Scoala Solomonara - Phal(erae) Mad(et)


Valentin S. Vârtan
"Phal(erae) Mad(et)"


Anexe


Anexa 2 - Structura Frăției Solomonare

Frăția Solomonară este structurată pe următoarele 3 niveluri :

- Colegiul Fraților Observatori - Aceștia sunt ceea ce tradiția populară îi semnalează ca fiind contra-solomonarii. În trecut, ei erau Meșterii pietrari, dulgheri sau metalurgi. În zilele noastre, aceștia trebuie să aibă o pregătire superioară, echivalentă, adică minim 2 licențe universitare, plus un grad de Calfă în una dintre Cele 7 Şcoli de Inițiere Minore Tradiționale recunoscute.

- Frații Solomonari - Ei sunt peregrinii semnalați în povestirile populare. În fond, ei erau Calfele care pe o perioadă determinată de 7 ani, trebuiau să plece în lumea largă pentru contractarea de lucrări în domeniul construcțiilor monumentale, cum ar fi : cetăți și fortificații sau biserici și catedrale. În zilele noastre, deoarece ei aspiră la gradul de Meșter, trebuie să dețină cel puțin o licență, preferabil legată de domeniul construcțiilor sau din sfera umanistă, și să aibă în pregătire o a doua licență. De asemenea, aceștia trebuie să facă dovada că deja parcurg un Grad într-o Şcoală Tradițională de Inițieri Minore sau o Universitate Teologică Tradițională. Echivalența pentru teologia protestantă și neo-protestantă este acceptată, doar dacă candidatul la gradul de Calfă prezintă cel puțin un doctorat în teologie.

- Adepții - Sunt tineri care încă nu și-au încheiat studiile, care însă au aptitudini pentru Cunoaștere și pot face dovada în acest sens, prin preocupări și calitatea studiilor pe care le frecventează. Se cere acestora o gândire umanistă, aplecată spre Estetică. De asemenea, să fie deschiși Comunicării la orice nivel, să nu fie pătimași și partinici. Mentalul acestor tineri trebuie educat spre Artă, Ştiință și Religie, pentru a putea înțelege că în cele din urmă, bogația Spirituală este mai presus decât cea Materială, că Umanitatea a învins de fiecare dată, atunci când avea o Scară a Valorilor integrată în cele trei aspecte ale Cunoașterii mai sus menționate. Adeptul care aspiră la gradul de Frate Solomonar, trebuie să susțină în fața a cel puțin doi Frați Observatori din Colegiu, o Comunicare în Limbajul Păsărilor. Dacă subiectul ales și susținut dovedește că întrunește calitățile de Frate Solomonar, acesta primește simbolic, Phal Mad-ul.

De reținut !

Prin Colegiul Fraților Observatori, Frații Solomonari pot obține Gradul de Meșter, care reprezintă un Grad de Inițiere Majoră, concretizat prin dobândirea unei Clarviziuni Discriminatorii, ce nu are nimic în comun cu paranormalul sau așa-zisa clarviziune spontană. Trebuie reținut că nici una dintre Cele 7 Şcolile Inițiatice Minore nu primesc în rândurile lor : clarvăzătorii spontani, hipnotizorii, mediumii sau spiritiștii, cu excepția Francmasoneriei Speculative.