Scoala Solomonara - Phal(erae) Mad(et)


Valentin S. Vârtan
"Phal(erae) Mad(et)"


Anexe


Anexa 1

Extrase din principalele evenimentele petrecute în lume și în zona românească
până în anul 1453 d. Ch., pentru anul de referință 2003, data redactării prezentei cărți.
De la Potop până la nașterea lui Iisus Christos au trecut 4520 de ani iulieni și 4023 ani gregorieni.

Evenimentul

Anii

De la nașterea lui Adam

8441

În anul 2000 d.Ch. (an bisect) s-au împlinit  7508 ani de la moartea lui Adam

7508

De la reașezarea Lumii după Potop, după stilul Iulian

[4520] 6523

Idem, după stilul Gregorian

[4023] 6026

Idem, după stilul ebraic

[3775] 5778

Idem, după stilul Egiptean

[2902] 4905

       De la ieșirea Evreilor din Egipt  prin Marea Roșie, de la Mara la Elim, prin pustiul Sinaiului, către muntele Horeb, sub conducerea lui Moise

[1468] 3477

De la înființarea Frăției Solomonare de către Regele Solomon

[948] 2949

De la finalizarea Templului lui Solomon

[940] 2942

De la părăsirea Ierusalimului lui Solomon de către Arhitect și cei 6 Frați

[939] 2941

De la zidirea Romei de către Romulus și Remus fii lui Rhea Silvia, fiica regelui Proca

[753] 2762

De la eliberarea evreilor din Babilon și revenirea lor în Palestina în timpul domniei lui Cirus I al Persiei

[539] 2548

De la transformarea statului roman din Imperiu în republică prin expulzarea lui Titus Tarqiunus

[509] 2518

De la traducerea Vechiului Testament de către 70 de cărturari, traducători din limba aramaică și chaldeeană, sub domnia lui Ptolemeu II Filadelful care încă  stăpânea Palestina

[277] 2280

Inaugurarea Farului din Alexandria și extinderea Bibliotecii

[275] 2278

De la baterea primelor monede de aur la Roma

[206] 2215

De la izgonirea oamenilor de știință din Alexandria și prima tentativă de incendiere a Bibliotecii

[145] 2154

De la incendierea masivă a Bibliotecii din Alexandria de către conjurația “galabelor negre”, incendiere pusă de unii pe seama romanilor lui Cezar

[48] 2058

De la asasinarea lui Iulius Cezar în Capitoliu de către Brutus,Casius, Clapca și alți conjurați

[44] 2054

De la reînființarea Imperiului Roman prin proclamarea lui Octavian August ca Imperator

[27] 2024

În al 24-lea an de domnie a lui Octavian August, în Bethleemul Iudeii se naște Iisus Hristos. Familia Sfântă va fugi în Egipt, din cauza lui Irod, însă după moartea acestuia se reîntoarce și se stabilește în Nazareth, fapt pentru care lui Iisus i se mai spune și Nazarineanul.

[24] 2021

Al 27-lea an de domnie a lui Octavian este socotit drept anul 1 al Erei Noastre, când Iisus avea deja 3 ani. În anul 30, în timpul domniei lui Tiberius, din ordinul prefectului roman Pontius Pilat, în a 16-a zi ( numărând după a 4-a “Lună Veche” a calendarului Gregorian )corespunzător “lunii Întâi” la evrei; este crucificat Iisus din Nazareth, la vârsta de 33 de ani, dar după 3 zile va învia în timp ce garda romană păzea mormântul.

 (1 e.n] 2003

De la moartea poetului Ovidiu

[17] 1986

De la moartea arhidiaconului Ştefan, primul martir creștin

[34] 1969

De la moartea ca martiri a Apostolului Petru și a Apostolului Pavel din ordinul  lui Nero, primul răstignit cu capul în jos și al doilea decapitat, fiind cetățean roman

[66] 1937

De la marea erupție a Vezuviului care a acoperit cu lavă și cenușă orașele Pompei, Herculanus și Stabi

[79] 1924

De la primul război daco-roman

[101] 1902

De la al doilea război daco-roman și transformarea Daciei în provincie romană având capitala la Ulpia Traiana

[106] 1897

De la moartea lui Ulpiu Traian în Selimontul Ciliciei provincie a Asiei Mici

[117] 1886

De la creștinarea Romanilor din Dacia Traiană de către urmașii Apostolului Andrei, atestată prin condamnarea martirilor din Dacia : Innul, Pinul și Puiu

[219] 1784

De la retragerea aureliană, lăsând Dacia Romană în voia soartei și a barbarilor. O dată cu armata și autoritățile s-au retras și cetățenii bogați, Dacia devenind un amalgam

de exilați, transfugi și oameni certați cu Legile Imperiului

[275] 1728

De la creștinarea Romanilor în frunte cu Împăratul Constantin cel Mare și mama sa Elena și încetarea prigonirii creștinilor în imperiu

[305] 1698

De la fundarea Constantinopolului pe ruinele vechiului Bizanț de către Împăratul Constantin

[322] 1681

De la primul consiliu ecumenic al tuturor episcopilor creștini, ținut la Niceea, prilej care a servit și la excluderea doctrinei arinismului

[325] 1678

De la stabilirea primilor saxoni aparținând diocezei episcopului got Wulfila, în zona nord-estică a  Carpaților de sud, la sugestia Împăratului Valentinian I  al Romei, fratele lui Valens

