Şcoala Solomonară - Astrophilia

Coperta : Iosif O. Stroia - "Lapis"
(Triptic - tehnică mixtă).
Artist grafician, promotor al stilului artei hiperfizice.
www.stroiaart.ro

~ 08. Nodurile Lunii sau Axa Dragonului ~

Aceste puncte, din perspectivă astronomică, sunt locurile geometrice, unde Luna taie eliptica Pământului pe drumul lui în jurul Soarelui.

În astronomie, le găsim sub termenul generic de Puncte Echinocţiale, atunci când ne referim la alte corpuri cereşti ce gravitează pe anumite eliptici în jurul astrului central.

Dacă eliptica Pământului este traversată de Lună de la Sud la Nord, punctul se numeşte Nodul Nord ( Capul Dragonului ). Dacă această întretăiere se va produce de la Nord la Sud, ea se va numi Nodul Sud ( Coada Dragonului ). Cele două puncte sunt opuse şi au o mişcare normală aparent retrogradă, cu un ciclu complet de 18 ani şi 7 luni. Totuşi, pentru că observatorul virtual se găseşte pe Pământ, datorită diferenţelor de viteză de rotaţie ( 24 de ore, în cazul Pământului şi 28 de zile, în cazul Lunii ), uneori acestuia i se pare că mersul aparent al acestor două puncte ( imateriale ! ) sunt directe.

Este vorba despre aceeaşi convenţie prin care stabilim că planetele au uneori, mişcare aparent retrogradă. Numai că, în cazul Nodurilor Lunare, lucrurile stau exact invers, deoarece mersul aparent normal ale acestora este retrograd, iar uneori ( mai rar ) îl avem în aparenţă, direct. Din acest motiv, în efemeride îl găsim de obicei descrescător şi în sensul acelor de ceasornic şi mai rar, vedem că prin valorile sale el merge aproape în acelaşi sens cu planetele.

Prima şi cea mai importantă aplicaţie care i se poate atribui Axei Dragonului, este legată de funcţia de focalizare :

- Prin Nodul Nord, ea focalizează toate caracteristicile ce compun Casa şi Semnul unde acesta se găseşte.

- Nodul Sud vede lucrurile ca şi cum ne-am uita pe vizorul uşii de la apartament ; are aşadar o funcţie divergentă pentru acea Casă sau Semn. În acest loc, toate caracteristicile ce compun Casa sau Semnul vor fi mai difuze, mai puţin coerente, însă cuprind un volum mai mare de Informaţii. Aici, nativul va primi şi cel mai slab ajutor, din toate perspectivele ! Cu acestea, lucrurile ce au legătură cu Nodurile Lunare ar trebui să se oprească aici.

Din studiul astrogramelor reiese că majoritatea dintre noi avem ( atenţie, nu toţi !) un trecut karmic *, aşadar am fost mai mult sau mai puţin timp, locuitori ai Lumii Vechi. În continuare, vom analiza şi perspectiva karmică, atunci când analizăm o astrogramă unde apar planete sau / şi asteroizi retrograzi. Convenţional, planeta ( sau asteroidul ) retrograd sugerează un trecut karmic **.

Nodul Nord este important pentru astrofil pentru că el exprimă în astrograma pe care o are în studiu, către ce fel de Verb îl împinge Menirea nativului pe Pământ, încotro să-şi îndrepte acţiunea, persoana supusă analizei. Pe de altă parte, Nodul Sud exprimă legătura cu Vortexul Lumii Vechi. Aşadar, Nodul Nord ( Capul Dragonului ) indică devenirea, modul cum s-ar putea produce dumirirea individului vizavi de propriul său destin. Nodul Sud vorbeşte despre potenţialul energetic, despre natura sursei energetice de care nativul dispune cu prilejul revenirii în lumea fizică. Axa Dragonului nu este legată de un anumit Destin, ci un cuvânt magic personal ce declanşează abilitatea fiecăruia dintre noi de a face uz de liberul arbitru, o abilitate de a atenua loviturile unui destin nefast ! Putem compara această axă cu un semnal într-un deşert !

