Şcoala Solomonară - Astrophilia

Coperta : Iosif O. Stroia - "Lapis"
(Triptic - tehnică mixtă).
Artist grafician, promotor al stilului artei hiperfizice.
www.stroiaart.ro

~ 03. Stele fixe ~

Consideraţii generale :

La începutul cărţii, am arătat că Zodiacul, ce apare în zilele noastre pe Eliptică nu mai corespunde cu tradiţionalul Zodiac ( astrologic ) de acum 7.500 de ani. În acele timpuri ale începuturilor, constelaţiile zodiacale erau dispuse mult diferit, faţă de cum se văd ele în zilele noastre.

Mai mult, astronomii sfârşitului de secol XX, au observat pe lângă deplasarea zodiacului, o răsucire semnificativă a acestuia dinspre centrul galaxiei noastre spre margini, prin urmare, nu mai este respectată nici planeitatea tradiţională schiţată acum 7.500 de ani.

În consecinţă, o primă problemă ce derivă din această expansiune-răsucire a Universului, ar fi faptul că toate sistemele noastre de referinţă la care s-a raportat Astrologia, s-au mişcat aşa cum am arătat, atât de mult, încât aproape că nimic nu mai este valabil, când ne referim la interpretările astrologilor ! Aceasta desigur dacă, Astrologia mai crede în Legea Vibraţiei ! Dacă însă, un astrolog interpretează mecanic semnificaţiile, posibil că pentru acesta, toată expansiunea Universului să nu-l deranjeze chiar deloc.

O altă consecinţă a acestor deplasări faţă de cadrul clasic al zodiilor face ca ( deja ! ) să avem două sisteme de referinţă.

Astrologia clasică când întocmeşte Casele, se raportează la aşa-zisul Sistem Tropical, adică la un sistem imaginar, în care astrologul este plasat undeva pe Soare şi execută o proiecţie bi-dimensională, materializată sub forma unei diagrame circulare, numită astrogramă.

Noua perspectivă, ( cea Siderală ) plasează punctul de observaţie pe diferite puncte aflate pe o axă numită Zenit–Nadir, care uneşte actuala Stea Polară, echivalentul Mijlocului Cerului şi Crucea Sudului, echivalentul Fundului Cerului.

Această viziune este mai avantajoasă, pentru că din aceste puncte putem stabili întinderea reală a Zodiacului, iar corelarea Verbelor pentru analiza unei hărţi natale poate fi mai precisă. Noua perspectivă este cunoscută sub numele de Zodiac ( sau Sistem ) Sideral, asupra căruia însă nu voi insista prea mult în această carte.

Aş aminti aici doar faptul că, cele două Sisteme ( cel Tropical şi cel Sideral ), s-au "suprapus" ultima dată în anul 221 î. d. Ch., iar din acest moment, viitoarea suprapunere va avea loc peste 25.765 de ani ! Diferenţele care există între axele celor două sisteme, pot lua valori pe intervalul celor 25.765 de ani de până la 25 °. În zilele noastre, această valoare este de aproximativ 22 °, aşa cum putem vedea din Tabelul 1 al acestui capitol.

Sistemul Sideral ţine cont de efectului de precesie şi punctul corespunzător Echinocţiului de Primăvară, care "s-a deplasat" semnificativ, faţă de Axa Zenit-Nadir a galaxiei noastre. În consecinţă, şi restul Punctelor Echinocţiale sau Solstiţiale sunt încadrate în aceeaşi gamă de modificări.

Am văzut că în zilele noastre ( după anul 2000 ), Constelaţia Peştilor ocupă mult din semnul Berbecului ( de la 10 ° Peşti până la 28 ° Berbec ), iar celelalte 11 Constelaţii, vor ocupa la rândul lor semne total diferite de ceea ce înţelegem astăzi, prin Zodie ( vezi Tabelul 2 ).

În viitor, de exemplu, vom vedea cum fosta constelaţie a Peştilor va ocupa tot mai puţin din ultimele grade din semnul tradiţional-convenţional, trecând am spune noi – cu Semnificaţii şi Verbe - în semnul Berbecului.

