Şcoala Solomonară - Mesajul Astrelor

Max & Augusta Foss Heindel
"Mesajul astrelor"


PRIMA PARTE
ASTROLOGIA NATALĂ

Capitolul III - V-aţi născut sub o stea norocoasă ?

Aţ;i privit vreodată într-un caleidoscop desenele formate de diferitele fragmenţele de sticlă de diverse culori şi aţi remarcat cum cea mai mică schimbare de poziţie modifică desenul ? V-aţ;i gândit că dată fiind varietatea efectelor obţ;inute vă va fi imposibil, sau aproape imposibil, să reclădiţi  măcar unul din desene, oricât timp aţi încerca ? La fel, atunci când noapte după noapte, contemplaţi cerurile, puteţi remarca de asemenea şi schimbări în poziţia planetelor. Într-adevăr, varietatea acestor schimbări este în aşa fel concepută, încât ar fi imposibil să regăsiţi poziţia pe care o ocupau unele faţă de altele - odată acum, când citiţi aceste lucruri - apoi comparativ cu o altă dată, înainte cu cel puţin 36.000 de ani. De aceea putem spune că există în caleidoscopul planetar o infinitate de desene. Când ne dăm seama că fiinţele umane intră în mod constant în lume ( prin naştere) şi că fiecare dintre ele este marcată, încă de la primul său suflu, de desenul planetar al momentului de pe cer, înţelegem că fiecare trebuie să fie obligatoriu diferit de oricare altul. Aceste influenţe stelare nu pot fi puse la îndoială când considerăm că undele T.S.F. ( undele radio. n. red. ), de lungime şi de amplitudine diferite, trimise de un micuţ aparat făcut de mâna omului, se pot face simţite şi înregistrate prin operaţii mecanice, ce presupun transmisia energiei la mii de kilometri de sursa sa. Ori, vibraţiile planetare emanate de aceste mari corpuri cereşti se fac simţite la distanţe de milioane de kilometri la fel de sigur, la fel de uşor şi cu tot atâta precizie. Ştim că incidenţa unghiului razelor solare produce fenomenul anotimpurilor ( de vară sau de iarnă ) ; că influenţa Lunii asupra apelor produc fenomenul mareelor ; că ne simţim mai alerţi când atmosfera este pură şi uscată, decât atunci când este întunecată şi umedă. Ori, cine determină aceste condiţii atmosferice, dacă nu planetele în cursa lor circulară ?

Când ne ridicăm ochii spre acest caleidoscop planetar, la momente diferite, vedem pe cer configuraţii variate, din care unele sunt considerate ca benefice, dacă sunt formate din planetele zise benefice, cum ar fi Venus, Jupiter şi Soarele ; celelalte ca malefice, dacă sunt formate din planetele zise răufăcătoare, ca Saturn, Marte sau Uranus. Când Jupiter şi Venus sunt în conjuncţie strânsă aproape de Mijlocul Cerului (M. C.), este un lucru sigur că aceia care se nasc sub această fericită configuraţie, se vor bucura (vor avea parte) de o fericire, mult deasupra mediei. Astfel de persoane vor fi considerate ca fiind extrem de norocoase. Pe de altă parte, se întâmplă adesea ca Saturn şi Marte ocupând zenitul (Mijlocul Cerului), indică suflete născute pentru suferinţă.

Dar de ce unul trebuie să sufere şi altul să se nască sub o stea norocoasă ? De ce astrele dau şanse unora şi aduc nenorocire altora ? Dacă ne-am născut "norocoşi" sau "ghinionişti", la ce ar mai fi necesar  efortului personal ? Există însă o lege a naturii a cărei aplicaţie e în afară de orice îndoială ; şi anume legea Cauzei şi Efectului. Orice cauză trebuie să producă un efect adecvat şi nimic din ceea ce vedem ca efect nu poate să existe fără o cauză preexistentă. Mai mult, dacă această lege este universală, ea trebuie să se aplice condiţiilor naşterii, cât şi vieţii care urmează. Plecând de la această idee, întrebarea care se pune este următoarea :

- Dacă naşterea noastră aflată sub o stea bună sau rea, fiind efectul unei cauze prime, atunci care poate fi această cauză ? Unde şi cum a fost concepută ? La această întrebare nu poate să existe decât un singur răspuns :

- Că, în cursul vreunei existenţe anterioare, am produs noi înşine cauzele ale căror rezultate se manifestă prin naşterea noastră sub o stea bună sau rea. Astfel, prin inducţie, Astrologia reclamă credinţa într-o existenţă anterioară, cât şi în vieţile viitoare ; şi dacă recoltăm acum în horoscopurile noastre efectele vieţilor noastre trecute, punem, prin actele vieţii noastre actuale, fundamentele unui horoscop viitor, care nu se va maturiza, decât într-o existenţă ulterioară.

"Cât de aproape şansa de merit e legată ;
- un adevăr prea greu, pentru o minte de nebun -
Până şi Piatra Înţeleptului pe mâna sa, încredinţată
De a fi filosofală, îndat-ar înceta ... şi s-ar preface-n scrum !"

... zice sarcastic Mefisto în Faust şi aceast lucru este foarte adevărat. Dacă ne naştem sub o stea norocoasă, este că am meritat prin previziune, bunătate şi alte virtuţi exersate de noi în vieţile anterioare, norocul pe care-l prevede, căci nu putem avea prieteni, dacă nu suntem noi înşine afectuoşi ( prietenoşi ). Dacă ni se întâmplă să-i avem pe Saturn şi pe Marte aproape de zenit, în locul lui Venus şi al lui Jupiter, aceasta arată că, în trecut, am fost lipsiţi de bunăvoinţă şi de afecţiune : acum nu am putea exprima altfel calităţile opuse. Din acest punct de vedere, Astrologia poate să ne fie de un mare ajutor : ne indică limitările noastre în prezent şi remediile cele mai eficace pentru a construi viitorul.

Poate leopardul să-şi schimbe părul ? Nicidecum. Leul să-şi lase prada ? Aceaste este absolut imposibil. Floarea să înceteze a mai înflori ? Mineralul să se cristalizeze ? Desigur nu. Cu toţii sunt supuşi unor legi imuabile. N-au nici puterea de alegere, nici privilegiul şi trebuie să se supună ordinelor spiritelor-grup, care îi ghidează pe drumul evoluţiei lor. Sub acest raport, noi ne diferenţiem radical de regnurile inferioare, căci, spre deosebire de acestea, avem puterea de alegere ; de fapt, chiar privilegiul. Noi putem face, ceea ce noi alegem să facem şi acesta este un factor care n-a fost niciodată indicat într-un horoscop, deşi e chemat să joace un rol foarte important în viaţă. Nu este suficient, pentru a fi fericit, să te naşti sub o stea norocoasă ; de aceea horoscopul nu arată decât tendinţele subiectului şi dacă, fiind bine dotat, va avea numeroase ocazii de a-şi face o viaţă fericită ; dar numai în măsura în care se va strădui să prindă bunele ocazii din zbor, lucru care este prefigurat dinainte în horoscopul său, deci, cu posibilitate de a se realiza. Şi cel al cărui horoscop este stresat de conjuncţia a două planete malefice, prin voinţa sa şi exercitarea liberului său arbitru - prerogative divine - poate să-şi guverneze stelele şi să obţină dintr-un horoscop nefericit o viaţă mai fructuoasă din punct de vedere spiritual, aşa cum cel al cărui barcă a fost asaltată de furtună simte, atunci când ajunge în port, o bucurie ce nu poate fi egalată.

"Când n-au curs lacrimi, pe pâinea ce-o mănânci,
Şi nu ai aşteptat un Semn în Noaptea Disperării,
Eşti încă un copil ; poate, cu păr cărunt
Căci nu ai înţeles cum e să-l ai, pe Domnul-Îndurării."

Din punct de vedere spiritual, de cei care trăiesc în lux trebuie să ne fie milă ; căci stelele lor bune, acordându-le bogăţiile acestei lumi, îi fac să uite că ei nu sunt decât gardienii (păstrătorii) acestora şi că va veni o zi în care sufletelor lor li se va cere socoteală de gestionarea acestor bunuri. Vor fi atunci forţaţi să mărturisească că nu s-au folosit de ele cum ar fi trebuit, în timp ce un altul, sub oboseala şi necazul unei vieţi, prefigurate de careurile şi opoziţiile horoscopului său, va fi smuls stelelor sale rele o victorie sigură. Cum să te miri atunci când mesagerii regali, planetele, retrag intendentului infidel ceea ce avea, pentru a-l da altuia, schimbând nenorocul (nefericirea) acestuia din urmă, în prosperitate pentru vieţile viitoare. Pendulul şansei sau al neşansei, al succesului sau insuccesului, oscilează astfel prin multe existenţe, până ce învăţăm în sfârşit să ne facem stăpânii propriei noastre "şanse", guvernându-ne stelele.

