie să ne consultăm horoscopul, căci ne va revela ceea ce este ascuns în atmosfera aurei noastre.

Prin unghiul al unsprezecelea se zăresc sentimentele prieteniei şi ceva urât mirositor trebuie să se găsească acolo ... Poate ne-am preocupat mai mult să fim iubiţi, decât să iubim ... Să încetăm deci să fim ca iasomia cu mirosul debilitant şi să căutăm să manifestăm forţa viguroasă a energizantului miros de brad : vom vedea atunci prieteni, admirându-ne energia viguroasă, se vor grupa în jurul nostru. Nu avem cu toţii această natură energică, dar putem atrage şi prin bunătatea la fel de caldă pentru inimile întristate cum este, pentru miros, parfumul fânului proaspăt tăiat şi astfel să eliberăm casa prietenilor din decăderea sa.

Din explicaţiile precedente putem conchide că afacerile vieţii sunt influenţate de către Case în modul următor :

Prima Casă guvernează corpul fizic, constituţia şi aspectul său ; ea determină condiţiile căminului familial, ale copilăriei când subiectul este supus autorităţii părinţilor.

Casa a doua indică chestiunile de bani, finanţele, averea ; ea arată ceea ce persoana va obţine doar prin eforturile sale şi, până la un punct, cum va folosi ceea ce a obţinut.

Casa a treia guvernează fraţii şi surorile, vecinii, spiritul instinctiv, scrisul, călătoriile scurte, modul de călătorie.

Casa a patra îl indică pe acela dintre părinţi care exercită cea mai mică influenţă asupra vieţii persoanei ; condiţiile speciale ale sfârşitului existenţei ; casele, pământurile, minele şi tot ceea ce se raportează la pământ.

Casa a cincea - dragostea, flirtul, libertinajul, atracţia legitimă sau nelegitimă, raporturile sociale între sexe înaintea căsătoriei, copiii, instituţiile educative, cărţile, ziarele, sportul şi distracţiile, acţiunile şi speculaţiile.

Casa a şasea - sănătate, servicii pe care persoana trebuie să le facă, cât şi condiţia şi fidelitatea celor care o servesc.

Casa a şaptea - soţul / soţia, publicul în general ; competiţia, asociaţii, adversarii în litigii, rivalii.

Casa a opta - moartea, moştenirile, starea materială a partenerului ; capacităţile sau puterile oculte latente, dar pe punctul de a se manifesta.

Casa a noua - religia, experienţele şi aspiraţiile spirituale, visele, idealurile, călătoriile lungi, legea.

Casa a zecea - cea a părinţilor care exercită cea mai mare influenţă în viaţa persoanei ; onoarea şi poziţia socială; patronul, judecătorul, guvernul.

Casa a unsprezecea - prietenii, camarazii, cei care ne vor binele ; speranţe, dorinţe, aspiraţii - de natură materială în general - copiii legitimi şi nelegitmi.

Casa a 12-a - închiderile, fie în spitale, fie în închisori ; duşmanii secreţi, comploturile, necazurile, decăderea.

Semnele Zodiacului

De fiecare parte a drumului urmat de Soare există un anumit număr de stele fixe, grupate în aşa fel încât putem vizualiza că formează 12 constelaţii. Acestea din urmă exersând anumite influenţe caracteristice, vechii înţelepţi le desemnaseră prin numele animalelor care prezintă aceleaşi trăsături.

Aceste constelaţii sunt numite ZODIACUL NATURAL şi având în vedere aplicaţiile practice ale Astrologiei, vom spune că ocupă, faţă de celelalte astre de pe firmament, o poziţie fixă. Acest cerc este divizat în 12 părţi, începând cu primul grad al Berbecului, care este ocupat de Soare la echinocţiul de primăvară.