Nodul Sud ne vorbeşte ( acolo unde există trecut karmic ) despre încarnările din Lumea Veche ; despre poziţiile sociale ocupate acolo, despre locaţia acelor încarnări. Este dacă dorim, un Curriculum Ancestralis, un act de identitate simbolic, ce-şi relevă sensul mai mult prin clarviziune. Acolo unde nu există trecut karmic ( naşterile directe în dimensiunea creştin - ortodoxă ), acest Nod ne vorbeşte despre zona unde Dumnezeu îi pune nativului probe ale vieţii grele, pentru care nativul poate alege o rezolvare perfect creştinească, chiar dacă aparent, totul ar justifica rezolvări violente, ori rezolvări de genul "dinte pentru dinte".

Privind poziţionarea Nodului Nord, putem estima dacă nativul supus analizei îşi va conştientiza devenirea. Pentru o mai bună înţelegere, ne vom servi de un exerciţiu mai sugestiv :

Reluăm unul dintre exemplele precedente, unde nativul are Capul de Dragon ( Nodul Nord ) în Rac şi în Casa a VI-a pe astrograma noastră, cu domificaţie Campanus. Avem prin urmare, Coada de Dragon ( Nodul Sud ) în Capricorn şi implicit, în Casa a X-a.

Stabilim cum am învăţat până acum, verbele implicate în poziţia Capului de Dragon : "A Simţi" ( verbul Racului ) suprapus peste "A Servi - A Analiza" ( verbul Fecioarei ). Corelând semnificaţia acestora, înţelegem că nativului i s-a oferit portiţa să-şi ofere serviciul după ce va supune analizei sale interioare prin intermediul simţului intuitiv, toate stările de fapt, a tuturor lucrurilor reprezentate de către Stăpânul Casei VI ( tradiţional, zodia Fecioarei ). Practic, va sta într-o eternă dilemă : în ce să se încreadă, în intuiţie ori în raţiune ?!

Despre Sursa Energetică pe care o utilizează nativul, putem să afirmăm că ea se regăseşte în verbul "A Folosi" ( specific Capricornului ), situată însă, în Casa XII ! Sunt resurse energetice scoase cum s-ar spune, din cutia cu vechituri a Istoriei Umanităţii, sau din contră, dintr-o lume a viitorului, pe care majoritatea încă nu o întrezăresc.

Ciudat sau alambicat, acest lucru s-ar exprima prin faptul că nativul nostru se pune în serviciul semenilor, voluntar ; chiar dacă nimeni nu doreşte acest lucru. Dacă nativul are planete retrograde, acest potenţial ciudat, este moştenit din Vortexul Lumii Vechi ; mai exact din Era Racului, ce induce o predispoziţie către valorile ancestrale, ce aveau ca şi cuvinte-cheie : "casa, feminitatea, matriarhatul". O lume în care femeia descoperise prin pasivitate sau blândeţe, comunicare cu Dumnezeu.

Dacă nu detectăm un trecut karmic, atunci este posibil ca toate aceste lucruri să fie dirijate de o entitate exterioară. În acest caz, faptele şi credinţa nativului ne oferă repere legate de locul şi provenienţa acelei entităţi ; într-o astfel de situaţie, un dialog spiritual cu un astfel de nativ este de prisos. Nativul însuşi este un spaţiu complex, interferat în şcoală, în familie, devenind în cele din urmă, generatorul unui spaţiu în care simţurile sunt întinse la maxim, pentru detectarea acelor vectori, ce pot servi la a se pune în serviciul pentru cei din jur.

Este nevoie iată, de o anumită abilitate de comunicare, din partea astrofilului cu nativul, în detectarea comună a unor particularităţi ale horoscopului, atunci când ne hazardăm să facem referiri la vieţile anterioare. Am arătat că Astrologia Karmică se orientează după aspectul retrograd al planetelor în momentul naşterii.

Consider însă că acest lucru nu poate fi relevant oricând, deoarece spre exemplu, într-un Timp Natal Sideral, pot exista mai multe naşteri într-un spaţiu geografic mic. Am putea avea uneori, chiar zeci de oameni născuţi să spunem în nordul Moldovei, aproape la aceeaşi oră H. Prin urmare, la toţi, aveam in efemeride, 3 - 4 planete retrograde, la o diferenţă de nici 1 ° al Ascendentului. Putem da exemplu cazul a 5 copii născuţi în 3 sate apropiate între ele, la doar 3 - 4 km.