"Un zeu ar şti să iubească fără a părăsi această cale ;
Dar, supuşi legii care schimbă şi transfigurează,
Ne trebuie, nouă, muritorilor cu fire schimbătoare,
Lotul nostru de durere ca şi cel de bucurie."

Şi această necesitate de schimbare ne este procurată de planetele care formează configuraţiile pe care le numim bune sau rele, deşi, din punct de vedere superior, ele nu sunt nici de unele, nici de altele, deoarece, oricât de bun ar fi un horoscop, prin mişcarea astrelor configuraţiile rele vor apărea fără îndoială; şi, oricât de rău ar fi, vor apărea mereu noi oportunităţi în favoarea binelui în aspectele Soarelui, a lui Venus sau ale lui Jupiter cu planetele noastre radicale. Ceea ce avem de făcut e să profităm de ocazii, adică să ne ajutăm stelele, pentru ca în schimb, şi ele să ne ajute.

Amulete, Pietre zodiacale şi Culori planetare

În vitrinele bijutierilor sau în horoscoapele contrafăcute  la preţuri modice, se poate citi adesea că pentru cei care s-au născut în cutare sau cutare lună, este recomandat a se purta o anumită gemă sau o culoare specială care aduce "noroc". Este de fapt, o chestiune comercială, atât pentru bijutier, cât şi pentru prestidigitatorul astrolog, care exhibă "horoscopul vostru" într-o clipă : le este suficient să-l extragă dintr-o cutie, de îndată ce le-aţi spus luna în care v-aţi născut. Amândoi comercializează la preţ fix şi la modul stereotip recomandările ale căror cost principal sunt hârtia şi cerneala. Nu-şi bat desigur capul cu un studiu serios şi profund al problemei !

Dar aşa cum banii falşi dovedesc existenţa celor adevăraţi, tot astfel informaţiile false înşelătoare, răspândite din abundenţă de către oameni care alimentează setea avidă de mistere şi de miraculos a naturii umane. Toate acestea dovedesc de fapt, existenţa unei adevărate ştiinţe privind corespondenţa mineralelor cu vibraţiile planetare care influenţează tot ceea ce locuieşte pe sfera noastră sublunară. Când aceste informaţii au ajuns să fie înţelese pe de-a-ntregul şi s-a pus în practică, va rezulta ceea ce desemnăm vag prin termenul "şansă". În fond, nu este vorba de şansă în sensul dat acestui cuvânt de majoritatea oamenilor, ci de rezultatul unei cunoaşteri exacte, a unei ştiinţe practice ale căror rezultate sunt consecinţe, la fel de inevitabile, ca şi direcţia apei ce coboară de pe un deal.

Filosofia mineralogiei şi a culorilor planetare ne învaţă că fiecare dintre Ierarhiile Creatoare active de-a lungul evoluţiei, lucrează împreună cu diferitele clase de fiinţe, de la mineral la om, şi este responsabilă de progresul realizat de ele. Bineînţeles, în cursul acestei munci, fiecare ierarhie comunică cu fiinţele cu care lucrează ceva din propria sa natură şi din propria sa vibraţie. În acest fel, fiecare grup de minerale, fiecare specie de plante şi de animale vibrează într-un registru care se integrează în vibraţia Spiritului-Grup, în semnul particular (zodia particulară) şi planeta cu care Grupul se află cel mai mult la unison.

Fraţii Vârstnici ne învaţă în Cosmogonie (pag. 251) că :

"Arhanghelii care erau omenirea din Perioada Soarelui, în timp ce animalele din prezent îşi începeau evoluţia printr-o existenţă asemănătoare celei a mineralelor, sunt acum Spiritele-Grup ale animalelor ;