Din cauza precesiei echinocţiului, Soarele nu traversează, în fiecare an, ecuatorul în acelaşi punct ; dar am constatat că primele treizeci de grade, din punctul în care Soarele trece peste ecuator la echinocţiul de primăvară, au un efect asemănător celui atribuit constelaţiei Berbecului ; cele 30 ° următoare radiază o influenţă taurină şi aşa mai departe cu celelalte 10 diviziuni de 30 ° fiecare. În consecinţă, aceste 12 secţiuni, împărţite din momentul echinocţiului de primăvară, sunt folosite exclusiv în Astrologie sub numele de Semnele zodiacului, pentru a le diferenţia de Constelaţii. (Pentru o informaţie mai amplă, vezi "Astrologia Ştiinţifică Simplificată", la rubrica "Zodiacul Intelectual".)

Aceste 12 semne sunt divizate diferit, în funcţie de efectul lor asupra omenirii, în grupele Cardinale, Fixe şi Duble ; în semne de Foc, de Pământ, de Aer şi de Apă. Vom încerca să elucidăm influenţele lor în paragrafele următoare.

Semnele Cardinale
CUVÂNT CHEIE : "ACTIVITATE"

Semnele cardinale sunt : Berbecul, Racul, Balanţa şi Capricornul. Sunt numite astfel, deoarece atunci când Soarele se găseşte într-unul din ele, este la unul din cele 4 colţuri ale cerului, la o tangentă unde este obligat să ia o altă direcţie. În Berbec, a avansat la Est atât cât s-a putut ; în Rac, punctul tropical al Nordului, Soarele ne trimite razele sale perpendicular la solstiţiul de Vară şi, în consecinţă, căldura cea mai mare. Balanţa este punctul extrem al drumului Soarelui spre Vest ; de acolo se retrage, se îndepărtează de emisfera septentrională.

În mijlocul iernii, la Crăciun, Soarele este în Capricorn, punctul extrem Sud şi razele sale orizontale lasă popoarele din Nord într-o îmbrăţişare îngheţată. Efectul unghiurilor, prima, a patra, a şaptea şi a zecea Casă, este asemănător cu cel al semnelor cardinale, pentru că aceste Case ocupă Estul, Nordul, Vestul şi Sudul horoscopului. Natura şi efectul semnelor cardinale şi unghiurilor se pot rezuma la aceste cuvinte "Acţiune" şi "Iniţiativă", deşi fiecare acţionează diferit unul de celălalt. De aceea, planetele plasate în unghiurile şi semnele cardinale dau savoare vieţii, în funcţie de natura particulară a planetei, semnului şi unghiului.

Zodiacul înseamnă "cerc de animale". Simbolurile celor 3 semne cardinale sunt animale : Berbecul, Racul şi Capra. Cel de-al patrulea, Balanţa, reprezintă idealul spre care trebuie să tindă celelalte trei. Nimeni nu mai are nevoie de atâta ponderaţie ca cel care este sub influenţa impulsivă a razei cardinale ; este motivul pentru care Balanţa a fost încastrată în ceruri pentru a-i dirija aspiraţiile.

Semne fixe
CUVÂNT CHEIE : "STABILITATE"

Semnele fixe sunt Taurul, Leul, Scorpionul şi Vărsătorul. Trei simboluri dintre aceste semne sunt de natură animală, violentă şi chiar răufăcătoare : Taurul, Leul şi Scorpionul. Figura umană a Vărsătorului marchează idealul pe care primele trei trebuie să încerce să-l atingă. În loc de a lupta, de a devora sau de a-i otrăvi pe ceilalţi în lupta pentru existenţă, trebuie să înveţe să devină umani, să fie prietenii şi nu duşmanii tuturor.

Influenţa semnelor fixe trezeşte natura-dorinţă, dând vitalitate şi persistenţă în acţiune.