Cele arătate până aici, pot fi uşor deduse din tabelele 1 şi 2, care urmează imediat în acest capitol.

Trebuie menţionat pentru cititorii care vor să afle mai multe, că în prezent centrul lumii sau centrul galaxiei noastre, este situat în preajma stelei Raceabah, din capătul oiştii Carului Mic. Ea este acum, Steaua Polară. Prin urmare, avem o diferenţă destul de mare, faţă de acum 7.500 de ani !

Polii şi ecuatorul nostru terestru vor parcurge de fapt, o revoluţie faţă de polii elipticii galactice, parcurgând un contur, ce dă proiecţia unei curbe circulare integrate într-un con circular de 23 ° 30 ' complete, pentru o perioadă de medie de 25.765 de ani. Această precesie aparent circulară, nici măcar nu este uniformă, prin urmare, nici perioadele rezultate nu pot fi regulate, pentru că însuşi Planul Elipticii Siderale suferă de un alt fenomen mai puţin semnificativ pentru calculele noastre, numit albedo, care deviază acest ipotetic Plan al Elipticii Galactice cu valori de ordinul secundelor. Chiar dacă aceste devieri sunt imperceptibile, această deviaţie la câteva secole este deja semnificativă !  

O primă valoare a acestei derive se poate măsura şi înregistra, abia după un interval de 7 ani. Prin urmare, este vorba despre o cantitate ce poate fi estimată, pornind de la faptul că, de la o valoare anuală de 50 ° 24 ', avem rezoluţii ce oscilează de la 48 ° 20 ', până la 52 ° 30 '. Vedem prin urmare, că variaţia rezultată în urma albedo-ului face ca anul real sideral al sistemului nostru solar, să varieze de la 25.560 de ani, la 25.840 de ani.

Am oferit totuşi, o explicaţie mai mult simbolică legată de calculul matematic ale acestor variaţii ; pentru că oricum ( aici şi acum ), nu este cazul să transformăm un capitol cu tentă filosofico-ezoterică în ceva, care aparţine de drept Astronomiei pure şi a Astrofizicii, ce au mijloace mult mai ştiinţifice şi mai convingătoare, decât ce am prezentat aici.

Revenind aşadar, cu picioarele pe pământ, mai trebuie să ştim în principiu, că fiecare constelaţie poate cumula în acest derapaj faţă de semnul real, ( ca o consecinţă a albedo-ului ), valori de la 2.147 de ani, la 2.130 de ani sau chiar până la 2.153 de ani ! Aşadar, în  a şaptea noastră … "săptămână enohică", corespunzătoare Erei Peştilor, valoarea derapajului ( albedo-ului ) este de 2.143 de ani, timp în care constelaţia Peştilor va oscila tot mai mult în spaţiul aferent tradiţionalului semn al Berbecului.

Din aceste motive, longitudinile zodiacale aparţinând sistemului nostru solar, vor devia ( vor "retrograda" ) faţă de constanta medie matematică a axelor elipticii în raport cu axa planului Zenit-Nadir, având principial punctele de referinţă, Steaua Polară şi Crucea Sudului, cu următoarele valori ( în grade, minute şi secunde, pe câte 10 ani) :

- Tabelul 1 -

Anii
Grade ( ° )
Minute ( ' )
Secunde ( " )
1900
21
00
45
1910
21
09
09
1920
21
17
32
1930
21
25
55
1940
21
34
19
1950
21
42
42
1960
21
51
05
1970
21
59
29
1980
22
07
52
1990
22
16
15
2000
22
24
28
2010
22
22
33
2020
22
41
24

Privind tabelul de mai sus, putem interpola o variaţie anuală de 0 ° 50 ' 26 " , la care nu am adăugat interacţiunea Soare - Lună, faţă de referinţa medie ecuatorială, care oricum, are valori şi mai mici.

La aceste valori, în practica calculelor analitice, trebuie ţinut cont şi de înclinarea planului ecuatorial mediu al orbitei Pământului, ce poate fi admisă ca fiind de 23 ° 45 '.