 (341] 1662

De la devenirea religiei creștine ca religie de stat în  Imperiul Roman; redeschiderea oficială a  bisericilor creștine (închise sub Iulian Apostatul] dar și scoaterii în afara legii a păgânismului care datorit㠓zelului creștinilor” a dus la dărâmarea și distrugerea templelor antice, evenimente  petrecute cu aprobarea Împăratului Iovan, urmașul lui Iulian

[363] 1640

De la aducerea de către Împăratul Valens al Constantinopolului a secuilor pe teritoriul din vestul Carpaților Răsăriteni. Acest popor  a  însoțit pe hunii lui Ermanaric, însă parte din ei au acceptat oferta lui Valens de a se stabili și a  apăra această frontieră din afara Imperiului

[376] 1627

De la năvălirea în Europa a Hunilor conduși de Atila,după ce

a înfrânt armata lui Theodosie al II-lea al Orientului

[444] 1559

De la izgonirea hunilor din Orient și Occident, la inițiativa Papei Leon al VIII-ea, după ce cu un an înainte au fost înfrânți  de coaliția comandată de Flavius Actius  “ultimul general roman”

[452) 1551

De la zidirea Catedralei Sf. Sofia din Constantinopol lucrare supravegheată de Frați, la care au lucrat cei mai iscusiți meșteri, timp de opt ani și cinci luni și care a costat enorma sumă de șase sute patruzeci de mii de dinari

[557] 1446

De la începutul erei musulmane (erei hegirei)prin propagarea Coranului de către Mahomed mai întâi la Mecca apoi în Medina

[581] 1422

De la distrugerea totală a Bibliotecii din Alexandria, de către Amr ibin-el-Az, la porunca emirului Omar, incendiere executată cu mult zel de către “copiii tradiției” îmbrăcați în galabele negre, care s-au aciuiat pe lângă armata emirului

[646] 1357

De la venirea în Europa a Bulgarilor, popor uralian cu influențe tătare, sub conducerea căpeteniei Asparuh, veniți din zona Urali-Volga

[679] 1324

De la întemeierea Imperiului Rusesc, sub conducerea lui Ruric, Sineus și Truvor mai întâi la Novgorod  prin unificarea triburilor Sarmaților, Voronilor,  Roxolanilor,  Lassigilor și Sciților. Capitala se mută mai apoi  sub Ruric, la Kiev

[862] 1141

De la separarea definitivă a Bisericii de apus de aceea de răsărit, sub Grigorie al IX-lea de la Roma și Mihai Cirilarie a Constantinopolului

[863] 1140

De la  fondarea Craiovei de către Împăratul Ion Assan al româno-bulgarilor, care devine sub Ioniță, capitală

[863] 1140

De la năvălirea Ungurilor sub conducerea lui Arpad, din zona Uralului, popor mongolo-uralian care s-au stabilit mai întâi pe malurile Tisei, apoi în toată câmpia Panoniei și parțial în Polonia și în nordul și estul Transilvaniei unde s-au contopit cu secuii, hunii și cumanii

[890] 1113

De la primele demersuri ale Fratelui Ioan pe lângă Frații Benedictini de la Monte Cassino în vederea unei viitoare ofensive a Lumii Creștine împotriva musulmanilor care deja au pătruns în Europa precum și a unui program de evanghelizare a  popoarelor stabilite recent pe teritoriul european

[898] 1105

De la reînființarea celui de-al treilea imperiu româno-bulgar sub Petru Assan, care în urma bătăliilor de la Berboe și Adrianopol, unde coaliția româno-bulgară ajutată de macedoneni și cumani l-au învins pe împăratul bizantin Isac Anghel

[1190] 813

De la înființarea Regatului Serbiei sub conducerea lui Ştefan al VIII-lea supranumit Dușan cel Mare

[1276] 727

De la descălecatul lui Tugomir, duce de Amlaș și Făgăraș în Ţara Românească, și formarea unui Principat, schimbându-și numele în  Radu Negru Basarab, așezând capitala  la Câmpulung

[1282] 721

De la crearea Bucureștiului pe lângă mănăstirea lui Radu-Vodă, fondată pe locul bisericuței clădite pe dealul de pe malul Dâmbovița de către ciobanul  Bucur

[1282] 721

De la înfrângerea lui Carol Robert de Anjou regele Ungariei, la posada din Munții Gojdului lângă Novaci de către Alexandru Basarab domnul Ţării Românești

[1320] 683

De la descălecatul lui Dragoș, fiul voievodului Bogdan din Cuta, duce de Maramureș, în Moldova și stabilirea capitalei la Câmpulung în Bucovina

[1332] 671

De la fabricarea prafului de pușcă în Europa și a muschetei de către Berthold Schwartz.

[1336] 667

De la inventarea tunurilor și utilizarea lor pentru prima dată de Eduard al III-lea al Angliei, contra  lui Filip al VI-lea de Valois, rege al Franței.

[1335] 668

De la aducerea la cârma Transilvaniei a cneazului Iancu din Cinciș, conte de Hunedoara, cu sprijinul Fratelui Ioan, în ziua de 8 Martie.

[1441] 562

De la luarea Constantinopolului și uciderea Împăratului Constantin al XI-lea Paleologul de către turcii lui Mahomed al II-lea.

[1453] 550