Şcoala Solomonară - Astrophilia

Coperta : Iosif O. Stroia - "Lapis"
(Triptic - tehnică mixtă).
Artist grafician, promotor al stilului artei hiperfizice.
www.stroiaart.ro

~ 01. Hieratica şi Demotica Zodiilor ~

Începuturile Cunoaşterii Mistice poate fi fi socotită o dată cu primul document scris. Până atunci, nu a existat decât Tradiţia Orală, care însă poate fi alterată la schimbările dintre generaţii ; prin urmare, pentru sceptici ea rămâne îndoielnică ca formulă asociată Cunoaşterii. Conform materialelor apocrife, Primul Document scris ar fi petiţia Îngerilor Decăzuţi, către Dumnezeu, redactată de către Patriarhul Enoh, amintit în Vechiul Testament ( Geneza 5.18 – 6.7 ). Cele 365 de Cărţi scrise mai apoi, de către Patriarh, fiului său Metusala, până nu demult, au fost considerate o bună perioadă de timp, în totalitate pierdute. Din fericire însă în zilele noastre, o bună parte dintre ele au fost regăsite atât la marginea deşertului de lângă Marea Moartă, cât şi în alte locaţii sau după ce au fost transcrise, au fost regăsite prin rafturile uitate de timp, ale unor biblioteci …

În lucrarea de faţă, argumentele Cunoaştererii Ştiinţifice sau celei Artistice sunt acceptate, în măsura în care aceste discipline sunt dispuse să-i acorde Cunoaşterii Mistice o binemeritată întâietate, ca un gest de politeţe pentru faptul că a fost Prima formă de Cunoaştere notificată în documente. Ştiinţa Ocultă ca secţiune al acestei Cunoaşteri, ne transmite că Limba lui Adam, adică a primilor oameni de pe planeta noastră, a fost o Limbă Naturală, înţelegând prin aceasta că fiecare cuvânt rostit de către primii oameni, avea o reprezentare concretă în Lumea Fizică, fără alte elemente cum ar fi : subtilităţi metaforice, comparaţii, antiteze ...

Şcoala Solomonară consideră şi ea, că Umanitatea la început, utiliza o limbă ce poate fi socotită drept hieratică în exprimări, aşa după cum explică şi Diodor din Sicilia în Bibliotheca Istorica, cartea I, LXXXI. El afirmă că sacerdoţii egipteni îşi învăţau copiii două feluri de scriere : una preoţească ( hieratikos = preoţesc ) şi alta care era predată în şcoli ( demotica = populară ).

O dată cu încercarea de notificare a primelor metafore pe fondul unor exprimări hieratice, apar conjunctural şi primele translatări către frazologia demotică. Enoh,primul scrib din lume, nu a fost scutit de aceste dificultăţi, într-un timp în care Oamenii asistau la coborârea Îngerilor Veghetori pe Muntele Moriah. Dificultăţile au apărut în momentul în care scribul nu a putut descrie cu precizie lucrurile văzute cu prilejul vizitei sale în Cer, pe aripile a Doi Îngeri, apoi de către Arhanghelii Gabriel, Pravuil şi Uriel.

Cuvântului Rostit, i s-au adăugat aşadar, sensuri comparative, atunci când reprezentările din Lumea Fizică nu mai corespundeau celor aflate în Dimensiunile Eterice. Amestecarea sensurilor cuvintelor s-a adâncit, pe măsură ce oamenii învăţau tot mai multe lucruri despre aspectele subtile ale Lumii Fizice, guvernate în acele timpuri de către Cele Patru Spirite Elementare, care ulterior au fost detronate de către Îngerii Veghetori.

Atunci când gândul a trebuit să exprime simţurile, proiecţiile mentale căutau comparaţii cu ceea ce oamenii vedeau în natura înconjurătoare. Extensiile limbajului s-a diversificat atât de mult în zilele noastre, încât cuvintele de azi pot exprima uşor chiar sensuri antagonice ; iar cititorul subtil, le poate percepe dincolo de imaginea acestora ... Altfel spus, omul modern nu mai dispune de baza hieratică ale cuvintelor ce le utilizăm în mod curent pentru a exprima concomitent atât atributele mentale ale acestora, cât şi sensurile lor de natură descriptiv-operative.