Atunci când semnele fixe sunt pe unghiurile - prima, a patra, a şaptea şi a zecea Casă - acestea exercită asupra individului o forţă aproape irezistibilă, incitându-l într-un aumit sens. Acesta poate fi lent, să avanseze cu greutate, dar e fără îndoială perseverent în tot ceea ce întreprinde ; şi, oricare ar fi natura talentului pe care-l posedă, îl va valorifica atât cât este posibil. O probă care ar descuraja-o pe o persoană aflată la semnele cardinale, nu o sperie pe cea cu semne fixe pe unghiuri ; aceasta din urmă nu cunoaşte înfrângerea. De aceea, îşi atinge în cele din urmă scopul şi îşi completează succesul prin concentrarea asupra unui punct dat, prin persistenţa în a urma calea aleasă. Persoanele de acest tip sunt conservatoare până la ultimul grad ; pot să-şi dea seama de progresul ce trebuie realizat şi să-l dorească, dar sunt excesiv de lente în a adopta măsurile noi în vederea atingerii scopului dorit şi nu fac niciodată acest lucru, fără a nu se fi asigurat complet că metoda folosită va fi satisfăcătoare din toate punctele de vedere. În alţi termeni, putem spune despre persoanele care semnele fixe pe unghiuri "că privesc înainte de a sări"... salt efectuat cu mult avânt, dar şi cu foarte multă grijă. Din contră, odată cucerite de o anumită cauză, îi rămân fidele până la moarte ; îi sunt apărătorii cei mai ardenţi, iar zelul lor este aproape fanatic. De aceea, persoanele cu semne fixe la unghiurile horoscopului lor sunt cele pe care se poate conta cel mai mult ; fie în bine, fie în rău.

Semnele duble
CUVÂNT CHEIE : "FLEXIBILITATE"

Gemenii, Săgetătorul, Fecioara şi Peştii sunt numite semne comune sau duale. Cuvântul cheie "Flexibilitate" exprimă în cel mai bun mod posibil natura intrinsecă a acestor semne.

Forţele ce lucrează prin semnele cardinale se lovesc de corpul dens şi îl incită la acţiune.

Puterea semnelor duble este mentală şi spirituală ; ea dă scop acţiunii şi mobil nobilelor aspiraţii ale vieţii.

În consecinţă, persoanele influenţate de forţele stelare concentrate în principal pe semnele cardinale sunt lucrătorii acestei lumi - nu muncitorii -, ci "conducătorii" (leaderii) industriei, care duc existenţa concretă a proiectelor de întreprindere (mari sau mici) ale operei mondiale. Toate semnele duble au elemente duale comune; două au formă umană : Gemenii şi Fecioara ; al treilea, Săgetătorul, este în parte uman ; doar al patrulea, Peştii, aparţine regnului animal. Nici unul dintre aceste semne nu este violent şi fiecare este profund moral, intelectual şi spiritual. La fel de instabili ca şi stuful, sunt mutaţi de ici colo ; nimic nu-i reţine pentru totdeauna ; nimic nu-şi doresc mai mult ca schimbarea, oricât de bine plasaţi ar fi, rar pot rezista atracţiei unei şanse de reuşită într-un alt loc, cu atât mai atrăgător, cu cât este mai îndepărtat. Vechea maximă : "Piatra care se rostogoleşte, nu mucegăieşte", se aplică mai ales acestei clase de persoane, iar obiceiurile lor vagabonde le menţine, în general, în sărăcie. Cheltuiesc la fel de repede, cum câştigă ; navighează pe oceanul vieţii, mişcaţi de curentul circumstanţelor ; se lasă dominate de întâmplările exterioare, pentru că le lipseşte energia de a-şi afirma propria lor individualitate.

Ceea ce urmează se aplică marii majorităţi a fiinţelor care sunt influenţate şi guvernate de semnele duble ; ele răspund aspectului inferior al semnului doar pentru că, în stadiul actual de dezvoltare, latura cea mai înaltă nu este accesibilă decât câtorva. Cei care prosperă în lume pentru că sunt stimulaţi de influenţele cardinale şi fixe, îi numesc pe ceilalţi indolenţi, buni la nimic ; dar şi ei, dacă n-ar fi plasaţi sub semnele cardinale şi fixe - care îi împing la acţiune - şi ar fi privaţi de energia procurată de aceste semne, şi-ar da repede seama de acea lipsă de forţă şi ar învăţa să le fie milă de cei care sunt obligaţi să trăiască astfel toată viaţa. În consecinţă, ce lecţie au de învăţat aceste persoane ?

