Valentin S. Vârtan

"Arta Hiperfizică
în lucrările lui I.O.S."

Am făcut cunoştinţă cu lucrările lui, de mai bine de 20 de ani ... pe vremea când încă îi erau proaspete în memorie ... învăţăturile primite la Facultatea de desen din Timişoara. Expunea în acele momente, unele lucrări care mi-au reţinut atenţia ; pe la vernisajele U.A.P.-urilor din Arad, Timişoara ...

Pentru că avea un har special, de a cocheta cu labirinturile metafizice, după 1994, i-am făcut cunoştinţă cu unele modele ezoterice de abordare a lucrurilor, dintr-o perspectivă mai puţin ... convenţională.

A fost în cele din urmă, "un răsfăţat prin labirinturile Şcolii Solomonare", unde a avut prilejul să se aplece asupra gândirii pytagorice ori a celei rozacruciene. Este un motiv pentru care prietenul nostru I.O.S. (alias Bibi) are deja un ochi format şi pentru latura invizibilă a lucrurilor ... specifică Lumilor Hiperfizice.

Urmare a experimentelor de pe tărâmul artelor vizuale, i se recunoaşte deja un titlu de "Meşter-meşteşugar-zugrav" în cadrul Şcolii Noastre. Un titlu ce nu a mai fost recunoscut şi de noi, de la Ştefan Luchian încoace ... Bibi este un hermeneut ce ştie să-şi alchimizeze Arta sa , chiar şi în Spaţiile Hiperfizice. (Povestea aceasta cu "meşteşugarul" am preluat-o şi eu de la ilustrul poet Şerban Foarţă, care a făcut nişte referinţe în legătură cu latura hiperfizică a lui Bibi, în revista Arca din Ianuarie 2011). www.revistaarca.ro

Artistul porneşte de la un adevăr mai puţin cunoscut de către unii, anume că în Lumea Fizică, Matricea tuturor Începuturilor este Lumina. În opinia sa, Lumina se imprimă în Eter, în timp ce ocoleşte "obstacolele". Apoi , asemeni unui vapor, lasă o dâră pe mare, chiar şi după ce acesta se pierde în zare , dincolo de puterea noastră de a-l mai vedea. Un ochi atent-educat , poate observa proiecţia Lucrurilor din Lumea reală , plecând de la aceste "amprente" ... sau aceste efigii invizibile, în aparenţă.

Definiţia este foarte bine creionată în lucrarea grafică "De la Divin la Etern 1" (700x100 cm), din anul 2000, pe care o reproducem mai jos :"De la Divin la Etern 1"
(700x100 cm) [2000]

În 2008, I.O.S. parcurge o uşoară curbă în experimentele sale, încercând să dilueze asperităţile care separă fundamental Lumea Fizică ... de Cele Subtile. Vezi "O Linie" [2008].

Desenează Trinitate 2, Trinitate 3, Decantare, Atziluth ... Reproduc aici doar lucrarea Trinitate 3, ce "nu s-a condensat" (după cum mi s-a confesat) aşa cum şi-a dorit-o, în acea vreme ... Acum este un bun prilej să-l consolez cu argumentul general-valabil, că deocamdată nimeni nu a reuşit să "sudeze" Principiile Subtilului cu cele ale Fizicii ...

Mie însă, mi s-a părut că lucrarea este chiar ... remarcabilă !

Dincolo de Destin, sau de o previzibilă Moarte Fizică, chiar de un anumit sens al definiţiei Păcatului ... dialogul permanent cu Divinul există în oricare Om. Chiar şi în momentele de trăire vibraţională, de savurare a unor sentimente pur pământeşti, acest dialog există în străfundul oricărei fiinţe umane. Să fie oare această expresie mai dură, de forţă, a lui Bibi ... o latură mai puritană, la care nici noi, prietenii săi ... nu avem acces ?!"Trinitate 3"
[2008]

Pentru că în Lumea Hiperfizică noţiunea de Timp are altă Scară, ajung şi eu cu acest comentariu în anul 2006, adică în aşa-numitul-Trecut, pentru a argumenta cum s-a produs Curbura din 2008 la artist.