Citind de la capitolul 23-versiunea Belgrad ( Cartea XVII - versiunea etiopiană ), unde Enoh în călătoriile sale face referiri şi la aştri, putem observa că primele transvazări ale vorbirii hieratice s-au declanşat în momentul în care Cuvinte trebuiau să simbolizeze semnificaţii şi reprezentări mentale ale Zodiilor, Planetelor sau ale unor Lumi aflate în afara Planului Fizic. Aflăm de asemenea, din "Cartea mersului Luminătorilor Cereşti", că după descinderea Veghetorilor pe Muntele Hermon ( Moriah ?), este foarte probabil ca aceşti Răzvrătiţi să se fi străduit să se facă înţeleşi de către femeile pământence, care deja vorbeau o limbă uşor deformată, faţă de cea moştenită de la Părinţii Adam şi Eva, care au locuit şi în Paradis.

Aflăm de asemenea, din "Cartea mersului Luminătorilor Cereşti", că după descinderea Veghetorilor pe Muntele Hermon ( Moriah ?), este foarte probabil ca aceşti Răzvrătiţi să se fi străduit să se facă înţeleşi de către femeile pământence, care deja vorbeau o limbă uşor deformată, faţă de cea moştenită de la Părinţii Adam şi Eva, care au locuit şi în Paradis.

Mai aflăm din Carte, că Veghetorii îl roagă pe Enoh să le fie Mesager, pentru a cere Iertare şi Îndurare de la Dumnezeu, după ce au păcătuit cu femeile. Este amintit şi faptul că tot aceştia i-au învăţat pe oameni să fabrice cerneală din negreala cenuşii, pe care s-o picteze cu pensula pe piele sau scoarţă. Probabil, considerau că doar Enoh stăpânea deja un limbaj adecvat, ce putea ilustra stări sau niveluri de înţelegere între Două Lumi ... aşa că trebuia inventat atât scrisul, cât şi ustensilele şi suportul aferent.

Putem afirma că acea petiţie, era redactată într-o exprimare hieratică, reflectând Limba Îngerilor, ce încă era cunoscută de către Patriarhi. Petiţia însă nu a fost acceptată de către Dumnezeu iar Enoh va fi condus de către Îngerul Uriel prin toate Lăcaşurile Ceresti ale Cunoaşterii, pentru a vedea el ca şi Om, cam de unde luaseră Veghetorii acele cunoştiinţe. Prin acest peregrinaj prin Ceruri făcut de către Enoh, Dumnezeu a întărit legătura sa cu Omul, pentru ca Îngerii Veghetori să nu se mai aibă atuul superiorităţii Cunoaşterii, faţă de acesta.

Îngerii Decăzuţi şi-au adaptat aşadar, limbajul celest ( hieratic ) la nivelul de comunicare utilizat deja de către pământeni ( cvasidemiotic ), pentru a se apropia de aceştia, prin limbajul ce reflecta tot mai des, precepţii mai degrabă grosiere despre Lumea Fizică decât reprezentarea mentală cu atributele specifice lucrurilor.

După revenirea sa pe Pământ, Enoh a scris în cele 365 de Cărţi mai multe lucruri ; unele făcând referinţă la înşelătoriile Veghetorilor când aceştia le-au predat oamenilor Ştiinţele Sacre, aşa cum au fost ele percepute, din vremea când se puteau plimba nestingheriţi prin Ceruri. Ei dacă au privit la natura Mersului Aştrilor acolo în Biblioteca Celestă, nu puteau desluşi însă şi Dinamica în Timp a Creaţiei, pentru că Uriel care deţinea aceste Chei, nu împărtăşise aceste lucruri Îngerilor. Dacă Semyaza (Lucifer) a stat alături de Dumnezeu la Facerea Lumilor, nu înseamnă că acestui Înger i s-au făcut cunoscute şi Misterele Creaţiei !

Ni se relatează faptul că că iniţiatorii ştiinţelor astrologice, îngerii Kokabâel şi Baracăâl au început să-i înveţe pe oameni o ştiinţă -astrologia- asupra cărora nici ei nu aveau un control deplin. Se pare că ei nu înţelegeau principiul Mişcării Universale, a Evoluţiei în Spirală a Universului.

Îngerii Veghetori fiind fiinţe eterice, lipsite de creier fizic, percep Lumea, ca un Sistem Static, circular, analogic. Logica gândirii în spirală le este străină, iar acest motiv i-au determinat să se împerecheze cu oamenii, pentru ca urmaşii lor să dobândească un creier fizic ... Apoi, cu ajutorul acestor creaturi hibride, şi-au propus să "îngheţe Timpul" şi astfel să împiedice orice formă de Evoluţie la nivelul Celor două Spirale ale Universului. A existat aşadar, un Plan de de Uzurpare a lui Dumnezeu şi a Lumilor create de El, pus la cale de către câţiva Îngeri şi a unor fiinţe hibride numite Egregori.