Efectele comparate ale Semnelor cardinale, fixe şi duble pe unghiuri

În timp ce natura semnelor cardinale este în aşa fel încât razele lor pun în acţiune forţele noastre latente şi provoacă schimbări, trăsătura capitală a semnelor fixe este stabilitatea - studentul nu trebuie să confunde stabilitatea cu inerţia. Activitatea la care ne incită razele cardinale poate fi dirijată cu mare uşurinţă spre diferite căi ; tot ceea ce cer este de a se exprima : direcţia în care această activitate se exprimă este secundară. Nu e acelaşi lucru cu semnele fixe ; când razele lor împing la acţiune într-o anumită direcţie, e aproape imposibil să le opreşti forţa sau să o întorci din drum ; în timp ce sunt refractare în anumite linii, obstrucţia este aproape de netrecut.

Subiecţilor din clasa fixă le lipseşte abilitatea în a-şi comercializa invenţiile - sarcină pentru care clasa cardinală este perfect adaptată. E motivul pentru care aceste două clase lucrează mână în mână : împreună au transformat deşertul lumii într-un loc de confort relativ. Eforturile lor spre progres continuă fără încetare şi, pe viitor, deşertul va înflori ca o grădină.

Fiindcă succesul material depinde de abilitatea de a lupta împotriva condiţiilor materiale, clasa cardinală este în special norocoasă, căci ea este principalul factor executiv în opera mondială şi primeşte recompensa cuvenită. Clasa fixă este mai puţin la vedere ; ea lucrează în laboratoare, face experienţe pentru a perfecţiona procedeele şi modelele, care vor fi mai târziu folosite în manufacturi. Ş;i această clasă este deci, un puternic factor în viaţă şi împarte succesele materiale şi financiare ale clasei cardinale.

Clasa semnelor duble (comune) formează un contrast uimitor cu primele două. Forţele concentrate de semnele duble sunt de ordin mental, în aşa fel încât oamenilor guvernaţi de aceste semne le repugnă orice acţiune fizică energică, ce este fondul clasei cardinale. Ei nu lucrează, decât sub biciul necesităţii. Sunt incapabili chiar de a schiţa lentul, dar constantul efort făcut de clasa fixă şi se descurajază uşor în faţa obstacolelor. Se sprijină pe ceilalţi şi nu ar şti cum să ridice pe nimeni. Muncitorii care execută ordinele clasei inventive şi executive se recrutează printre persoanele guvernate de semnele duble. Există desigur o sferă în care strălucesc datorită aptitudinii lor de a gândi. Deşi urăsc munca, şi-au creat un fel de teren neutru unde pot recolta fructele muncii celorlalţi, capacităţilor lor de invenţie şi abilităţilor lor de a pune în valoare aceste invenţii. Pentru aceasta, se fac lansatori de afaceri, punând în relaţie inventator şi fabricant ; agenţi intermediari între cumpărător şi vânzător ; colportori sau traficanţi, mergând de la producător la consumator şi trăind din produsul unui comision. Scriitoraşii care îşi dedică talentul în ficţiuni fără valoare, aparţin clasei guvernate de aspectele inferioare ale forţei semnelor duble.

Clasa semnelor cardinale este activă, cea a semnelor fixe este rigidă, pe când cea a semnelor duble este în mişcare şi flexibilă.

Cele patru Triplicităţi

Efectul cel mai marcat al "Triplicităţilor" este în semnul ascendent şi atunci când majoritatea planetelor este grupată într-una din ele.

Un semn de Foc (Berbec, Leu sau Săgetător) la Ascendent dă multă vitalitate, dar şi predispune la febră, la boli inflamatorii. Când majoritatea planetelor se găsesc în semne de foc, îi este foarte dificil subiectului să-şi păstreze "sângele rece" din punct de vedere fizic sau mental.