Oricum, pentru practicienii astrologi, aceste date sunt complet inutile, deoarece Astrologia se bazează în interpretare, pe un Sistem Geocentric ( Platonicist ), fapt care explică de altminteri şi erorile de predicţii ale acestei ştiinţe.

Astrofilia utilizează uneori aceste date, pentru a determina Momentul Transcedenţei.

Acest Moment, reprezintă miracolul aşezării Spiritului Virgin într-un corp fizic, care reprezintă de fapt, trecerea spiritului printr-o stea fixă. Această Poartă Stelară se deschide doar atunci când un Spirit Virgin ( un suflet uman ) se naşte în Dimensiunea Creştină.

Prin urmare, voi atrage atenţia că denumirea de "calcul astro-karmic" l-am folosit sporadic şi chiar abuziv, adică total neadecvat. El ar trebui cunoscut sub denumirea de "Moment al Transcendenţei".

Problema se naşte din faptul că astrologii se folosesc şi ei de un calcul numit cu multă emfază, "Moment al Transcedenţei", care însă nu are nici o legătură cu trecerea unui Spirit Virgin în Vortexul Lumii Noi. Denumirea astrologilor se referă la ipoteticul moment "al Iluminării Interioare", ce nu prea are legătură cu Vortexul Lumii Vechi, de unde poate veni un spirit. Iluminarea interioară este prea des confundată cu tot felul de idei care încolţesc în mintea neofitului, după ce are acces la un anumit volum incomplet de informaţii. Acestuia îi vin o sumedenie de idei, pe măsură ce avansează în Cunoaştere, care uneori accidental, pot prinde rădăcini, dacă timpul sau locul sunt propice unor manifestări novatoare în arealul unui Vortex.

Momentul Transcedenţei sufletului uman este important doar pentru creştinii botezaţi, care însă nu au o viaţă spirituală creştinească. Astrologia nu are ce căuta în viaţa creştină adevărată.

Prin urmare, în Dimensiunea Creştină s-a constituit o Ipoteză de Lucru, bazată pe anumite texte enohice, care încă de pe vremea lui Nostradamus era cunoscută sub denumirea de "Astrofilie".

Astrofilia aminteşte consultantului - creştin că în cele din urmă are de dat un Examen în faţa lui Iisus, pentru faptele sale. Prin urmare, Astrofilia încearcă să-i deschidă consultantului o nouă viziune asupra destinului său, dintr-o perspectivă mai puţin mistică, punându-se accentul pe o anumită latură a Cunoaşterii, care la un moment dat în Antichitate a fost socotită drept "Gnoză". Desigur că, nici Gnoza nu are nimic creştinesc, la fel ca şi Astrologia, de altfel.

Deoarece membrii altor culte ( în afara celor creştine ) nu au de susţinut nici un Examen al Transcedenţei, socotim că nici Astrofilia nu le spune acelora nimic. Ei au, Legile Lumii Vechi, inclusiv Legile Karmei. Prin urmare, ei încă se raportează la Astrologie.

Revenind aşadar, la calculele noastre astrofilice, vom face menţiunea de rigoare că şi acestea sunt tot o parte integrantă a Ipotezei de Lucru.

Trebuie mai întâi, să corelăm Mijlocul Cerului Galactic cu astrograma natală a nativului, cu  ora sa de naştere, pentru a determina un retro-punct, pentru ca, în cele din urmă, să vedem care stea fixă a eliberat Poarta de Intrare în Lumea Fizică a acelui suflet uman.

Practic, este vorba despre un calcul de diferenţiere a declinaţiei Soarelui Natal în abatere de la Paralaxă, faţă de axa Zenit-Nadir a galaxiei noastre. Această axă nu trebuie confundată cu axa Zenit-Nadir a sistemului nostru solar şi nici cu aceea a Pământului. Prin urmare, este posibil ca uneori Mijlocul Cerului al unei astrograme natale să coincidă cu Mijlocul Galactic, însă foarte des, aceste lucruri sunt pur întâmplătoare.