Îngerii care erau omenirea din Perioada Lunii, în timp ce plantele actuale îşi începeau evoluţia cu o constituţie asemănătoare cu cea a mineralului, sunt acum Spiritele-Grup ale plantelor. Omul care a atins stadiul uman în Perioada Pământului lucrează în zilele noastre cu noul val de viaţă a Spiritelor-Virgine, care şi-au început evoluţia pe Pământ ca minerale. Nu este însă suficient de avansat pentru a-şi asuma rolul de Spirit-Grup : acest rol îi este rezervat pentru viitor. Omul va da mineralelor, în Perioada lui Jupiter, viaţa pe care o posedă plantele, în Perioada lui Venus, doriţe şi emoţii cum au animalele şi, în Perioada lui Vulcan, le va da un intelect şi va face din ele oameni. Toate acestea aparţin viitorului ; cât despre prezent, omul lucrează cu mineralele cum poate mai bine, fasonându-le în poduri, în nave, în zgârie-nori, subţiindu-le în fire care încercuiesc pământul, lucrându-le în pietre preţioase, ce-i împodobesc pe mai marii edificiului nostru social. Astfel, s-a stabilit gradual o relaţie intimă între om şi minerale, pregătindu-l pe primul pentru sarcina evoluţiei celor din urmă, ca Spirit-Grup în vremurile viitoare."

Studenţii în Astrologie ştiu bine că o interpretare astrologică bazată doar pe luna de naştere are foarte puţină valoare, toţi oamenii născuţi în aceeaşi lună nu pot avea - în nici un fel - aceleaşi experienţe ; dar dacă examinăm ora, ziua, anul şi locul naşterii, putem întocmi un horoscop individualizat, diferenţiat şi detaliat faţă de horoscopul unei alte persoane. Ceea ce ne intereseză în prezenta chestiune este că guvernatorul unui horoscop nu este Seniorul semnului (zodiei) în care se găseşte Soarele, în afară de cei care s-au născut la soare-răsare, adică atunci când Soarele este pe Ascendent. El este Guvernatorul semnului Ascendentului care determină afinitatea noastră mineralogică, pentru că în momentul concepţiei, atunci când a fost depus atomul-germene al corpului nostru actual, Luna era într-un semn şi grad particular, acţionând ca un focar de forţe care de atunci s-au cristalizat în corpul pe care îl locuim noi acum.

Tabelul următor arată afinitatea fiecărui din aceste 12 semne cu anumite geme, anumite culori, anumite metale. În acest tabel se găsesc elementele capabile să facă un talisman puternic ; dar trebuie, înainte de toate, să ştim să întocmim un horoscop şi să combinăm elementele în proporţiile cerute de fiecare caz. Nu ezităm să popularizăm informaţia, deoarece aceasta i-ar putea ajuta pe unii să beneficieze, iar mai apoi să-i facă şi pe alţii să beneficieze la rândul lor. Singurul rău ce poate decurge din aceste informaţii ar fi să se permită unor oameni mai puţin scrupuloşi să facă talismane ca să le vândă. Dar, chiar în acest caz, dacă persoana care vinde talismanul face o muncă conştientă, cel care i-l va plăti nu va fi înşelat pentru că reacţia malefică nu acţionează decât asupra aceluia care prostituează ştiinţa spirituală pentru un câştig material.

PIETRE ZODIACALE ŞI CULORI PLANETARE

Zodie

Piatra guvernată de zodie

Guvernator

Metal

Culoarea

Berbec

Ametist, Diamant

Marte

Fier

Roşu

Taur

Agat, Smarald

Venus

Cupru

Galben

Gemeni

Cristal de stâncă, Mărgean

Mercur

Mercur

Violet

Rac

Smarald, Onix Negru

Luna

Argint

Verde

Leu

Rubin, Diamant

Soare

Aur

Oranj

Fecioară

Jasp ros, Hiacinit

Mercur

Mercur

Violet

Balanţă

Diamant, Opal

Venus

Cupru

Galben

Scorpion

Topaz, Malanit

Marte

Fier

Roşu

Săgetător

Granat, Turcoaz

Jupiter

Cositor

Albastru

Capricorn

Onix Alb, Piatra Lunei

Saturn

Plumb

Indigo

Vărsător

Safir, Opal

Saturn

Plumb

Indigo

Peşti

Hrizolit, Piatra Lunei

Jupiter

Cositor

Albastru

Pentru a preveni o întrebare pa care unii ar fi tentaţi să ne-o pună, vom spune că vechii astrologi, care au studiat această latură a ştiinţei au făcut tabele mai multor sute de minerale ale căror afinităţi planetare au fost notate ; dar aceste lucrări au fost trunchiate cu timpul şi nu mai au nici o valoare în prezent. Paracelsus, precum şi Henry Cornellius-Agrippa (1486-1535) Filosofia ocultă, au făcut studii considerabile asupra acestui subiect şi au obţinut rezultate foarte importante ; dar vasta întindere a acestor lucrări depăşeşte scopul lucrării noastre, de aceea limităm remarcile noastre la esenţial, indicând un drum pe care alţii ar putea să-l urmeze, dacă se simt înclinaţi să o facă.