Cine consultă lucrarea gnostică "Pistis Sophia", poate observa în Cartea I, capitolele 25-29, că istoria acestor revolte ale Egregorilor este reluată, sub forma unor întâmplări petrecute cândva, mai înainte de începuturile lumii ... probabil într-o Dimensiune Paralelă Statică, pe care Enoh o localizase în Al Cincelea Cer.

Există elemente care nu sunt conţinute în ştiinţa astrologiei, ca şi cum cei care au predat-o ori au avut lacune despre evoluţia Universului, ori că ceva a împiedicat transmiterea cunoştinţelor la nivel integral, chiar pe calea Tradiţiei Orale ... Toate aceste lacune în sfera cunoaşterii s-au perpetuat, iar acum vedem cum astrologii greşesc în predicţiile lor ! Este posibil că acum 6.030 de ani ( iulieni ) lucrurile să se fi potrivit oarecum, deoarece harta cerului de atunci, nu evoluase prea mult, faţă de momentul coborârii Veghetorilor pe Pământ.

Oare de ce nu au putut estima aceşti Îngeri ca în următorii 6.000 de ani, urmaşii lui Adam vor descoperi nişte calculatoare, cu ajutorul cărora şi un copil, va putea prefigura o hartă a cerului în avans chiar şi cu 10.000 de ani ? Răspunsul este simplu: Îngerii gândesc analogic, strict raportat la o bază de date iniţială, fapt ce confirmă lipsa creierului fizic, în ciuda faptului că au putut să-şi făurească cu Puterea celor Patru Spirite, forme fizice. Formele fizice pe care şi le-au făurit, aveau trăsături legate de Sensurile Hieratice deformate ale unor Atribute Spirituale pe care le primiseră de la Dumnezeu. Ori acele Atribute ca toate atributele, nu aveau nevoie de creiere fizice.

Chiar dacă ei pot traversa Timpul atât în Trecut cât şi Viitor, probabil că nu pot face şi corelările dincolo de Sensul Istoric Temporar. Puteau vedea creaţia Omului în materie de calculatoare ; însă de acolo din Trecutul Universului Paralel, ei nu reuşeau să le mai înţeleagă şi întrebuinţarea. Ce putem spune aşadar, despre aşa zişii inventatori ai Astrologiei ?! Că "ştiinţa " lor, în zilele noastre, este atemporală şi ireală, atâta timp cât cei care au predat-o nu i-au învăţat pe oameni şi corelarea zodiacului în funcţie de precesia constelaţiilor într-un Univers aflat în Expansiune.

Putem vedea după cum reiese din Tabelul 2, de la capitolul "Stele Fixe", că cerul din zilele noastre este destul de diferit, faţă de acum 6.000 de ani. În trecut verbele specifice zodiilor reflectau un anumit tip de vibraţie emanată de configuraţia zodiacală existentă în acele momente istorice, pe un firmament al începutului lumii.

Dacă spre exemplu, nativilor din Zodia Berbecului le-au fost imprimate stările psihice specifice verbului "A Fi", acest lucru nu cred că se mai potriveşte în zilele noastre, decât într-o foarte mică parte.

Astrologia afirmă că zodiile sunt impregnate cu vibraţiile specifice, datorită constelaţiilor ce le guvernează.

Zodia Berbecului în preajma anului 2.000 este localizată începând cu gradul 28 din Berbec, până în al 28-lea grad din Taur. Concluzia ar fi aceea că în ultimii 7.000 de ani această zodie şi-a schimbat locul, ocupând în mare parte ceea ce a fost cândva ... zodia Taurului.

Prin urmare, nativilor născuţi între gradele 28 până la 30, li se mai potrivesc conform tradiţiei, verbul "A Fi" ; însă cei care se nasc înainte de gradul 28 primesc caracteristicile verbului "A Crede", specific zodiei Peşti.

Cei care se nasc în zilele noastre, după gradul 30, care acum 7.000 de ani încheia zodia Berbecului, vor fi în continuare tot "berbeci", chiar dacă se nasc să spunem, în data de 15 mai ! Aceasta pentru că, aşa cum spuneam mai sus, în zilele noastre gradele specifice tradiţionalei zodii a Berbecului, se situează în Constelaţia Taurului. Prin urmare, am putea avansa ideea că şi verbele specifice zodiilor ar trebui regândite când întocmim o temă natală ( astrogramă ).

Şcoala Solomonară a cunoscut încă din vechime, lipsa de precizie a Astrologiei şi din această pricină nu-i acordă o importanţă practică.

Dar, pentru că tot ne-am propus un joc al “Artei pentru Artă”, propun să schiţăm un model de corectare a specificului zodiilor, în lumina verbelor tradiţional-astrologice care acum ( în zilele noastre) sunt practic, intersectate. Iată ce ar putea rezulta acum în 2014 :

Zodia Berbec ( verbul caracteristic "A Fi" ) : începe de la gradul 28 Berbec şi se termină în cel de-al 28-lea grad din Taur.

Din Efemeride aflăm că :

- gradul 28 în Berbec, corespunde zilei de 19 aprilie.

- gradul 28 Taur, corespunde zilei de 20 mai.

Zodia Taur ( verbul caracteristic, "A Avea") : începe de la gradul gradul 15 Taur şi se termină la gradul 28 în Gemeni.

În anul 2007, această zodie începe să se manifeste de duminică, 6 mai şi se va încheia miercuri, 20 Iunie.

Zodia Peşti ( verbul caracteristic, "A Crede" ) : conform tabelului, în zilele noastre, ea este cuprinsă în intervalul : 10 ° Peşti, până la gradul 28 Berbec.

Urmărind în Efemeride, acest interval corespunde de joi, 1 martie până joi, 19 aprilie.

Putem constata că această zodie apare într-o formă evident alungită, adică în expansiune.

De asemenea, Zodia Vărsătorului ( verbul caracteristic, "A Şti" ) este situată conform tabelului, între gradul 9 Vărsător şi gradul 24 în Peşti, fiind aşadar şi ea, tot într-o situaţie de expansiune.

De asemenea, Zodia Vărsătorului ( verbul caracteristic, "A Şti" ) este situată între gradul 9 Vărsător şi gradul 24 în Peşti, fiind într-o situaţie paradoxală luată în plan, dar de fapt în expansiune, datorită răsucirii în 3 D. Avem aşadar, o zonă vidă ( ca proiecţie pe un Plan !) cuprinsă între gradul 10 în Peşti şi gradul 24 Peşti, unde influenţele Vărsătorului se intersectează cu cele ale Peştilor. Asemenea zone vide sau de interferenţă, există la toate cele 12 Zodii. Poate că unii au îndoieli faţă de acest demers în legătură cu zodiile. Alţii însă, deja au făcut acest pas în Astrologia Modernă.

Totuşi, pentru liniştirea spiritelor mai sceptice, vom facem proiecţia în plan al acestor elemente reale din punct de vedere spaţial - tridimensional. Prin urmare, aceste proiecţii nu dau rezultante atât de stranii precum stau ele în realitate, aşa cum le-am descris mai sus. Dacă am întocmi Tabelul 2 în baza acestor date reale, rezultatul ar fi halucinant; prin urmare este preferabil să utilizăm proiecţia datelor în plan, iar tabelul devine acceptabilă şi din perspectiva celor familiarizaţi cu astrologia ...

Există deja programe performante pe calculator, ce cuprind şi opţiunea pentru întocmirea Zodiacului Sideral, corelat cu aspectul actual al Constelaţiilor, văzute de pe Pământ.

În mod tradiţional, majoritatea astrologilor determină Ascendentul şi Casele în Sistemul Tropical, care iată, pe lângă faptul că ne trimite la o lume demult apusă, poate amprenta în mod negativ EUL consultantului, printr-o impregnare a subconştientului cu o personalitate falsă.

Sistemul Sideral plasează observatorul ( astrologul ) în Punctul Stelei Polare şi execută o proiecţie circulară şi în plan, a zodiilor, aşa cum se văd ele în realitate în zilele noastre, în conformitate cu toate calculele şi observaţiile astronomice. Este desigur, o abordare mai delicată, mai pretenţioasă, care-i cere astrologului nişte cunoştinţe mult mai solide în domeniul matematicii şi astronomiei, decât în sistemul clasic-tradiţional.

Cine a lucrat deja în Sistemul Sideral, observă uşor diferenţele de Ascendent şi de poziţii ale Planetelor sau Caselor, faţă de cel tradiţional - Sistemul Tropical. Majoritatea celor care au făcut deja acest pas, au renunţat în cele din urmă la povestea aceasta cu Astrologia. Au sfârşit aşadar, prin a nu-i mai acorda vreo importanţă majoră pentru devenirea lor spirituală.Textele acestui site nu pot fi reproduse
fără acordul Şcolii Solomonare
www.000webhost.com