Un astrolog obişnuit, nu va putea face calcule atât de exacte încât să observe micile diferenţe de ordinul celor câteva secunde - arc ! Astrofilul însă, va observa diferenţa prin clarviziunea discriminatorie, după ce va determina Scopul şi Menirea fiecărui nativ născut, chiar şi în aceste situaţii mai delicate.

Clarviziunea discriminatorie nu se poate dobândi însă, doar printr-un simplu studiu al unei cărţi. Este un subiect ce necesită să fie tratat mai pe larg cu alte ocazii, îndemnând totuşi, studentul solomonar să-şi continue căutările, munca şi studiu individual.

Scoala Solomonară oferă oricum, câteva repere legate de aceste determinări, oferindu-i fiecărui cititor prilejul şi meritul, de a găsi Calea către Adevăr ... prin confirmări sau infirmări. Şi la noi, este foarte important să înveţi mai întâi să pui întrebări, la timpul şi locul oportun. Ce trebuie ştiut, în acest sens ?

Mai întâi, trebuie observat dacă există planete imediat deasupra Descendentului, în Casa a VII-a. Această Casă ne arată cu cine ne însoţim, după cum Casa a IV-a ne oferă indicii despre entitatea cui ii slujim.

Semnificaţia acestor elemente trebuie să le corelăm şi în funcţie de poziţia Cozii Dragonului, adică dacă aceasta prezintă sau nu, aspecte cu acele planete. Dacă nu avem planete în Casa a VII-a, trebuie observat aspectele planetelor retrograde cu Nodul Sud ( Coada Dragonului ), aşa cum se procedează şi în Astrologia Karmică. Un aspect benefic reprezintă o sugestie, după cum unul malefic, poate însemna o abordare greşită a lucrurilor din partea nativului, determinată chiar din dialogul cu acesta.

Mai apoi, Capul de Dragon oferă o referinţă despre o eventuală sugestie venită de la noi, ce ar putea conduce spre o auto-relevaţiei a consultantului, pentru ca acesta să încerce să se pună în acord cu Legile lui Dumnezeu. Consultantul ar trebui să înţeleagă din acest dialog cu astrofilul, că tot ce există sub Soare, nu este rezervat doar pentru EL ! Să înţeleagă faptul că Legile lui Iisus sunt clădite pe altruism, empatie şi filantropie, care exclud afişarea şi lupta pentru Ego-ul propriu.

Consultantul trebuie să afle dacă are un mandat, sau dacă i s-a făcut o concesie de la Dumnezeu, când a venit în lumea fizică. Apoi, să înţeleagă cum trebuie să se servească de liberul arbitru având la îndemână în plus, informaţiile furnizate de astrograma natală.

În continuare, voi furniza o hartă orientativă a locaţiilor geografice sugerate de Coada Dragonului ( Nodul Sud ), în aspect cu planetele retrograde. Aceste locaţii sunt orientative, mai ales când încercăm să le corelăm cu estimarea vieţilor anterioare.

Când pe harta natală mai apar şi Lilith, Ceres, Pallas, Juno şi Vesta retrograde, în conjuncţie cu Nodul Sud sau în aspecte de cvadratură, trebuie să fim atenţi la interpolările acestora cu eventualele planete retrograde. Adesea, aceste elemente vorbesc despre fapte reprobabile sau despre mutări cu forţa în alte zone geografice, ori de anumite accidente sau cataclisme în care aceşti nativi au fost protagonişti.

Berbec :

Polonia, Vechea Germanie, Japonia, Palestina Antică ( Israel ), Roma Antică, triburile Rasei Roşii Nord-Americane, Libia.

Cu Lilith retrograd : popoarele celtice.

Taur :

Babilon, Egiptul Antic, Persia, Estul Indiei Antice, China Antică din Sud-Est ( Katai ), Fenicia.

Cu Lilith retrograd : România preistorică, Tracia.

Gemeni :

Statele Unite şi Canada, Ţara Galilor şi Scoţia, Franţa ( Normandia ), Belgia, Capadocia sau Ţara lui Van ( Podişul Armeniei de Sud - în prezent : Turcia ).

Cu asteroizii Pallas şi Ceres : Grecia Antică.

Cu Lilith retrograd : Egiptul de Jos.