Pentru a arăta cum elementele minerale pot fi utilizate avantajos, dăm exemplul următor. Să presupunem că, într-un anumit horoscop, găsim Săgetătorul şi seniorul  său Jupiter la Ascendent. În acest caz, Jupiter este planeta dominatoare şi, în consecinţă, după tabelul nostru, turcoazul este piatra zodiacală a subiectului, staniul metalul pentru care are afinitate şi albastrul culoarea sa. Aceasta înseamnă că, pentru a ajuta vibraţia expresiei  sale, va trebui să poarte un turcoaz, o amuletă de staniu şi haine de culoare albastră - dacă moda o acceptă. Dar acest lucru, este exact până într-un anumit punct, nu este decât o parte din adevăr şi nu e deloc cea mai bună utilizare care se poate face a acestei cunoaşteri.

Pentru a indica modul cel mai avantajos de a folosi această informaţie, să presupunem că tema natală a persoanei prezintă aspectări grave din partea lui Marte şi a lui Saturn.

Marte este în aspect rău cu trei planete ; metalul său este fierul. Venus este opusul lui Marte, iar metalul său este cuprul : în consecinţă, cuprul este antidotul vibraţiilor marţiene sau, mai degrabă, un antidot pentru vibraţiile marţiene.

Saturn este în aspect rău cu o planetă ; metalul său este plumbul. Jupiter este opusul său : în consecinţă, metalul lui Jupiter, staniul, este un antidot pentru vibraţiile saturniene.

După aceste date, o amuletă ar putea fi compusă din staniu şi cupru ; nu neapărat în proporţie de trei la unu, ci ţinând cont de volumul diferitelor planete, de densitatea lor, de forţa aspectelor pe care dorim să le depăşim, subiect ce necesită un studiu particular. Lucrul însăşi ar trebui să fie făcut în condiţii planetare favorabile. O amuletă a lui Marte, destinată să dea energie unei persoane a cărei temă denotă slăbiciune, va avea mai multă eficacitate, dacă este făcută în ora planetară lui Marte, într-o marţi, când Soarele şi Luna sunt de asemenea în semne marţiene, cum ar fi în aprilie sau în noiembrie. Acelaşi principiu se aplică amuletelor făcute pentru alte planete (vezi tabelul Orelor Planetare, din "Astrologia Ş;tiinţifică Simplificată", p. 45, în versiunea franceză).

O bijuterie, o amuleltă compuse după aceste principii sunt ca un cămin pentru vibraţiile planetare pe care le reprezintă ; infuzând vibraţiile naturii lor în aura noastră în tot timpul purtării lor, aşa cum receptorul unui aparat de telegrafie fără fir, acordat pe o anumită lungime, recepţionează mesajele emise. În acelaşi mod, putem amesteca şi culorile pentru a obţine un ajutor binefăcător. Adevărul este că, culoarea complementară, văzută în lumea dorinţei, produce efectul culorilor fizice. Dacă dorim să înfrânăm o persoană la care Marte este mult prea marcant, pietrele, culorile şi metalele lui Saturn ne vor fi de un mare ajutor. Va trebui ca persoana în cauză să aibă de-a face cu fierul (unelte, maşini etc.) cât mai puţin posibil. Dar dacă vrem să ajutăm pe cineva care este taciturn şi melancolic, putem utiliza avantajos pietrele, culorile şi  metalele lui Marte. În definitiv, totul se rezolvă printr-o judecată sănătoasă şi cu bun simţ. Cu aceste două calităţi, cunoaşterea lucrurilor esenţiale indicate aici, poate fi o extensie utilizabilă în mod profitabil, de către oricine.

Care este cel mai favorabil momentul al naşterii ?

La lumina investigaţiilor oculte asupra acestui subiect, se pare că naşterea este un eveniment pe care suntem neputincioşi să-l reglăm ; şi atunci când se pare că putem să-l controlăm, chiar într-o mică măsură, nu suntem în realitate decât agenţii Destinului a căror misiune este să grăbească sau să întârzie momentul dorit. Acest punct de vedere se sprijină de asemenea pe experienţa autorului în Astrologia Orară. Filosofia Astrologiei Orare ne demonstreză că acelaşi moment în care suntem determinaţi să punem o întrebare despre un subiect important, cerurile conţin deja, răspunsul la ea, iar un horoscop stabilit chiar pentru acea clipă va da soluţia problemei. Totuşi, trebuie să remarcăm mai ales că Astrologul trebuie să stabilească tema chiar în momentul în care i se pune întrebarea. Dacă întrebarea este pusă în scris, Astrologul realizează horoscopul pentru ora exactă în care citeşte scrisoarea.