Un semn de Apă (Rac, Scorpion sau Peşti) la Ascendent dă mult mai puţină rezistenţă şi predispune la tulburări digestive, urinare şi ale mucoasei. Dacă persoana are mai multe planete în semnele de Apă, marea problemă pentru ea este de genera suficientă căldură, deoarece planetele astfel grupate incită la nonşalanţă, la indiferenţă ; în afară de cazul în care Scorpionul este la Ascendent sau când mai multe planete se găsesc în acest semn.

Semnele de Aer la Ascendent (Gemenii, Balanţa sau Vărsătorul) dau un temperament nervos şi predispune la boli de plămâni, de inimă şi de rinichi. Mai multe planete în aceste semne dau o predispoziţie artistică şi literară.

Semnele de Pământ (Taur, Fecioară sau Capricorn) dau destulă vitalitate, însă o teamă secretă faţă de boală, contrariază funcţiile vitale ale corpului şi otrăvesc atât de bine aceste persoane încât devin, mai des decât cele din grupurile celelalte, victimele bolilor cronice. Gâtul, stomacul, intestinele sunt ameninţate mai ales. Reumatismele şi guta sunt frecvente. Mai multe planete în semnele de pământ favorizează achiziţionarea de bogăţii materiale.

Soarele, Luna şi Ascendentul

Am stabilit în primul paragraf al acestui capitol că există Trei Mari Factori însărcinaţi să ne transmită Mesajul Mistic al astrelor în general, cum sunt : casele, semnele şi planetele. Există de asemenea, trei factori care joacă un rol important în tema astrologică individuală : Soarele, Luna şi Ascendentul, pe care putem să-i considerăm ca reprezentând spiritul, sufletul şi corpul. În realitate, Soarele, Luna şi Ascendentul nu sunt trei principii separate în tema astrologică, ci reprezintă două părţi compuse care, reunite, constituie fiinţa umană.

Ascendentul şi Casa Întâi formează împreună o alee influenţată de fecunditatea Lunii, care se cristalizează acolo şi formează matricea eterică destinată în a mula particulele fizice ale corpului matern într-un nou vehicul. De aici vine acea maximă astrologică, cum că semnul ascendent la naştere este locul pe care-l ocupa Luna în timpul concepţiei. Acest vehicul, corpul fizic, este partea fiinţei umane care se naşte, apoi moare după o perioadă relativ efemeră.

Celălalt, partea nemuritoare a compusului uman, cuprinde Ego-ul şi vehiculele sale mai subtile. Ea este reprezentată în tema astrologică de Soare şi Lună. Influenţa specifică a acestor planete va fi descrisă puţin mai departe.

Semnul Ascendentului

Cum ne învaţă "Astrologia Ş;tiinţifică Simplificată", unghiul razei planetare determină în ce departament al vieţii (acesta) va fi cel mai activ. Observaţia a demonstrat că semnul urcător sau ascendent la orizontul oriental, la naşterea unui copil, este factorul principal care determină baza constituţiei şi forma corpului fizic. Examenele ulterioare au demonstrat justeţea faptului că în momentul concepţiei, atunci când atomul-germene a fost implantat în ovul, Luna - care este agentul cosmic al fecundării - îşi proiecta razele sale fertilizante pe semnul sau gradul care, mai târziu, trebuia să se ridice în momentul naşterii (sau pe semnul său opus). De aceea, acest semn ascendent şi acest grad continuă să fie poarta (uşa) de intrare a forţelor vitale, cele care construiesc corpul fetusului, până la ruptura de cordonul ombilical. Natura semnului ascendent este deci, marcată într-un mod indestructibil pe noul vehicul şi conservată toată viaţa.