Ştiinţa Astronomiei ne învaţă că la determinarea meridianei prin observare a Polarei la maximul de digresiune, mai trebuie aplicate formulele diferenţiale ale astronomiei sferice. Pentru aceasta, se face observarea Polarei la maximul de digresiune estică sau vestică, caz în care triunghiul de poziţie Pol-Zenit-Polară, este dreptunghic, cu Polara pe unghiul drept.

Calculul nu face oricum, obiectul prezentei cărţi, fapt pentru care facem trimitere la orice Anuar Astronomic.

Există însă un calcul mult simplificat, atunci când cunoaştem interpolările cu Delta T, a cărei valoare apare frecvent, în programele de calculator, specializate în întocmirea astrogramelor în Sistem Sideral.

Exemplul 1 :

O nativă ce are la naştere, următoarele date :

n. : 28.03.1958 ; ora 1:30 P.M.

Coordonate geografice : L. E. : 21 ° 18 ' ; L. N. : 46 ° 10 ' ; E.E.T. : - 2:00.

Pasul 1 : Aflăm valoarea Delta T pentru data sus-menţionată.

Delta T : 32,30 pentru longitudinea 21 ° 18 ' Est ( L. E. ).

Pasul 2 : Aflăm Declinaţia Soarelului în Semnul Zodiacal Sideral.

Declinaţia : 02 ° 53 ' N - Zodia Berbecului.

Pasul 3 : Aflăm abaterea faţă de Paralaxă ( vezi Tabelul 1 al acestui capitol )

Abaterea faţă de Paralaxă pt. anul 1958 : 21 ° 45 ' 12 ".

Pasul 4 : Se face o corecţie a planului terestru, faţă de Planul Ecuatorial al Soarelui, adunând Delta T cu Declinaţia.

Corecţia faţă de Soare : 32,30 + 2,53 = 34,83 = 35,23.

Pasul 5 : Determinăm Ascensia Dreaptă în raport cu ora de naştere, din Tabelul 3 al acestui capitol :

Ascensia Dreaptă pentru ora 13:30 = 202 °.

Pasul 6 : Pentru a afla care stea fixă s-a deschis la momentul naşterii nativului, vom însuma Corecţia cu Abaterea faţă de Paralaxă, apoi vom scădea din numărul de grade ale Ascensiei Drepte, valoarea rezultată din sumă. Nu se ia în considerare semnul negativ.

( 35,23 + 21 ° 45 ' 12 " ) - 202 = 56 ° 68 ' 12 " - 202 ° = 57 ° 08 ' 12 " - 202 ° = (-) 145 ° 08 " 12 '.

Interpretare : Cea mai apropiată stea fixă aflată în jurul valorii de 145, este steaua Regulus ( vezi Tabelul 4 al acestui capitol ). Întrucât acest grad 145 reprezintă conform Tabelului 3 al acestui capitol, un punct aflat în Constelaţia Leului, vom comenta pe scurt, situaţia în acest fel :

Regulus : Spirit grandoman, dominator. Oferă autoritate, distincţie, onoare şi renume. Îl face iubitor de arte, lux şi glorie. Anunţă ascensiune socială sigură prin mijloace originale. Conjunct cu Luna, arată înţelepciune, noroc. Poate fi şef de guvern, om bogat şi impunător. Cu Soarele, sunt amplificate aceste beneficii. Cu Punctul de Noroc, bogăţie mare, o şansă curată, dar este ameninţat de o boală ciudată.

Desigur că aceste cuvinte par de neînţeles pentru acela care nu ţine cont de faptul că Axa Capricorn - Rac delimitează astrograma în două emisfere :

- De la Casa a XI-a, până la Casa a V-a, avem Cele 6 Porţi de Est, iar de la Casa a V-a, la Casa a X-a avem cele 6 Porţi de Vest.

- Zodia Capricornului marchează Prima Poartă de Est şi închide a 6-a Poartă de Vest a Săgetătorului.

- Zodia Racului deschide Prima Poartă de Vest, dar o închide şi pe cea de-a 6-a de Est, guvernată de Zodia Gemenilor.