Rac :

Ciad ( Africa Centrală ), Algeria, Georgia ( Armenia de Nord ), Olanda, Scoţia, Mexicul precolumbian ( Aztecii, Mayaşii ), Mongolia, Insulele Pacificului de Est, Monaco şi Franţa de Sud-Est. Statele Unite din Sud.

Cu Lilith retrograd : arhipeleagul grecesc.

Leu :

Italia, România ( până în 1859 ), Danemarca, Norvegia, Franţa regală, Asia Mică de Vest.

Cu Lilith retrograd : triburile slave, până în secolul III.

Fecioară :

Grecia, Elveţia, Brazilia, Nordul Italiei, fostul Imperiu Roman de Apus.

Cu Lilith retrograd : Scandinavia.

Balanţă :

Libia, Austria, Argentina, China, Noua Zeelandă, Franţa Republicană.

Cu Lilith retrograd : Insulele Pacificului.

Scorpion :

În mod tradiţional, actualele State Islamice ( Tartaria ), Egiptul de Nord, Tibet.

Cu Lilith retrograd : unele populaţii din Orientul Apropiat.

Săgetător :

Spania, Ungaria, Maroc, Australia, Malta, Argentina.

Cu Lilith retrograd : popoarele vechi germanice.

Capricorn :

Liban, Vestul Siriei, Nordul Israelului, Albania, Persia, India, Bulgaria, Filipine, Peru.

Cu Lilith retrograd : Anglia.

Vărsător :

Atlantida, România după 1989, Rusia, Suedia, popoarele slave din Centrul Europei.

Cu Lilith retrograd : Fenicia.

Peşti :

Egiptul de Sud, zona Mării Moarte, Portugalia, fostul Imperiu Roman de Răsărit.

Cu Lilith retrograd : coloniile Atlantidei.

* trecut karmic = ipoteză gnostică prin care se afirmă că fiecare spirit uman după moarte, după un timp, renaşte în lumea fizică, îmbrăcând o nouă haină ( un nou corp fizic - feminin sau masculin - după caz ), în scopul unei evoluţii spirituale. Frăţia Solomonară are însă o altă viziune, mult apropiată de aceea a Bisericilor Ortodoxă şi Catolică, pe care probabil o voi trata mai pe larg cu alt prilej. Cu toate că stăpânim foarte bine Ştiinţa Astrologiei, noi nu mai putem să acordăm nici un credit acestei poveşti. Aşa cum nu putem crede nimic din filosofia ateistă sau teoria evoluţionistă, pe care aproape cu toţii am studiat-o în şcoli, pentru a primi nota 10, de la profesori ! Totuşi, pentru a avea un dialog cu astrologii, dar şi cu cititorii familiarizaţi cu Legea Cauzei şi Efectului ( Legea Karmei ), facem efortul de a comunica în acest registru, acceptând această poveste ca pe o ipoteză de lucru seducătoare şi interesantă, sau dacă vreţi ca pe o poveste a trecutului umanităţii.


"Tot asa şi noi, când eram copii, eram robi înţelesurilor celor slabe ale lumii ;
Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege,
Ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere, ca să dobândim infierea.
Şi pentru că sunteţi fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care striga : Avva, Părinte !
Astfel dar, nu mai eşti rob, ci fiu ; iar de eşti fiu, eşti şi moştenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos.
Dar atunci necunoscând pe Dumnezeu, slujeaţi celor ce din fire nu sunt dumnezei ;
Acum însă, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi iarăşi la înţelesurile cele slabe şi sărace, cărora iarăşi voiţi să le slujiţi ca înainte ?"

(Noul Testament, Galateni 4:3-9)

* * planetele retrograde dintr-o astrogramă, exprimă ( în viziunea Şcolii Solomonare ) punctele dinamice unde îngerului păzitor îi este interzis de la Dumnezeu să intervină în destinul omului, lăsând loc liberului arbitru. În acele puncte şi sub auspiciile acelor verbe, fiecare om are ocazia să se dăruiască aproapelui şi lui Dumnezeu, iar existenţa sa pe acest Pământ să reprezinte un argument viu pentru propria-i experienţă spre altruism, empatie şi filantropie. Cvadraturile şi opoziţiile pot fi experienţe dure, iar conjuncţiile şi trigoanele pot fi experienţe mai uşoare. Oricum, în ambele situaţii, Astrofilia recomandă rugăciune şi post.Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare
www.000webhost.com