Relativ la aceasta, e bine să remarcăm concepţia care nu coincide neapărat cu unirea fizică a părinţilor. Se întâmplă uneori să trecă două săptămâni - sau chiar mai mult - înainte ca ora propice aşteptată de Îngeri Dreptăţii sau de agenţii lor "să bată la uşă". În acel moment condiţiile cosmice sunt de aşa natură încât vor forma un corp capabil de a uşura expresia Ego-ului în căutare de o re-naştere şi-l vor ajuta să îndeplinească destinul pe care singur şi l-a conceput. De asemenea, studenţii trebuie să-şi amintească că momentul naşterii fizice nu este cel al naşterii din punct de vedere astrologic. Prima inspiraţie completă - de obicei însoţită de un strigăt - este momentul în care Ego-ul, nou-născutul, primeşte botezul stelar. Acesta îl face sensibil pentru totdeauna influenţei configuraţiei particulare a astrelor, ce se aflau acolo în acel moment. De aceea astrele afectează în mod diferit fiecare individ şi chiar temele astrologice ale doi gemeni sunt diferite. Din această explicaţie reiese clar că nu suntem supuşi unei anumite sorţi pentru că ne-am născut într-un anumit moment, ci că ne-am născut în acel moment pentru că avem de îndurat un anume destin conceput de noi-înşine. Acesată distincţie este de cea mai mare importanţă pentru că substituie legea divină unui capriciu divin, elimină elementul de "şansă" şi inspiră omului controlul "sorţii" sale printr-o muncă în acord cu Legea.

Dacă ne-am creat tema astrologică actuală prin acţiunile noastre trecute, într-o viaţă anterioară, e de la sine înţeles că ne pregătim acum re-naşterile viitoare şi că le putem face aşa cum le dorim. Dacă încercăm acum să ne fortificăm corpul, să ne învingem defectele, să cultivăm noi virtuţi, Soarele vieţii noastre viitoare se va ridica sub auspicii mai favorabile, decât cele sub care trăim acum. În acest fel putem, într-adevăr, să ne guvernăm stelele şi să ne stăpânim soarta, destinul.

Atunci când ultimele 3 sau primele 3 ° ale unui semn sunt pe Ascendent în momentul naşterii, se spune că persoana s-a născut "pe muchie" între două semne ; atunci caracterele fiecărui dintre aceste semne se amestecă în corpul său. De exemplu, o persoană născută atunci când unul dintre ultimele 3 ° ale Berbecului sau dintre primele 3 ° ale Taurului erau la Ascendent nu ar avea nici tipul pur al Berecului, nici cel al Taurului, ci ar prezenta un amestec al calităţilor acestor două semne.

Natura semnului ascendent este şi ea modificată de prezenţa planetelor care se găsesc acolo. Soarele şi Marte bine aspectate măresc vitalitatea subiectului ; sau dacă dimpotrivă sunt în cădere, predispun la febră şi la boli inflamatorii. În revanşă, favorizează o recuperare rapidă a sănătăţii şi fac subiectul alert şi energic. Jupiter în aspect bun la Ascendent măreşte vitalitatea, dar duce la îngrăşare ; în cădere, face circulaţia mai degrabă lentă şi duce la afecţiuni sanguine. Remarcile precedente despre Jupiter se aplică şi lui Venus, dar la un grad mai mic. Saturn la Ascendent scade vitalitatea şi favorizează, la sfârşitul vieţii, o proastă sănătate cronică ; dar, în acelaşi timp, dă o legătură de viaţă atât de tenace, încât chiar dacă persoana se roagă să fie eliberată din existenţă, nu poate să moară. Mercur, Luna, Uranus şi Neptun fac corpul mai senzitiv, mai nervos decât în mod curent, propice mai ales pionierilor în muzică, literatură, gândire avansată, ştiinţă şi artă, având legătură cu electricitatea.

Planetele situate în Casa a 12-a sunt considerate ascendente, dacă se află în cele 6 ° ce preced Ascendentul ; la fel şi pentru planetele ce se găsesc în prima Casă, oricât de îndepărtate ar fi de gradul Ascendentului. Dar dacă un semn este interceptat în prima Casă, planetele care sunt situate acolo nu vor mai avea o influenţă aşa de mare asupra vieţii subiectului, ca şi în cazul în care semnul ar fi plasat chiar pe cuspidă.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare