Scoala Solomonara - Phal(erae) Mad(et)


Valentin S. Vârtan
"Phal(erae) Mad(et)"


Anexe


Anexa 3 - Anii Planetari

Tabelele anilor planetari pentru perioada 1881-2048

partea 1

partea a 2-a

Vibrațiile geniilor planetare pot fi perturbate de către Axa Lilith-Priap, determinând "fatalitatea" dacă se situează în aspectări strânse, atât în temele natale, cât și în cele progresate și în tranzit.

Lilith parcurge zodiacul în 8,8464 ani și un semn zodiacal în 269,3 zile, având o progresie anuală de aproximativ 40° 40’. Un punct de referință pentru Lilith este data de 13 iulie 1992, când acesta traversa primul grad al zodiei Berbecului. Unghiul parcurs într-o zi = 06 minute.

Pentru determinări, dacă ținem cont de pasul acestuia, putem întocmi tabele ( aproximative ) care pot arăta cam în acest mod ( datele sunt pentru 1 Ianuarie) : 1991 ... 258,14 ; 1992 ... 300,00 ; 1993 ... 341,13 ; 1994 ... 19,13 ; 1995 ... 59,53 ; 1996 ... 100,32 ; 1997 ... 141,19 ; 1998 ... 181,57 ; 1999 ... 222,38 ; 2000 ... 263,18 ; 2001 ... 304,03 ; 2002 ... 344,34 ; 2003 ... 25,09.

Lilith în aspect și orb de 2 ° cu :

Perturbă

Soarele

Lumina interioară a omului.

Luna

Cunoașterea rațională, teama, tăcerea, somnul și memoria omului.

Mercur

Cunoaștere mentală și empirică, inteligența discriminatorie.

Venus

Dorința, bucuria voluptății, râsul.

Marte

Conflictul, zelul impetuos, întrecerea, însămânțarea.

Jupiter

Norocul, speranța, pacea.

Saturn

Dreptatea, necesitatea.

Uranus

Comunicarea , expresia tehnică, libertatea, fraternitatea.

Neptun

Imaginația, spiritualitatea.

Pluton

Regenerarea, puterea, justiția, fatalitatea, sexualitatea, transformarea.

Lilith din tema natală în situație de tranzit

Asocierea, prietenia, relațiile, realizările în general.

Priap ( în opoziție )

Manifestările Casei în care se găsește în acel moment.

Tabelul orelor planetare

Trebuie reținut că aceast tabel este doar orientativ, deoarece orele planetare diferă de la un anotimp la altul pe paralela 45, care este orientativă pentru România.

De asemenea, trebuie știut că în mod real, avem doar 12 ore planetare ( corespunzător celor 12 Case ), în care includem cele 24 de ore. Teoretic, în momentul celor două echinocții, o oră planetară conține 2 ore fizice.

Calculul orelor planetare trebuie făcut zilnic, și prima oră planetară începe cu momentul răsăritului Soarelui. Această oră se găsește de obicei în Anuarul Astronomic pentru anul în curs. Spre exemplu, în anul 1987, solstițiul de vară a debutat în data de 18 Iunie, când soarele a răsărit la ora 4 și 30 de minute și a apus la ora 20 și 02 minute.

Solstițiul de iarnă în același an, a avut loc în data de 25 decembrie, când soarele a răsărit la ora 7 și 50 minute, iar apusul a avut loc la ora 16 și 40 de minute.

Prin urmare, ora planetară diferă și de la o zi la alta, dar cu atât mai mult de la un anotimp la altul.

Pentru un calcul riguros pe timp de vară spre exemplu, se vor scade valorile orei de apus din cea de răsărit :

20h 02' - 4h 30' = 16h 28', care transformată în minute rezultă că avem 988 de minute. Pentru a afla durata orei planetare, împărțim minutele la 12 cadrane, adică :
988 : 12 = 83,33 - care înseamnă 1h 22' 27".

Rezultă deci, că pentru ziua de 18 iunie, de la Casa a 12-a până la Casa a 6-a ( în sensul acelor de ceasornic), vom avea pentru fiecare casă 1h 23', iar de la Casa a 6-a, la Casa 1-a vom avea ( pentru orele de noapte ), doar 37 de minute ( prin rotunjire ).

Data luată ca și exemplu de calcul, era într-o zi de joi, ceea ce înseamnă că primele două ore corespunzătoare Casei a 12-a, care se întindea pe o mărime de 1h 23', avea în componența ei vibrația lui Jupiter pentru primele 42 minute și vibrația lui Marte pentru următoarele 41 minute.

Este de la sine înțeles că pentru 25 decembrie lucrurile vor sta exact invers, adică de la Casa a 12-a, la Casa a 6-a vom avea sub 60 de minute, iar pentru restul peste 60 de minute.

Tabelul pascal pentru perioada 2003-2087
( pentru stilul gregorian )

pascal 01

pascal 02

pascal 03

Pluton, planeta transformărilor

Planeta Pluton a fost determinată în 1915 prin calcule de către astronomul Percival Lowell, iar mai apoi astrofotografiată în 1930 de către C. W. Tombough.

În mitologie, Pluton era zeul Lumilor din Adânc, al străfundurilor Pământului, al Focului Etern ( material).

Romanii îl numeau Pluton sau Dis ( bogat ). În limbile moderne întâlnim termenul "plutocrat", care semnifică dominație exercitată prin bogăție provenită din alte surse decât propria muncă. De aceea Pluton este și co-guvernatorul ( nocturn ) al zodiei Scorpion, alături de Marte, adică în opoziție față de zodia Taur, unde bogăția este obținută prin eforturi proprii.

Pluton este fratele lui Jupiter și a lui Neptun, prin urmare aparține unei "noi generații de zei" care a participat la împărțirea Lumii după detronarea dominației lui Saturn, adică a Lumii Vechi.

Dincolo de reprezentările pe care le întâlnim la diverși autori moderni, simbolistica ezoterică a lui Pluton este legată de Curcubeu, care semnifică "noul Legământ" sau regenerarea prin asociere cu Proserpine, soția sa din mitologie. Este vorba despre același Curcubeu dăruit de către Dumnezeu lui Noe, ca semn că Potopul a încetat și că Umanitatea a fost iertată de la sentința supremă pe care El a pronunțat-o împotriva Vechii Lumi.

Lecția cea mai semnificativă pe care ne-o aduce Pluton în legătură cu semnul Scorpionului este legată de necesitatea suportării transformărilor care aduc cu sine o renaștere spirituală.

Se știe că de obicei semnul Scorpionului este reprezentat de imaginea unui Scorpion sau al unui Şarpe, însă în literatura ezoterică mai apare și o reprezentare mai subtilă, sub forma unui Vultur. Conotația este largă și se poate vorbi la modul general despre vulturul lui Jupiter, trimis să-i sfâșie ficatul lui Prometeu, pentru că a furat Focul Ceresc pentru a-l oferi oamenilor.

Mai subtil, avem o încrengătură mistică legată de ficat și Coarda de Argint, de vultur și focul ceresc, și nu în ultimă instanță de : sex, otravă și moartea inițiatică.

Important pentru cercetătorul astrofilic este faptul că Pluton în Casă sau Zodie va fi generatorul reconstrucției dramatice, ireversibile și obligatorii. De cele mai multe ori, aceste transfomări se produc cu prețul morții materiale ( nu neaparat fizice ) a subiectului sau a societății.

Pluton acționează ca un buldozer în adevăratul sens al cuvântului, care transfomă în moloz o construcție veche, pentru ca a doua zi, să poată veni dulgherii și betoniștii pentru o nouă fundație. Mentalul va fi obligat să acționeze pentru edificarea noii construcții și nu va mai fi timp pentru lacrimi sau pentru nostalgia Trecutului ! Adesea sub dărâmături privim neputincioși la caseta uitată și zdrobită de șenila buldozerului, conținând pozele cu vechea construcție ...

De obicei, vibrațiile plutoniene acționeză asupra generațiilor de oameni având mai degrabă, un impact social.

Dacă luăm ca exemplu generația 1938-1957, aici îl avem pe Pluton în zodia Leului. Prin urmare, vom putea face diverse analize pe temele natale, în progresie și în tranzit pentru o generație cuprinzând aproape 20 de ani, unde amprenta lui Pluton în Leu conține atributele acestui semn, adică afirmarea încrederii sociale, protecția intereselor de grup, totul combinat cu un fond cam autoritar la nivel de individ, dar și a unui pronunțat simț al afacerilor.

Observăm de altfel, că această generație a produs surparea Sistemului Comunist, însă nu a reușit să aducă valorile unei re-lansări decisive către o economie de piață funcțională. Cei cu Pluton în Leu am putea spune, că după ce au participat la prăbușirea comunismului "s-au împotmolit" când s-a pus problema intereselor personale și a Clanului lor.

Este nevoie ca destinul social să fie preluat de generațiile următoare, care îl au pe Pluton în semnele Balanței, Scorpionului și a Săgetătorului, pentru ca această Lume scăpată de sub "ciuma roșie" să poată deveni funcțională sub aspect economico-politic.

La nivel de individ însă ( prin aspectări ), Pluton va acționa la fel ca și oricare planetă, precizând însă că el este cel care produce un efect similar lovirii bilelor din jocul de biliard. Impactul produs de razele lui Pluton în contact cu celelalte vibrații planetare este înregistrat de către individ ca și o "demolare forțată" comandată de undeva din Neant ... a locurilor călduțe și pline de poezie a unui Trecut Edenic sau romantic. Aceasta pentru că în Noua Eră nici un spirit uman nu va putea supravețui în hainele trecutului karmic rupt de altruism și empatie.

Dacă razele celorlalte nouă planete au acționat asupra noastră doar pentru a ne forma ca indivizi maturi, Pluton are rolul de a atesta acest "majorat", în vederea separărării celor propuși pentru servi Cauzei Divine de cei care nu-și înțeleg apartenența la o umanitate altruistă, înscrisă pe Calea lui Iisus. O sustragere ( chiar teoretică ) de la acest examen ar face ca existența noastră să devină incompatibilă cu o anumită valență ce include calitatea de OM.

Este absurd să cerem de la Dumnezeu statutul de "copil veșnic", speculând la modul analogic ideea, că în acest fel suntem scutiți de taxe sau datorii ...

Din cele expuse până aici, putem trage concluzia că Pluton - în sens metaforic - ne este "exterior", pentru că el nu poate fi guvernat de voința noastră, așa cum o putem face cu celelalte nouă planete.

De aceea, atunci când îl analizăm în Semn și Casă - dacă are sens direct - trebuie să cumulăm verbul guvernator cu semnificația aspectării planetei, așa cum am procedat în cazul lui Lilith. În sens retrograd, are totuși valențe extremiste, uneori tiranice, de care este bine să se țină cont mai ales în aspectări.

În privința aspectărilor în temă, progresie sau tranzit, sugerez să fie utilizate sintagme ca : "Pluton va reformula sau va transforma arealul de acțiune a planetei cutare, cu care se găsește în aspect de careu și opoziție".

Apoi, în aspectări de conjuncție, paralelă, sextil sau trigon : "Pluton va revigora, va concretiza, va dezinhiba, va dinamiza, calitățile planetei sub care există aspectarea.

Pentru ca interpretările să se deruleze în mod operativ, voi reproduce din Max Heindel- Mesajul Astrelor, cuvintele cheie ale celorlalte nouă planete :

Planetă

Semnificație

Soarele

Viață

Luna

Fecunditate

Mercur

Rațiune

Venus

Coaliție

Marte

Dinamism

Jupiter

Idealism

Saturn

Obstrucție

Uranus

Altruism

Neptun

Divinitate

Rămâne în continuare ca fiecare iubitor al științei aștrilor să-și auto-deruleze conexiunile pe parcursul interpretărilor, atât cât îi permite discernământul și clarviziunea, deoarece nu putem încuraja "stilul stereotip" produs de majoritatea astrologilor.