Scoala Solomonara - Phal(erae) Mad(et)


Valentin S. Vârtan
"Phal(erae) Mad(et)"


Anexe


Anexa 4 - Despre Magi, daci și valahi

Din Codice, Frații Observatori au transmis și au consemnat începând cu anul 1 d. Ch., fapte sau lucruri legate de populația din interiorul și exteriorul Carpaților, în jurnalele lor.

Aceste notificări au fost făcute la îndemnul Magilor, ce au poposit în cele din urmă printre Agatyrsi, fiind primiți cu multă căldură de către bătrânul preot Deceneu, în familia acestuia, într-o perioadă destul de tulbure, la puțin timp de la moartea regelui Burebista. Acolo, în acea familie, a fost constituită prima Şcoală Solomonară, unde au fost primiți tineri ce doreau să învețe meseria de arhitect de Cetăți și Temple.

După cucerirea Daciei de către romani, Colegiul Arhitecților Solomonari din Dacia a fuzionat cu cel condus de Apollodor din Damasc, la îndemnul Împăratului Traian, care a stat pe aceste meleaguri aproape un an.

Despre Magi, daci și valahi

Rămășițele pământești ale Magilor Caspar, Balthasar și Melhior ( în ebraică, Galgalat, Malgalat și Sarathim ) sunt probabil și astăzi, în catedrala din Colonia ( KÖLN - Germania). Inițial, ele fuseseră donate de către împărăteasa Elena ( mama împăratului Constantin), bisericii din Milano. După moartea Magilor, trupurile lor au fost înhumate, însă mai apoi au fost duse într-o bazilică din apropierea Mării Negre. De aici, au fost luate și transportate în Italia de către o comunitatea creștină, ce s-a retras o dată cu armata aureliană.

Magii au cunoscut momentul nașterii lui Iisus, iar evreii, locul. Din acest motiv, Magii nu au întrebat când s-a născut Pruncul, ci unde s-a născut Regele Lumii. Irod, după ce s-a consultat cu preoții și căturarii, le-au răspuns : în Betleemul Iudeii.

Ei s-au refugiat de Irod și ulterior, din calea Frăției Şarpelui, mai întâi în munții de la Nemroud Dag ( azi, în Turcia ), iar apoi în Ţara lui Peleg, străbunicul lui Terah și tatăl lui Avraam, părintele evreilor.

Ţara lui Peleg este teritoriul fostei Dacii și actuala Românie. Prin urmare, neamul dacilor și al tracilor este din seminția lui Sem și a fiului acestuia Arfaxad, frate cu Aram.

Demotica limbii dacilor și tracilor a suferit alterări în urma utilizării semnelor hieratice feniciano-grecești, care știm că au stat la baza alfabetului actual grecesc și latin. Ele nu au putut reproduce cu fidelitate sensul cuvintelor limbii dacilor, care în fond era apropiată cu limba enohică primordială sau limba lui Adam. Prin urmare, limba lui Pelegus încă mai păstra fondul primordial al cuvintelor, iar atunci când ne întâlnim cu rămășițele cuvintelor dacice, avem mostre de limbă enohică.

Spre exemplu, particula DA ( sau Ha ), reprezintă interiorul unei spirale deschise, a unei cochilii de melc, adăpost, iar particula TRA reprezintă exteriorul acesteia.

Particula KOS, este echivalentul ebraicului Qoph și arabei Kaf. Egiptenii reprezentau această particulă printr-un triunghi dreptunghic având unghiul superior rotunjit.

Prin urmare, cuvântul "dac" reprezintă un locuitor din interiorul spiralei, iar "trac" pe cel din exterior. Dacii considerau zona interioară a Ripheilor ( Carpaților ) un adăpost.

Dava, ce înseamnă "cetate", este cuvântul compus din particulele DA și VEI, ce semnifică interiorul unor ziduri de pe înălțime, pentru că Vei, în limba enohică semnifică "înalt", "înălțime".

Casa, derivă din Ha–Sa, ce înseamnă un "chioșc deschis susținut de un stâlp", așadar un adăpost confecționat, cu acoperiș. Masa, însemna trunchi și platformă, totul în formă de T, amplasată direct în pământ.

Sarmisegetusa, reprezintă un cuvânt compus ce semnific㠄Locul unde vin cei din neamul Sargeților”. Înițial, cetatea și sanctuarul au fost doar un vad comercial al sării și al metalelor. Mai târziu, cam pe la anul 1.000 î. Ch., uniunea triburilor din zonă l-au întărit, iar târgul de aur, argint, fier, cupru și sare, a devenit o capitală. Desigur că am citit multe aberații publicate și susținute de către românii-naționaliști în legătură cu Sarmisegetusa. După 2.000 de ani, fiecare susține ce-i trece prin minte.