Cam în acea vreme, febra căutătorilor de Miracole din zona celor care caută explicaţii în fundăturile ocultismului, ajunge la un apogeu. Bibi, va remarca acest lucru, căutând câteva definiţii-cheie care să explice această degradare a Spiritului Uman din zona geografică unde îşi duce existenţa artistul.

În lucrările "7 Componente Planetare" [2006] sau "Călăuza" [2006], I.O.S. deschide tema acestor iluzii, ce alcătuiesc fondul matricial al unor astfel de căutări. Lucrările sunt expuse prima dată în două oraşe din România şi Ungaria, unde elevii şcolilor de artă de aici sunt impresionaţi de noua manieră în care pot fi materializate trăirile filosofice."7 Componente planetare"
[2006]

Dacă ar fi să numărăm numărul sferelor reprezentate aici, mai găsim încă două pe un fond cenuşiu. Prin urmare, el nu abordează tema Celor 7 componente planetare, prin reprezentarea sau înşiruirea unor sfere, ce ar face trimitere la nişte planete ... Există 9 Sfere, legate între ele prin firele nevăzute ale Moirei, fapt care explicitează o trimitere mai ocolită a pretextului artistic ... către Sefirote. Legătura acestora cu universul fizic planetar este mai delicată, iar aici nu este nici timpul şi nici locul, pentru abordarea acestui subiect. Ceea ce dorea poate să puncteze artistul, rămâne o legătură a ceea ce vedem când aruncăm o privire spre Cer, cu Lumina ce imprimă în Tot, o anumită Lege cu multe Legături ... încă de la Începutul Lumii.
"Călăuza"
[2006]

Artistul readuce în discuţie prin simbolurile acestei lucrări o veche poveste a Filosofilor Alchimişti, care se dovedeşte în final, tot un pretext artistic pentru o nouă analiză a Luminii : Cea a Luminii Lăuntrice ...

Apare în mesajul artistic o închidere a dialogului prim simbolul Soarelui aflat pe Axa Mundi, dar şi a albuşului de OU - Albumen ! Poate un ou fără gălbenuş. Poate Aur ... vopsit ! Interesantă este înşiruirea unor aşa-zise etape alchimice, care însă aduce în discuţie parcursul real al Etapelor, aproape ca în "Mutus Liber" ("Cartea Mută"). Dar aici, Bibi devine semi-transparent şi "umbreşte" cu ajutorul repetiţiei, a Mantrei, două sau trei simboluri esenţiale, care i-ar fi (de fapt) necesare şi utile Neofitului pe Cărarea sa spre Cunoaştere.

Punerea în evidenţă a unor legi care se repetă ciclic, evidenţierea unui Soare Negru (adică Gol !) la Cei doi Poli, totul ne sugerează faptul că o Căutare pe Tărâm Spiritual poate începe de oriunde ... inclusive de la Albrecht Durer încoace, unde Geometria a luat chipul Melancoliei sau invers. Apoi, plasarea în centrul imagini a Volatilului şi suspendarea Torului luminos peste simbolistica uleiurilor vitriolice, ne avertizează că nu mai avem altă scăpare decât în Spirit, o dată intraţi în acest Cerc de Foc al Cunoaşterii.

După doi ani, se poate observa o eliberare a artistului de problemele celor din jurul său. Nu mai este captivate de amintirile Trecutului ori de Prezent. Revine la preocuparea sa preferată : studiul şi abordarea fundamentelor şi a Matricelor. Chiar titlul lucrării ne aminteşte de o schemă din "Opus mago-cabalisticum" (Frankfurt, 1719), scrisă de către Gregorius Aglus Sallwight , alias von Welling.

Dacă acolo von Welling schiţând Ierarhiile Cereşti ... s-a inspirit mai mult decât probabil, după o lucrare apocrifă, iată că în zilele noastre, Bibi reia acea temă, însă cu un alt scop. În primul rând, reproduce numărul Sferelor şi Subdiviziunilor Lumilor. Scoate apoi în prim-plan latura războinică a Umanităţii, prin acel roşu riguros încadrat într-un pătrat ... Face o proiecţie a Lumilor în acest Pătrat. Translatează apoi Cele trei Componente Alchimice (Sarea, Sulful şi Mercurul) de-a lungul unei axe orizontale, obţinând astfel un dublet de Vesica Pisces ...

Ideea trebuie punctată pentru că această reprezentare inedită este pe de altă parte un fel de Profeţie care a rezultat din mişcarea mâinii artistului. Fiind, aproape Revelaţie pe un tărâm Spiritual, rezultată dintr-o pură activitate artistică, m-am oprit intenţionat asupra ei ... Ideea ar fi că Lumea Fizică devine printr-o simplă translatare, o colonie luciferiană unde chiar şi Lumile Celeste sunt reproduse cu fidelitate, făcând imposibilă întoarcere către Divin a Omului. Este o temă controversată chiar şi în lumea cercetătorilor oculţi ... care aduce în discuţie Prima Consecinţă a Legii Cauzei şi Efectului (Defectul !)
"Suma Mundi"
[2008]


Dezbaterile din acei ani (2006-2008) nu s-au încheiat nici acum.

Fenomenologia Defectului, ca un posibil Drum Înfundat al Istoriei, derivă dintr-o teoretizare a Celei de-a Opta Vibraţie remanentă în Omul Adamic, care stă nealterată la naşterea oricărui om, de ceea ce s-ar numi ... Frecvenţa Sotona. Este de ştiut că muzicienii evită aşa numnita "cvintă a lupului" ... pentru a preveni defectele ... pe parcursul curgerii laminare a fenomenului estetic (muzical).
"Realitatea alternativă"
(motor nr. 1), 70x100 cm,
desen în creion, 2010

Spectaculozitatea celor şapte motoare, devine echilibrată prin proporţie şi ingeniozitate, apoi prin culoare şi meticulozitatea narativă, un artificiu bine meşteşugit ... de a seduce şi a expune privitorului, Logica şi Principiile unor Sisteme bazate pe Armonia Corurilor Celeste.

Oricine poate remarca lipsa motoarelor nr. 2 şi 6, care - în opinia sa - poate furniza elemente responsabile de acest ... Dezacord de Frecvenţă. În acest mod, artistul respectă şi el, legalitatea Universală a Esteticului, evitând explicit orice simbol care ar încuraja latura sincopată a Existenţei noastre din Lumea Fizică.

Această pledoarie pură - din perspectiva artelor vizuale - a idealului "Artă pentru Artă", s-ar putea să fie perceput de către unii ca fiind Ceva Inutil, mai ales în zilele noastre ! Într -o "Lume a Trăirilor Fizice", idealul unor trăiri cu-adevărat-spirituale, sub latura estetică, pare ceva de neconceput ... ceva total gratuit.

Redeschiderea alternativei filosofice a Idealismului Subiectiv, într -o Lume în care Materialismul stă faţă în faţă cu Idealismul Obiectiv (prezent prin tot felul de mişcări religioase), pare ceva nefiresc, rupt de contextul social-istoric încare trăim.

I.O.S. (alias Bibi) ne convinge însă că o nouă perspectivă ... există în fiecare din noi. Trebuie doar să închidem canalele de comunicaţie cu exteriorul şi să optăm pentru cele care ne pun în legătură cu Ochiul Minţii ... O provocare onestă, bărbătească ; adusă de Bibi, din Tărâmul Hiperfizic.
"Alternative Reality"
(Motor no 7), 70x100 cm,
pencil drawing, 2010