Totul este socotit în sensul invers acelor de ceasornic, adică se respectă sensul de mers al planetelor din zodiac.

Menţiunea Est sau Vest este importantă, pentru că dacă nativul se naşte într-o zonă a Est-ului, întreaga sa viaţă se desfăşoară sub semnul Creativităţii, pe când cei din Vest sunt mai Distructivi. În plus, dacă există şi coincidenţe ale stelei fixe cu simbolismul şi funcţionarea aspectelor cu Soarele Natal, atunci, acest lucru vrea să marcheze la rândul său, un generator sau un catalizator de probe, pe durata vieţii nativului. În exemplul nostru, avem un aspect aproape de trioctil ( 135 ° ), care dacă nu ar avea orbul depăşit cu un grad ar semnaliza faptul că avem o situaţie dinamică distructivă, menită să transforme experienţele penibile, într-un potenţial de creştere. Totuşi, pentru că în acest caz avem un orb de peste 2 °, eu nu l-am luat în considerare.

Dacă trasăm astrograma din exemplul dat, vedem că acele 143 ° se situează la nativa din exemplul nostru, în Casa I, unde mai avem două planete retrograde : Pluton şi Uranus. În opoziţie, avem Venus conjunct cu Kiron, la o valoare foarte apropiată, în Casa a VII-a.

Cele trei elemente se analizează astfel :

Totul pleacă de la premiza că Îngerul Păzitor încă mai păstrează Memoria unor evenimente, care s-au derulat în timp ce acesta era Ghidul unor oameni ce au trăit într-un alt moment istoric.

Prima dată se ia în considerare, eventuala planetă aflată în opoziţie. Ea ne indică ultima încarnare în Plan Fizic, locul şi motivele morţii sau chiar sexul persoanei. Ultima încarnare ne indică, cauzele pentru care nativul nu a reuşit să recepţioneze Mesajul lui Iisus, motiv pentru care în Astral el susţine că nu a făcut ce a trebuit, pentru că nu l-a cunoscut pe Iisus prin Instituţiile Planului Fizic.

În exemplul nostru, persoana având pe Venus ( în opoziţie cu acei 143 °) conjunct cu Kiron, putem fi convinşi că a trăit în Scandinavia, că a fost femeie, însă s-a deplasat în Franţa ( Ascendent în Leu ) din cauza unei dorinţe lăuntrice de a se iniţia în Creştinism ( Kiron conjunct cu Venus !). Pe Descendent îl avem pe Marte, care ne asigură că moartea acelei femei a fost violentă, produsă de o armă ascuţită, care i-a secţionat gambele. Poziţia celei mai apropiate planete de Ascendent ne vorbeşte şi despre o dată când se petreceau aceste lucruri : cândva prin anul 1207 d. Ch. Nu vom greşi prea mult, dacă ne vom imagina o scenă din episodul când vikingii atacau nordul Franţei !

Acum însă, trebuie să înţelegem că există o legătură între Memoria Îngerului Păzitor şi astrograma nativului. Pe această astrogramă sunt imprimate şi acele trăiri ale Îngerului Păzitor, care sunt interpretate de către astrologi, ca şi vieţi trăite într-un trecut karmic. Astrologul însă, nu are Clarviziune Discriminatorie şi confundă mesajele imprimate pe actul transcendental al nativului venit în Planul Fizic să-şi îndeplinească Menirea.

Exemplul 2 : Soarele prezintă declinaţia în emisfera Sudică :

O nativă cu următoarele date natale :

27.11.1952 ; ora 20:20 ; L. E. : 26 ° 22 ' ; L. N. : 46 ° 56 ' ; E.E.T. - 2:00.

Delta T = 30,32.

Declinaţia : 21 ° 13 ' S.

Abaterea faţă de Paralaxă pt. anul 1952 : 21 ° 50 ' 02 ".

Corecţia faţă de Soare : 30,32 + 21 ° 13 ' - ( 90 ) = 51,45 - 90 = - 39,45 = 39,45.

Ascensia Dreaptă pentru ora 20:20 = 305.

Calcul de corecţie : 305 - ( 21 ° 50 ' 02 + 39,45 ) = 305 - 60 ° 95 ' 02 " =

305 - 61 ° 35 ' 02 " = 244 ° 35 ' 02 ".

Atenţie : La Declinaţia Soarelui, observăm că acesta apare în Emisfera Sudică, deci, avem un element nou, adică trebuie să scădem 90, când procedăm la calculul corecţiei faţă de Soare !

Iată ce-i spuneam nativei, în legătură cu rezultatele obţinute în urma calculelor de mai sus, precum şi a celor din astrogramă :

La acea dată şi oră, de la Piatra Neamţ ( vezi coordonatele ), steaua fixă care prezida deschiderea  Porţii a VI-a de Vest, era steaua Isidis, din Constelaţia Scorpionului, vizibilă în Emisfera Nordică.

Potrivit Tradiţiei Solomonare, această stea imprimă nativilor o natură îndrăzneaţă, chiar insolentă, certăreaţă. Există aici, o aplecare a nativei ( în subconştient ) către sporturi extreme : vânătoare, sporturi dure, expoziţii despre războaie … Iubeşte armele, pe care ar dori să le pună în slujba extremismului de dreapta sau de stânga, deoarece această natură psihică este în slujba contradicţiilor. De asemenea, are o aplecare spre lentoare, obstacole şi lucrurile secrete …

Nativei din exemplul nostru nu i-a fost repartizat la modul întâmplător un Înger Păzitor, care anterior a mai avut grijă de încă două suflete umane. Astrologul vede însă, pe astrograma nativei stările de conflict ale Actului de Transcendenţă ( diagrama în sine ! ) şi ne va spune următoarele istorii gravate pe Memoria Îngerulu Păzitor :

- Prima dată a venit în Lumea Veche ca şi bărbat, în Katai ( vechea Chină ). Acolo a avut un statut de protector pentru o comunitate de agricultori. Prin urmare, a fost un războinic local, ce avea misiuni de luptă pentru a-şi proteja comunitatea. A avut o familie cu doi fii ; unul a fost cel care în această viaţă i-a fost tată, iar celălalt a devenit negustor de cai şi arme. Potrivit statului social de atunci, a favorizat anumite persoane, iar pe celelalte le-a pedepsit cu moartea, fără ca acestea să fie vinovate pentru ceva anume. Printre cei ucişi, s-au aflat şi persoane ce aveau un impact cu Planul Divin. Drept urmare, a murit la rândul său printr-o execuţie la venirea unei noi Dinastii. A plecat aşadar, în Astral cu multiple datorii, fiind chiar repudiată din Rasa Galbenă.

- A mai avut o renaştere, de această dată în Rasa Albă, pe o insulă din Marea Mediterană, la începutul Erei Creştine, ca femeie, unde a practicat agricultura, aducând ofrande la o zeitate a Agriculturii ( Ceres - Persefona ). O dată cu venirea primilor misionari creştini pe insulă, a provocat un scandal împotriva acelor creştini nou-veniţi, scandal ce a degenerat printr-o execuţie a misionarilor. Unul dintre misionarii ucişi i-a fost tată în zilele noastre … În timp ce murea, misionarul creştin a iertat-o ! Motiv pentru care, după moarte, i s-a permis revenirea în Dimensiunea Creştină, în România, pentru a-şi reîntâlni victimele sau colaboratorii, ce încă mai aveau de achitat datorii acumulate în Vortexul Lumii Vechi …

Se va trage în final o ... concluzie :

Nativa trăieşte aşadar, în această ultimă venire în Planul Fizic tot felul de experienţe, care s-o canalizeze spre valorile creştine. Din restul aspectelor relevate din astrogramă, se pare că nativa îşi însuşeşte greu lecţiile, riscând ca la sfârşitul vieţii actuale să nu poată să-şi argumenteze şi prin fapte, propria-i credinţă creştină în care a fost botezată.Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare
www.000webhost.com