Trebuie reținut însă, faptul că în Ţara lui Peleg se vorbea o limbă enohică, a cărui demotică a fost mai dificil de reprodus cu semnele hieratice feniciene ( apoi grecești ) consonantice. Evreii pe timpul robiei din Egipt vorbeau un dialect asemănător, care însă a început să fie contaminat cu influențele limbii egiptene. Moise a scris primele cinci cărți ale Vechiului Testament, folosind limba uzuală, contaminată. Apoi, după robia babiloneană, evreii vorbeau o semitică-babiloneană din care a derivat ulterior, aramaica veche. Au trebuit să re-transcrie cărțile lui Moise în această nouă limbă ( așa-zisa masoreică ). Iisus deja vorbea o aramaică elenizată ( aramaica nouă ), iar acum evreii contemporani, aproape că nu o mai înțeleg nici pe aceea. Lucru firesc, deoarece după anul 73 d. Ch., evreii au fost evacuați din țara lor de către Vespasianus, prin tot Imperiul Roman, fapt care a dus din nou la contaminarea variantei aramaice vorbite în acele timpuri.

Am arătat mai sus, ce semnifică cuvântul "dac". Cuvântul "get" reprezintă același lucru, însă la genul feminin. Problema în acele timpuri ținea de forma de conducere a gintelor. Unele aveau la conducerea lor bărbați, altele femei. Societatea tribală a daco-geților era mixtă : atât patriarhală, cât și matriarhală. Spre exemplu, sargeții au fost triburi matriarhale, iar copii primeau la botez particulă de la mamă, pe când la agatyrsi, saci, carpodaci, particula venea de la tată. Scorilo s-a născut într-o gintă matriarhală, însă după ce a fost ales rege, filiațiunea a devenit patriarhală, iar fiul acestuia, Decebal nu a mai purtat particula feminină, pentru că a fost "nășit" de către 10 Bani ( Bali ). La daci, Banul era un cavaler. Banii erau uniți într-o ghildă constituită din fii cei mai viteji ai șefilor de trib, comandanți ai cetăților.

Societatea Cavalerilor se situa în-afara-cetăților ( prin urmare, traci și ei ), fiind prin consens, o formațiune militară peregrină, care pe timp de pace avea rolul unei poliții inter-tribale. Fiecare cavaler avea rang justițiar ( Maka-Ban ), însă pe timp de război, formau o Gardă de Elită în jurul Regelui.

Ziridava, înseamnă "Cetatea Oierilor" ( ziri = oaie ). Sucidava înseamnă "cetatea celor care împletesc și fac negoț cu frângii pentru pescuit".

Talasa înseamnă "întăritură". Tracii obișnuiau să-și împrejmuiască satele cu întărituri din pământ, răchită și bușteni, în jurul cărora așezau stuf și lemne, cărora mai apoi le dădeau foc, dând astfel întăriturii o consistență asemănătoare cărămizilor semi-arse.

Un alt exemplu, cetatea Troada ( Troia ) a fost construită de către o ramură a tracilor din Dobrogea. Ei se deplasau pe apă cu ajutorul unei bărci mari, aparținând comunității. Această barcă era diferită de monoxila tradițională care reprezenta o barcă personală, o canoe simplă : ma-zemehi = trunchi scobit.

Troada ( Troia ) înseamnă, "un interior al celor din exterior" sau dacă dorim, "cetatea celor din exteriorul cetății". Adică, a unei populații care a emigrat și care a constituit o nouă comunitate într-un ținut nou.

Romanii sunt după cum bine știm, urmașii refugiaților cetății Troia, după ce aheii lui Agamemnon a trecut-o prin foc și sabie.

Limba latină este o variantă a limbii enohice vorbite de către foștii locuitori ai Ţării lui Pelagus, plecați să fondeze Troia în Asia Mică, cu influențe celtice din Etruria. Când Traian va cuceri Dacia, problema limbilor reprezenta o chestiune minoră pentru că limba Daciei semăna mult cu cea vorbită la Roma. Ambele limbi chiar dacă au avut o evoluție paralelă, fondul demotic s-a păstrat când cele două armate au stat față în față.

Mai târziu, pe teritoriul Daciei Romane apare cuvântul "valah". Acest cuvânt provine dintr-o expresie egipteană importată în limba latină, în perioada lui Octavian Augustus : "falat" = "recompensat ( de împărat )". Expresia reprezenta o recunoaștere imperială al veteranului de război lăsat la vatră. Foștii soldați ai Imperiului Roman erau împroprietăriți cu terenuri și primeau o soldă de veteran. Această expresie era utilizată de către armata romană în momentul în care solda era plătită sub forma unor monede denomizate, care însă își păstrau valoarea lor în aur sau argint. Spre exemplu, kosonul de aur al dacilor cuceriți, chiar dacă nu avea valoarea nominală a denarului de aur bătut la Roma, totuși era privit ca o monedă cu valoare pe tot teritoriul Imperiului.

Pe teritoriul Daciei Romane, veteranii erau plătiți pentru serviciul lor de 25 de ani în Armata Imperială, cu piese din aur și argint ieșite din uz, care însă puteau constitui în orice parte a Imperiului o monedă cu valoarea ei în aur sau argint. S-a păstrat în Dacia Romană denumirea de "valahi", pentru foștii soldați ai Imperiului care puteau plăti cu aur sau argint, la piață. Expresia conținea însă și un atribut ce desemna "o monedă reprodusă prin provincii". Uneori, guvernatorii de provincii atunci când dețineau cantități de metal nobil, puteau reproduce un număr limitat de monedă imperială din metal autohton, pentru plățile locale. Se pare însă, că și acesta a fost unul dintre motivele economice care au contribuit la slăbirea și prăbușirea Imperiului.