Cu mai multe ocazii, am primit scrisori conţinând astfel de întrebări care purtau urmele unor întârzieri cauzate fie de apă, fie de foc ; dar tema stabilită în momentul lecturii dădea răspunsul adecvat arătând că întârzierea făcea parte din plan. Aceasta nu trebuie să ne surprindă pentru că Marile Inteligenţe care sunt miniştrii Destinului prevăd şi ţin cont de împrejurări pe care intelectul uman nu poate să le înţeleagă. Atunci când Inteligenţa Infinită se îngrijeşte în mod egal de structura musculiţei sau leului, nu ar trebui să conchidem cum că o atenţie asemănătoare va veghea la toate problemele vieţii, în detaliile lor cele mai minuţioase, şi că atunci când întârziem sau grăbim o naştere, de fapt nu facem decât să ajutăm natura să-şi urmeze cursul său predestinat, cum am spus mai sus.

Fără îndoială, astrologului i se pune adesea această întrebare : "Care este cel mai bun moment pentru a te naşte ?" Adesea, astrologi tineri caută să cunoască răspunsul, nu pentru că pot să controleze o naştere, ci ca să poată, doar la vederea unei teme de naştere sau la indicarea momentului naşterii persoanei, să facă un rapid calcul mental, care le va permite să judece dacă horoscopul este bun sau rău. Dar o analiză simplistă fundamentată pe poziţia Soarelui într-un anumit semn şi într-o casă aproximativă, nu este decât ceva foarte vag. Putem spune  deci, că şi celelalte poziţii planetare sunt şi ele favorabile, sau că e de preferat să te naşti în perioada de creştere a Lunii - de la Luna Nouă la cea Plină - decât în perioada sa de descreştere - de la Luna Plină la cea Nouă - deoarece creşterea Lunii măreşte întotdeauna vitalitatea şi serveşte intereselor noastre.

Este mai bine să te naşti în aprilie sau în august, când Soarele care dă viaţă este în semnul său de exaltaţie, Berbecul, sau în casa sa, Leul, căci atunci intrăm în oceanul vieţii pe creata unui val şi suntem susţinuţi în lupta pentru existenţă de o rezervă abundentă de forţă şi de energie.

Este de asemenea bine, să te naşti în mai sau în iulie, când lumina de viaţă a Soarelui este concentrată în semnul său de exaltaţie, Taurul, sau în casa Lunii, Racul, mai ales când s-a spus mai sus, atunci când Luna este în creştere, deoarece şi aceste condiţii furnizează din abundenţă vitalitatea, care este un avantaj atât de mare pentru viaţa fizică.

Cât despre ora zilei cea mai favorabilă naşterii, putem spune că copiii născuţi spre răsăritul Soarelui sau în timpul dimineţii, de la ora 8:00 la 12:00, în timp ce Soarele traversează Casa Pietenilor (XI) sau cea a Prestigiului Social (X), sunt cei mai "norocoşi", deoarece sunt ajutaţi din toate părţile. Cei care se nasc de la amiază (12:00), la miezul-nopţii (0:00) sunt cu atât mai puţin norocoşi, cu cât Soarele se apropie de Nadir, în timp ce "Norocul" se întoarce din nou în favoarea celor care s-au născut la auroră, în momentul când Astrul Zilei urcă spre Est. Aceştia vor trebui să-şi taie un drum, iar ocaziile li se vor prezenta din abundenţă.

Putem deci, rezuma concluziile noastre, spunând că e mai bine să te naşti pe la răsăritul Soarelui sau în timpul dimineţii şi de preferinţă, din aprilie până în august, în timpul creşterii Lunii.

La final, trebuie să ne reamintim că nu există "şansă" în sensul obişnuit al cuvântului, căci, ceea ce posedăm sau ceea ce ne lipseşte, din toate punctele de vedere, este datorat propriilor noastre acţiuni din trecut. În viitor putem, muncind serios, să ne asigurăm ceea ce ne lipseşte.


Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare